obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 

 
Aktualizované 

  
INFORMÁCIE k otvoreniu ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021    
Manuál pre materské školy a školské zariadenia  upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.    
                   Manuál pre materské školy na školský rok 2020/2021       
           Semafor pre materské školy       
           Vyhlásenie zákonného zástupcu       
           Základné informácie       
 
           Zelená fáza       
           Oranžová fáza       
           Červená fáza      
 
 
ORGANIZÁCIA OTVORENIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021 – streda 2. 9. 2020  

 
Prevádzka MŠ od 6:00 – 16:30h.
 
   
Pri vstupe do budovy zákonní zástupcovia vstupujú s rúškom, vydezinfekujú si ruky.
 

 
Ranný filter bude vykonaný pred vstupom do jednotlivých tried (dezinfekcia rúk, meranie teploty)    
    -  Deti sú rozdelené do 4 tried podľa veku. 
    - 2. 9. v stredu budú zoznamy detí sprístupnené na hlavnej  nástenke v priestoroch MŠ, hneď oproti vchodu, aj na   jednotlivých triedach. 
    -  príchod do MŠ 6:00 -7:50 h. o 8:00h sa MŠ zamyká . 
    -  odchod z  MŠ od 14:30 - 16:30h. 
  
-  po dieťa prijaté na poldennú výchovu a vzdelávanie treba prísť od 11:45 – 12:00 h. 
-  po deti s celodennou výchovou a vzdelávaním od 14:30 h.

      -  zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do  materskej školy vypísané nasledovné tlačivá:

1. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia.  
2. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021. 
(tlačivá sú k dispozícii na prevzatie v materskej škole, alebo na tejto stránke - vyššie uvedené) 
  
-  Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum.  
-  Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.  V priestoroch MŠ je povinnosťou rodičov nosiť rúško. 
  
DIEŤAŤU  TREBA NACHYSTAŤ: 
-  pevnú obuv na prezutie viditeľne podpísanú 
-  pyžamko viditeľne podpísané 
-  náhradné oblečenie do skrinky vrátane spodného prádla, ponožiek 
-  2 ks rúška 
-  dievčatká hrebienok 
  
DO MŠ DEŤOM NEDÁVAJTE: 
      -  náramky, prstene, hodinky, náhrdelníky, cenné veci  
- hračky (malým deťom je povolená plyšová hračka na odpočinok, nie však veľká) 
-  cukríky, sladkosti v skrinkách, vo vreckách bundičiek 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 Aktivity pre deti z materskej školy 
  

 
 
 
 

b5fcced5b118f7c85c48967f602b1c4d.jpg
 
254.gif
254.gif
 
ms.jpg
mstoto.jpg
 
Zápis sa bude konať v dňoch 4.5. - 6.5. 2020 
 
- bez osobnej prítomnosti detí  
- nevyžaduje sa potvrdenie od lekára

  

   Tlačivá na stiahnutie: 
  
     Žiadosť o prijatie do MŠ    
       Lekárske potvrdenie
  
      
   

 
i_5035558.jpg
511.gif
 
 

Aktuality
 
Aj naši predškoláci sa doma učia
 
Naši predškoláci sú šikovní a v tejto ťažkej situácii sa z domu pripravujú spoločne s rodičmi a pani učiteľkami cez skupinu na facebooku do školy. Deti sa každý deň tešia na nové zadanie, ktoré hravo zvládnu a takto potešia fotkami aj svojich kamarátov a pani učiteľky svojou prácou. Cvičia, tancujú, aby si udržali svoje zdravie a imunitu, učia sa nové básne, piesne a upevňujú zručnosti pri vyrábaní rôznych vecí z toho, čo doma nájdu. Navzájom sa podporujú a najviac sa tešia videohovorom, že vidia a počujú svojich kamarátov a tak lepšie zvládajú túto situáciu.  
  
  
fb_img_1587396471864.jpgfb_img_1587396494921.jpgfb_img_1587396523653.jpg
fb_img_1587396563064.jpgfb_img_1587396513529.jpgfb_img_1587396575764.jpg
fb_img_1587396909775.jpgfb_img_1587396940778.jpgfb_img_1587396945294.jpg
fb_img_1587397046609.jpgfb_img_1587397115714.jpgfb_img_1587397138305.jpg
fb_img_1587397149953.jpg
 
 


Naše prvé dni v materskej škole 
Dňom 2. septembra 2019 sme otvorili dvere našej materskej školy pre naše deti. Privítali sme nových malých kamarátov, ktorí sa rýchlo zadaptovali na prostredie materskej školy.  
  

 
Výstava ovocia a zeleniny  
Predškoláci s pani učiteľkami obdivovali rôzne druhy ovocia a zeleniny na výstavke v DK v Necpaloch, vypestované šikovnými rukami Necpalanov. 
  

 
Šarkan letí... 
... si spievali všetky deti, ktoré si zhotovili krásnych šarkanov. Najskôr si ich vyskúšali poskladať zo skladačiek a potom z papiera. Spolu ich púšťali na školskom dvore. Vetrík im super pomáhal a šarkany sa na všetkých usmievali. 

 
  
Turistická vychádzka 
Krásne počasie vylákalo deti z triedy Slniečok a Sovičiek na jesennú turistickú prechádzku. Vybrali sa k rieke Nitra, kde pozorovali živočíchy a prírodu na jeseň.  S chuťou sa zahryzli do krásnych, sladkých červených jabĺčok a na záver si zašantili s pestrofarebnými listami. 

 

 
Oslava Dňa materských škôl na Slovensku 
4. november je dňom, kedy deti všetkých materských škôl na Slovensku oslavujú. Aj naše deti svojej materskej škole zablahoželali, popriali veľa úspechov a veľa šikovných detí. 

 

 
Ujo Doremino 
Tradične vítame v našej materskej škole Divadielko Teatro z Rožňavy. Deti sa vždy už od rána tešia, čo nové sa zas dozvedia a aké ľudové piesne si spoločne so šikovnými divadelníkmi zaspievajú. Ani tento krát to nebolo inak. Deti si zaspievali známe ľudové piesne a zahrali si aj na detských nástrojoch. 

 

 
Pohár zdravia 
V spolupráci so školskou jedálňou máme vypracovaný projekt o prevencii obezity. Vždy v novembri nám pani kuchárky pripravia pohár ovocia, aby sme mali dostatok vitamínov. 

 

 
Prvý sneh 
Keď v decembri napadal prvý sneh, deti s radosťou a nadšením vybehli von stavať prvého snehuliaka. 

 

 
Divadielko „ O zajačikoch spod kríčka“ 
Na Mikuláša, ako každý rok, sa deti veľmi tešili. Najskôr si pozreli krásny príbeh o zajačikoch, ktorý deťom zahrali herečky z Divadla Severka. 

 

 
Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš 
6. decembra sme netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. Prišiel s veľkou kopou darčekov. Detské očká žiarili šťastím a radosťou. Mikuláš porozdával darčeky deťom po triedach a oni mu zaspievali a zarecitovali. 

 

 
Lesníci medzi nami 
V januári sme sa dozvedeli, ako sa máme starať v zime o zvieratká, vtáčiky. Ujovia lesníci nám priniesli okrem puzzle zvieratiek, obrázkov a fotiek z foto pasce v lese aj skutočné jelenie parohy, ktoré si mohli deti aj poťažkať. 

 

 
O zakliatej princeznej 
Bol názov divadielka, ktoré nám prišli zahrať divadelníci z divadla Lienka z Prievidze. Marionety sa deťom veľmi páčili, mohli si ich aj pohladkať. 

 

 
Žonglér v materskej škole 
Detské očká žiarili šťastím, keď si mohli vyskúšať rôzne žonglérske kúsky. Vyslúžili si za ne potlesk ostatných kamarátov. 
  

 
Karneval 
Od rána znela v materskej škole hudba a detský smiech. Deti sa za pomoci pani učiteliek prezliekli do karnevalových masiek a zabávali sa všetci spolu na fašiangovom karnevale. Do tanca im vyhrávala a spievala spevácka skupina Dúbrava z Necpalského Denného centra. A že bolo veselo, svedčia o tom aj tieto fotografie. 
  

 
O popoluške 
Všetci sme netrpezlivo čakali na našich kamarátov z ŠKD, ktorí nám prišli zahrať divadielko O popoluške. Nacvičila ho s nimi pani vychovávateľka Rendeková. Divadielko sa im vydarilo a deti im na záver s radosťou zatlieskali. 
  
  
  
  
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web