obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
 
 
 
Výbor rodičovského združenia – školský rok 2017/2018

Predseda:                    Ing. Stanislava Marková
Zapisovateľ:               Adriana Jánošíková
Hospodár:                   Ľudmila Bátorová 
 
 
Triedni dôverníci rodičovského združenia

1.A 
Lucia Pipíšková
1.B 
Ing. Róbert Melcer
2.A 
Adriana Silná
3.A 
Ing. Stanislava Marková
 
3.B 
Renáta Kulichová
 
4.A 
Katarína Fabianová
 
4.B 
Marcela Karasová
5.A 
 Ján Jurica
6.A 
Iveta Čičmancová
 
7.A 
Ing.Katarína Halenárová
 
7.B 
Vanda Grácová
 
8.A 
Adriana Jánošíková
 
9.A 
Viera Szibillová
 
  
PLÁN ZASADNUTÍ VÝBORU RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 
Dátum 
Program 
11.9.2017 
ŠkVP, organizácia školského roka
- financie – zostatok na účte RZ, príspevok RZ – odsúhlasenie na triednych RZ
- požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov RZ
- poistenie – úrazové a proti krádeži
- činnosť v záujmových útvaroch, vzdelávacie poukazy
- konzultačné hodiny pedagógov
- informácie OšaSoO MsÚ o financovaní školstva
- informácie koordinátora prevencie – Mgr. Námesná
- informácie o školských projektoch
- rôzne – ŠKD a ŠJ
November 2017
1. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
    za 1. štvrťrok 2017/2018
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
Apríl 2018
1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
    za 3. štvrťrok 2017/2018
2. Rôzne 
Jún 2018
1. Koncepcia rozvoja školy na školský rok 2018/2019 
2. Vyhodnotenie činnosti RZ 
2. Rôzne – čerpanie rozpočtu RZ
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web