obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  - Verejné obstarávanie
    Požiadavka na predloženie cenovej ponuky
    Faktúry
    Objednávky
    + Zmluvy
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  - Ekorok
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Školský rok    
2017/2018
  ZACHRÁŇME...! 
cf8911dfe42af7890b13cf82d164cb69.jpg
 Projekt je zložený z troch častí: 
ba2da14ed46bc9ae019124cae5c70bed.jpg0f3e141ba0c7838a6d22e0616acb7ba1(1).jpg
73e2e835b092c48972683df41f41301f.jpg
Jesenný zber papiera:
Do jesenného zberu  sa zapojili všetky triedne kolektívy. Spolu sme nazbierali 9 185 kg papiera, čím sme zachránili 73 urastených stromov.    
Nad 100 kg  papiera  donieslo 27 detí.   

Triedne kolektívy: 
1. miesto: 6.A - 1 523 kg 
2. miesto: 3.B - 1 177 kg 
3. miesto: 5.A - 1 113 kg 
4. miesto: 7.B -   963 kg 
5. miesto: 4.B -   898 kg
  
 
Najlepší jednotlivci:   
1. Martina Píšová -    6.A - 568 kg 
2. Monika Rusnáková - 6.A - 496 kg 
3. Samuel Gebrlín -    5.A - 311 kg  
  
 
zber1.jpgzber2.jpg
ef6cbdb7ee73ae0e45c361d64787956f.gif Zachránili sme 
73 stromov
Logo k 15. výročiu EKOroku: 
 
araj_jakub_13_zmalonecpalsk.jpgbabanov_naa_13_zmalonecpalsk.jpgbtora_pavel_14_zmalonecpalsk.jpg
iniar_andrej_13_zmalonecpalska.jpgjanovick_veronika_14_zmalonecpalsk.jpglacova_ema_12_zsmalonecpalska.jpg
EKOtopfilm
V septembri 2017 sme sa zúčastnili v KaSS na Ekotopfilme. Na tomto stretnutí sme sa spolu s autormi tejto aktivity rozprávali o rizikách poškodzovania prírody a o možnostiach, ako si chrániť prírodu a zachovať ju aj pre ďalšie generácie. Na záver dostala každá zúčastnená trieda malý ihličnatý stromček, ktorý si každý triedny kolektív zasadil v školskom areáli 
envirofilm.jpgenvirofilm1.jpg
Týždeň zdravej výživy v ŠKD
Od 16. do 20. októbra si pani vychovávateľky v rámci týždňa zdravej výživy pripravili rôzne aktivity spojené s ochutnávkami rôznych druhov ovocia, zeleniny a čajov.  Deti mali z týždňa plného zdravia a vitamínov veľa pekných zážitkov. 
 

dsc03750.jpgdsc03766.jpg
Recyklohry 
Všetci vieme, že batérie môžu  poškodiť životné prostredie, ak skončia na skládke, v lese ...   
Žiaci 8.A triedy plnili úlohy z recyklohier - "Malá, ale potrebná". O batériách si naštudovali čo najviac informácií, pripravili si plagát, prezentáciu aj model batérie a svoje vedomosti skúsili zaujímavým spôsobom odovzdať svojim spolužiakom a žiakom v triedach na škole. Vyskúšali si tak rovesnícke vyučovanie. Navštívili s plagátom, prezentáciou a modelom batérie 1. stupeň na našej škole a odprezentovali svoje vedomosti o batériách svojim kamarátom.  
baterky1.jpg
 Zber elektrospotrebičov
V rámci programu Recyklohry - od 1. 9. 2017 žiaci, rodičia a zamestnanci školy nazbierali 270 kg starých a nepotrebných elektrospotrebičov a 35 kg batérií. Aj takýmto spôsobom sa snažíme chrániť naše životné prostredie. 


 
Tvorivé dielne z odpadového a prírodného materiálu  
 V mesiaci december sa v našej škole uskutočnili tvorivé dielne z prírodného a odpadového materiálu.  Žiaci 7. - 9. ročníka vytvorili krásne darčekové predmety a voňavé ikebany.

25675129_850620591783067_1266460150_n.jpg25675233_850620628449730_1421683836_n.jpg
Ohrozené druhy živočíchov 
Siedmaci sa rozhodli zistiť, prečo potrebujú "zachrániť" niektoré druhy živočíchov. Naštudovali si materiály o chránených a ohrozených druhoch stavovcov na Slovensku. Zistili prečo sú chránené, aká je ich spoločenská hodnota, aký majú význam v prírode a pre človeka a čo je potrebné urobiť pre zachovanie týchto druhov u nás. S týmito zaujímavými informáciami sa podelili aj s ostatnými žiakmi pred ktorými odprezentovali krásne projekty. 
p_20180112_122843.jpg
Zachráňme! 
Žiaci piateho ročníka sa na hodinách biológie učili o významnej dôležitosti lesa, o životnom prostredí mnohých organizmov a o jeho význame pre človeka. Preto na slovo zachráňme .... jednoznačne povedali LES! Pripravili si projekty o živote lesných organizmov a následne ich prezentovali pred celou triedou.    

 
20180115_092907.jpg
Návšteva ZOO školy Bojnice 
  V prázdninový piatok 2. 2. 2018 sa skupinka 23 žiakov, ktorí navštevujú náš ŠKD, spolu so svojimi p. vychovávateľkami Z zúčastnili náučného výletu do ZOO školy v Bojniciach.      
  Skvost nášho regiónu, ktorí navštívi ročne cez 300 000 ľudí, zlákal i nás. Najskôr nás v prednáškovej sále čakala zaujímavá, poučná a pútava prezentácia. A po nej hurá do ZOO!     
Počasie nám prialo a zvieratká nás prekvapili svojou čulosťou a chuťou predvádzať sa.      
Zo ZOO sme odchádzali plní zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. A samozrejme – už sa tešíme na ďalšiu návštevu, ktorú na toto miesto, či už so svojimi rodičmi alebo opäť so školou, podnikneme.   
     
 
zoo1.jpgzoo4.jpg
Turistikou za krásami Slovenska
 Slovenská asociácia športu na školách s podporou Ministerstva školstva, výskumu a športu vyhlásili projekt, ktorého cieľom je zapojiť do pravidelného športovania čo najviac detí a mladých ľudí. Prvá etapa, pod názvom Turistikou za kultúrnymi a historickými pamiatkami Slovenska, je zameraná na pešiu turistiku. Naša škola sa do 1. etapy zapojila dňa 23. 3. 2018, keď sme spojili oslavy príchodu jari /Vynášanie Moreny/ s vychádzkou na Mariánsky vŕšok, ktorý je miestom niekdajšieho stredovekého hradiska. 
turisti2.jpg
Ako rastie les  
Dňa 11.4.2018 sa stretli deti 1. a 2. ročníka v školskej knižnici s pani Jankejovou zo Štátnej ochrany lesov Prievidza. Sympatická pani v poľovníckej uniforme prišla deťom porozprávať o tom, aké veľké úsilie treba vynaložiť, a koľko práce musí človek urobiť, aby sa vypestovali krásne a zdravé stromčeky- základ budúceho lesa. Deti mali možnosť dozvedieť sa veľa dôležitých vecí o živote lesa od sadenice až po dospelý nádherný porast, z ktorého má človek i príroda rozličný úžitok. Hlavný prínos lesov je ten, že z nich prúdi zdravie pre celú planétu. Deti si mohli vyskúšať rôzne aktivity a hry. Žiaci sa zabavili, beseda sa im páčila a boli odmenení aj vecnou cenou v podobe hracej plochy, na ktorej sa doma môžu zahrať hru o lese. 
dsc04756.jpgdsc04755.jpgdsc04742.jpg
Na všetky choroby včela liek vyrobí...  
Nejedna pani učiteľka povie: „Si usilovná ako včielka.“ O tom, že je to skutočne pravda, sa presvedčili deti, ktoré sa zúčastnili besedy pod názvom: Prečo sú včielky v prírode také užitočné.  
Beseda bola s p. Schwarzom – včelárom, ktorý sa spolu so svojou manželkou venujú včielkam. Pútavé rozprávanie o chove včielok doplnil pán včelár rôznymi ukážkami predmetov potrebných pri starostlivosti o včely. Deti si z besedy odniesli veľa užitočných vedomostí a tiež si mohli na záver pomaškrtiť na chutnom a zdravom medíku. 
dsc04661.jpgdsc04717.jpgdsc04710.jpg
Even the smallest animal can change the future 
Žiaci deviateho ročníka sa v rámci medzipredmetových vzťahov na hodine anglického jazyka oboznámili so zástupcami ríše hmyzu. Okrem rozvíjania slovnej zásoby získavali informácie o ich užitočnosti a podiele na udržiavaní rovnováhy v prírode. Samozrejme, že sa zo svojho pohľadu pozastavili nad „neužitočnosťou“ niektorých zástupcov, ktorá však vyplývala s ich osobných skúsenosti. Na záver však skonštatovali, že bez nich by sme nemohli obdivovať krásu iných zástupcov  živočíšnej ríše.  
Výsledkom činnosti bolo výtvarné stvárnenie zástupcov hmyzu podľa vlastného výberu s krátkym komentárom.   
 
hmyz2.jpghmyz3.jpghmyz5.jpghyz4.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web