obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Športové aktuality
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Oceňovanie úspešných žiakov školy 
  
  
29. mája sa v kultúrnom dome na našom sídlisku – v Necpaloch, konala milá slávnosť. Boli oceňovaní žiaci, ktorí sa výborne umiestnili na prvých miestach v okresných súťažiach. Zúčastnili sa žiaci celého okresu. 
  
Z našej školy boli ocenení diplomami a peknými vecnými cenami : 
  
1. Tomáš Pavlák – 8.B – 3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády 
2. Denisa Vaňová – 7.B - 3. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády 
3. Jozef Kurbel      6.A – 2. miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády 
4. Bibiana Baková – 9.A – 1. miesto – Európa v škole – literárna časť 
5. Patrícia Mníchová – 6.A – 3. miesto – Európa v škole – literárna časť 
6. Katarína Svobodová – 5.A – 1. miesto – Európa v škole – literárna časť 
7. Nikola Králiková – 5.A – 3. miesto – Európa v škole – literárna časť 
8. Jakub Krajč – 5.A – 3. miesto – Pytagoriáda 
  
Všetky súťaže organizovalo Centrum voľného času, tiež dalo pekné vecné ceny. 
  
Našim víťazom GRATULUJEME a želáme veľa ďalších úspechov vo vedomostných súťažiach! 

dsc01872.jpg
 
Mladí zdravotníci 
  
Dňa 23.5. 2012  sa žiaci 8. B triedy zúčastnili okresnej súťaže  Družstiev  mladých zdravotníkov  ZŠ v poskytovaní prvej pomoci. 
Súťažili v kategórii starších žiakov. 
Súťažné disciplíny :     1. vedomosti o ČK/ČP, SČK a darcovstve krvi 
2. zdravotnícke vedomosti 
3. poznávanie liečivých rastlín 
4. praktické poskytovanie prvej pomoci,  resuscitácia 
Školu reprezentovali: 
Roman Procházka, Miroslav Novák, Mário Žibek, Lea Sečianska, Helena, Švecová, Laura Granátová. 
Žiaci našej školy sa umiestnili na peknom 5. mieste. 
  
 
 
 
Dňa 3.5.2012 sa žiačky V. Paušurová a K. Nagyová zúčastnili okresného kola súťaže  
Slávik Slovenska . 
Za silnej konkurencie si V. Paušurová vyspievala 2. miesto v najmladšej kategórii. 
p1140180.jpgp1140184.jpgp1140187.jpg
 
Vedeli ste....? 
  
...že máme na našej škole viacnásobnú majsterku Slovenska 
...že máme majstrov kraja 
...že máme účastníkov medzinárodných súťaží 
  
Dňa 27.februára 2012 sa žiaci 6.AB, 8.AB a 9.AB stretli s úspešnými športovcami našej školy. Žiaci Dominika a Veronika Humajová, Kristínka Soukupová, Radko Bartoš a Jakub Halenár im porozprávali o džude, v ktorom dosiahli pozoruhodné výsledky. Obecenstvo zaujala aj prezentácia kimona. Alex Mokrý, Hanka Holičková a Terezka Šebová priblížili  
ďalší atraktívny šport - tenis. O svojej športovej záľube - futbale hovoril Miško Cebo. 
Karate im priblížila Helenka Švecová. Naša bežkyňa na lyžiach Lucka Matušková prezradila svoj sen zúčastniť sa olympiády juniorov. 
Prítomní, medzi ktorými boli aj členky Denného centra Necpaly, dávali športovcom otázky. Na záver si prezreli výstavku medailí, pohárov a diplomov. 
sdc14164.jpgsdc14165.jpgsdc14166(1).jpg
 
Dejepisná olympiáda    
     
1.februára poriadne mrzlo. Zima zachádzala za nechty, nohy oziabali. Hlavy hriali teplé čiapky. A 4 žiakov našej školy aj obavy, čo sa bude diať, čo všetko musia vedieť. Kam šli? Do centra voľného času na sídlisku Kopanice.    
Obavy teda nemuseli mať. V silnej konkurencii žiakov celého okresu si počínali vynikajúco. Na súťaž ich pripravovala pani učiteľka E. Linhartová.    
Umiestnenie:    
Kategória F- 6. ročník – Jozef Kurbel, 6.A – 2. miesto    
Kategória E – 7. ročník – Denisa Vaňová, 7.B – 3. miesto    
Kategória D – 8. ročník – Tomáš Pavlák, 8.B – 3. miesto    
Kategória C – 9. ročník – Michal Ďurta, 9.B – 4. miesto  
dsc00586.jpgdsc00587.jpgdsc00588.jpg
5.gif
 
Dňa 21.2.2012 sa uskutočnila miniolympiáda v ruskom jazyku, v ktorej súťažiaci preukázali svoje vedomosti v pripravených úlohách. Žiaci  6. - 7. ročníka hravou formou predviedli znalosti zo základnej slovnej zásoby, ktorú použili pri tvorení krátkych viet. Zopakovali si básničky, pracovali s prekladovým slovníkom a rozširovali si slovnú zásobu. V druhej časti pracovali s ukážkami ruských ľudových rozprávok. Jednou z úloh bola aj dramatizácia rozprávky, ktorú zvládli obidve družstvá na výbornú.   
Za ročníky 6. – 7. súťažili:   
1.družstvo: Adam Frimmel, Mário Jahnátek, Jakub Machata, Matej Molnár, Dominika Šimčáková ( 6.A ), Tatiana Krčíková, Oľga Kršková ( 7.B )   
2. družstvo:  Peter Arpáš, Lenka Jurenková, Adam Kollár, Milan Mokrý, Karin Žibeková, Branislav Žovin ( 6.B ), Patrícia Bolchová, Diana Urgelová ( 7.A )   
Žiaci 8.ročníka súťažili v čítaní neznámeho textu s porozumením a následným riešením doplnkových úloh. V skupine pracovali nad vytvorením osemsmerovky s použitím slovnej zásoby z tém, ktoré si vylosovali.   
Za 8.ročník súťažili :   
Jakub Halenár, Anton Karaka, Tomáš Krajčo, Tomáš Mihalovič, Dominyk Pyslar ( 8.A ), Nina Ferencziová, Tomáš Pavlák, Viktória Pernišová ( 8.B ).   
Zahanbiť sa nedali ani ostatní spolužiaci: Denis Bagin, Šimon Majník, Ľubica Mellová, Michal Novodomský, Vladimír Petráš, Roman Procházka, Karol Šálek, Martin Vinklárik, Mário Žibek, ktorí pracovali so skladacou azbukou.   
Súťažiaci jednotlivých družstiev boli ocenení diplomami. 
 
4.gif
 
Úspešní riešitelia školského kola matematickej olympiády: 
a)       5. ročník – Jakub Krajč, Juraj Krajč, Matel Krajč – 5. A 
b)      9. ročník – Silvia Sviteková, Michal Ďurta, Dalibor Křepela  - 9. B 
  
Všetci postúpili do obvodného kola matematickej olympiády s nasledovnými výsledkami: 
a)       5. ročník –  Jakub Krajč a Matej Krajč -  10.–14. miesto 
b)      9. ročník – bez umiestnenia 

3.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web