obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
Jedálny lístok
Prihlasovanie/odhlasovanie stravy
cd1f3c4383_75824229_o2.gif
 

 
O Z N A M    Š K O L S K E J   J E D Á L N E
 
           
  1. Z dôvodu čerpania dovolenky bude možnosť prihlásenia na stravu v školskom roku 2020/2021 v termíne od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 7,00 hod.-14,30 hod.
  2. Každý rodič / zákonný zástupca je povinný vypísať Zápisný lístok na stravovanie
  3. a priniesť ho do školskej jedálne. Na základe Zápisného lístka vydá riaditeľka školy Rozhodnutie o prijatí na stravovanie.
  4. Novinkou školského stravovania je platba Zálohovej platby na depozitný účet ZŠ – informácia  na Zápisnom lístku.
  5. Pri bezlepkovej diéte je potrebné priniesť potvrdenie od gastroenterológa s aktuálnym dátumom.
  6. V prípade, ak dieťa/žiak potrebuje inú diétnu stravu a školská jedáleň ju nepripravuje, rodič doloží potvrdenie od lekára, ktoré  nalepí na zadnú stranu Zápisného lístka a požiada o vyplácanie štátnej dotácie.
 


 
 
235.gif
dsc00680.jpg
  Vydaj obedov

Desiata  sa vydáva v čase:
od 9,45 hod. do 10,00 hod.
Obedy sa vydávajú v čase:
od 11,15 hod. - 11,40 hod. pre cudzích stravníkov ( odber obedov do obedára)
od 11,45 hod. - 13,50 hod. pre žiakov a ostatných stravníkov
 
 

Odhlasovanie obedov

Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa je povinný dieťa zo stravy odhlásiť
 deň vopred do 14,00 hod. a to:
- telefonický na tel. čísle: 046/548 80 28
- emailom do 14,00 hod.: sjmalonecpalska@centrum.sk
- zapísaním do zošita, ktorý je na to určený
- po víkende, alebo voľných dňoch je možné stravníka odhlásiť najskôr ráno do 7,30 hod.

Strava sa vydáva mimo školskej jedálne, a to v prvý deň ochorenia dieťaťa, pokiaľ ho nebolo možné včas zo stravy odhlásiť.

 
 Upozornenie
Bez čipovej karty obed nevydávame!
Ten, kto si ju zabudol príde na obed o 13:30 hod.
Ten, kto stratil čipovú kartu zakúpi si  novú od pokladníčky ŠJ.
Čipová karta stojí 3 eura.
Čipovú kartu si treba zakúpiť do 10:00 hod.

Zakúpená čipová karta po 10:00 hod. platí až od ďalšieho dňa.
 
758.gif
Naša krásna školská jedáleň 
dscn4821.jpgdscn4822.jpgdscn4823.jpgdscn4824.jpg
dscn4825.jpgdscn4826.jpgdscn4827.jpgdscn4828.jpg
dscn0866.jpgdscn4864.jpgdscn4865.jpgdscn4867.jpg
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web