obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza  
   
RNDr. Ľubomíra Holíková -  riaditeľka školy        
046/548 80 56             mobil  0911 16 67 74   

 
Ing. Stanislava Marková - zástupkyňa pre základnú školu  
 046/548 80 29 

 
Materská škola: 

Iveta Slobodníková - zástupkyňa pre materskú školu 
 0903 501 096
 
zamestnanci MŠ -  0903 501 083 

 
Ing. Jana Štefancová, ekonómka pre rozpočet      
046/548 83 84   

 
Ing. Viera Lakušová, ekonómka PaM       
046/548 83 84  
   
Školská jedáleň:
Magdaléna Lukáčová, vedúca ŠJ   
046/548 80 28
email: sjmalonecpalska@centrum.sk
   (c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web