obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  - Ekorok
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera

Školský rok    
2017/2018
  ZACHRÁŇME...!
cf8911dfe42af7890b13cf82d164cb69.jpg

 
 Projekt je zložený z troch častí:  

 

ba2da14ed46bc9ae019124cae5c70bed.jpg0f3e141ba0c7838a6d22e0616acb7ba1(1).jpg
737.gif
73e2e835b092c48972683df41f41301f.jpg
 
Jesenný zber papiera:
Do jesenného zberu  sa zapojili všetky triedne kolektívy. Spolu sme nazbierali 9 185 kg papiera, čím sme zachránili 73 urastených stromov.   
Nad 100 kg  papiera  donieslo 27 detí.  

Triedne kolektívy: 
1. miesto: 6.A - 1 523 kg 
2. miesto: 3.B - 1 177 kg 
3. miesto: 5.A - 1 113 kg 
4. miesto: 7.B -   963 kg 
5. miesto: 4.B -   898 kg
  
 
Najlepší jednotlivci:   
1. Martina Píšová -    6.A - 568 kg
2. Monika Rusnáková - 6.A - 496 kg 
3. Samuel Gebrlín -    5.A - 311 kg 
  
 
zber1.jpgzber2.jpgzber3.jpg
 

ef6cbdb7ee73ae0e45c361d64787956f.gif
 Zachránili sme
73 stromov
 
_____________________________________________
Logo k 15. výročiu EKOroku: 
 


babanov_naa_13_zmalonecpalsk.jpgbtora_pavel_14_zmalonecpalsk.jpglaurincov_jessica_13_zmalonecpalsk.jpg
iniar_andrej_13_zmalonecpalska.jpgpecho_sebastin_14_zmalonecpalsk.jpglacova_ema_12_zsmalonecpalska.jpg
janovick_veronika_14_zmalonecpalsk.jpgpetras_martin_11_zsmalonecpalska.jpgaraj_jakub_13_zmalonecpalsk.jpg
markogeczy.jpg
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EKOtopfilm
V septembri 2017 sme sa zúčastnili v KaSS na Ekotopfilme. Na tomto stretnutí sme sa spolu s autormi tejto aktivity rozprávali o rizikách poškodzovania prírody a o možnostiach, ako si chrániť prírodu a zachovať ju aj pre ďalšie generácie. Na záver dostala každá zúčastnená trieda malý ihličnatý stromček, ktorý si každý triedny kolektív zasadil v školskom areáli. 
 
envirofilm1.jpgenvirofilm.jpg
_________________________________________________
 Týždeň zdravej výživy v ŠKD
Od 16. do 20. októbra si pani vychovávateľky v rámci týždňa zdravej výživy pripravili rôzne aktivity spojené s ochutnávkami rôznych druhov ovocia, zeleniny a čajov.  Deti mali z týždňa plného zdravia a vitamínov veľa pekných zážitkov.
 
dsc03750.jpgdsc03766.jpgdsc03777.jpgdsc03778.jpg
____________________________________________
Recyklohry

Všetci vieme, že batérie môžu  poškodiť životné prostredie, ak skončia na skládke, v lese ...   
Žiaci 8.A triedy plnili úlohy z recyklohier - "Malá, ale potrebná". O batériách si naštudovali čo najviac informácií, pripravili si plagát, prezentáciu aj model batérie a svoje vedomosti skúsili zaujímavým spôsobom odovzdať svojim spolužiakom a žiakom v triedach na škole. Vyskúšali si tak rovesnícke vyučovanie. Navštívili s plagátom, prezentáciou a modelom batérie 1. stupeň na našej škole a odprezentovali svoje vedomosti o batériách svojim kamarátom.   
  
 
baterky.jpgbaterky1.jpgbaterky2.jpg
_____________________________________________
Zber elektrospotrebičov
V rámci programu Recyklohry - od 1. 9. 2017 žiaci, rodičia a zamestnanci školy nazbierali 270 kg starých a nepotrebných elektrospotrebičov a 35 kg batérií. Aj takýmto spôsobom sa snažíme chrániť naše životné prostredie.

____________________________________________
 
Tvorivé dielne z odpadového a prírodného materiálu 
 V mesiaci december sa v našej škole uskutočnili tvorivé dielne z prírodného a odpadového materiálu.  Žiaci 7. - 9. ročníka vytvorili krásne darčekové predmety a voňavé ikebany.
25675233_850620628449730_1421683836_n.jpg25675129_850620591783067_1266460150_n.jpg25630433_850620631783063_297544483_n.jpgp_20171219_132558.jpg
img_20171222_104438.jpgp_20171222_122644.jpgp_20171222_122700.jpgp_20171222_122622.jpg
_____________________________________________
 
Ohrozené druhy živočíchov
Siedmaci sa rozhodli zistiť, prečo potrebujú "zachrániť" niektoré druhy živočíchov. Naštudovali si materiály o chránených a ohrozených druhoch stavovcov na Slovensku. Zistili prečo sú chránené, aká je ich spoločenská hodnota, aký majú význam v prírode a pre človeka a čo je potrebné urobiť pre zachovanie týchto druhov u nás. S týmito zaujímavými informáciami sa podelili aj s ostatnými žiakmi pred ktorými odprezentovali krásne projekty.
p_20180112_122754.jpgp_20180112_122843.jpgp_20180112_122758.jpg
____________________________________________
Zachráňme!
Žiaci piateho ročníka sa na hodinách biológie učili o významnej dôležitosti lesa, o životnom prostredí mnohých organizmov a o jeho význame pre človeka. Preto na slovo zachráňme .... jednoznačne povedali LES! Pripravili si projekty o živote lesných organizmov a následne ich prezentovali pred celou triedou.   

20180115_092907.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web