obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
    Správy VVČ
    Školský poriadok
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  - Ekorok
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 

"Koľko stromov zachránime?"

 
 
   Tak. Už to začalo. Že čo? No predsa nový školský rok 2008/2009 a s ním aj naše aktivity z projektu Ekorok. Ten sa skôr či neskôr ohlási. Tak, decká, poďme do toho! Dňa 11. 9. 2008 sme vyhlásili prvý zber papiera . A tak zbierame a zbierame.  
   
Výsledok prvého zberu je tu:   
Nazbierali sme 7 290 kg papiera.  
Na záchranu  jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera.  
Zachránili sme 58 stromov.  
   
                            
 
   Dňa 12. 11. 2008 sme na zasadnutí ŽR rozhodli zorganizovať  druhý zber papiera pod názvom Zachráň aspoň jeden strom“.      
Aktivita prebieha od 18. 11. 2008 a končí v piatok 20.11. 2008    
                     Vyhodnotenie: 
               „Zachráň jeden strom“  
         
 
1.A – 1 strom   
1.B – 1 strom   
2.A -2 stromy   
3.A – 3 stromy   
3.B – 4 stromy   
4.A – 2 stromy   
4.B – 4 stromy   
5.A – 1 strom   
5.B – 2 stromy   
6.A – 1 strom   
6.B – 1 strom   
7.A - 1 strom   
7.B – 1 strom   
8.A – 1 strom   
8.B – 2 stromy   
9.A – 1 strom   
9.B – 2 stromy   
9.C – 1 strom   
          Ďakujeme všetkým deťom, ktorí sa zapojili do akcie.  
     Zachránili sme spolu 31 stromov. 

 
 
pb150310.jpgpb170321.jpgpb220357.jpg
 

Prvé dva novembrové týždne sa uskutočnili workschopy na tému zdravý životný štýl. Pre žiakov 5. – 9. ročníka ich pripravila p. Cifríková z CVČ. P. Cifríková sa primerane veku so žiakmi rozprávala o dôležitosti dobrého zdravia pre človeka, o všetkom, čo negatívne vplýva na ľudí , čo nám znepríjemňuje život.
 
 
Podstatou workschopov boli aktivity samotných žiakov, z ktorých im vyplynulo, čo majú robiť, aby ich zdravie a život bol dobrý, bez úrazov, chorôb.  
Dúfame, že sa získanými radami a informáciami sa budú riadiť aj vo svojom praktickom  živote.  
 
pb090281.jpgpb090292.jpgpb090293.jpg
 
"Dobre sa cítiťdobre vyzerať - zdravo žiť "  
   
   Vo štvrtok 13. 11. 2008 sa v 9.B triede šiestu vyučovaciu hodinu zaujímavo diskutovalo. Môžem povedať, že takmer pošepky a takmer na typicky ženskú tému: zdravá výživa , nadváha, pitný režim, celulitída, formovanie ženskej osobnosti. To sú všetky zaujímavé témy pre mladé tínedžerky, z ktorých o pár rôčkov vyrastú krásne mladé dámy. Ako sa k tomu cieľu dopracovať bez ujmy na zdraví, to im išiel poradiť p. Vladimír  Tichý, odborník pre zdravie a výživu z firmy Wellness. Dievčatá sa dozvedeli veľa zaujímavého, dokonca si mohli zmerať množstvo tuku v tele. Dozvedeli sa, čo im prospieva  a čoho sa majú v živote vyvarovať. Besedu im zorganizovala Mgr. Štifnerová.  

 

"Kultúra životného prostredia"

p4220497.jpgpb150309.jpgp4220492.jpg
p1210540.jpgp1130501.jpgp1210541.jpg
p2140080.jpgp2220202.jpgp2140078.jpg
p3270417.jpgp3230403.jpgp3270416.jpg
p4130480.jpgp4130483.jpgp4130479.jpg
 
EKO POÉZIA A PRÓZA, VYHODNOTENIE:   
 
Eko - poézia  
Téma: Príroda  
I. kategória poézia žiaci 1. a 2. ročníka  
1.miesto: Julka Kotianová 1.A  
Príroda môj kamarát  2. miesto: Denisko Mokrý 2.A  
Pestrá príroda  
3. miesto: Sofia Mária Štetiarová 2.A  
Potôčik  
  
II.kategória poézia žiaci 3. a 4. ročníka  
1. miesto: Terezka Ignácová 4.B  
Ročné obdobia  
2. miesto: Sandra Grocholová 4.B  
Jeseň  
3. miesto: Dominika Barboríková 4.B  
Príroda  
 Eko - próza  
Téma: "Človek a hodnoty" (ochrana životného prostredia)  
  
I. kategória próza 5. a 6. ročník  
1. miesto: Simona Majdanová 5.A  
Múdre stromy  
2. miesto: René Štorcel 5.A  
Tiger Kleofáš  
3. miesto: Michal Ďurta a Tomáš Botka  
Život jedle 
  
 II. kategória próza 7. a 9. ročník  
1. miesto: Dominika Kaposztásová 9.A  
Ako zajko...  
2. miesto: Soňa Mokrá 8.B  
Bájka  
3. miesto: Slávka Majerníková 9.A  
Bájka  
 
 
 Víťazné práce 
 
  
Eko - galéria
-prezentácia firmy NESTLÉ rôznymi výtvarnými technikami:
p1180526.jpgp1180514.jpgp1180517.jpg
p1180519.jpgp1180529.jpgp1180521.jpg
p1210555.jpgp1210559.jpgp1210557.jpg

Eko-karaoke
p2170086.jpgp2170115.jpgp2170089.jpg
p2170090.jpgp2170094.jpgp2170095.jpg
p2170098.jpgp2170101.jpgp2170106.jpg
 

Vyhodnotenie:
I.stupeň :
  kolektív 4.ročníka

II.stupeň:
1. miesto - kolektív 7.A triedy
2. miesto - kolektív 9.A triedy
3. miesto - kolektív 6.A +8.A triedy

Víťazné piesne (klikni)

           Ekorok našimi očami
Téma: "SVET OKOLO NÁS"
Víťaz: Dušan Mokráš 9.C
Názov: Pôda, ako zdroj jedla surovín a materiálov


Téma: „Svet okolo nás“
Volám sa Dušan Mokráš, som žiak ZŠ - Malonecpalskej 37 a chodím do 9.C triedy. Minulý rok sme na tému životné prostredie vytvorili projekt Voda a zaoberali sme sa ním celý rok. Teraz sme sa zamerali trošku na pôdu a chcel by som vám priblížiť ako to vyzerá s pôdou v okolí našej školy a nášho mesta.
Názov projektu:
„Pôda ako zdroj jedla, surovín a materiálov“
Človek pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne vo väčšej miere ničí rastlinstvo, znehodnocuje pôdu, znečisťuje rieky i vzduch okolo seba. Taktiež znižuje tvorbu kyslíka, nadmerne čerpá prírodné zdroje a má problémy s likvidáciou odpadov.
Pôda
Pôda je jedným zo základných prírodných zdrojov. Najdôležitejšou vlastnosťou pôdy je jej úrodnosť. Tá umožňuje výrobu potravín pre výživu ľudstva. Vzhľadom na rast počtu ľudí na našej planéte, je výživa dlho celosvetovým problémom.
Postupne sa však rozloha poľnohospodárskej pôdy začína zmenšovať. Zapríčiňuje to človek svojimi činnosťami. K priamym činnostiam, pri ktorých ubúda poľnohospodárska pôda, patrí predovšetkým stavebná činnosť. Nasleduje ťažobná činnosť a skládky odpadov. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje otázka likvidácia pevných odpadov. Skladovanie odpadov na skládkach je najrozšírenejší spôsob ich likvidácie na celom svete. Tým pádom takáto skládka môže vzniknúť i tam, kde voľakedy bola úrodná pôda. K nepriamym činnostiam patrí erózia, ktorá vzniká kvôli nesprávnemu obhospodarovaniu.
Stavebná činnosť
V našom okolí sme svedkami ubúdania poľnohospodárskej pôdy pretože najkvalitnejšia pôda mesta je zaberaná výstavbou veľkoplošných nákupných centier a toto sa deje aj pri našej škole. Môžeme sa spoločne o tom presvedčiť pohľadom na nasledujúce fotografie.
Tu vidíme úrodnú pôdu do ktorej ešte nebolo zasiahnuté stavebnou činnosťou.
Tu je pole, na ktorom už je menšia stavebná úprava.
Ďalej vidíme výstavbu cestných komunikácií na pôde kde sa kedysi niečo pestovalo.
Tu už vidíme výstavbu veľkých nákupných centier pred našou školou.
A tu vidíme dokončenú stavbu. Takýchto stavieb sa v našom okolí nachádza veľa. Či už to je Baumax alebo Hypernova. Napríklad vedľa Baumaxu sa chystá ďalšie nákupné stredisko na úrodnej pôde. Taktiež sa veľká časť pôdy stráca, pretože sa stavajú veľké parkoviská a to nieje problém len nášho mesta ale aj celého sveta.
Týmto problémom som chcel poukázať na to, že na jednej strane sú hypermarkety dôležité ale úrodná pôda je dôležitejšia. Veď voľakedy o pôdu ľudia bojovali. Môže sa stať, že za pár rokov nebude mať ľudstvo kde pestovať potraviny dôležité pre život človeka. A preto prosím aby ste sa aj vy nad týmto problémom trošku zamysleli.


p2220214.jpgp2220224.jpg
V prvej polovici apríla 2009 prebiehal znovu zber papiera pod názvom
"Koľko stromov zachránime?"
Vyhodnotenie:
1. miesto - 3.A (770 kg)
2. miesto - 1. B (768 kg)
3. miesto - 6. A (678 kg)

Zachránili sme 54 stromov !
p3270414.jpgp3270412.jpgp3270413.jpg

"Poznaj a chráň"
Športovo vedomostný pretek našu školu reprezentovalo jedno zmiešané družstvo z každého ročníka. Spolu 16 žiakov za školu. Žiaci sa umiestnili na 2.mieste.
p4140479.jpgp4140480.jpgp4140491.jpg
                         
DEŇ ZEME

Na Námestí slobody sa 24. 4. 2009 uskutočnilo záverečné vyhodnotenie celého projektu za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s. r. o.
s7300351.jpgs7300346.jpgs7300319.jpg
s7300401.jpgs7300470.jpgs7300402.jpg
s7300419.jpgs7300446.jpgs7300429.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web