obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  - Ekorok
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
EKOROK
S NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

123.jpg
 


 ZA KRAJŠIE MESTO
1.jpg
 
Aktivity projektu: 
  Smeti preč!animated_recycling_symbol_with_aluminum_can_photosculpture-p153250483249156487qdjh_400.jpg 
Eko-spravodaj

images(5).jpg
  Ekokaraokeg105.gif  Separovaný zbersz.jpg
  Projekt "Zelená škola"animaatjes-studenten-49333.gif  Deň Zemeden_zeme1.jpg
 
                            Za krajšie mesto 
  
Problematika životného prostredia sa týka každého z nás, či sme malí a či veľkí. Nikomu z nás nemôže byť ľahostajné  v akom prostredí žijeme.  Týka sa to nášho domu, školy , mesta, proste celej našej matičky  Zeme. Aby naše mesto pôsobilo  pre každého z nás príjemne a kultúrne , aby sme sa v ňom cítili dobre,  musíme začať všetci od seba. A tak sa aj stalo.  
V našej škole sme začali brať aj tento školský rok projekt Ekorok  vážne. Posúďte sami. 
herfst.gif
 V mesiaci september sme začali so zberom papiera. Školu aj sídlisko sme vyčistili od prebytočného papiera. Nazbierali sme 10 317 kg papiera v celkovej sume – 479.51 €.    
dsc04491.jpgdsc04489.jpgdsc04490.jpg
 
 
V mesiaci október sme požiadali TEZAS o zberne odpadové  nádoby na separovaný zber. 
Tieto nám boli poskytnuté. Máme ich rovnomerne  rozmiestnené v areáli školy.
    

dsc05922.jpgdsc05918.jpg
 
  Taktiež sme zakúpili do všetkých tried  farebné odpadové koše na triedený odpad. 
Učíme sa ho správne separovať a triediť.
 
dsc05956.jpgdsc05958.jpg
  Každá trieda  sa snaží skultúrniť svoje prostredie vhodnou výzdobou, ako sú kvety, nástenky, 
udržiavanie čistoty v triede, vetranie a pod. 
dsc05952.jpgdsc05951.jpg
   Takto vyzerajú naše chodby, jedáleň, učebne, šatne. 
dsc05978.jpgdsc05975.jpg
dsc05965.jpgdsc05955.jpg
 

 Čistota areálu školy – už niekoľko rokov sa každý týždeň striedajú služby na čistotu v areáli školy a to  od  roč. 5.- 9. Služba je  vyhodnocovaná na konci týždňa známkou 1 až 5. Všetko je zverejnené  na nástenke školy a na zasadnutiach  žiackej rady. / fotky areálu, nástenka – čistota školy/ 
 

p5050066.jpgp3270416.jpg
dsc05974.jpgdsc05945.jpg
 Čistá škola-úprava svojho okolia 
dsc06870.jpgdsc06975.jpgdsc06973.jpg
 
Školu sa snažíme skrášliť aj počas roka rôznymi zaujímavými aktivitami, ktoré sa odohrávajú na chodbách , v jedálni, a najmä v novej knižnici, ktorú sme tento šk. rok v rámci projektu Kniha – kľúč k detskému srdiečku úplne vynovili  po stránke estetickej, technickej,odbornej /ukážky knižnice/.
dsc05528.jpgdsc05521.jpg
 
                                                                                Zdravý životný štýl.  
                                                          1. Posedenie pri čaji / ukážky/
                                                          
2. Súťaže na šk. dvore / ukážky/                                                          
                                                         3. Vianočná rozprávka /ukážky/  
                                                         
4.Vianočné trhy /ukážky/                                                                                                                           
                                           
dsc05613.jpgdsc04602.jpg
dsc05631.jpgdsc05804.jpg
 V našej škole ani vtáci neostávajú hladní.
789.gif851.gif788.gif
dsc05924.jpgdsc05928.jpg
  V súťaži tried o najlepší kolektív sú zahrnuté aj aktivity z EKOROKU.
Najlepší kolektív za 1. polrok 2010/2011

9.A  - 257 bodov
6.B -  231bodov
7.A - 213 bodov
8.B - 193 bodov
5.B - 192 bodov
9.B - 185 bodov
7.B - 181 bodov
8.A - 179 bodov
6.A - 166 bodov
5.A - 150 bodov
 
 
EKOKARAOKE
Dňa 24.2.2011 o 14,00 hod. sa uskutočnilo školské kolo EKOKARAOKE.
Súťažilo sa v dvoch kolách 
 
ozdobnelinky043-animace.gif
  Víťazi  prvého  kola ( 1.-4. ročník)
1. miesto 3.A
2. miesto 2.A
3. miesto 3.A a 4.A
 
 Víťazná pieseň 3.A trieda
 
Chystáme sa do prírody

Ráno sa chystám do prírody
pozdraviť polia, kvety
prírodu rada mám.

Spojme všetky svoje sily
ľudia buďte milí
zachráňme prírodu.

A preto, neodhadzuj smeti
znečisťuješ rieky,
polia, lúky, lesy, čistinky.

Ja viem, že zvieratá sú radi,
keď im dáme napiť,
čistá voda dobre padne im.

Hudba: Braňo Jančich
Spieva: Vanesska Šarkoziová
CD:       Detské pesničky
91048060yb9(1).jpg
ligne_portee.gif
Víťazi druhého kola  (5.-9. ročník)
1. miesto 9.A trieda
2. miesto 8.A trieda 
3. miesto 5.B trieda
  Víťazná pieseň 9.A trieda 
3356576773_82bf7dd9b4_o.jpg 
Spravme svet lepším   
                                 
Spravme svet lepším, snažme sa všetci,   
snažme sa len oddialiť tieň, ktorý nás straší.   
Nech naše ruky pomôžu zemi, keď bojí sa konca sveta,   
možno sa blíži.   
Pozri sa vôkol, zo všetkého je popol.   
Keď padá, tak chyť ju.   
Keď padá, tak chyť ju.   
Nedovoľ jej spadnúť zasa , je predsa len naša.   
    
R1: Otepľovanie, zemetrasenie, záplavy a požiare   
obklopujú náš svet.   
    
Spravme svet lepším, snažme sa všetci,   
snažme sa len oddialiť tieň, ktorý nás straší.   
Nech naše ruky pomôžu zemi, keď bojí sa konca sveta,   
možno sa blíži.   
Pozri sa vôkol, zo všetkého je popol.   
Keď padá, tak chyť ju.   
Keď padá, tak chyť ju.   
    
R2: Ochraňovanie, recyklovanie, radujme sa všetci,    
že jej pomôžeme.   
    
R3: Vylepšovanie, znovuzrodenie, radujme sa všetci,   
že jej pomôžeme.   
    
    
Hudba: Waka, waka – Shakira   
Spevácka skupina: 9. ročník, 2. kategória   
    

dsc06493.jpg
dsc06492.jpgdsc06488.jpgdsc06489.jpg
 
23.3.2011 sa uskutočnilo okresné kolo Ekokaraoke v CVČ. 
Našu školu reprezentovali za 1. stupeň žiačky 3.A triedy a za 2. stupeň žiačky 9.A triedy.
Naše deviatačky zaujali svojou choreografiou a spevom tak,že sa umiestnili na 1. mieste.
Tretiačky na 4. mieste.
planeta03.gif
 Deň Zeme
Na Námestí slobody sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie celého projektu za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.
dsc07180.jpgdsc07152.jpgdsc07171.jpg
okoroky.jpgokorok(1).jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web