obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kľúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Jazda zručnosti na kolobežke 12.jún 2019 
Cieľom súťaže bolo 
prispieť k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke a tým znižovať dopravnú nehodovosť detí
Súťažili: 
 žiaci z ŠKD  v nasledovných disciplínach:  
- test z pravidiel cestnej premávky
- jazda zručnosti – súťažiaci na kolobežke prekonáva prekážky simulujúce rôzne situácie v cestnej premávke
Táto akcia sa deťom veľmi páčila a napriek silnému slnku súťaž absolvovali všetci bez ujmy na zdraví.

 
dsc07696.jpgdsc07697.jpgdsc07698.jpg
dsc07699.jpgdsc07702.jpgdsc07704.jpg
 
05.06.2019 – Športové aktivity ku dňu detí v ŠKD 
Aj v rámci ŠKD si deti mohli vychutnať ich veľký deň – Deň detí. Na školskom dvore ich čakali nachystané tri športové stanovištia. Žiaci vytvorili tri skupiny a v rámci svojej skupiny dva tímy, aby boli hry zábavnejšie a mohli prejaviť svojho súťaživého ducha. Žiaci si aktivity užili a za svoje výkony boli odmenení sladkou pochúťkou.
dsc07636.jpgdsc07638.jpgdsc07639.jpgdsc07642.jpg
dsc07649.jpgdsc07654.jpgdsc07665.jpgdsc07671.jpg
 
Príroda očami detí 
Deti z ŠKD skrášlili betónovú plochu svojimi výtvormi kreslenými kriedami na tému: Príroda očami detí. Ich krásne kresby si na záver aj vyhodnotili a vybrali víťaza. 
  
dsc07207.jpgdsc07208.jpgdsc07209.jpgdsc07211.jpg
dsc07215.jpgdsc07216.jpgdsc07219.jpgdsc07220.jpg
dsc07228.jpgdsc07231.jpgdsc07233.jpgdsc07235.jpg
 
Beseda s lesníkom
 
Apríl – Mesiac lesov
 
Príroda v apríli sa zelená, rozvoniava, hýri krásnymi farbami a vtáčími zvukmi.  
Lesy, lúky volajú malých aj veľkých do prírody  načerpať  novú energiu a pokochať sa darmi a krásami prírody. Nie nadarmo  v apríli  oslavujeme Apríl - Mesiac lesov. 
Pri tejto príležitosti  medzi deti školského klubu v pondelok /15.4./ zavítal  pán lesník  Ing. V. Majer zo ŠL SR.- odštepný závod Prievidza. Deťom prišiel porozprávať o tom ako žije les počas celého roka a ako sa ľudia majú v lese a v prírode správať, aby  človeku  slúžila čo najdlhšie. Deti získali  veľa nových informácií  o lese a obyvateľoch, ktorí v ňom žijú. Pán lesník taktiež deťom porozprával o ťažkej a dôležitej práci lesníkov, ktorí sa o les starajú, upravujú tak, aby  ľuďom  stále prinášal  zdravie a krásu. Počas besedy si deti overili svoje vedomosti malým testíkom o prírode. 
                        Do lesa ja chodím rád, 
                       s prírodou som kamarát. 
                       Príroda nám zdravie dáva, 
                       pre človeka známa správa. 
  
                       Postarať sa o ňu treba, 
                       nepýta si až tak veľa. 
                       Ticho, pokoj, čistota, 
                       Jednoducho: 
                      ,, K prírode sa hodí ľudská pokora!“
dsc07167.jpgdsc07168.jpgdsc07169.jpgdsc07170.jpg
dsc07171.jpgdsc07172.jpgdsc07173.jpgdsc07175.jpg
dsc07176.jpgdsc07177.jpgdsc07179.jpgdsc07181.jpg
 
Ekodivadielko 
Žiaci 2. oddelenia ŠKD si nacvičili predstavenie Príhody dnešného lesa o ochrane prírody v štyroch dejstvách. 
Dňa 10. 4. 2019 toto divadielko zahrali deťom v našej MŠ a žiakom 1. stupňa. 
Hravou, no zároveň poučnou formou stvárnili to, čo našu Zem trápi. Zaoberali sa znečisťovaním vzduchu, vody a prostredia lesa odpadkami. Pripomenuli deťom, akú dôležitú úlohu má separovanie a recyklácia odpadu. Tiež poukázali na nežiadúce druhy správania sa v prírode. 
Divadielko malo veľký úspech, tak sa môžeme v dohľadnom čase tešiť na jeho reprízu. 
 
dsc06969.jpgdsc06973.jpgdsc06974.jpgdsc06976.jpg
dsc06980.jpgdsc06982.jpgdsc06984.jpgdsc06992.jpg
dsc06993.jpgdsc06998.jpgdsc06999.jpgdsc07002.jpg
 
Vianoce na zámku 
Dňa 6.12. 2018 sa 52 detí ŠKD zúčastnilo vianočnej exkurzie do Bojnického zámku. Exkurzia dopadla dobre, presne podľa časového harmonogramu. Na zámku sa žiaci dozvedeli nielen históriu a zaujímavosti o Bojnickom zámku, ale aj vianočné zvyky a tradície na Slovensku dnes i v minulosti. Jednotlivé miestnosti boli krásne vyzdobené v duchu Vianoc. V  strede prehliadky sa žiaci stretli aj s Mikulášom, čertom a anjelom, ktorým zaspievali a boli odmenení sladkosťou.
dsc06176.jpgdsc06178.jpgdsc06182.jpgdsc06184.jpg
dsc06187.jpgdsc06188.jpgdsc06196.jpgdsc06206.jpg
dsc06214.jpgdsc06215.jpgdsc06222.jpgdsc06245.jpg
 
Pasovačka prvákov 
Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila tradičná imatrikulácia detí 1. ročníka našej ZŠ. 
Tak ako vždy, prváčikovia sa nevedeli dočkať. Ich zvedavé očká a zvedavé otázky nás starších presvedčili, že deti nevedia, čo ich v tento slávnostný deň čaká. A to bolo dobre. 
Stačilo, aby ich pani učiteľka nenápadne vtiahla do deja  imatrikulácie. Deti si nacvičili krátky kultúrny program, v ktorom bola zastúpená rozprávka, tanec , hovorené slovo, hra na hudobnom nástroji,  poznatky z učiva matematiky a SJ. 
Deti prišli pozdraviť  svojim vystúpením  aj staršie kamarátky – druháčky, ktoré im zatancovali na tóny veselej pesničky. No a ôsmaci a deviataci ich zaviedli to tajov popletenej rozprávky. Prváci nám aj rodičom ukázali, že sú veľmi šikovní. Všetky úlohy bravúrne zvládli. Nasledoval sľub prváka a slávnostné pasovanie, po ktorom deťom  p. kuchárky zo ŠJ pripravili sladké pohostenie. 
Prváci si odniesli  z podujatia nielen krásny zážitok možno na celý život, ale aj  krásne pamätné listy a darčekové balíčky. 
Tak, milí prváci, už ste naozaj naši !   / Šk. rada žiakov/ 
 
 
Sľub  prváka 
Ja malý prváčik sľubujem, 
že v škole sa vždy učiť budem. 
Vo všetkom Vás poslúchnem, 
po chodbách utekať nebudem, 
po obede prázdny tanier odnesiem. 
  
Pravidlá slušnosti dodržím vždy rád, 
veď chcem byť s deťmi kamarát. 
  
Dobro ďalej šíriť budem. 
Tak Vám teraz tu sľubujem. 
  
Tak  sľubujem!
dsc06029.jpgdsc06030.jpgdsc06035.jpgdsc06051.jpg
dsc06058.jpgdsc06062.jpgdsc06063.jpgdsc06065.jpg
dsc06070.jpgdsc06071.jpgdsc06082.jpgdsc06090.jpg
Čajové popoludnie v ŠKD 
Mesiac november patrí k jesenným mesiacom. Tento rok nám ponúkol pestrú galériu jesenných obrazov v rôznych jesenných farbách . S istotou však môžeme povedať, že nám priniesol aj  jesenné ochladenie a s ním spojené časté ochorenia ako sú napríklad angína, nachladnutie a chrípka. 
V škole sa učíme žiť zdravým životným štýlom. Najlepšie je to zážitkovo – čiže prakticky. 
Tak to bolo aj v týždni od 19.11. – do 23.11.2018. V školskom klube sme si upevňovali svoje vedomosti o čajoch a ich význame v živote človeka. Naučili sme sa ako správne uvariť čaj, či deti môžu piť bylinkové  čaje, ktoré môžu ,  kedy nám pomôžu a na ktoré  zdravotné problémy nám ich mamky môžu uvariť.  Takže všetko o čajoch a ich význame. 
Aktivita bola veľmi príjemná. Nielenže sme získali nové informácie, ale sme sa aj dobre zabavili hrami, súťažami, hudbou.  Pri tom všetkom nám p. vychovávateľky navarili sladučký voňavý čaj. Vôňa  byliniek a ovocia prevoňala všetky oddelenia šk. klubu 
No a my sa tešíme, že takéto voňavé popoludnie si ešte zopakujeme.
dsc05984.jpgdsc05990.jpgdsc05992.jpgdsc05993.jpg
dsc06006.jpgdsc06007.jpgdsc06010.jpgdsc06012.jpg
 
Strašidelná párty 
Bu, bu, bu – trošku sme sa strašili  .  .  .  
V pondelok 29.10. sme v ŠKD mali párty v maskách- strašidelných i milých. Čakalo nás oddelenie vyzdobené na túto príležitosť, hudba s tancom, súťaže a sladké odmeny.
dsc05852.jpgdsc05854.jpgdsc05865.jpgdsc05873.jpg
dsc05877.jpgdsc05882.jpgdsc05885.jpgdsc05886.jpg
dsc05888.jpgdsc05891.jpgdsc05890.jpgdsc05892.jpg
 
Šarkaniáda v ŠKD 
Štvrtok 4. októbra 2018 sme sa kamarátili s vetrom, ktorý nám pomáhal vznášať do výšav našich pestrofarebných šarkanov. Zvedavé slniečko vykúkalo spoza oblakov, aby nás za naše radostné šantenie obdarilo svojimi hrejivými lúčmi. Trávnaté ihrisko pri škole rozkvitlo, aj napriek tomu, že je jeseň – šťastné deti a letiace šarkany boli ozdobou našej lúky. 
 
dsc05622.jpgdsc05623.jpgdsc05626.jpgdsc05627.jpg
dsc05628.jpgdsc05629.jpgdsc05630.jpgdsc05633.jpg
dsc05634.jpgdsc05635.jpgdsc05639.jpgdsc05649.jpg
 
Na všetky choroby včela liek vyrobí.... 
25.9. 2018 sa žiaci  ŠKD už druhý krát stretli so včelárom -p. SCHWARCZOM a jeho manželkou. Na besede sa dozvedeli o živote  včiel, o ich produktoch a význame  pre človeka a pre prírodu. Na ukážku deťom priniesol včelí plást s materskými bunkami, vosk, propolis, peľ, ..... a nechýbal sladký med na maškrtenie. Prisľúbený priehľadný včelí úľ  so včelami nepriniesol z dôvodu veľmi nízkych ranných teplôt, preto sme si dohodli ešte tretie stretnutie na jar budúceho roku keď bude opäť teplo.
dsc05609.jpgdsc05612.jpgdsc05613.jpgdsc05608.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web