obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
dsc09577.jpg
Obvodné kolo v atletike 
Aj tento školský rok sme absolvovali poslednú významnú športovú súťaž – atletiku. Chlapci a dievčatá 7. až 9. ročníka súťažili v týchto disciplínach : beh na 60m, 300m, 800/1000m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a vrh guľou. 
V konkurencii 25 škôl získali chlapci 7. miesto dievčatá 12. miesto. S týmto výsledkom sme spokojní, z prievidzkých škôl sa pred nás dostali len športové školy – S. Chalupku a Energetikov. 
Reprezentovali nás : Sebastián Borko, Samuel Gatial, Andrej Halgaš, Sebastián Hudec, Mário Jahnátek, David Petrikovič, Tomáš Matuška, Milan Mokrý, Alex Mokrý, Marcel Nechala, 
Ela Gatialová, Tatiana Harčarová, Romana Hepnerová, Nikola Králiková, Paulína Petrášová, Dominika Polerecká, Karin Žibeková. 





 
Naši najúspešnejší žiaci 
  
Každoročne CVČ Prievidza vyhodnocuje najlepších žiakov, ktorí sa zapojili do vedomostných súťaží. Ktorí žiaci mali právo a česť zúčastniť vyhodnocovania  CVČ v dome kultúry v Necpaloch 20.5.2015? 
Sú to títo: 
Damian Bystrák - Pytagoriáda 1. miesto 
Ema Lacová - Výtvarná práca 3. miesto 
Juraj Petráš – Matematická olympiáda 1.miesto 
Lenka Jánošíková – Geografická olympiáda 3.miesto 
Jakub Krajč – Pytagoriáda 1.miesto 
Matematická olympiáda 1.miesto 
Jozef Kurbel – Dejepisná olympiáda 1.miesto 
Ela Gatialová – Olympiáda v anglickom jazyku – 1. miesto 
 Všetkým úprimne gratulujeme! 

 
Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany 
20.mája 2015 sme sa ako jediná škola z okresu zúčastnili krajského kola súťaže mladých záchranárov CO. Naše 4-členné družstvo v zložení Nikola Králiková, Katarína Svobodová,Denis Mokrý a kapitán družstva Marcel Nechala absolvovalo 1,5 km dlhú trať, kde na 
 6 stanovištiach plnili predpísané úlohy : 
streľba zo vzduchovky, vedomostné testy, topografia, hasenie malých požiarov, nasadenie masky, IMPIO, rozoznávanie varovných signálov, evakuačná batožina, zdravotná príprava. 
Všetky družstvá preukázali výborné vedomosti a zručnosti, naše družstvo skončilo na 15. mieste. 

q.jpgqq.jpgqqq.jpg
Súťaž výtvarné práce v škole

Multimediálne práce:
Krátky dokument o čistote vodných tokov v Prievidzi a v Bojniciach za film získali čestné uznanie žiačky 8.A triedy - V. Havírová a M. Jankovičová

Výtvarné práce:
1. miesto - téma Škola patrí všetkým - kolektívna práca žiačok 7.B triedy - L.Trnová, P. Petrášová, N. Bystráková, L. Tadialová.

3. miesto - téma  - Je na nás všetkých - E. Lacová 4.B trieda.
Dievčatám gratulujeme a zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 
imag0675.jpgimag0676.jpgimag0677.jpgimag0678.jpg
Florbalový zápas 
Žiaci 5. a 6. ročníka odohrali súťažný zápas vo florbale. Hralo sa 2-krát 10 minút a úspešnejší boli žiaci 6. ročníka, ktorí vyhrali 8 : 3. 
Najlepší strelci boli : Sebastián Čiko (5 gólov), Pavel Bátora (3góly) a Lukáš Košarišťan (2góly). 


Hviezdoslavov Kubín 
Dňa 17.2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
V kategórii žiakov 2. až 3. ročníka súťažilo 10 detí. Všetci predviedli svoje recitačné umenie. 
 
Umiestnenie: 
1.    miesto: Filip Sánchez       3.A - próza 
2.    miesto:  Lukáš Pekár        3.A - poézia 
3.    miesto:  Kristína Pekárová 2.A - poézia 
V okresnom kole bude školu reprezentovať žiak 3. ročníka Filip Sánchez .  
Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov! 
  
rr.jpg
Úspech našich historikov 
  
12.2.2015 sa v Centre voľného času v Prievidzi konalo už 7. kolo dejepisnej olympiády. 
V silnej konkurencii žiakov celého okresu si naši žiaci počínali veľmi dobre. 
V kategórii C- 9. ročník získal JOZEF KURBEL z 9.A 1. miesto 
V kategórii D- 8. ročník získala NIKOLKA KRÁLIKOVÁ z 8.A 6. miesto- úspešná riešiteľka 
V kategórii E- 7. ročník získal IVAN KRŠKO zo 7.B  4. miesto- úspešný riešiteľ 
Všetkým ďakujeme a samozrejme GRATULUJEME!!! 

30.gif
Ocenenie
Pri príležitosti Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a funkcionárov športu o Cenu krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2014.
Naša škola získala :
Diplom - za 3. miesto v olympijských aktivitách za rok 2014 v meste Prievidza.
Ďakovný list -za vynikajúce športové výsledky v roku 2014 a reprezentáciu mesta Prievidza

 
dsc08895.jpgdsc08900.jpg
Potešilo nás 
Naša škola bola odmenená  v súťaži  „Živá“ červená stužka . 
Komisia hodnotila 144 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre ôsmy ročník kampane Červené stužky 2014 a rozhodla sa udeliť odmenu tridsiatim „živým“ červeným stužkám, z toho jednou školou bola práve naša škola. 
Hodnotiaca komisia súťaže na tému „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2014“ zasadala v dňoch 10. – 11.12. 2014 v tomto zložení: 
PhDr. Anna Poláčková – za kampaň Červené stužky 
Mgr. Miroslava Slovíková – učiteľka biológie na GSF v Žiline 
Mgr. Anna Zvrškovcová – koordinátorka žiackej školskej rady pri GSF v Žiline 

 
 
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku  
  
V stredu 14. januára sa v našej škole už tradične konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku žiakov základných škôl v kategóriách 1A a 1 B. 
48 víťazov školských kôl nielen z prievidzských škôl, ale i z Bojníc, Handlovej, Novák a okolitých obcí si prišlo zmerať sily v oblasti gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V druhej časti tvorili súťažiaci príbeh o obrázku a vo dvojici viedli dialóg na danú tému. 
Aj my sme mali 2 „ želiezka v ohni“.  V kategórii 1A nás reprezentoval Timotej Halenár, žiak 7.A triedy. V kategórii 1B to bola Karolína Kubincová z 9. B. 
V silnej konkurencii sa lepšie darilo Timovi. Obsadil pekné 6. miesto. Karolína sa umiestnila na 20. mieste. Obom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  
       
 

Pytagoriáda – školské kolo 
Aj tento školský rok si žiaci 3. a 4.ročníka vyskúšali svoje matematické zručnosti v školskom kole pytagoriády. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, z toho 8 tretiakov. Úspešnými sa stali tí, ktorí vyriešili aspoň 10 úloh z 15. 
A toto sú tí úspešní : III.A – Damián Bystrák 
                                     IV.B – Dominik Krivuš 
                                                Radoslav Škandík 
                                                Ema Lacová                   




Štvorlístok  
   
Dňa 10.12. 2014 sa v CVČ  Prievidza uskutočnila tanečná súťaž „Štvorlístok“. Tejto súťaže  
   
sa zúčastnili žiačky 5. A triedy – Petra Jančovičová, Emma Slošiarová, Lenka Jánošíková,  
   
Timea Bariová a Natália Lacková. Dievčatá so svojou choreografiou získali 3. miesto.  
   
Srdečne blahoželáme ! 
10431683_865482776829250_588324497114034353_n.jpg10432153_865482973495897_5651353308668945575_n.jpg10857935_865482910162570_3064721191034637979_n.jpg
Štvorlístok - výtvarná časť : súťaže sa zúčastnil  Paľko Bátora zo 6.A, ktorý svojimi 
,,Suvenírmi z mesta Prievidze,,  vyhral 2. miesto v okrese. 
imag0418.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web