obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
 

ROZVRH HODÍN
 
1aa4ac56d3c0ec78bd373594fe575adb.jpg
 
  
1. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
SJL 
  
SJL 
  
MAT 
  
TSV 
  
ETV 
    
    
NBV 
Utorok   
    
  
SJL 
  
SJL 
  
MAT 
  
HUV 
  
AHR 
    
    
Streda   
    
  
SJL 
  
MAT 
  
VYV 
  
VYV 
 
    
    
Štvrtok   
    
  
SJL 
  
SJL 
  
PVO 
TSV 
 
    
    
Piatok   
    
  
SJL 
  
SJL 
  
MAT 
TSV 
 
    
    
 

1. B 
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
SJL 
  
SJL 
  
HUV 
  
AHR 
  
ETV 
    
    
NBV 
Utorok   
    
  
SJL 
  
SJL 
  
MAT 
  
TSV 
  
    
    
Streda   
    
  
SJL 
  
MAT 
  
PVO 
  
TSV 
 
    
    
Štvrtok   
    
  
SJL 
  
SJL 
  
MAT 
VYV 
VYV 
    
    
Piatok   
    
  
SJL 
  
SJL 
  
MAT 
TSV 
 
    
    
 

2. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
SJL 
  
SJL 
  
ETV 
  
TSV 
TEF 
    
    
NBV 
Utorok   
    
  
SJL 
  
MAT 
  
AHR 
  
VYV 
  
VYV 
    
    
Streda   
    
  
SJL 
  
MAT 
  
SJL 
  
TSV 
PVO 
    
    
Štvrtok   
    
  
SJL 
  
MAT 
  
SLJ 
HUV 
 
    
    
Piatok   
    
  
MAT 
  
PVO 
  
TSV 
SJL 
 
    
    
 

3. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
SJL 
  
SJL 
  
MAT 
  
VYV 
PVC 
    
    
Utorok   
    
HUV 
MAT 
SJL 
TSV 
ANJ 
    
    
Streda   
    
  
SJL 
SJL 
MAT 
VLA 
INF 
    
    
Štvrtok   
    
ANJ 
SJL 
MAT 
ETV 
PDA 
    
    
NBV 
Piatok   
    
ANJ 
SJL 
TSV 
TEF 
RGV 
    
    
 

3. B 
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
SJL 
RGV 
MAT 
SJL 
INF 
    
    
Utorok   
    
SJL 
MAT 
PDA 
ANJ 
TSV 
    
    
Streda   
    
SJL 
MAT 
SJL 
HUV 
TEF 
    
    
Štvrtok   
    
SJL 
MAT 
TSV 
ETV 
ANJ 
    
    
NBV 
Piatok   
    
ANJ 
SJL 
VLA 
VYV 
PVC 
    
    
 

4. A   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
TEF 
SJL 
MAT 
ETV 
ANJ 
    
    
NBV 
Utorok   
    
SJL 
MAT 
ANJ 
VLA 
TEV 
    
    
Streda   
    
SJL 
SJL 
MAT 
IFV 
HUV 
PVC 
    
Štvrtok   
    
SJL 
ANJ 
SJL 
VYV 
VYV 
    
    
Piatok   
    
SJL 
RGV 
MAT 
PDA 
TEV 
    
    
 

4. B   
    
      1   
    
      2   
    
    
      3   
    
    4   
    
       5   
    
     6   
    
    7   
Pondelok   
    
SJL 
SJL 
MAT 
ETV 
ANJ 
RGV 
    
NBV 
Utorok   
    
SJL 
MAT 
VLA 
VYV 
VYV 
    
    
Streda   
    
TEF 
ANJ 
SJL 
PDA 
TEV 
    
    
Štvrtok   
    
ANJ 
SJL 
MAT 
IFV 
PVC 
    
    
Piatok   
    
SJL 
MAT 
TEV 
SJL 
HUV 
    
    
 
 
 
Skratky predmetov
Slovenský jazyk a literatúra -                                       SJL
Anglický jazyk -                                                              ANJ
Nemecký jazyk -                                                             NEJ
Ruský jazyk -                                                                  RUJ
Dejepis -                                                                         DEJ
Občianska výchová -                                                    OBV
Občianská náuka -                                                         OBN
Zemepis -                                                                        ZEM
Matematika -                                                                   MAT
Prírodopis -                                                                     PRI
Fyzika -                                                                            FYZ
Chémia -                                                                          CHE
Hudobná výchova -                                                         HUV
Výtvarná výchova -                                                        VYV
Technická výchova -                                                       TEH
Telesná výchova -                                                           TEV
Telesná a športová výchova -                                         TSV
Náboženská výchova -                                                    NBV
Etická výchova -                                                              ETV
Informatika -                                                                      INF
Biológia -                                                                           BIO
Geografia -                                                                        GEG
Regionálna výchova -                                                      RGV
Tvorba projektov -                                                            TFP
Riešenie matematických problémov -                             RMP
Výtvarné spracovanie materiálu -                                   VSP
Práca s literárnym textom -                                              RLT
Vlastiveda -                                                                      VLA
Prírodoveda -                                                                   PDA
Pracovné vyučovanie -                                                   PVC
Dramatická výchova -                                                     IFV
Angličtina hrou -                                                               AHR
Tvorivé čítanie -                                                               TEF
Triednická hodina -                                                           THF


 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
    
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web