obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - Školský klub
    Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
sarkan.jpg
 
Šarkan 
Prišiel ku nám taký hosť, 
pestrý je i dlhý dosť. Veľké oči, žiadne uši. 
Ktože to je. Nik netuší.  Modré zuby, žltý nos. 
Je to strašiak? Ach, pomoc! 
Ale kdeže, šarkan je to, čo si lieta ponad riekou. 
  
Deti v školskom klube dlho čakali na vhodné jesenné počasie, aby sa mohli do sýtosti 
na školskom ihrisku vyšantiť so šarkanmi. 
V pondelok /7.10./ taký vhodný čas nastal. Deti povyťahovali na dvore svoje šarkany, starší žiaci im ich pomohli zložiť a Šarkaniada mohla začať. Slniečko sa na nás usmievalo, vetrík mierne pofukoval a šarkany lietali a lietali. Všetkým pre radosť a potešenie. V pohybe a veselosti sme všetci zažili krásne jesenné popoludnie. 
Slniečko a vetríček ďakujeme........ 
A tu je zopár záberov. 
 
dsc08242.jpgdsc08244.jpgdsc08246.jpgdsc08250.jpg
dsc08252.jpgdsc08270.jpgdsc08279.jpgdsc08282.jpg
dsc08280.jpgdsc08253.jpgdsc08269.jpgdsc08276.jpg
Športový týždeň v ŠKD 
V týždni od 23. do 27. septembra sme sa v ŠKD venovali pohybu, športovaniu, súťažiam. V pondelok to bol turnaj vo vybíjanej, v utorok sme súťažili v preskokoch cez švihadlo. Streda sa niesla v duchu štafetových súťaží družstiev na rýchlosť a obratnosť. Vo štvrtok sme sa naučili novú hru, ktorej sme vymýšľali pomenovanie. Zvíťazil názov Skákajúci had. V piatok sme sa hrali detské hry ako Slepá babaKáľu, kráľu, daj vojačka. 
dsc08107.jpgdsc08111.jpgdsc08117.jpg
dsc08124.jpgdsc08132.jpgdsc08134.jpg
 
ŠKD – návšteva našej školskej knižnice 
Priestory a funkciu školskej knižnice všetkým zo školského klubu, no najmä našim novým žiakom – prvákom, predstavili žiaci z 3.A krátkou scénkou. Dúfame, že sme v malých srdiečkach našich detí vzbudili zvedavosť a chuť ponoriť sa do sveta fantázie, ktorý sa rozprestiera pred naším zrakom práve vtedy, keď sa začítame do nejakej knižky. 
dsc08097.jpgdsc08098.jpgdsc08099.jpgdsc08100.jpg
 


 
Školský rok 2019/2020
 

 

 

 

Jazda zručnosti na kolobežke 12.jún 2019 
Cieľom súťaže bolo 
prispieť k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke a tým znižovať dopravnú nehodovosť detí
Súťažili: 
 žiaci z ŠKD  v nasledovných disciplínach: 
- test z pravidiel cestnej premávky
- jazda zručnosti – súťažiaci na kolobežke prekonáva prekážky simulujúce rôzne situácie v cestnej premávke
Táto akcia sa deťom veľmi páčila a napriek silnému slnku súťaž absolvovali všetci bez ujmy na zdraví.
 
dsc07696.jpgdsc07697.jpgdsc07698.jpg
dsc07699.jpgdsc07702.jpgdsc07704.jpg
 
05.06.2019 – Športové aktivity ku dňu detí v ŠKD 
Aj v rámci ŠKD si deti mohli vychutnať ich veľký deň – Deň detí. Na školskom dvore ich čakali nachystané tri športové stanovištia. Žiaci vytvorili tri skupiny a v rámci svojej skupiny dva tímy, aby boli hry zábavnejšie a mohli prejaviť svojho súťaživého ducha. Žiaci si aktivity užili a za svoje výkony boli odmenení sladkou pochúťkou. 
dsc07636.jpgdsc07638.jpgdsc07639.jpgdsc07642.jpg
dsc07644.jpgdsc07648.jpgdsc07649.jpgdsc07650.jpg
dsc07654.jpgdsc07656.jpgdsc07660.jpgdsc07662.jpg
dsc07663.jpgdsc07665.jpgdsc07668.jpgdsc07671.jpg
 Svet očami detí
dsc07507.jpgdsc07508.jpgdsc07509.jpgdsc07510.jpg
dsc07512.jpgdsc07514.jpgdsc07515.jpgdsc07517.jpg
dsc07519.jpgdsc07525.jpgdsc07527.jpgdsc07531.jpg
 
Ekodivadielko 
Opäť sme si zahrali Ekodivadielko. Mohli ho v našom podaní vidieť a poučiť sa z neho naši kamaráti a rovesníci z ŠKD pri ZŠ Energetikov, ktorí spolu so svojimi pani vychovávateľkami prijali naše pozvanie.  A hrali sme aj pre našich seniorov z Denného centra Necpaly. Oni nám podali hodnotné svedectvo o tom, ako sa človek správal k prírode v čase ich detských rokoch. Obe vystúpenia sprevádzala srdečná atmosféra a dúfame, že i diváci si odniesli príjemný zážitok. 
 
dsc07358.jpgdsc07359.jpgdsc07361.jpgdsc07367.jpg
dsc07370.jpgdsc07373.jpgdsc07419.jpgdsc07425.jpg
 
Čistenie okolia v ŠKD 
Aj žiaci ŠK sa pripojili k čisteniu areálu a okolia školy. Popoludnie v stredu 17.4., keď v našich domácnostiach už začalo predveľkonočné upratovanie, sme aj my prispeli svojou troškou ku skrášleniu nášho prostredia, ktoré nám slúži na rekreáciu, oddych a športové aktivity.  
dsc07239.jpgdsc07240.jpgdsc07241.jpgdsc07242.jpg
dsc07243.jpgdsc07244.jpgdsc07245.jpgdsc07246.jpg
 
Príroda očami detí 
Deti z ŠKD skrášlili betónovú plochu svojimi výtvormi kreslenými kriedami na tému: Príroda očami detí. Ich krásne kresby si na záver aj vyhodnotili a vybrali víťaza. 
 
 
dsc07207.jpgdsc07208.jpgdsc07209.jpgdsc07210.jpg
dsc07211.jpgdsc07212.jpgdsc07213.jpgdsc07214.jpg
dsc07215.jpgdsc07216.jpgdsc07217.jpgdsc07218.jpg
dsc07219.jpgdsc07220.jpgdsc07234.jpgdsc07235.jpg
dsc07236.jpgdsc07233.jpgdsc07231.jpgdsc07229.jpg
dsc07228.jpgdsc07227.jpgdsc07220.jpgdsc07219.jpg
  
Beseda s lesníkom
 
Apríl – Mesiac lesov
 
Príroda v apríli sa zelená, rozvoniava, hýri krásnymi farbami a vtáčími zvukmi.  
Lesy, lúky volajú malých aj veľkých do prírody  načerpať  novú energiu a pokochať sa darmi a krásami prírody. Nie nadarmo  v apríli  oslavujeme Apríl - Mesiac lesov. 
Pri tejto príležitosti  medzi deti školského klubu v pondelok /15.4./ zavítal  pán lesník  Ing. V. Majer zo ŠL SR.- odštepný závod Prievidza. Deťom prišiel porozprávať o tom ako žije les počas celého roka a ako sa ľudia majú v lese a v prírode správať, aby  človeku  slúžila čo najdlhšie. Deti získali  veľa nových informácií  o lese a obyvateľoch, ktorí v ňom žijú. Pán lesník taktiež deťom porozprával o ťažkej a dôležitej práci lesníkov, ktorí sa o les starajú, upravujú tak, aby  ľuďom  stále prinášal  zdravie a krásu. Počas besedy si deti overili svoje vedomosti malým testíkom o prírode. 
                        Do lesa ja chodím rád, 
                       s prírodou som kamarát. 
                       Príroda nám zdravie dáva, 
                       pre človeka známa správa. 
  
                       Postarať sa o ňu treba, 
                       nepýta si až tak veľa. 
                       Ticho, pokoj, čistota, 
                       Jednoducho: 
                      ,, K prírode sa hodí ľudská pokora!“ 

 
dsc07167.jpgdsc07168.jpgdsc07169.jpgdsc07170.jpg
dsc07171.jpgdsc07172.jpgdsc07173.jpgdsc07175.jpg
dsc07176.jpgdsc07177.jpgdsc07179.jpgdsc07181.jpg
 
Ekodivadielko 
Žiaci 2. oddelenia ŠKD si nacvičili predstavenie Príhody dnešného lesa o ochrane prírody v štyroch dejstvách. 
Dňa 10. 4. 2019 toto divadielko zahrali deťom v našej MŠ a žiakom 1. stupňa. 
Hravou, no zároveň poučnou formou stvárnili to, čo našu Zem trápi. Zaoberali sa znečisťovaním vzduchu, vody a prostredia lesa odpadkami. Pripomenuli deťom, akú dôležitú úlohu má separovanie a recyklácia odpadu. Tiež poukázali na nežiadúce druhy správania sa v prírode. 
Divadielko malo veľký úspech, tak sa môžeme v dohľadnom čase tešiť na jeho reprízu.  
dsc06969.jpgdsc06973.jpgdsc06974.jpgdsc06976.jpg
dsc06980.jpgdsc06982.jpgdsc06984.jpgdsc06986.jpg
dsc06988.jpgdsc06992.jpgdsc06993.jpgdsc06998.jpg
dsc06999.jpgdsc07000.jpgdsc07002.jpgdsc07058.jpg
 
Slovo- základ knihy 
 V piatok 21.3. 2019 sa žiaci 2. a 3. oddelenia ŠKD v Zábavníčku č.7, ktorý bol venovaný mesiacu kníh, hrali so slovíčkami. Cez úvodnú tajničku sa dostali do sveta rozprávok. Zistili, že kniha je tvorená z najmenších častí- zo slov. Pospájaním slov vznikajú vety a pospájaním viet vzniká príbeh. V deviatich skupinkách sa zahrali na malých spisovateľov a snažili sa z náhodne vybratých slov zložiť príbeh, ktorý aj ilustrovali. Detské práce prekvitali umom, fantáziou a tvorivými nápadmi. Možno medzi nimi rastie nejeden literárny talent. J 
 
dsc06938.jpgdsc06944.jpgdsc06947.jpgdsc06949.jpg
dsc06950.jpgdsc06951.jpgdsc06952.jpgdsc06953.jpg
dsc06954.jpgdsc06955.jpgdsc06956.jpgdsc06958.jpg
dsc06960.jpgdsc06961.jpgdsc06962.jpgdsc06964.jpg
 
ZOO kútik CVČ, návšteva 
Kamaráti poradili, 
by sme ZOO navštívili 
-také malé v CéVéČé 
bolo super, človeče! 
  
Zvieratká nám predstavili,  
k nim sme sa aj priblížili, 
mohli sme ich pohladkať, 
veľkú radosť z toho mať. 
 
 
ZOO kútik v CVČ 
Dňa 13.3. 2019 navštívilo 1. oddelenie ŠKD ZOO kútik v CVČ v Prievidzi. Kútik má na starosti p. Katarína Struhárová. Deti sa na zvieratká veľmi tešili a nevedeli sa dočkať. A skutočne ich čakal veľký zážitok. Zoznámili sa s rybičkami, hadom, korytnačkami, plazmi, škrečkami ale aj so zajačikom. Mali možnosť zvieratká aj pohladiť, či chytiť do rúk. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií, ako zvieratká žijú, čím sa živia. Čas nám rýchlo ubiehal a my sme pocítili smútok, že sa už musíme vrátiť z tejto milej návštevy.  
dsc06742.jpgdsc06745.jpgdsc06746.jpgdsc06750.jpg
dsc06753.jpgdsc06755.jpgdsc06756.jpgdsc06757.jpg
dsc06759.jpgdsc06763.jpgdsc06765.jpgdsc06770.jpg
dsc06792.jpgdsc06794.jpgdsc06800.jpgdsc06801.jpg
dsc06856.jpgdsc06857.jpgdsc06858.jpgdsc06860.jpg
dsc06868.jpgdsc06871.jpgdsc06875.jpgdsc06883.jpg
 
Beseda s pánom policajtom 
 Stretnúť pána policajta, osobne sa s ním porozprávať a ešte aj názorne a naživo vidieť ako používa pracovné prostriedky počas svojej práce, to chce zažiť a vidieť naživo každé dieťa. 
11. marca túto možnosť mali všetky naše deti, ktoré navštevujú školský klub. 
V popoludňajších hodinách sme sa všetci stretli v školskej knižnici a privítali sme medzi nami pána policajta  -  kpt.Mgr.Víta Zajaca -  koordinátora  prevencie MsP Prievidza. 
Pán policajt prišiel medzi deti vo svojej pracovnej policajnej  uniforme a s celým arzenálom pracovných prostriedkov, ktorými má byť policajt v akcii vyzbrojený. Deti mali možnosť vypočuť si zaujímavú besedu o úlohe a význame Mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste. Pán policajt deťom vysvetlil a porozprával ako MP pomáha a chráni  našich občanov aj ich -  deti. Deťom predstavil rovnošatu policajta, odznak, výstroj a výzbroj. Mali možnosť naživo si vyskúšať putá, ochrannú vestu, možnosť  vidieť obušok, obranné spraye, revolver- nabíjanie,  zaistenie a iné. Veľmi živo  sa zapájali do diskusie. 
Deti sa už tešia na ďalšie stretnutie s policajtom – kynológom a s jeho vycvičeným  kamarátom – policajným psíkom. 
 
dsc06688.jpgdsc06699.jpgdsc06711.jpg
dsc06713.jpgdsc06719.jpgdsc06720.jpg
dsc06721.jpgdsc06725.jpgdsc06730.jpg
dsc06733.jpg
 
Fašiangové veselie 
Pútavé rozprávanie o fašiangových zvykoch v Európe i v našom regióne spojené s tvorivou aktivitou, výrobou fašiangovej masky, pripravilo pre našich žiakov Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, v pondelok, 25.februára 2019. 
 
fas111.jpgfas333.jpgfas222.jpg
 
Letí, letí, všetko letí,  
čo má krídla, všetko letí. 
Deti sa v ŠKD naučili skladať papierové lietadielka. Keď ich krásne vyfarbili, hneď ich skúšali na dvore, ako letia. A nechýbali ani preteky o najlepšieho letca.  
Pripútať sa, pozor, štart! 
 
dsc06651.jpgdsc06652.jpgdsc06653.jpgdsc06654.jpg
dsc06655.jpgdsc06656.jpgdsc06657.jpgdsc06658.jpg
dsc06659.jpgdsc06660.jpgdsc06661.jpgdsc06662.jpg
 
Super chlapec –super dievča 
V mesiaci február sa postupne v jednotlivých oddeleniach ŠKD uskutočnilo zábavno-súťažné popoludnie s cieľom zabaviť sa a popri tom odmeniť súťažiacich, ktorí získali najviac bodov. Pri súťažiach sme potrebovali nielen šikovnosť, obratnosť ale aj nejaké vedomosti, um a správanie sa v duchu fair-play .  
Tie naj, skvelé, super, správne dievčatá a tí naj, skvelí, super, správni chlapci si odniesli z týchto súťaží diplomy a vecné ceny, a sladkosťou bol odmenení každý.  
 
dsc06634.jpgdsc06635.jpgdsc06636.jpgdsc06637.jpg
dsc06638.jpgdsc06639.jpgdsc06643.jpgdsc06640.jpg
dsc06644.jpgdsc06645.jpgdsc06650.jpgdsc06647.jpg
img_20190206_133628.jpgimg_20190206_133926.jpgimg_20190206_134013_1.jpg
dsc06665.jpgdsc06667.jpgdsc06669.jpgdsc06671.jpg
dsc06673.jpgdsc06674.jpgdsc06678.jpgdsc06680.jpg
dsc06682.jpgdsc06677.jpgdsc06683.jpgdsc06686.jpg
 
Šantenie na snehu - ŠKD 
Jaj, zima- zimička,  
namaľuj mi srdiečka! 
Na tie moje líčka – mrazom, 
veselý som hniedky razom! 
Sneh sme si v ŠKD užívali, koľko sa len dalo. Najprv sme si stavali snehuliakov z prvého tvárneho snehu, čo na tom, že sa nám lepila na snehové gule zemina a kamienkyJ Potom sme v sypkom snehu robili stopy. Pokúšali sme sa vybudovať aj stavby, hradby, iglu... Zima sa kráti, jej vláda sa až o rok navráti, no v nás ostanú spomienky na snežné radovánky.  
dsc06452.jpgdsc06453.jpgdsc06454.jpgdsc06455.jpg
dsc06456.jpgimg_20181221_142235.jpgimg_20181221_140207.jpgimg_20181221_140248.jpg
 
Návšteva ZOO 
Dňa 1. februára, počas polročných prázdnin  žiaci z ŠKD  navštívili ZOO Bojnice. Výletu  sa zúčastnili žiaci 1. a 5. ročníka. Žiaci si poprezerali ZOO, Najviac sa im páčili slony. Po prehliadke si kúpili občerstvenie a drobné suveníry. Výlet sa všetkým páčil. 
 
zoo1.jpgzoo3.jpgzoo4.jpg
zoo5.jpgzoo6.jpgzoo2.jpg
 Vianočné pásmo
 
V školskej knižnici si 14.12. žiaci z ŠKD pozreli pásmo – Slovenské Vianoce. O tom, aké boli kedysi na Slovensku zvyky spojené s príchodom zimy a vianočných sviatkov im pripravili v krátkom programe pásmo žiaci vyšších ročníkov z krúžku – Čítame si pre radosť - 5.A, 7.A, 8.A. Deti poometali Lucky husím krídlom, urobili im cesnakom krížik na čelo. Najviac ich však zaujala zdramatizovaná podoba balady  Lucijný stolček. 
Spokojnosť s programom  viackrát vyjadrili naši družinári potleskom. Po programe si mohli pochrumkať vianočné oblátky, ktoré napiekla mamička účinkujúcej Radky z 5.A. Tiež si zaspievali veselú českú vianočnú pesničku – Vánoce, Vánoce přicházejí... 
 
dsc06246.jpgdsc06247.jpgdsc06248.jpg
dsc06250.jpgdsc06253.jpgdsc06259.jpg
 
Vianoce na zámku 
Dňa 6.12. 2018 sa 52 detí ŠKD zúčastnilo vianočnej exkurzie do Bojnického zámku. Exkurzia dopadla dobre, presne podľa časového harmonogramu. Na zámku sa žiaci dozvedeli nielen históriu a zaujímavosti o Bojnickom zámku, ale aj vianočné zvyky a tradície na Slovensku dnes i v minulosti. Jednotlivé miestnosti boli krásne vyzdobené v duchu Vianoc. V  strede prehliadky sa žiaci stretli aj s Mikulášom, čertom a anjelom, ktorým zaspievali a boli odmenení sladkosťou. 
 
dsc06176.jpgdsc06177.jpgdsc06178.jpgdsc06182.jpg
dsc06183.jpgdsc06184.jpgdsc06185.jpgdsc06188.jpg
dsc06187.jpgdsc06190.jpgdsc06194.jpgdsc06195.jpg
dsc06196.jpgdsc06206.jpgdsc06210.jpgdsc06211.jpg
dsc06214.jpgdsc06215.jpgdsc06216.jpg