obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  - Školský časopis
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Beseda s pánom policajtom 
 Stretnúť pána policajta, osobne sa s ním porozprávať a ešte aj názorne a naživo vidieť ako používa pracovné prostriedky počas svojej práce, to chce zažiť a vidieť naživo každé dieťa. 
11. marca túto možnosť mali všetky naše deti, ktoré navštevujú školský klub. 
V popoludňajších hodinách sme sa všetci stretli v školskej knižnici a privítali sme medzi nami pána policajta  -  kpt.Mgr.Víta Zajaca -  koordinátora  prevencie MsP Prievidza. 
Pán policajt prišiel medzi deti vo svojej pracovnej policajnej  uniforme a s celým arzenálom pracovných prostriedkov, ktorými má byť policajt v akcii vyzbrojený. Deti mali možnosť vypočuť si zaujímavú besedu o úlohe a význame Mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste. Pán policajt deťom vysvetlil a porozprával ako MP pomáha a chráni  našich občanov aj ich -  deti. Deťom predstavil rovnošatu policajta, odznak, výstroj a výzbroj. Mali možnosť naživo si vyskúšať putá, ochrannú vestu, možnosť  vidieť obušok, obranné spraye, revolver- nabíjanie,  zaistenie a iné. Veľmi živo  sa zapájali do diskusie. 
Deti sa už tešia na ďalšie stretnutie s policajtom – kynológom a s jeho vycvičeným  kamarátom – policajným psíkom. 
 
dsc06688.jpgdsc06699.jpgdsc06711.jpg
dsc06713.jpgdsc06719.jpgdsc06720.jpg
dsc06721.jpgdsc06725.jpgdsc06730.jpg
dsc06733.jpg
 
Fašiangové veselie 
Pútavé rozprávanie o fašiangových zvykoch v Európe i v našom regióne spojené s tvorivou aktivitou, výrobou fašiangovej masky, pripravilo pre našich žiakov Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, v pondelok, 25.februára 2019. 
 
fas111.jpgfas333.jpgfas222.jpg
 
Letí, letí, všetko letí,  
čo má krídla, všetko letí. 
Deti sa v ŠKD naučili skladať papierové lietadielka. Keď ich krásne vyfarbili, hneď ich skúšali na dvore, ako letia. A nechýbali ani preteky o najlepšieho letca.  
Pripútať sa, pozor, štart! 
 
dsc06651.jpgdsc06652.jpgdsc06653.jpgdsc06654.jpg
dsc06655.jpgdsc06656.jpgdsc06657.jpgdsc06658.jpg
dsc06659.jpgdsc06660.jpgdsc06661.jpgdsc06662.jpg
 
Super chlapec –super dievča 
V mesiaci február sa postupne v jednotlivých oddeleniach ŠKD uskutočnilo zábavno-súťažné popoludnie s cieľom zabaviť sa a popri tom odmeniť súťažiacich, ktorí získali najviac bodov. Pri súťažiach sme potrebovali nielen šikovnosť, obratnosť ale aj nejaké vedomosti, um a správanie sa v duchu fair-play .  
Tie naj, skvelé, super, správne dievčatá a tí naj, skvelí, super, správni chlapci si odniesli z týchto súťaží diplomy a vecné ceny, a sladkosťou bol odmenení každý.  
 
dsc06634.jpgdsc06635.jpgdsc06636.jpgdsc06637.jpg
dsc06638.jpgdsc06639.jpgdsc06643.jpgdsc06640.jpg
dsc06644.jpgdsc06645.jpgdsc06650.jpgdsc06647.jpg
img_20190206_133628.jpgimg_20190206_133926.jpgimg_20190206_134013_1.jpg
dsc06665.jpgdsc06667.jpgdsc06669.jpgdsc06671.jpg
dsc06673.jpgdsc06674.jpgdsc06678.jpgdsc06680.jpg
dsc06682.jpgdsc06677.jpgdsc06683.jpgdsc06686.jpg
 
Šantenie na snehu - ŠKD 
Jaj, zima- zimička,  
namaľuj mi srdiečka! 
Na tie moje líčka – mrazom, 
veselý som hniedky razom! 
Sneh sme si v ŠKD užívali, koľko sa len dalo. Najprv sme si stavali snehuliakov z prvého tvárneho snehu, čo na tom, že sa nám lepila na snehové gule zemina a kamienkyJ Potom sme v sypkom snehu robili stopy. Pokúšali sme sa vybudovať aj stavby, hradby, iglu... Zima sa kráti, jej vláda sa až o rok navráti, no v nás ostanú spomienky na snežné radovánky.  
dsc06452.jpgdsc06453.jpgdsc06454.jpgdsc06455.jpg
dsc06456.jpgimg_20181221_142235.jpgimg_20181221_140207.jpgimg_20181221_140248.jpg
 
Návšteva ZOO 
Dňa 1. februára, počas polročných prázdnin  žiaci z ŠKD  navštívili ZOO Bojnice. Výletu  sa zúčastnili žiaci 1. a 5. ročníka. Žiaci si poprezerali ZOO, Najviac sa im páčili slony. Po prehliadke si kúpili občerstvenie a drobné suveníry. Výlet sa všetkým páčil. 
 
zoo1.jpgzoo3.jpgzoo4.jpg
zoo5.jpgzoo6.jpgzoo2.jpg
 Vianočné pásmo
 
V školskej knižnici si 14.12. žiaci z ŠKD pozreli pásmo – Slovenské Vianoce. O tom, aké boli kedysi na Slovensku zvyky spojené s príchodom zimy a vianočných sviatkov im pripravili v krátkom programe pásmo žiaci vyšších ročníkov z krúžku – Čítame si pre radosť - 5.A, 7.A, 8.A. Deti poometali Lucky husím krídlom, urobili im cesnakom krížik na čelo. Najviac ich však zaujala zdramatizovaná podoba balady  Lucijný stolček. 
Spokojnosť s programom  viackrát vyjadrili naši družinári potleskom. Po programe si mohli pochrumkať vianočné oblátky, ktoré napiekla mamička účinkujúcej Radky z 5.A. Tiež si zaspievali veselú českú vianočnú pesničku – Vánoce, Vánoce přicházejí... 
 
dsc06246.jpgdsc06247.jpgdsc06248.jpg
dsc06250.jpgdsc06253.jpgdsc06259.jpg
 
Vianoce na zámku 
Dňa 6.12. 2018 sa 52 detí ŠKD zúčastnilo vianočnej exkurzie do Bojnického zámku. Exkurzia dopadla dobre, presne podľa časového harmonogramu. Na zámku sa žiaci dozvedeli nielen históriu a zaujímavosti o Bojnickom zámku, ale aj vianočné zvyky a tradície na Slovensku dnes i v minulosti. Jednotlivé miestnosti boli krásne vyzdobené v duchu Vianoc. V  strede prehliadky sa žiaci stretli aj s Mikulášom, čertom a anjelom, ktorým zaspievali a boli odmenení sladkosťou. 
 
dsc06176.jpgdsc06177.jpgdsc06178.jpgdsc06182.jpg
dsc06183.jpgdsc06184.jpgdsc06185.jpgdsc06188.jpg
dsc06187.jpgdsc06190.jpgdsc06194.jpgdsc06195.jpg
dsc06196.jpgdsc06206.jpgdsc06210.jpgdsc06211.jpg
dsc06214.jpgdsc06215.jpgdsc06216.jpgdsc06217.jpg
dsc06217.jpgdsc06222.jpgdsc06223.jpgdsc06224.jpg
dsc06239.jpgdsc06240.jpgdsc06244.jpgdsc06245.jpg
 
Pasovačka prvákov 
Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila tradičná imatrikulácia detí 1. ročníka našej ZŠ. 
Tak ako vždy, prváčikovia sa nevedeli dočkať. Ich zvedavé očká a zvedavé otázky nás starších presvedčili, že deti nevedia, čo ich v tento slávnostný deň čaká. A to bolo dobre. 
Stačilo, aby ich pani učiteľka nenápadne vtiahla do deja  imatrikulácie. Deti si nacvičili krátky kultúrny program, v ktorom bola zastúpená rozprávka, tanec , hovorené slovo, hra na hudobnom nástroji,  poznatky z učiva matematiky a SJ. 
Deti prišli pozdraviť  svojim vystúpením  aj staršie kamarátky – druháčky, ktoré im zatancovali na tóny veselej pesničky. No a ôsmaci a deviataci ich zaviedli to tajov popletenej rozprávky. Prváci nám aj rodičom ukázali, že sú veľmi šikovní. Všetky úlohy bravúrne zvládli. Nasledoval sľub prváka a slávnostné pasovanie, po ktorom deťom  p. kuchárky zo ŠJ pripravili sladké pohostenie. 
Prváci si odniesli  z podujatia nielen krásny zážitok možno na celý život, ale aj  krásne pamätné listy a darčekové balíčky. 
Tak, milí prváci, už ste naozaj naši !   / Šk. rada žiakov/ 
 
 
Sľub  prváka 
Ja malý prváčik sľubujem, 
že v škole sa vždy učiť budem. 
Vo všetkom Vás poslúchnem, 
po chodbách utekať nebudem, 
po obede prázdny tanier odnesiem. 
  
Pravidlá slušnosti dodržím vždy rád, 
veď chcem byť s deťmi kamarát. 
  
Dobro ďalej šíriť budem. 
Tak Vám teraz tu sľubujem. 
  
Tak  sľubujem! 
  
 
dsc06029.jpgdsc06030.jpgdsc06035.jpgdsc06037.jpg
dsc06051.jpgdsc06055.jpgdsc06057.jpgdsc06058.jpg
dsc06060.jpgdsc06061.jpgdsc06062.jpgdsc06063.jpg
dsc06065.jpgdsc06067.jpgdsc06068.jpgdsc06069.jpg
dsc06070.jpgdsc06071.jpgdsc06082.jpgdsc06090.jpg
 
Vitamínová bomba v ŠKD 
Rodičia  a všetci dospelí  nám  deťom vravia, že deti majú  byť veselé  a zdravé. My deti vieme , že rodičia majú vždy pravdu. 
Veselí  sme , a aby sme  boli  aj celý život zdraví, tomu sa musíme učiť. A tak sa učíme a spoznávame zdravý životný štýl.V stredu 14.11.2018 nám  pani vychovávateľky v školskom klube detí  pripravili  ochutnávku ovocia a zeleniny. Bolo to super. Hravou a zážitkovou  formou  sme  spoznávali  rôzne chute  ovocia  a zeleniny. Spoznávali  sme  ho nielen chuťou, ale aj inými zmyslami ako zrak, hmat a čuch. Do tela sme dostali riadnu vitamínovú bombu. Boli to vitamínové hody. 
Takto sme hodovali v jednotlivých oddeleniach. 
 
dsc05918.jpgdsc05921.jpgdsc05922.jpgdsc05928.jpg
dsc05931.jpgdsc05932.jpgdsc05935.jpgdsc05939.jpg
dsc05943.jpgdsc05944.jpgdsc05945.jpgdsc05946.jpg
 
Čajové popoludnie v ŠKD 
Mesiac november patrí k jesenným mesiacom. Tento rok nám ponúkol pestrú galériu jesenných obrazov v rôznych jesenných farbách . S istotou však môžeme povedať, že nám priniesol aj  jesenné ochladenie a s ním spojené časté ochorenia ako sú napríklad angína, nachladnutie a chrípka. 
V škole sa učíme žiť zdravým životným štýlom. Najlepšie je to zážitkovo – čiže prakticky. 
Tak to bolo aj v týždni od 19.11. – do 23.11.2018. V školskom klube sme si upevňovali svoje vedomosti o čajoch a ich význame v živote človeka. Naučili sme sa ako správne uvariť čaj, či deti môžu piť bylinkové  čaje, ktoré môžu ,  kedy nám pomôžu a na ktoré  zdravotné problémy nám ich mamky môžu uvariť.  Takže všetko o čajoch a ich význame. 
Aktivita bola veľmi príjemná. Nielenže sme získali nové informácie, ale sme sa aj dobre zabavili hrami, súťažami, hudbou.  Pri tom všetkom nám p. vychovávateľky navarili sladučký voňavý čaj. Vôňa  byliniek a ovocia prevoňala všetky oddelenia šk. klubu 
No a my sa tešíme, že takéto voňavé popoludnie si ešte zopakujeme. 
  
 
dsc05984.jpgdsc05987.jpgdsc05989.jpgdsc05990.jpg
dsc05991.jpgdsc05992.jpgdsc05993.jpgdsc05994.jpg
dsc05995.jpgdsc05996.jpgdsc05998.jpgdsc05999.jpg
dsc06000.jpgdsc06001.jpgdsc06004.jpgdsc06005.jpg
dsc06006.jpgdsc06007.jpgdsc06008.jpgdsc06010.jpg
dsc06012.jpgdsc06013.jpgdsc06014.jpgdsc06016.jpg
 

Športové súťaže medzi jednotlivými oddeleniami v ŠKD 
V piatok, 9. novembra 2018, súťažili všetci naši žiaci z ŠKD, v rámci pobytu vonku, v nasledovných disciplínach: 
1. Skok vo vreci 
2. Fúrik 
3. Driblovanie loptou 
4. Žabie skoky 
Sme hrdí na to, že všetci zúčastnení sa aktívne a s odhodlaním zapojili do súbojov a teší nás, že sme dali deťom dostatočný priestor na športovanie a zdravý vývin. 
  
Vychovávateľky ŠKD 
 
20181109_141936.jpg20181109_141941.jpg20181109_142016.jpg
20181109_142031.jpg20181109_142033.jpg20181109_142145.jpg
20181109_142218.jpg
 
Strašidelná párty 
Bu, bu, bu – trošku sme sa strašili  .  .  .  
V pondelok 29.10. sme v ŠKD mali párty v maskách- strašidelných i milých. Čakalo nás oddelenie vyzdobené na túto príležitosť, hudba s tancom, súťaže a sladké odmeny. 
dsc05852.jpgdsc05854.jpgdsc05865.jpgdsc05873.jpg
dsc05877.jpgdsc05882.jpgdsc05883.jpgdsc05884.jpg
dsc05885.jpgdsc05886.jpgdsc05887.jpgdsc05888.jpg
dsc05889.jpgdsc05890.jpgdsc05891.jpgdsc05892.jpg
dsc05893.jpgdsc05894.jpgdsc05895.jpgdsc05901.jpg
 
Šarkaniáda v ŠKD 
Štvrtok 4. októbra 2018 sme sa kamarátili s vetrom, ktorý nám pomáhal vznášať do výšav našich pestrofarebných šarkanov. Zvedavé slniečko vykúkalo spoza oblakov, aby nás za naše radostné šantenie obdarilo svojimi hrejivými lúčmi. Trávnaté ihrisko pri škole rozkvitlo, aj napriek tomu, že je jeseň – šťastné deti a letiace šarkany boli ozdobou našej lúky. 
  
 
dsc05622.jpgdsc05623.jpgdsc05626.jpgdsc05627.jpg
dsc05628.jpgdsc05629.jpgdsc05630.jpgdsc05631.jpg
dsc05632.jpgdsc05633.jpgdsc05634.jpgdsc05635.jpg
dsc05639.jpgdsc05640.jpgdsc05643.jpgdsc05646.jpg
dsc05649.jpgdsc05651.jpgdsc05655.jpgdsc05657.jpg
 
Na všetky choroby včela liek vyrobí.... 
25.9. 2018 sa žiaci  ŠKD už druhý krát stretli so včelárom -p. SCHWARCZOM a jeho manželkou. Na besede sa dozvedeli o živote  včiel, o ich produktoch a význame  pre človeka a pre prírodu. Na ukážku deťom priniesol včelí plást s materskými bunkami, vosk, propolis, peľ, ..... a nechýbal sladký med na maškrtenie. Prisľúbený priehľadný včelí úľ  so včelami nepriniesol z dôvodu veľmi nízkych ranných teplôt, preto sme si dohodli ešte tretie stretnutie na jar budúceho roku keď bude opäť teplo.
 
dsc05609.jpgdsc05613.jpgdsc05612.jpgdsc05608.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web