obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  - Dokumenty
    Správy VVČ
    Školský poriadok
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  - Fotogaléria
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
-Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí
-Dohovor o právach dieťaťa
-Deklarácia práv dieťaťa
-Klasifikačný poriadok 2017/2018
-Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
 - Konzultačné hodiny
 - Kolektívna zmluva
-Záujmové útvary
-Smernica o sťažnostiach
-Zamestnanci školy a triedy
-Rozvrh malej telocvične v popoludňajších hodinách v šk. roku 2017/2018
-Rámcový učebný plán na školský rok 2017/2018
-Rámcový učebný plán inovovaného školského vzdelávacieho programu
-Školský vzdelávací program
-Školský vzdelávací program 1-2017/2018
-Školský vzdelávací program 2-2017/2018
-Výchovný program ŠKD
-Školský poriadok
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web