obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 Motto:
 Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať . . .
                                                                   J. A. Komenský

Je prvý september. Deň, ktorý vždy patrí k tým slávnostným v školskej práci. A dnes je o to slávnostnejší, že žiaci prichádzajú do novej školy. Prezrádzajú to jej ligotavé okná, čerstvá omietka a nie celkom upravený terén.
Takto víta ZŠ na Malonecpalskej ulici v Prievidzi v školskom roku 1972/73 svojich prvých žiakov.

Uplynulo veľa rokov. Aj škola má právo na spomienky. Sú to spomienky zaznamenané v školskej kronike:
    
   
  
Škola bola otvorená s počtom tried 28
Ročníky 1.-5. - 14 tried;  5.-9. - 14 tried.
Žiakov bolo 771.

   
   
  
Do funkcie riaditeľa bol menovaný Ján Šimurka,
zástupca riaditeľa - Olympia Lukačovičová a Ľudovít Kukan.

   
   
  
Na I. stupni vyučovali: T. Rybanská, E. Madajová, J. Chrenková, M. Ďurišová, V. Kapustová, A. Bartošová, M. Jančošková, E. Popková, A.Novotková, D.Červeňáková, T.Frická, D.Drozdová, V.Andrijková, R. Hudecová.
    
   
  
Na II. stupni vyučovali: M. Jankula, M. Kubišová, A. Paludová, H. Filusová, M. Fulier, D. Oriešková, M. Hosťovecký, M. Uhliar, D. Kubíková, O. Patušová, E. Martečíková, Ľ. Bubeníková, A. Nedeljaková, L. Bušíková, V. Novotka, I. Mihalus, E. Legéňová, M. Andrisová, M. Glesková, M. Uhliarová, A. Uhliarová.
   
   
  
V školskej družine boli 4 oddelenia.
 Vedúcou bola M. Kollárová, vychovávateľky: E. Zubalová, M. Duhajová, A. Šimráková.

   
   
  
Chod školy zabezpečovali i prevádzkoví zamestnanci: E. Šefčíková - tajomníčka; J. Bulko - školník; F. Vaňo - kurič; A. Melišková, M. Melišková, J. Mokrá, O. Šimková, E. Koprlová, M. Homolová, B. Ravingerová, M. Novotná - upratovačky.
    
   
  
V školskej jedálni to boli: V. Školnová - vedúca stravovne; M. Šuleková, M. Staňová, K. Melišková, V. Straková, H. Bohušová, F. Hrubšová - kuchárky.

Každý z nich, ale i tí, čo prišli neskôr,sa zo všetkých síl usilovali o zabezpečenie nerušeného chodu školy. No predovšetkým o to, aby to množstvo žiačikov a žiakov, ktorí prekročili brány tejto školy spomínali na ňu v dobrom. Aby boli vedomí, že práve v škole získali základ poznania, základ do ďalšieho štúdia, do života.
Žiaci pod vedením skúsených pedagógov dosahovali dobré vzdelávacie výsledky. Mali sa možnosť vzdelávať v nepovinných predmetoch a krúžkoch, ktoré sa zriaďovali podľa záujmu žiakov.

Svoje zručnosti a talent si mohli vyskúšať v rôznych typoch súťaží a olympiád. Z množstva úspešných uvádzame mená aspoň niektorých žiakov:
Súťaže s estetickým zameraním (recitačné, spevácke a výtvarné)
- umiestnenia do 3. miesta v okrese:
D. Frická, Ľ. Bušík, J. Chrenková, Ľ. Ďurinová, I. Palkovičová, V. Hromadová, K. Vančová, M. Vojaček, P. Šmida, Z. Šimová, J. Vojačeková J. Kaplán
- umiestnenie v krajskom kole do 3. miesta:
D. Frická, Ľ. Ďurinová, K. Vančová, Z. Šimová
Prírodovedné zameranie (olympiády z F, M, Pr, Ch)
J.Marko, S.Hoesná, A. Haroniková, R. Baniar,Koša, R. Vida, M.Kováčik, Ľ Grom, J. Gemeľa, F. Verbich, R. Roštár, Ľ. Jančošek,T. Šimko, A. Hyžová, M. Michalidesová, V. Hromadová.
Krajké kolo - A. HJaroniková, R. Vida, J. Gemeľa,
Celoslovenské kolo - A. Haroniková
Športové súťaže - okresné a krajské víťazstvá
volejbal - najúspešnejší volejbalisti: Mackovič, Kocian, Biňovský, Laurinec, Bartoš, Mečiar, Zeman, Hiadlevský, Podolák, Baláž, Weber, Argyussi, Michalides
Skok do výšky - V. Solčanský
Beh - J. Luprich, K. Hanková
Majster ČSSR v zápasení (5.-6.ročník) - P. Bernát

Školská kronika skrýva množstvo ďalších údajov -je to napr.podiel zamestnancov  a žiakov na skrášlení pracovného prostredia ,úspechy v zbere liečivých rastlín a odpad. surovín, priteľského stretnutia s inými žiakmi z okresu, kraja, z Čiech a rôzne výlety a exkurzie, spolupráca s rodičmi a pod.
Tieto úspechy by bez vzájomného porozumenia, tolerancie, pedagogickej erudovanosti a taktu nebolo možno docieliť.
Zabezpečiť organizáciu celej prevádzky školy nie je jednoduché . O to sa však  snažili najmä tí, ktorí pôsobili vo funkcii riaditeľa a zástupcov riaditeľa ZŠ. Za všetko dobré, za obetavosť a pracovitosť patrí poďakovanie:
riaditeľom - J. Šimurka, M. Hosťovecký. D. Vojačeková
zástupcom - O. Lukačovičová, Ľ. Kukan, J. Pribula,L. Bušíková, I. Hirtlová, J. Pavlák, V. Kotrík, V. Slebodník,M. Uhliar
Tak toto hovorí v stručnosti školská kronika o histórii školy. 

 Náš školský dvor. Poznávate ho?
Takto vyzeral priestor za našou školou  v roku 1972,
keď sa škola slávnostné otvárala.

  
dsc05536.jpgdsc05543.jpg
 
Prví významní hostia v priestoroch školy

  
dsc05565.jpg

 
Prví prváci v našej škole.
Koľko majú dnes rokov? Nenašli ste sa niekto medzi nimi?
 
 
dsc05564.jpgdsc05544.jpgdsc05545.jpg
dsc05560.jpg
 
Vybavenie priestorov našej školy v roku otvorenia (1972)
  
dsc05546.jpgdsc05547.jpgdsc05548.jpg
dsc05549.jpgdsc05550.jpgdsc05551.jpg
 
Po ťažkom dni dobre padne jedlo v školskej jedálni


dsc05552.jpg
 
Žiaci pomáhajú pri úprave areálu (1972-1973)

dsc05554.jpg

 
Naši učitelia v čase voľna-poznáte ich?
 
dsc05555.jpgdsc05556.jpg
 
Jedny z prvých diplomov na našej škole
dsc05440.jpgdsc05442.jpgdsc05441.jpg
 
Aj kedysi bol život  žiakov pestrý.
Zapájali sa do rôznych aktivít a napísali o tom takto:
  
dsc05444.jpgdsc05445.jpgdsc05446.jpgdsc05447.jpg
dsc05448.jpgdsc05449.jpgdsc05450.jpgdsc05451.jpg
dsc05452.jpgdsc05453.jpgdsc05456.jpgdsc05457.jpg
 
Zo školskej kroniky - triedne kolektívy v.r. 1979 - 1980, 1988 - 1989

 
dsc05569.jpgdsc05570.jpgdsc05573.jpgdsc05574.jpg
dsc05575.jpgdsc05576.jpgdsc05579.jpgdsc05580.jpg
dsc05582.jpgdsc05583.jpgdsc05584.jpgdsc05585.jpg
dsc05586.jpgdsc05587.jpgdsc05588.jpgdsc05589.jpg
dsc05590.jpgdsc05591.jpgdsc05592.jpg
 Spomienky ožili pri listovaní kroniky. Každý sa rád vráti do čias mladosti. 
 Milí rodičia našich žiakov!
Ak ste sa našli na starých fotografiách, budeme veľmi radi,
 ak sa nám ozvete aj prostredníctvom mailu.
Svoje spomienky na časy strávené v našej škole môžete zaslať na:
 jmoravkova@gmail.com
Tešíme sa!
 
e_mail_napis_www_gify_liq_pl(49).gif
Webovú stránku si mnohí prečítali.
Dôkazom toho je, že p. Ivetka Valeková nám zaslala dve fotografie
 svojej triedy z obdobia keď navštevovala našu ZŠ.

Takto obohatila  našu históriu na web-stránke.
Ďakujeme a očakávame ďalšie reakcie.
 
tiedac2.jpgtriedac1.jpg
 Fotografie nám poslal p. Miloš Daňo
 
img_0014.jpgimg_0016.jpgimg_0015.jpg
img_0017.jpg Ďakujeme
p. Daňo
img_0018.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web