obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola
Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  - 2% z dane
  Testy ALF
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  40. výročie školy
  - Aktuality
  - Dokumenty
    Správy VVČ
    Školský poriadok
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
-Školský poriadok
-Organizačný poriadok školy
-Klasifikačný poriadok 2016/2017
-Výchovný program ŠKD
-Kolektívna zmluva
-Smernica o slobodnom prístupe k informáciám
 - Konzultačné hodiny
-Záujmové útvary
-Smernica o sťažnostiach
-Rozvrh telocviční v popoludňajších hodinách v šk.r. 2016/17
-Organizácia školského roka 2016/2017
-Zamestnanci školy a triedy
-Rámcový učebný plán 2016/2017
-Rámcový učebný plán inovovaného ŠkVP
-Školský vzdelávací program 2016/2017
-Školský vzdelávací program 1-2016/2017
-Školský vzdelávací program 2-2016/2017
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web