obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 

Vyhodnotenie školského kola matematickej súťaže  - Pytagoriáda
 
  
  
V dňoch 11. a 12. decembra sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.  
Súťaže sa zúčastnilo 36 žiakov druhého stupňa.  
  
  
  
Úspešnými riešiteľmi v jednotlivých ročníkoch boli: 
  
5. ročník: 1.m. Halenár  Timotej           10 +  10 = 20b 
                 2.m. Petrášová Pavlína        12 + 7 = 19b 
                 3.m. Hudec Sebastian         10 + 8 = 18b 
                 4.m. Košovský Martin        11 + 6 = 17b 
  
6. ročník : 1.m. Krajč Jakub                13 + 12 = 25b                         
                 2.m. Krajč  Matej               10 + 8 = 18b                                                   
  
7. ročník : 1.m. Halgaš Andrej             10 + 3 = 13b    
      2.m. Arpáš Peter               10 + 1 = 11b 
      3.m. Faráriková Martina    10 + 1 = 11b 
  
8. ročník : 1.m. Pechová Adelheid       11 + 3 = 14b                        
                 2.m. Sikora Pavol               10 + 4 = 14b    
 
0002.gif
 
Školské kolo Pytagoriády 
 
3. ročník: 
Turancsík, Jánošíková, Dvorská, Cabuk, Horňáková, Ferenczi, Bariová, Mokrý 
Úspešní riešitelia: 
K. Turancsík 11b + 11b za čas 
L. Jánošíková 10b + 7b za čas 
4. ročník: 
Puškášová , Pecho, Moravec, Babčák 
Úspešní riešitelia: 
L. Puškášová 12b + 10b za čas 
S. Pecho 10b + 8b za čas
85392f37e9_82863453_o2.gif
 
Vyhodnotenie školského kola Matematickej olympiády  5. a 9. ročník 
  
  
12. decembra sa ukončilo domáce kolo Matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník 
Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov piateho ročníka  a 5 žiakov deviateho ročníka. 
  
  
                                                            Úspešnými riešiteľmi boli: 
  
5. ročník: 1. miesto - Košovský Martin 
2. – 3. miesto -  Petrášová Pavlína, Nicol Bystráková 
4. miesto -  Hudec Sebastián 
5. miesto -  Halenár  Timotej 
  
9. ročník : 1. miesto -  Nemec Adam 
2. miesto -  Štorcel René 
0801.gif
 
7. februára 2013 sa naši žiaci – Jakub Krajč, Sebastián Hudec, Jozef Kurbel, Patrícia Petrášová, Hana Holičková – zúčastnili okresného kola 
Geografickej olympiády v CVČ v Prievidzi. 
Najlepšie sa  darilo Sebastiánovi Hudecovi, ktorý obsadil 3. miesto a Jakubovi Krajčovi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a bude nás v apríli reprezentovať na krajskom kole. 21.2. 2013 sa v našej škole uskutočnila miniolympiáda v ruskom jazyku. Žiaci 8. a 9. ročníka ukázali svoju šikovnosť v čítaní a počúvaní s porozumením. Ich výkony boli vyrovnané, ale najlepšie výsledky dosiahli M. Polerecká a R. Bartoš. 
Ďalší účastníci miniolympiády: P. Bolchová, T. Krčíková, O. Kršková, D. Urgelová, V. Pernišová, T. Pavlák, T. Mihalovič, T. Krajčo 
0801.gif
 
V celoslovenskej výtvarnej súťaži "Bohúňová paleta"
získal "čestné uznanie" Andrej Ďurdina z 3.B
Firma Porfix v tomto školskom roku  vyhlásila výtvarnú súťaž  "Zdravé bývanie"
Zúčastnili sa jej žiaci :
A. Ďurdina, S. Cabuk, J. Petráš, M. Geczy, S. Hudec, K. Svobodová, M. Krajč, N. Králiková, A. Machatová, H. Holičková, S. Majdanová
 
 
Celoeurópska súťaž:
EUROPA V ŠKOLE
Práce žiakov: 
s7301290.jpgs7301291.jpgs7301292.jpg
s7301299.jpgs7301302.jpgs7301307.jpg
s7301308.jpgs7301309.jpgs7301310.jpg
Matematický Klokan 2013 
V pondelok, 25.3.2013, sa na našej škole konala medzinárodná šúťaž Matematický klokan. 
Žiaci prvého stupňa súťažili vo vekových kategóriách KLOKANKO 2, KLOKANKO 3 a KLOKANKO 4. 
Žiaci riešili zaujímavé úlohy, pri ktorých si overili svoje vedomosti a s trochou šťastia môžu vyhrať notebook. 
Všetci im držíme prsty!
17992_545200692190795_1183012921_n.jpg549779_545200732190791_875760525_n.jpg
Remeslo má zlaté dno 
  
V stredu – 27.3.2013 sa žiaci 6.A triedy premenili na malých remeselníckych majstrov. Chlapci aj dievčatá vystúpili v programe V mene kráľa a kráľovnej . Súťaž, zameranú na dramatizované priblíženie histórie nášho mesta pri príležitosti prvej písomnej zmienky  o Prievidzi v listine kráľa Kolomana z rokov  1111- 1113 a 630. výročia  udelenia práv kráľovského mesta kráľovnou Máriou, organizovalo RKC Prievidza. 
Zúčastnilo sa 9 škôl z Prievidze a 3 školy z blízkeho okolia. Odborná porota ako najlepšie súťažné družstvo vybrala práve náš program. Zvíťazili naši šiestaci pod vedením pani učiteľky Linhartovej.  
Odmenou je 1- dňový výlet do obce Mačov. Už sa naň tešia.  
Ďakujeme za reprezentovanie školy, šiestaci!
dsc04870.jpgdsc04885.jpgdsc04910.jpg
 
Vyhodnotenie školského kola BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY 
kat. D / 6., 7. ročník/ 
  
1.m.        Matej Krajč                          6. A 
2.m.        Juraj Krajč                           6. A 
3.m.         Jakub Krajč                            6. A 
Ostatní úspešní riešitelia: 
K. Kubincová                                        7. B 
K. Svobodová                                        6. A 
M. Grolmusová                      6. A 
N. Králiková                                          6. A 
J. Kurbel                                7. A 
  
Do obvodného kola postupujú: Matej Krajč, Juraj Krajč 
0801.gif
 16.5. sa 2 žiaci 6. A triedy zúčastnili okresného kola BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY. 
Súťaž pozostávala z praktickej a teoretickej časti.
 Matej Krajč sa umiestnil na 4.-5. mieste a Juraj Krajč na 6. - 8. mieste.
 
0801.gif
 
Úspešní riešitelia obvodného kola Matematickej olympiády 
 
 
6. ročník          Jakub Krajč       16.-21. miesto
8. ročník          Adam Murín                 10.-11. miesto
 
 
Úspešní riešitelia obvodného kola Pytagoriády 
  
5. ročník         Paulína Petrášová     13.-15. miesto
6. ročník         Jakub Krajč              2. miesto
7. ročník         Peter Arpáš               10.-11. miesto
 
 
Úspešní riešitelia obvodného kola Chemickej olympiády 
 
9.ročník          René Štorcel              11.-12. miesto
V. Pernišová              20. miesto

Úspešní riešitelia medzinárodnej súťaže Matematický klokan (2. stupeň) 
  
5. ročník         Paulína Petrášová     percentil  82,3 %
6. ročník         Jakub Krajč              percentil  95,6 %
                                              7. ročník     Ela Gatialová    percentil  93,4 %
klokan_foto.jpg
 
Korešpondenčný seminár prírodných vied KORSEM 
  
Do finálového kola postúpil Jakub Krajč, 6.A
 
 
 
Súťaž v zbere elektroodpadu 
  
  
Miesto 
Meno 
Trieda 
Počet kusov 
1.  
S. Šmida 
5.B 
19 
1.  
J. Tóth 
8.A 
19 
2. 
K. Kalinová 
9.A 
8 
2. 
T. Halenárová 
2.A 
8 
3. 
S. Čiko 
4.A 
5 
 
 
Miesto 
Meno 
Počet kusov 
1.  
Mgr. V. Blahová 
8 
2. 
Mgr. E. Čičmancová 
7 
3. 
Mgr. D. Struchová 
5 
 
Počas súťaže sme vyzbierali 117 kusov nepotrebných elektrozariadení.
 
 
Medzinárodná súťaž o najlepší štatistický plagát ISLP 
 
Dominika Polerecká, Branislav Žovin, Peter Arpáš  - 7.B
  
2. miesto v celoslovenskom kole
zs_malonecpalska_prievidza.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web