obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 Jakub Krajč, žiak 7.A,
dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky vo vedomostných a športových súťažiach. Jeho zatiaľ najväčším úspechom je 3. miesto v slovenskom finálovom kole celoeurópskej 
Matematickej olympiády Pangea pre žiakov základných a stredných škôl. 
Školu reprezentoval aj v geografickej a dejepisnej olympiáde, kde bol úspešným riešiteľom. 
Jakub sa rád zapája aj do ďalších aktivít školy, výborne sa učí a má vzorné správanie. 
Na matematickú olympiádu ho pripravovala pani učiteľka  Mgr. Anna Lukačovičová.
 
t.jpgtt.jpg
 
MATEMATICKÝ KLOKAN 
Medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa na našej škole zúčastnilo 
64 žiakov 1. a 2. stupňa. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

5. ročník          Lenka Puškášová
6. ročník          Paulína Petrášová
                        Nicol Bystráková
7. ročník          Jakub Krajč
8. ročník          Peter Arpáš


x.jpgxx.jpg
 
SUDOKU  
Doposiaľ sa uskutočnilo 8 kôl riešenia úloh Sudoku. Najúspešnejší riešitelia po 8. kole sú p. Janka Chovancová, Jakub Krajč a p. Janka Gamanová. Všetci súťažiaci sa pripravujú na záverečné kolo súťaže, ktoré sa uskutoční koncom mesiaca máj. 

 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA PANGEA 
Najúspešnejší riešitelia v 1. kola: 
7. ročník     Jakub Krajč              2. miesto / 5054 žiakov a 80 udelených miest
8. ročník     Andrej Halgaš           25. miesto / 5119 žiakov a 86 udelených miest
9. ročník     Adam Murín             5. miesto / 4896 žiakov a 86 udelených miest
 
Do finálového kola na FMFI UK v Bratislave postúpil Jakub Krajč. 
 
So stratou 2 bodov sa umiestnil na 3. mieste. 
d.jpgdd.jpg
 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  
V obvodnom kole Matematickej olympiády nás úspešne reprezentovali:  
Jakub Krajč ( 
7. ročník ), ktorý obsadil 7.-8. miesto, 
 
Ela Gatialová ( 8. ročník ), ktorá sa umiestnila na  6. mieste. 
 

 
 
PYTAGORIÁDA  
V obvodnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda nás úspešne reprezentovala žiačka 5. ročníka Lenka Puškášová, ktorá sa umiestnila na 7. mieste. 
 

 
 
Výtvarné  práce, ktoré reprezentovali školu na súťažiach 
  
Európa v škole - Emka Vidová 3.A - 1. miesto v okrese - práca postupuje do krajského kola  
Veronika Humajová a Lucka Trnová - 2. miesto v okrese  
Dominika Polerecká 8.B   
Dominika Humajová+Paulínka Petrášová+Lenka Tadialová 6.B  
  
Zelený svet - reprezentovali - Emka Nagyová 3.B, Emka Vidová - 3.A 
  
Kalokagatia – v rámci tejto súťaže bolo vyhlásených niekoľko tém : 
 Vesmír roku - 5.A - Lenka Puškášová , Dominika Vaňová , Laurika Vaňová ,  
Ninka Štetiarová , Dominik Baláž , Paľko Bátora , Lacko Molnár,  
Miška Pastuchová, Sabínka Bahnová , Veronika Szibillová, Zojka Zábojníková, 
 Julka Kotianová 6.A 
  
Futbal v Brazílii - Romanka Hepnerová 6.A  
Karneval v Rio De Janeiro - Lucka Trnová, Veronika Humajová 
  
Plagát o Ochrane prírody - Emka Vidová 
  
Súťaž vyhlásená ministerstvom zahraničných vecí  
,, Ľudské práva - Máme právo na názor" : Miška Hlavatá 3.A ,   
Naďka Babčanová 3.A  
  
Chlapci nás svojimi prácami reprezentujú na súťaži v B. Bystrici s protifašistickou tematikou ,,Nikdy nezabudneme na obete boja proti fašizmu:  
Ivko Krško + Marek Šmida  6.A, Filipko Martinec 3.A, Marek Lantoši 3.A, Tobias Hepner 3.A, Sebastián Ricker 3.A 
   
r.jpgrr.jpg
 
1. ročník Medzinárodného dňa športu 
V pondelok 7. 4. 2014 sa naši žiaci zúčastnili šúťažného športového dopoludnia, ktoré organizovali Olympijský klub Prievidza, CVČ Prievidza a športová komisia pri MsZ Prievidza. 
10 – členné družstvá žiakov 3. a 4. ročníka zo 7 škôl bojovali v týchto disciplínach: 
-         hod do basketbalového koša 
-         6m hod na hádzanársku bránku 
-         7m kop do hádzanárskej bránky 
-         štafetový beh 
-         hod kriketovou loptičkou 
Naše družstvo vybojovalo krásne 2. miesto. 
Reprezentovali nás : IV. A – Karol Ferenczi, Patrik Vida, Peter Mokrý, Natália Lacková, Petra Jančovičová, IV. B – Marek Kyta, Laura Lacková, Klaudia Horňáková, III. B – Nikita Jegorovs, Ema Lacová
 
l.jpgll.jpg
 
  
11.3. sa v školskej knižnici zišli recitátori na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
Súťažili žiaci 4. – 9. ročníka. 
V kategórii ročníkov 4.- 6. sa žiaci umiestnili takto: 
  
Poézia: 1. miesto- Roland Danko-6.A 
2. miesto – Viktor Kormaňák- 5.A 
  
Próza: 1. miesto – Lenka Jánošíková- 4.A 
2. miesto – Nikol Bystráková- 6.B 
3. miesto – Emka Lackovičová- 5.A 
Klaudia Horňáková – 4.B 
  
V kategórii ročníkov 7.- 9. sa žiaci umiestnili takto: 
  
Poézia: 1. miesto- Lenka Jurenková- 8.B 
2. miesto – Nikola Králiková- 7.A 
  
Próza:1. miesto – Karolína Kubincová- 8.B 
2. miesto – Patrícia Cagáňová – 9.A 
3. miesto – Martina Faráriková – 8.B 
Ela  Gatialová – 8.A 
  
Ďakujeme, gratulujeme! 
w.jpgww.jpg
 
Hviezdoslavov Kubín 
Dňa 5.3. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
V kategórii žiakov 2. až 3. ročníka súťažilo 17 detí. Všetci predviedli svoje recitačné umenie. 
 
Próza:    
1.     miesto: Filip Sanchez 
2.     miesto:  Alex Vlk 
3.     miesto:  Radko Mečár, Carmen Caňová 
Próza: 
1.     miesto: Laura Líšková 
2.     miesto:  Adam Kulich 
V okresnom kole budú školu reprezentovať žiaci 2. ročníka Filip Sanchez a Laura Líšková. 
Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov!
 
g.jpggg.jpg
 
Pytagoriáda  
– dňa 10. a 11.2.2014 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády pre 3.-8. ročník. Do súťaže sa zapojilo 28 žiakov 2. stupňa.. 
  
5. ročník : 1. miesto – S. Pecho, 2. miesto - L. Puškášová 
6. ročník:  1. miesto – E. Matuška, 2.miesto – M. Košovský, 3. miesto – P. Petrášová 
7. ročník:  1. miesto – J. Krajč, 2.miesto – T. Bátori, 3. miesto – N. Králiková 
8. ročník:  1. miesto – P. Arpáš, 2.miesto – B. Žovin 

 
Matematická olympiáda  
5. ročník – do domáceho kola sa zapojili 4 žiaci, z čoho 2 boli úspešní riešitelia:  
1. miesto     - L. Puškášová, 2. miesto - S. Pecho.  
  
 
 
Biologická olympiáda 
– školské kolo riešili 2 žiaci, ktorí nás 5.2.2014 reprezentovali v obvodnom kole. Obaja úspešne. K. Kubincová (8.B) sa umiestnila na 10. mieste a B. Žovin (8.B) na 23. mieste. 
 
 
Matematická olympiáda Pangea  
1. kolo súťaže sa uskutočnilo 5.2.2014 a zúčastnilo sa ho 58 žiakov 7. – 9. ročníka, 
výsledky budú zverejnené do 30.3.2014, na základe výsledkov 
1. kola budú najúspešnejší riešitelia pozvaní do 2. – celoslovenského kola v Bratislave.
  
f.jpgff.jpg
 
Súťaž v zbere elektroodpadu – vyhodnotenie za 1. polrok 
1. miesto     Mgr. M. Hrubinová      27 ks 
2. miesto     S. Šmida, 6.B              23 ks 
3. miesto     S. Riker, 3.A               16 ks 
Spolu bolo vyzbieraných 234 ks nefunkčných elektrospotrebičov. 
 
Počas predvianočnej návštevy našej školy zástupca primátorky mesta JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. navrhol deťom, aby nakreslili obrázok vianočného darčeka, ktorý ich najviac potešil. Prisľúbil, že v spolupráci s pani riaditeľkou ocenia v novom roku  deti, ktoré počas vianočných prázdnin nezabudnú nakresliť obrázok a odovzdajú ho pani učiteľkám v škole.  
Túto úlohu splnila Lenka Puškášová z 5.A triedy, ktorá nakreslila obrázok tabletu v „životnej veľkosti“. Pani riaditeľka odovzdala Lenke darček od pána zástupcu, ktorý sa k jej obľúbenému tabletu naozaj hodí - USB kľúč s logom mesta.   
Lenke gratulujeme a prajeme jej príjemné i užitočne strávené chvíle s jej novým tabletom.    
p.jpgpp.jpg
komparo.gif
 
Naši olympionici  
V čase 22. ZOH v ruskom Soči  naši žiaci súťažia aj vo vedomostných súťažiach.  
Sú to olympiády- geografická a dejepisná.  
   
6. februára 2014 sa v CVC Prievidza uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali:  
Sebastián Hudec – 6.A- 2. miesto  
Jakub Krajč -7.A- 2. miesto  
Jozef Kurbel -8.A-úspešný riešiteľ  
Patrícia Petrášová-9.A  
Všetci sa na súťaž zodpovedne pripravovali. Najviac sa darilo Sebastiánovi a Jakubovi. Každý sa vo svojej kategórii umiestnil na druhom miesta a obaja nás budú  
 reprezentovať na krajskom kole.  
   
11. februára si merali sily dejepisári. Školu  Dejepisnej olympiáde veľmi úspešne reprezentovali v okresnom kole  
- kategória E- 7. ročník- Nika Králiková- 7.A- 4. miesto- úspešná riešiteľka  
Jakub Krajč- 7.A- 5. miesto-  úspešný riešiteľ  
- kategória D- 8. ročník- Jozef Kurbel- 8.A – 3. miesto – úspešný riešiteľ  
- kategória C- 9. ročník- Deniska Vaňová- 9.B - 3. miesto- úspešná riešiteľka  
   
GRATULUJEME a ĎAKUJEME!  
 


Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko
 
  
Dňa 15. 1. 2014 sa uskutočnila súťaž v prednese povesti „Šaliansky Maťko“. 
  
Na prvom mieste sa umiestnil Denis Křepela z 3. B, na druhom mieste Emma Slošiarová 
  
a na treťom mieste Lenka Jánošíková zo 4. A. 
  
Školu budú reprezentovať v CVČ Denis Křepela, Emma Slošiarová a Nicol Bystráková. 
  
Víťazom srdečne gratulujeme a budeme im držať palce v okresnom kole. 
 
v.jpgvv.jpg
 
Výhra 500€ 
Milí žiaci a rodičia oznamujeme Vám príjemnú správu.
 V súťaži Dr. Gérard,do ktorej sa naša ZŠ zapojila sme vyhrali pekné 3. miesto
 a s ním aj finančnú odmenu 500€.
Bola to spotrebiteľská súťaž pod názvom "Podporujeme detské domovy na Slovensku"
Znamená to,že suma 500€, ktorú naša ZŠ vyhrala, získal aj jeden detský domov v Prievidzi.
Veríme, že sme urobili deťom  radosť a želáme im krásne a spokojné Vianoce.


 
Štvorlístok 
Dňa 11.12. 2013 sa v CVČ uskutočnilo  2. kolo tanečnej súťaže Štvorlístok. Našu školu reprezentovali žiačky 4. A triedy – Natálka Lacková, Peťka Jančovičová, Emmka Slošiarová a Tánička Dvorská. Vo svojej choreografii predviedli ako sa môžu správať malé dievčatká pri hre s bábikami. Dievčatá predstavovali „dobro a zlo“, kde samozrejme zvíťazilo dobro nad zlom. Za svoje vystúpenie si dievčatá vybojovali pekné 2. miesto. So svojim programom vystúpia žiačky na prezentácii výstupov z blokového vyučovania. 
s.jpgss.jpg
 
VIANOČNÝ  TURNAJ  VO  VYBÍJANEJ 
  
Žiaci 3. a 4. ročníka sa v utorok 10. 12. stretli v telocvični, aby odohrali turnaj vo vybíjanej. 
V 1. kole sa navzájom stretli žiaci 3. ročníka a 4. ročníka.Úspešnejší boli žiaci III. B a 
IV. A triedy.V 2. kole sa bojovalo o konečné umiestnenie.Po veľkom boji žiaci pod vedením svojich triednych učiteliek Mojžišovej, Bátorovej, Chládkovej a Gurtlerovej dosiahli tieto výsledky : 
1. miesto – III. B 
2. miesto – IV. A 
3. miesto – III. A 
4. miesto – IV. B 
Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie športové aktivity.
 
a.jpgaa.jpg
 
Olympiáda v anglickom jazyku 
 
5.12.2013 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A (ročníky 6.-7.) a miniolympiády v anglickom jazyku (5. ročník). Oboch súťaží sa zúčastnilo 21 žiakov. Najmladší účastníci riešili úlohy na doplňovanie tvarov základných slovies a podstatných mien. V krátkom texte hľadali informácie, ktoré mali preveriť úroveň ich čitateľských zručností. Šiestaci a siedmaci si museli poradiť s rozmanitými úlohami z oblasti slovnej zásoby, gramatiky i čítania s porozumením. Poradie na prvých miestach bolo nasledovné: 
Miniolympiáda: 
  1. Lenka Puškášová
  2. Michaela Pastuchová
  3. Emma Lackovičová a Izabela Laurová- všetky z 5.A
Kategória 1A: 
  1. Nikola Králiková 7.A, Timotej Halenár 6.A
  2. Vanessa Havírová, 7.A, Paulína Petrášová, 6.A
  3. Jakub Krajč, 7.A, Lucia Boboková, 6.A
Z tejto kategórie postúpil do obvodného kola Timotej Halenár. 
12.12.2013 sa konalo školské kolo kategórie 1B (ročníky 8.-9.). Zúčastnilo sa ho 19 súťažiacich. Výsledky sú nasledovné: 
  1. Patrícia Cagáňová, 9.A
  2. Peter Arpáš, 8.B
  3. Tatiana Krčíková, 9.B, Pavol Sikora a Ján Tóth obaja z 9.A
Do obvodného kola postúpila Patrícia Cagáňová. 
16.1.2014 sa naša škola stala miestom konania obvodného kola olympiády v anglickom jazyku. Zišli sa u nás súťažiaci nielen z Prievidze , ale i z Novák, Handlovej a blízkych obcí. 
V kategórii 1A súťažilo 21 žiakov. Náš reprezentant Timotej Halenár obsadil krásne 5. miesto. V kategórii 1B súťažilo 28 žiakov a Patrícia Cagáňová sa umiestnila na 14. mieste v silnej konkurencii skúsených účastníkov. Obom našim zástupcom blahoželáme! 
 
2.12. sa uskutočnila v CVČ súťaž v aranžovaní vianočných svietnikov.   
Našu školu reprezentovali Lenka Jurenková, Terka Ďurinová, Maťka Faráriková a Karolínka Kubincová z 8.B.   
Vytvorili krásne svietniky. Ďakujeme dievčatká.  

41d98525b2_96060086_o2.gif
 
Športové aktivity v škole 
  
Pre žiakov 5. – 7. ročníka sme pripravili prekážkovú dráhu, ktorú museli všetci žiaci zvládnuť v čo najkratšom čase.
Výsledky:
Chlapci:                                                         Dievčatá:
1. Jakub Krajč            21,04s 7.A                  Veronika Cechová      18,5 s 5.A
2. Timotej Halenár      21,28s 6.A                 Nikola Králiková        18,8 s 7.A
                                                                       Hana Vidová              18,8 s 6.A
3. Sebastián Hudec    21,55s 6.A                  Ema Lackovičová       19,07s 5.A
 
 
 
 
Žiaci 8. a 9. ročníka si zmerali svoje sily v netradičných športových disciplínach - beh vzad, trojskok a hod plnou loptou.
Výsledky trojboja sú nasledovné:
 
 
Chlapci:                                                         Dievčatá:
 
1. Adam Šnirc 9.B                                         Jana Hírešová 9.B
2. Alex Mokrý 8.A                                        Tatiana Harčarová 8.B
3. Mário Jahnátek 8.A                                   Adelheid Pechová 9.B
    Roman Vanek  9.B             


U pani primátorky
 
  
    
27.9. sa na MsÚ dvere nezavreli. Veď bol Deň otvorených dverí. 
Aj žiaci našej školy mali možnosť vidieť priestory v Mestskom úrade a v  Mestskom dome. 
Stretli sa s predstaviteľmi mesta. 
Vo svojej kancelárii ich dokonca prijala sama pani primátorka Prievidze
  
JUDR. K. Macháčková.
 
  
„Pre nás to bol skutočný zážitok. 
Porozprávať sa s primátorkou mesta, to už je  niečo.
 Dokonca posedieť si v jej kresle. 
Tiež vidieť pani oblečenú v krásnom kroji . 
Taký nosili meštianky veľmi dávno. Krásny bol najmä čepiec- zlatohlav.“
 
  
Návštevy MsÚ sa zúčastnili žiaci 7.A a 6. B  triedy
 spolu s pani učiteľkou Námesnou.
 
 

ttttttt.jpg
 
M E S I A C    Š P O R T U 
 Aj tento školský rok poriadame športové aktivity v rámci mesiaca športu. Žiaci na 1. stupni už tradične absolvovali  svoje disciplíny – žiaci II.A a III.B zdolávali prekážkovú dráhu,  tretiaci a štvrtáci mali atletický trojboj, ktorý sa skladal z behu, skokov a hodov.V októbri sa stretnú prváci a predškoláci na zábavných športových disciplínach. 
A tu sú naši najúspešnejší : 
Prekážková dráha 
II.A                                               III.B 
1. Carmen Cáňová                           1. Emma Nagyová 
2. Katarína Dvorská                          2. – 3. Ema Lacová  
3. Laura Vidová                                   Patrícia Soukupová 
  
1. Lukáš Pekár                                 1. Marko Géczy 
2. Peter Orem                                  2. Dominik Krivuš 
3. Adam Jedinák                              3. Radoslav Mečár 
  
Atletický trojboj 
1. Laura Lacková IV.B                       1. Marko Géczy III.B 
2. Natália Lacková IV.A                     2. Andrej Krško III.A 
3. Kristína Grácová III.B                    3. Dominik Krivuš III.B  
Blahoželáme ! 
Akcie sa uskutočnili pod vedením Mgr. Mojžišovej.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web