obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  - Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
    Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
    Správy VVČ
    Školský poriadok
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
-Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí
-Dohovor o právach dieťaťa
-Deklarácia práv dieťaťa
-Klasifikačný poriadok 2019/2020
   Dodatok č.2 ku Klasifikačnému poriadku základnej školy
 
-Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
 - Konzultačné hodiny
-Záujmové útvary
-Smernica o sťažnostiach
-Personálne zabezpečenie školského roka 2019/2020
-Rozvrh malej telocvične v popoludňajších hodinách v šk. roku 2019/2020
-Rozvrh veľkej telocvične v popoludňajších hodinách v šk. roku 2019/2020
-Rámcový učebný plán na školský rok 2019/2020
-Školský vzdelávací program
-Školský vzdelávací program 1-2018/2019
-Školský vzdelávací program 2-2018/2019
-Výchovný program ŠKD
-Školský poriadok
-Organizácia školského roka 2019/2020
 
beznazvu1.jpg
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web