obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola
Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  - 2% z dane
  Testy ALF
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  40. výročie školy
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
Rodičovské združenie pri ZŠ Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza 
 
Školský rok 2016/2017 
  
Výbor rodičovského združenia: 
Predseda:                    Andrea Kákošová
Zapisovateľ:                 Adriana Jánošíková
Hospodár:                   Ľudmila Bátorová 
  
Triedni dôverníci rodičovského združenia 
1.A 
Adriana Silná
2.A 
Ing. Stanislava Marková
 
2.B 
Renáta Kulichová
 
3.A 
Katarína Fabianová
 
3.B 
Marcela Karasová
4.A 
Ing. Andrea Kákošová
 
5.A 
Iveta Čičmancová
 
6.A 
Ing.Katarína Halenárová
 
6.B 
Vanda Grácová
 
7.A 
Adriana Jánošíková
 
8.A 
Viera Szibillová
 
9.A 
Norbert Hepner
 
9.B 
Ing. Andrea Tadialová
 
  
PLÁN ZASADNUTÍ VÝBORU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 
Dátum 
Program 
8.9.2016 
ŠkVP, organizácia školského roka
- financie – zostatok na účte RZ, príspevok RZ – odsúhlasenie na triednych RZ
- požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov RZ
- poistenie – úrazové a proti krádeži
- činnosť v záujmových útvaroch, vzdelávacie poukazy
- konzultačné hodiny pedagógov
- informácie OšaSoO MsÚ o financovaní školstva
- informácie koordinátora prevencie – Mgr. Námesná
- informácie o školských projektoch
- rôzne – ŠKD a ŠJ
- beseda s preventistom MsP Mgr. Vít Zajac
November 2016
1. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
    za 1. štvrťrok 2016/2017
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
Apríl 2017
1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
    za 3. štvrťrok 2016/2017
2. Rôzne 
Jún 2017
1. Koncepcia rozvoja školy na školský rok 2017/2018 
2. Vyhodnotenie činnosti RZ 
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web