obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
dsc03307.jpgdsc03310.jpgdsc03309.jpg
5.6.2017 sa žiačky N. Babčanová, K. Grácová, K. Machatová a E. Nagyová zúčastnili 31. ročníka súťaže v aranžovaní kytíc, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov. Dievčatá vytvorili krásne aranžmá. Ďakujeme im za reprezentáciu školy. 

ymx.jpglaks.jpgwdvc.jpgpqowi.jpg
 
Dňa 31.5.2017 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu Čítajme si, ktorý organizuje Linka Detskej Istoty. Na Slovensku sa konal už 10. ročník, no a v našej škole sme sa doň zapojili už tretíkrát. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková. Cieľom tejto akcie bolo nielen podporiť čítanie u detí a mládeže, ale aj prekonať slovenský rekord z minulého roka, kedy sa do čítania zapojilo 40 954 detí. 
     Žiaci 1. – 9. ročníka sa striedali pri čítaní zaujímavých kníh našich detských autorov v školskej knižnici a v oddychovej miestnosti, ktorých prostredie dotváralo príjemnú atmosféru.  
     Všetci zúčastnení sa následne podpísali na plagát Diplom Čítajme si 2017 a získali záložku do knihy. 
     O tom, že bol rekord prekonaný, sme sa dozvedeli už v ten istý deň. Čítalo 46 040 detí, z toho 226 žiakov našej školy. 
     Čítali sme z týchto kníh: 
1. Petra Braunová: Kubko nechce čítať 
2. Jozef Pavlovič: Macko Lacko 
3. Roman Brat: Škola za rohom 
4. Július Belan: Prihraj, Carlos 
5. Zuzka Šulajová: Džínsový denník 
6. David Walliams: Dedkov veľký útek 
  

Dňa 25.5. sa uskutočnilo OK Biologickej olympiády kategória D. Za našu školu súťažili dve žiačky, ktoré sa umiestnili v školskom kole na 1. a 2. mieste. Olympiáda má dve časti, najskôr praktickú a po skončení žiaci pokračujú v teoretickej časti. Z  30 súťažiacich sa L. Jánošíková z 7.A triedy umiestnila na krásnom 3. mieste a E. Lacová z 6.B triedy na 5.-6. mieste. Gratulujeme a tešíme sa na budúci rok.  
  
753159.jpg
Naši žiaci sa zúčastnili zábavno-vedomostnej 
súťaže "Máte Filipa"
Súťaž mala 3 kolá jesenné, zimné, jarné a posledné finálové kolo.
Zúčastnili sa: E. Lacová 6.B, L. Jánošíková, J. Petráš, 
A. Svoboda 7.A,
Zábavno-vedomostná súťaž bola poučná a žiaci z nej 
mali veľkú radosť.
 
dsc03202.jpg
Dňa 17.5.2017 sa uskutočnila okresná súťaž Družstiev  mladých zdravotníkov I. a II. stupňa ZŠ v poskytovaní prvej pomoci 
Súťažné disciplíny:     1. vedomosti o ČK/ČP, SČK a darcovstve krvi 
                                    2. zdravotnícke vedomosti 
                                    3. poznávanie liečivých rastlín 
                                    4. praktické poskytovanie prvej pomoci 
II. st. /6. – 9. roč. ZŠ/ – resuscitácia + 3 stanovištia realistického znázornenia 
Školu reprezentovali žiaci 7.A triedy  - A. Svoboda, J. Petráš, L. Jánošíková, N. Lacková a  
P. Jančovičová.  
Šúťažné družstvo zvládlo všetky disciplíny a zvíťazilo na čestnom 1. mieste. 
Víťazom blahoželáme !
erfhk.jpgqayx.jpgqwsa.jpgwdvg.jpg
 
Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 
Súťaž mladých záchranárov kladie vysoké nároky na pripravenosť. Súťažiaci na jednotlivých stanovištiach plnia úlohy z viacerých oblastí – napr. pohyb a pobyt v prírode, topografia, zdravotná príprava, hasenie požiarov, streľba zo vzduchovky. 
Naše družstvo v zložení Adam Svoboda, Juraj Petráš, Petra Jančovičová a Lenka Jánošíková (Natália Lacková sa pripravovala ako náhradníčka ) v konkurencii 11 škôl získalo 1. miesto. 
huzt.jpg oiuhn.jpg ouxy.jpg
 
Ema Lacová a Denis Křepela zo 6.B obsadili v literárnej časti súťaže Štvorlístok 1.miesto, čim získali pre našu školu v celkovom hodnotení 10 bodov.  
  
512369.jpg 698741.jpg
 
V utorok 11. 4. 2017 sa o 10.00 hod. uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže "Literárna jar Ondreja Čiliaka" v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi na Záhradníckej ul. 21. Zapojilo sa 52 "spisovateľov" - prozaikov a básnikov do 15 rokov. Zo 163 „diel“ poézie i prózy, porota vybrala 20 najlepších prác. Medzi ocenenými bola i naša žiačka 8.A triedy Veronika Cechová, v kategórii próza 12 – 15 rokov.  

Dňa 5. apríla 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v speve ľudovej piesne. Súťaže sa zúčastnili žiačky 3. a 4. ročníka.  
Umiestnenie: 
1.     Jaroslava Gajdová 
2.    Nina Lukačovičová 
3.    Lenka Janovická 
Dňa 11. 4. 2017 bude našu školu reprezentovať v okresnom kole v CVČ Prievidza J. Gajdová. 
            Blahoželáme 

sjee.jpg
 

OK Biologickej olympiády kat. C - Erik Matuška, 9.B úspešný riešiteľ, 13.miesto, gratulejeme.

 
 
 
Dňa 8.3.2017 sa uskutočnilo spevácke a tanečné kolo súťaže „Štvorlístok“. Tanečnej súťaže sa zúčastnili žiaci 3.A triedy a získali 1. miesto.  
Školu reprezentovali žiaci – L. Borko, J. Bátora, S. Košianová, K. Gajdošová, E. Mikičová, L. Janovická, J. Pipíšková a N. Haruštiaková.  
Speváckej súťaže sa zúčastnila žiačka Monika Rusnáková Z 5.A triedy a získala 3.miesto.  
 
k5.jpg
 
Hviezdoslavov Kubín  
Kategoria - najmladší žiaci 2.-3. ročník  
Poézia  
1.      miesto sme neudelili  
2.      miesto Alexandra Marková 2.A 
3.      Sofia Plášková 3.B  
   
Próza  
1.      miesto Adam Bartoň 2.A  
2.      miesto Lea Cagáňová 2.B  
3.      Jaroslava Gajdová 3.B  
   
Školu bude reprezentovať v okresnom kole Adam Bartoň.  
 
I. kategória 
Poézia 
  
1.      miesto:  
2.      miesto: 
3.      miesto: 
Próza 
  
1.      miesto:  
2.      miesto: 
3.      miesto: 
  
  
II. kategória 
Poézia 
  
1.      miesto:  Patrícia Pavlovičová, 4.A 
2.      miesto:  Alexander Vlk, 5.A 
3.      miesto:  Nina Lukačovičová, 4.A 
Próza 
  
1.      miesto: Tamara Halenárová, 6.A 
2.      miesto:  Filip Vida, 5.A 
3.      miesto:  Jessica Laurincová, , 6.B 
  
  
III. kategória 
Poézia 
  
1.      miesto:  Roland Danko, 9.A 
2.      miesto:  Veronika Janovická, 8.A 
3.      miesto:  Dominika Humajová, 9.B 
Próza 
  
1.      miesto:  Ema Lackovičová, 8.A 
2.      miesto:  Nicol Bystráková, 9.B 
3.      miesto:  Lucia Boboková, 9.A 
  
  
 

Vo februári naši žiaci reprezentovali školu v dejepisnej a geografickej olympiáde.  
Takéto sú výsledky:  
V geografickej olympiáde dosiahol piatak Damián Bystrák prvé miesto v G kategórii, Ema Lacová bola úspešná riešiteľka v F kategórii a obsadila9. miesto.  
V dejepisnej olympiáde boli dve úspešné riešiteľky v F kategórii. Alexandra Michalíková obsadila 5. a Ema Lacová 6. miesto.  

Už 3. rok za sebou bola naša škola ocenená za úspešnú účasť  v olympijských aktivitách pri príležitosti vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov,  kolektívov, funkcionárov  o cenu Krištaľového páva a ceny fair play okresu Prievidza za rok 2016.
 
dsc02816.jpg
 
Stalo sa už tradíciou, že sa žiaci 6. – 9. ročníka zapájajú do školského kola OAJ. V tomto školskom roku to bol už 27. ročník. 
PK CJ pripravila pre kategóriu 1A dva typy testov. Pre žiakov 6. ročníka vychádzali úlohy z učiva, ktoré žiaci prebrali v rámci vyučovacích hodín. Žiaci 7. ročníka sa už museli popasovať  s náročnejšími úlohami, svoje vedomosti si overovali v riadnych testoch.  A nebolo to vôbec  ľahké. 
V tejto kategórii boli zvlášť vyhodnotení žiaci 6.A a 6.B  a zvlášť žiaci 7.A triedy, z ktorých po preukázaní schopností v tvorbe dialógu a príbehu vzišiel víťaz, ktorý sa zúčastnil obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 17.1.2017. 
OAJ sa celkovo zúčastnilo 13 žiakov. 
  
Výsledky školského kola – 6. ročník 
  
1. miesto – Laura Ludrovská ( 6.A ) 
2. miesto – Ema Lacová ( 6.B ) 
3. miesto – Elizabeth Čičmancová ( 6.A ) 
  
Výsledky školského kola – 7. Ročník 
1. miesto  - Jakub Čaraj ( 7.A ) za najlepší výsledok v testoch 
  
1. miesto – Samuel  Cabuk  ( 7.A )    - postup do obvodného kola           
2. miesto – Juraj Petráš ( 7.A ) 
3. miesto – Lenka Jánošíková ( 7.A ) 
  
Ani žiaci 8. – 9. ročníka sa nedali zahanbiť. V kategórii 1B  ich súťažilo 14. Svoje vedomosti si overili v testoch, v ktorých okrem vedomostí z gramatiky a slovnej zásoby, preukázali aj svoje čitateľské kompetencie. 
  
Výsledky školského kola : 
  
1. miesto – Timotej Halenár ( 9.A ) - postup do obvodného kola 
2. miesto – Adam Virostek ( 9.A ) 
3. miesto – Lenka Tadialová ( 9.B ) 
  
A ako to dopadlo v obvodnom kole?  
Samko Cabuk skončil na veľmi peknom 9. mieste a Timko Halenár na výbornom 2.  
mieste. 
GRATULUJEME! 
ppp.jpg ppppppp.jpg pppppppppp.jpg
 
Dňa 21.12. 2016 sa uskutočnilo  školské kolo recitačnej súťaže v prednese povesti - „Šaliansky Maťko“. Súťaže sa zúčastnili 8 žiakov 2.- 4. ročníka. 
Umiestnenie:  
1. miesto L. Cagáňová  2.B 
2. miesto L. Mikšiová  2.B 
3. miesto E. Karas  3.B 
V okresnom kole bude školu reprezentovať Lea Cagáňová. 
Gratulujeme 
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web