obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 

Názov projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny).

Trvanie projektu: 12/2008 – 11/2013 
  
Cieľom projektu je: 
  
- dosiahnuť zmenu formy výučby na škole, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraví učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. 
Plánované aktivity v rámci projektov: 
1.1 
Multimediálny – digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania. 
1.2 
Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania. 
2.1 
Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT. 
2.2 
Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu vzdelávania 
Prínos pre školu: 
- 
zvýši sa IKT vybavenosť školy, 
- 
naša škola už získala  8 PC a dataprojektor , čiže vybavila ďalšiu počítačovú učebňu. 
Do projektu sa zapojili 3 vyučujúce našej školy: 
Mgr. Silvia Krajčová, Mgr. Ľubica Gürtlerová,  Mgr. Monika Hrubinová, ktoré po absolvovaní aktivít budú aktívne zaraďovať moderné technológie do vyučovania a zároveň sprostredkujú svoje vedomosti a zručnosti ostatným pedagógom školy. 
  
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web