obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  - Dokumenty
    Správy VVČ
    Školský poriadok
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 

ROZVRH HODÍN
 
1aa4ac56d3c0ec78bd373594fe575adb.jpg
 
1. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
SJL  
AHR  
MAT 
SJL 
   
ETV  
     
     
NBV  
Utorok    
     
   
SJL  
   
MAT 
   
HUV 
   
SJL 
   
TSV  
     
     
Streda    
     
   
SJL  
   
MAT  
   
SJL 
   
TSV 
  
     
     
Štvrtok    
     
   
SJL  
   
SJL  
   
VYV 
  
VYV  
  
     
     
Piatok    
     
   
MAT 
   
SJL  
   
PVO 
  
TSV 
  
     
     
 
2. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
SJL  
ETV 
   
SJL  
   
TSV  
  
PVO 
     
     
NBV 
Utorok    
     
   
SJL  
   
MAT 
   
AHR 
   
VYV 
   
VYV 
     
     
Streda    
     
   
SJL  
   
MAT  
   
SJL 
   
HUV  
  
TEF 
     
     
Štvrtok    
     
   
SJL  
   
MAT 
   
SJL  
TSV  
  
     
     
Piatok    
     
   
SJL  
   
MAT  
   
PVO  
  
TSV  
  
     
     
 
2. B    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
SJL  
   
ETV 
   
MAT  
   
AHR 
  
     
     
NBV 
Utorok    
     
   
SJL  
   
SJL  
   
MAT  
   
TSV 
   
PVO  
     
     
Streda    
     
   
SJL  
   
MAT  
   
TSV 
   
TEF 
  
HUV 
     
     
Štvrtok    
     
   
SJL  
   
SJL  
   
VYV  
VYV 
  
     
     
Piatok    
     
   
SJL  
   
MAT 
   
TSV 
  
SJL 
  
 PVO 
     
     
 
3. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
SJL  
   
MAT 
   
RGV 
   
TEF  
   
ETV  
     
     
 
Utorok    
     
   
SJL  
   
MAT 
   
VLA 
  
ANJ 
   
TSV  
     
     
Streda    
     
   
MAT 
   
SJL 
   
HUV 
   
ANJ 
  
INF 
     
     
INF 
ANJ 
Štvrtok    
     
   
SJL  
   
MAT 
   
SJL 
  
TSV  
  
PDA 
     
     
NBV 
Piatok    
     
   
SJL  
   
ANJ 
   
SJL  
  
VYV 
  
PVC 
     
     
 
4. A    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
  
SJL 
   
INF  
   
SJL 
   
VLA  
  
TSV 
     
     
Utorok    
     
   
ANJ 
   
PDA  
   
SJL 
   
MAT 
   
VYV 
     
PVC 
     
Streda    
     
   
SJL  
   
MAT  
   
ANJ 
   
TSV 
  
  TEF 
     
     
Štvrtok    
     
  
MAT  
   
SJL  
   
SJL 
  
VLA 
 ETV 
     
     
 NBV 
Piatok    
     
   
SJL  
   
MAT  
   
ANJ 
  
PDA 
  
HUV 
     
     
 
4. B    
     
      1    
     
      2    
     
     
      3    
     
    4    
     
       5    
     
     6    
     
    7    
Pondelok    
     
  
ANJ  
   
SJL  
   
MAT  
   
VLA 
  
TSV 
     
     
Utorok    
     
   
SJL  
   
MAT 
   
SJL  
   
PDA 
   
HUV 
  
INF 
     
Streda    
     
   
SJL  
   
MAT  
   
TSV 
   
ANJ 
  
TEF 
     
     
Štvrtok    
     
   
SJL  
   
VLA 
   
ANJ 
SJL  
ETV 
     
     
NBV 
Piatok    
     
   
MAT 
   
PVC 
   
VYV  
  
SJL 
  
  PDA 
     
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Skratky predmetov
Slovenský jazyk a literatúra -                                       SJL
Anglický jazyk -                                                              ANJ
Nemecký jazyk -                                                             NEJ
Ruský jazyk -                                                                  RUJ
Dejepis -                                                                         DEJ
Občianska výchová -                                                    OBV
Občianská náuka -                                                         OBN
Zemepis -                                                                        ZEM
Matematika -                                                                   MAT
Prírodopis -                                                                     PRI
Fyzika -                                                                            FYZ
Chémia -                                                                          CHE
Hudobná výchova -                                                         HUV
Výtvarná výchova -                                                        VYV
Technická výchova -                                                       TEH
Telesná výchova -                                                           TEV
Telesná a športová výchova -                                         TSV
Náboženská výchova -                                                    NBV
Etická výchova -                                                              ETV
Informatika -                                                                      INF
Biológia -                                                                           BIO
Geografia -                                                                        GEG
Regionálna výchova -                                                      RGV
Tvorba projektov -                                                            TFP
Riešenie matematických problémov -                             RMP
Výtvarné spracovanie materiálu -                                   VSP
Práca s literárnym textom -                                              RLT
Vlastiveda -                                                                      VLA
Prírodoveda -                                                                   PDA
Pracovné vyučovanie -                                                   PVC
Dramatická výchova -                                                     IFV
Angličtina hrou -                                                               AHR
Tvorivé čítanie -                                                               TEF
Triednická hodina -                                                           THF


  
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
    
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web