obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  - Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
    Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
    Správy VVČ
    Školský poriadok
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 

ROZVRH HODÍN
 
1aa4ac56d3c0ec78bd373594fe575adb.jpg
 

1. A      
       
      1      
       
      2      
       
       
      3      
       
    4      
       
      5      
       
     6      
       
    7      
Pondelok      
       
SJL    
MAT  
TSV  
AHR   
SJL 
       
       
Utorok      
       
     
SJL    
     
SJL  
     
MAT   
     
TSV  
     
       
       
Streda      
       
     
SJL    
     
PVO    
     
MAT  
     
 ETV  
    
       
       
NBV  
Štvrtok      
       
     
SJL    
     
SJL    
     
VYV   
    
VYV    
    
       
       
Piatok      
       
     
SJL  
     
SJL  
     
HUV  
    
MAT  
    
TSV  
       
       
 
 

 
1. B      
       
      1      
       
      2      
       
       
      3      
       
    4      
       
      5      
       
     6      
       
    7      
Pondelok      
       
SJL    
SJL    
MAT   
VYV  
VYV  
       
       
Utorok      
       
     
SJL    
     
SJL   
     
MAT 
     
TSV  
     
    
       
       
Streda      
       
     
SJL    
     
AHR   
     
MAT 
     
 ETV  
    
       
       
NBV  
Štvrtok      
       
     
SJL    
     
SJL 
     
TSV 
    
PVO 
    
HUV 
       
       
Piatok      
       
     
SJL  
MAT 
     
SJL 
    
TSV   
    
       
       
   

    
2. A
       
      1      
       
      2      
       
       
      3      
       
    4      
       
      5      
       
     6      
       
    7      
Pondelok      
       
SJL    
MAT   
PVO  
TEF 
TSV 
       
       
Utorok      
       
     
SJL 
     
MAT 
     
SJL   
     
VYV  
     
VYV 
       
       
Streda      
       
     
SJL    
     
MAT    
     
SJL  
PVO 
  ETV  
       
       
  NBV  
Štvrtok      
       
     
SJL    
     
HUV   
     
MAT 
    
TSV  
    
       
       
Piatok      
       
     
SJL  
     
SJL 
     
AHR 
    
TSV   
    
       
       
 
 

 
3. A      
       
      1      
       
      2      
       
       
      3      
       
    4      
    
      5      
       
     6      
       
    7      
Pondelok      
       
SJL    
ANJ   
MAT   
VYV  
PVC 
       
       
Utorok      
       
     
SJL    
     
MAT   
     
INF 
     
ETV  
     
RGV 
       
       
NBV  
Streda      
       
     
SJL    
     
TSV  
     
SJL 
     
VLA 
   
 TEF 
       
       
Štvrtok      
       
     
SJL    
     
MAT   
     
ANJ  
    
HUV  
    
PDA 
       
       
Piatok      
       
     
SJL  
     
MAT  
     
SJL  
    
ANJ 
   
 TSV  
       
       
   
 
 
3. B  
       
      1      
       
      2      
       
       
      3      
       
    4      
       
      5      
       
     6      
       
    7      
Pondelok      
       
SJL    
MAT    
ANJ   
TEF   
TSV  
       
       
Utorok      
       
     
SJL    
     
MAT   
     
PDA 
ETV  
INF 
       
       
NBV  
Streda      
       
     
SJL    
     
ANJ   
     
MAT  
     
SJL  
   
 TSV 
       
       
Štvrtok      
       
     
SJL    
     
ANJ  
     
SJL   
    
VYV   
   
 PVC 
       
       
Piatok      
       
     
VLA   
     
SJL   
     
MAT   
    
HUV 
   
 RGV 
       
       
 
 

 
4. A  
       
      1      
       
      2      
       
       
      3      
       
    4      
     
      5      
       
     6      
       
    7      
Pondelok      
       
SJL    
ANJ 
MAT  
VLA 
VYV  
       
       
Utorok      
       
     
SJL    
     
TSV 
     
MAT  
   
TEF 
   
PVC 
       
       
NBV  
Streda      
       
     
MAT   
     
PDA  
     
ANJ  
     
SJL  
   
ETV  
       
       
  
Štvrtok      
       
     
SJL    
     
SJL  
     
HUV 
    
VLA    
   
 ANJ  
   
INF  
       
Piatok      
       
     
SJL 
     
MAT  
     
TSV 
    
SJL  
   
 PDA  
       
       
   
  
  

  
Upraviť
 
Skratky predmetov
Slovenský jazyk a literatúra -                                       SJL
Anglický jazyk -                                                              ANJ
Nemecký jazyk -                                                             NEJ
Ruský jazyk -                                                                  RUJ
Dejepis -                                                                         DEJ
Občianska výchová -                                                    OBV
Občianská náuka -                                                         OBN
Zemepis -                                                                        ZEM
Matematika -                                                                   MAT
Prírodopis -                                                                     PRI
Fyzika -                                                                            FYZ
Chémia -                                                                          CHE
Hudobná výchova -                                                         HUV
Výtvarná výchova -                                                        VYV
Technická výchova -                                                       TEH
Telesná výchova -                                                           TEV
Telesná a športová výchova -                                         TSV
Náboženská výchova -                                                    NBV
Etická výchova -                                                              ETV
Informatika -                                                                      INF
Biológia -                                                                           BIO
Geografia -                                                                        GEG
Regionálna výchova -                                                      RGV
Tvorba projektov -                                                            TFP
Riešenie matematických problémov -                             RMP
Výtvarné spracovanie materiálu -                                   VSP
Práca s literárnym textom -                                              RLT
Vlastiveda -                                                                      VLA
Prírodoveda -                                                                   PDA
Pracovné vyučovanie -                                                   PVC
Dramatická výchova -                                                     IFV
Angličtina hrou -                                                               AHR
Tvorivé čítanie -                                                               TEF
Triednická hodina -                                                           THF  

 

 
 
 
    
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web