obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 Záložka, ktorá spája školy

V mesiaci október sa naša škola zapojila do projektu Záložka,ktorá spája školy.
Každej prihlásenej škole bola pridelená partnerská škola. Nám pridelili ZŠ z Prešova.

 Táto plnoorganizovaná škola patrí k najväčším školám v meste Prešov z pohľadu počtu žiakov, veľkosti areálu a zastavanej plochy. Školu v šk. roku 2011/2012 navštevuje 848 žiakov v 38 triedach. V 9 oddeleniach ŠKD trávi popoludnie 234 žiakov I. stupňa. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť má škola k dispozícii:
  • Veľký školský areál, trávnaté plochy, športové ihriska, atletická dráha s tartanovým povrchom, multifunkčné ihrisko s umelou trávou
  • telocvičňa, 2 rozcvičovne, posilovňa, sauna
  • výukový bazén
  • žiacka knižnica vybavená novým knižným fondom, knižnica cudzích jazykov
  • kultúrna miestnosť s pódiom
  • odborné učebne: BIO, FYZ a CHE vybavené interaktívnymi tabuľami, VYV, HUV, NBV
  • 2 učebne TEH, 5 počítačových učební, multimediálna učebňa, jazykové laboratórium vybavené interaktívnou tabuľou. Škola má výhodnú polohu, uprostred sídliska, v tichom prostredí plnom zelene. Nachádza sa mimo hlavnej komunikácie, čo výrazne vplýva na bezpečnosť žiakov.
Do projektu Záložka spája školy sa ich zapojilo 280. Vyrobili pre našu školu 308 záložiek.
Žiaci pracovali  podľa svojich možnosti a schopnosti.
Uvidíme, či naša spolupráca bude pokračovať aj ďalej. Pozdrav z Prešova:
 
Milí naši neznámi kamaráti zo ZŠ Malonecpalská v Prievidzi!
 

Pozdravujeme vás z Prešova, zo ZŠ Májové námestie. Zapojili sme sa do československého projektu Záložka spája školy po prvý krát. Aj keď vznikla slovensko-slovenská dvojica, z  dôvodu nízkeho počtu prihlásených českých škôl, tejto novej aktivite sme sa potešili.
Posielame vám 308 záložiek do kníh. Naši spolužiaci ich vyrobili rôznymi technikami na hodinách výtvarnej výchovy. Viacerí napísali na nich aj svoje mená, triedy,niektorí emailové adresy pre svojich zatiaľ neznámych kamošov. Bolo zaujímavé vyrábať darček, ktorý má poslúžiť niekomu, koho sme nikdy nevideli. Možno ním zapálime iskričku budúceho priateľstva. Ďakujeme aj našim učiteľom za informácie o projekte a o vás, ako aj za užitočné rady pri našej práci.
Už teraz sa tešíme na balíček so záložkami od vás. Dúfame, že budú slúžiť na to, na čo boli vyrobené - stanú sa užitočnými pomocníkmi pri čítaní kníh.

S pozdravom za všetkých, ktorí sa podieľali na výrobe záložiek:
                                                                                           Kristína a Simona - Knihomoľky z Májovky

 Záložky - ZŠ Prešov
s7300001.jpgs7300002.jpgs7300004.jpg
s7300007x.jpgs7300009.jpgs7300010.jpg
s7300013.jpgs7300015.jpgs7300017.jpg
s7300020.jpgs7300021.jpgs7300022.jpg
s7300023.jpgs7300025.jpgs7300027x.jpg
 Záložky -  ZŠ Prievidza
s7300029.jpgs7300030.jpgs7300031.jpg
s7300032.jpgs7300035.jpgs7300038.jpg
s7300039.jpgs7300040.jpgs7300042.jpg
s7300046.jpgs7300041.jpgs7300037.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web