obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  - Školský časopis
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy! 
 
   
Ďakujeme, že nás aj tento rok podporíte Vašimi
 2 % z dane.
 
Tlačivo Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov FO - nájdete po kliknutí na obrázok:      

2percenta.jpg

 
 Predškoláci v prvej triede
Prváci mali 14.2.2019 veľkú návštevu. Prišli ich navštíviť predškoláci. Veď nie tak dávno aj naši prváci boli v očakávaní, čo všetko ich v škole čaká. Šikovní žiaci ukázali predškolákom, čo sa za prvých päť mesiacov už v škole naučili a veru ani predškoláci sa nedali zahanbiť a ukázali nám, že pomaly už aj oni budú môcť ísť do školy.  
Na záver hodiny si žiaci a predškoláci navzájom vymenili darčeky a my sa môžme tešiť na ďalších šikovných prvákov.  
predskol1.jpgpredskol2.jpgpredskol3.jpg
predskol4.jpgpredskol5.jpgpredskol6.jpg
 
  Fašiangy
V piatok 15.2.2019 sa školskými chodbami ozýval spev. Boli to fašiangovníci z našej škôlky. Fašiangový sprievod v karnevalových maskách, zavítal do každej triedy a zaspieval nám fašiangové piesne, ktoré si spolu s nimi zaspievali aj naši žiaci. 
fasiangy1.jpgfasiangy2.jpg
 

 
Biologická olympiáda
Žiačky 8.A triedy sa 12.2. 2019 zúčastnili OK Biologickej olympiády kategórie C.
 
V konkurencii 27 žiakov  8. a 9.ročníka  sa umiestnili výborne: K. Grácová 3.miesto (získala 73 bodov) a E. Lacová 5.miesto (získala 72,5 bodov). 
  Dievčatám gratulujeme! 

 

 
Valentine’s Day 
 14. február je sviatkom zaľúbených a svoje korene má v dávnej histórii. Na hodinách anglického jazyka si žiaci pripomenuli tento sviatok prostredníctvom rôznych aktivít. 
Piataci sa zoznámili s „valentínskou“ slovnou zásobou a vyhľadávali ju v osemsmerovke. Žiaci štvrtého a ôsmeho ročníka vyrobili valentínske pozdravy a venovali ich svojim blízkym. Deviataci si vyskúšali počas aktivity Funny English tzv. rýchle rande v knižnici. Na hodinu si zmenili identitu a viedli zoznamovacie dialógy. Šancu na druhé rande získali tí, ktorí svoju novú identitu prezentovali najzaujímavejšie. Bola to zábavná aktivita, ale nechýbala ani tréma. Navyše celá aktivita prebiehala v anglickom jazyku. 
Deviataci boli ste super! 
 
 
Prváci si urobili svoj vlastný KARNEVAL 
V čase, keď sa konal v našej škole školský karneval, v prvej triede šarapatili chorí škriatkovia a veľa prvákov sa muselo doma liečiť. Chorým prváčikom bolo ľúto, že nemohli prísť na školský karneval a tak sa ich pani učiteľka Mokrášová spolu s pani vychovávateľkou Štálnikovou rozhodli deťom urobiť karneval v triede. Keď sa všetky deti vrátili po chorobe do školy, všetci prváci sa priezliekli do krásnych masiek a karneval mohol začať. Nechýbalo tancovanie, súťaže a ani občerstvenie. Deťom sa karnevalová zábava páčila a zároveň oslávili aj svoje prvé vysvedčenie a prvých päť mesiacov v škole. 
 
Karneval 
Posledný januárový deň bol dňom, kedy sme dostali do rúk výsledky našej polročnej práce – polročné vysvedčenie.  
Odmenou nám bol aj KARNEVAL, ktorý sa v tento deň uskutočnil v priestoroch našej telocvične, kde nás čakali rôzne tanečné vystúpenia, súťaže a zábava na parkete. 
Pestrá paleta masiek tvorená princeznami, vílami, rozprávkovými bytosťami a zvieratkami sa za sprievodu tanečnej hudby premiešavala s rôznymi bojovníkmi, príšerkami a maskami, ktoré predstavovali povolania. 
Zábava bola spontánna a nenútená, nálada veselá. Každé dieťa v maske zažilo úspech, pretože všetci boli odmenení vecnou cenou a sladkosťou.  
Ešte aj teraz nám ostáva úsmev na tvári pri spomienke na toto milé popoludnie. 
dsc06476.jpgdsc06477.jpgdsc06482.jpgdsc06483.jpg
dsc06488.jpgdsc06493.jpgdsc06502.jpgdsc06505.jpg
dsc06509.jpgdsc06514.jpgdsc06521.jpgdsc06526.jpg
dsc06529.jpgdsc06533.jpgdsc06535.jpgdsc06537.jpg
  Matematická olympiáda 
Dňa 30. 1. 2019 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády, kde  Juraj Petráš z 9.A triedy v kategórii D9 získal 1.miesto. 
Gratulujeme! 

 

 
 
Basketbal – starší žiaci 
Naši žiaci odohrali obvodné kolo v basketbale. V skupine sa stretli so ZŠ Šafárika a ZŠ s MŠ Dobšinského. 
V 1. zápase sme porazili ZŠ Šafárika 29 : 18, so ZŠ Dobšinského prehrali 17 : 27. Do ďalšieho kola sme nepostúpili. 
Naša zostava : Samuel Cabuk, Marko Géczy, Karol Ferenczi, Peter Cyprich, Manuel Pavlusík, Alex Porubský, Tobias Hepner.
 
baket.jpg
O Z N A M   P R E   R O D I Č O V   
 Prosíme tých rodičov, ktorí nemajú uhradenú  
II. splátku za ŠKD v školskom roku 2018/2019, aby ju uhradili na príjmový účet školy do 20. januára 2019.   
2. splátka za mesiace január - jún 36,- €  
  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ.  
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza  
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005  
 Kód banky : 5600  
Poznámka:  
- vždy je  potrebné označiť aj meno a priezvisko dieťaťa,  prípadne označiť , že ide o platbu ŠKD / označiť aj mesiace/  
/ informácie v ŠKD -  v prípade nejasnosti ohľadom platby /. 


  

Lyžiarsky výcvik 
V dňoch 7. – 11. 1. 2019 sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Jasenskej doline. Výcviku sa zúčastnilo 31 žiakov, 3 pedagogickí pracovníci a zdravotník. 
Žiaci pracovali v 3 skupinách. Začiatočníci sa naučili základy zjazdového lyžovania, pokročilí zlepšili svoju techniku a nacvičovali jazdu na hranách – základy carvingu. 
Večer okrem teoretickej prípravy sa žiaci zabávali na programe, ktorý si vytvorili a organizovali. 
Aj vďaka výborným snehovým podmienkam sme absolvovali skvelý týždeň, naučili sa niečo nové a upevnili svoje zdravie.
 
 
img_0155.jpgimg_0167.jpgimg_0170.jpg
img_0157.jpg
 3.gif
vianoce.jpg
trhy.jpgvianoce.gif
 
Už sa stromček ligoce – blížia sa k nám Vianoce!  
V tomto adventnom čase prebiehala na našej škole súťaž o najkrajšie vyzdobené triedy.  
Komisia vybrala tieto tri triedy, ktoré odmenila sladkou maškrtou:   
2.A, 2.B a 5.A 
Gratulujeme! 
Všetkým žiakom našej školy a aj všetkým pedagógom sa chceme poďakovať za aktívnu účasť v tejto súťaži. Prajeme Vám príjemné chvíle strávené v krásne vzdobených triedach a želáme všetkým šťastné a veselé Vianoce 2018.
dsc06260.jpgdsc06261.jpgdsc06263.jpgdsc06264.jpg
dsc06265.jpgdsc06266.jpgdsc06267.jpgdsc06270.jpg
dsc06271.jpgdsc06273.jpg
 

Vianočná Viedeň

V stredu, 5. Decembra 2018,  sa žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Viedne.

Podľa programu sme najskôr navštívili zimné sídlo Habsburgovcov – Hofburg. Výstava porcelánu, cisárske apartmány a izby cisárovnej Sissi boli prenádherné, na tom sme sa zhodli všetci. Obedný čas sme strávili na vianočných trhoch pred Viedenskou radnicou na tzv. Christkindlmarkt, ochutnali sme pravý vianočný punč , zakúpili drobné darčeky pre príbuzných a popritom sme sa nadchýnali  čarom rakúskeho adventu. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v čokoládovni Hauswirth v Kittsee.  Po krátkom filme o založení rodinnej firmy a o pestovaní kakaovníka, nás jeden  z ich zamestnancov previedol  celou prevádzkou, predstavil  výrobky a nakoniec sme v podnikovej predajni okoštovali ich najviac predávané čokoládové dobroty  a niečo sme kúpili aj domov, do mikulášskych balíčkov.

Ako sa hovorí, domov sme došli v poriadku a tešíme sa na ďalšie poznávacie exkurzie.

                                      Mgr. Helena Paprancová

vieden1.jpgvieden2.jpgvieden5.jpg
vieden4.jpgvieden3.jpgvieden6.jpg
 

,, Deti deťom “alebo ,,Aj naši žiaci vedia robiť dobré skutky. „ 
 Vianoce, to sú najkrajšie sviatky roka. Mali by byť plné pokoja, šťastia, zdravia a radosti. Nič nie je krajšie na Vianoce ako vidieť šťastný úsmev a rozžiarené očká  všetkých detí okolo nás. 
Na Vianoce by si mali všetci navzájom pomáhať a robiť toho druhého šťastným .Naši žiaci to vedia a tak aj oni v týchto decembrových dňoch pomáhajú. 
My pedagógovia sme pyšní na to, že máme také dobrosrdečné a vnímavé deti. 
Zapojili sa  do viacerých dobrovoľných zbierok, či už peňažných alebo vecných. 
1.  Finančná zbierka: ,,Darček pod vianočný stromček“ / organizoval ju Slovenský Červený kríž pre deti z blízkych DD  - podporili sme zbierku sumou 60€. 
2.  Zbierka sladkostí pod  názvom : ,,Deti deťom „   / nadácia Úsmev ako dar/ - urobili sme radosť pomerne naplno vyzbieraným Mikulášskym vrecom  pre deti z DD a zo sociálne slabších rodín. 
3.  Zbierka na šatstvo a hrejivé deky pre psí útulok  – organizovala ju p. uč. Mgr. R. Bátorová . 
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli  a pomohli vytvoriť krajšie Vianoce svojim kamarátom. 
Želáme krásne a šťastné Vianoce. 
  
 
47573226_293115361410339_3708508688760176640_n.jpg47578173_509900579520441_5924059206100451328_n.jpg47682907_2457323600961565_8725831381629796352_n.jpg
47684127_569949800099521_2450592173117145088_n.jpg48085940_1136924999808384_4118877369190580224_n.jpg48277980_1200815610084711_4741524932779835392_n.jpg
 
Prednáška o dentálnej hygiene 
Dňa 13.12. sa v priestoroch  našej školy uskutočnila prednáška s pracovníčkami RÚVZ Bojnice o dentálnej hygiene. Zúčastnili sa jej žiaci druhého a štvrtého ročníka. Prednášajúce svojím pútavým spracovaním témy zaujali poslucháčov. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých a nových informácií. Chrup je pre človeka veľmi dôležitý, je potrebné sa o neho správne starať už od útleho detstva. Chyby, ktorých sa dopustia teraz ich dostihnú v dospelosti. 
  
 

Mikuláš 
6.12. 2018 – dátum, ktorý je známy všetkých malým i veľkým deťom. I našu školu navštívil Mikuláš so svojou družinou – dvoma anjelmi a nezbedným čertom. Potešili všetky deti sladkým balíčkom, ktorý dostali za odmenu – básničku či pesničku. Za spestrenie tohto dňa i za sladkosť ĎAKUJEME! 
 
dsc06097.jpgdsc06098.jpgdsc06101.jpgdsc06104.jpg
dsc06105.jpgdsc06106.jpgdsc06107.jpgdsc06113.jpg
dsc06115.jpgdsc06116.jpgdsc06117.jpgdsc06118.jpg
dsc06125.jpgdsc06127.jpgdsc06128.jpgdsc06129.jpg
dsc06115.jpgdsc06116.jpgdsc06135.jpgdsc06171.jpg
 

Šport v decembri 
 Aj v predvianočnom období sme zorganizovali niekoľko    športových podujatí. 
Žiaci 4. ročníka odohrali už druhý zápas vo vybíjanej v tomto školskom roku. Ten vianočný vyhrala IV. B v pomere 12 : 6. 
Žiaci 7. – 9. ročníka si zmerali svoje sily vo florbale. Hrali systémom každý s každým, odohrali vyrovnané zápasy s týmito výsledkami : 
1. miesto – IX. A 
2. miesto – VIII. A 
3. miesto – VII. A 
Najlepšími strelcami boli Manuel Pavlusík z IX. A /9 gólov/ a Radoslav Škandík z VIII. A /8 gólov/. 
 
florball.jpg
 
Eko olympiáda - prednáška
1.12. sa štyri žiačky 5.A a 8.A  zúčastnili   prednášky k nultému ročníku EKO olympiády  v  CVČ  Prievidza . Témy  prednášky - Ekologické pojmy a Územná ochrana žiakom priblížila Ing. Katarína Struhárová. Návšteva ZOO kútika bola príjemným relaxom po zaujímavej prednáške. 

p_20181211_111225.jpg
 
Majstrovstvá školy v SUDOKU 
V mesiaci november sa uskutočnilo už tretie kolo majstrovstiev v sudoku. Zatiaľ sa do súťaže zapojilo takmer 20 súťažiacich -  žiakov, ale aj zamestnancov školy. Najlepšími riešiteľmi po treťom kole sú Mgr. I. Dobrotková - špeciálna pedagogička a D. Ščípa - žiak 5.A triedy. Ďalšie kolo pripravujeme vo vianočnom čase v piatok 21.12.2018. 
Všetci ste srdečne vítaní! 
sudoku1.jpgsudoku2.jpgsudoku3.jpg
 
Deň techniky a exkurzia vo firme BROSE 
Dňa 29.11.2018 sa vybraní žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Dňa techniky na SOŠ Handlová s cieľom propagácie odborného vzdelávania - predovšetkým v oblasti mechatroniky. Počas exkurzie vo firme Brose sa oboznámili s históriou a portfóliom firmy, nahliadli do výrobného procesu a zároveň boli oboznámení s podmienkami duálneho vzdelávania. 
den_techniky1.jpgden_techniky2.jpgden_techniky4.jpg
  
Technická olympiáda 
V okresnom kole technickej olympiády, konanej dňa 29. 11. 2018 sa našim žiakom Jurajovi Petrášovi a Adamovi Svobodovi opäť podarilo úspešne reprezentovať našu školu, kde v konkurencii 17 tímov v kat. A obsadili krásne 3. miesto. 
Gratulujeme!
  
Junior náboj
Dňa 23. 11. 2018 sa v Gymnáziu V. B. Nedožerského konala medzinárodná      matematicko-fyzikálna  súťaž  JUNIOR NÁBOJ,  kde našu školu reprezentoval tím v zložení: Juraj Petráš, Adam Svoboda, Samuel Cabuk a Peter Cyprich.  Náš tím  sa umiestnil na krásnom 2.-  4. mieste. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady boli netradičné, pomáhali rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.
 
Gratulujeme!
 
junior1.jpgjunirnaboj.jpg
 
Lepšie je nezačať...... 
 29. novembra 2018 sa 22 žiakov z ročníkov 7.- 9. zúčastnilo aktivity protidrogovej prevencie v priestoroch nemocnice v Bojniciach. 
Aktivita sa uskutočnila z iniciatívy zdravotníckych pracovníkov a terapeutov psychiatrického oddelenia. Cieľom stretnutia bolo zoznámiť žiakov so vznikom, priebehom, prejavmi a dôsledkami závislostí, najmä alkoholovej a drogovej, informovať o možnostiach, spôsobe liečby, ako i o fungovaní klubov a podporných skupín. 
Pod vedením pani Evy Štálnikovej boli žiaci zapojení do komunity s 12 prítomnými pacientmi. Niektorí z nich boli po liečbe, iní v jej procese. Boli mladí i vekovo starší, s rozmanitými životnými príbehmi. Najmä reálne životné skúsenosti zaujali našich žiakov. Mohli sa pýtať otvorene, na čo chceli a dostali priame odpovede. 
Všetky informácie viedli k jedinému: žiadna droga ani opojný stav po alkohole nám nestojí za to, aby sme zničili život sebe a svojim blízkym. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili toto stretnutie a vyjadrujeme svoju podporu všetkým, ktorí sa dali na ťažkú cestu boja s alkoholom a drogami. Vydržte. 
 
Beseda o hygiene rúk
 
27.11. sa prváci porozprávali s pracovníkom RúVZ Bojnice o hygiene rúk a dôležitosti umývania rúk. Prváci sa dozvedeli, čo sú to baktérie a ako chrániť svoje ruky pred nimi. Vyskúšali si, ako si správne umývať ruky.  
Po tejto besede si hádam viac naši prváci uvedomia, že umývanie rúk je naozaj dôležité, aby si chránili svoje zdravie. 

20181127_114806[1].jpg20181127_114821[1].jpg
 
Turnaj v prehadzovanej
 
Žiačky siedmeho až deviateho ročníka si zmerali svoje sily v turnaji v prehadzovanej.  
Vyhodnotenie: 
1. miesto - 9.A 
2. miesto - 8.A 
3. miesto - 7.A  
 
Blokové vyučovanie 
21.november bol pre žiakov 5.ročníka výnimočný, písali Testovanie 5. V testoch z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry si overovali svoje vedomosti, ktoré získali na I. stupni. Žiaci zvyšných ročníkov mali v tento deň blokové vyučovanie – Surovinové zdroje, separácia a recyklácia. Porozprávali si o tom, aké dôležité je správne separovať odpad, aby sa mohol ďalej recyklovať. Následne z rôznych druhov odpadu vyrábali úžitkové a okrasné predmety ako hračky, smetné koše ..... . Najviac výrobkov bolo s vianočnou tematikou, naše triedy ožili. 
 
blokove1.jpgblokove2.jpgblokove3.jpgblokove4.jpg
blokove5.jpgblokove6.jpgblokove7.jpgblokove8.jpg
dsc05952.jpgdsc05953.jpgdsc05954.jpgdsc05955.jpg
dsc05956.jpgdsc05957.jpgdsc05958.jpgdsc05959.jpg

 
 Exkurzia v Nestlé
9. 11. 2018 žiaci deviateho a a ôsmeho ročníka navštívili výrobné priestory firmy Nestlé v Prievidzi.
Mali možnosť prezrieť si  jednotlivé pracoviská, kde sa vyrábajú  svetoznáme výrobky. 
Pracovníci Nestlé poskytli žiakom zaujímavé informácie o podniku a jeho výrobných aktivitách. Mali možnosť vidieť jednotlivé fázy výroby obľúbených polievok. Najviac ich samozrejme zaujala ochutnávka výrobkov. Žiaci zároveň dostali informácie o možnosti duálneho vzdelávania v odbore Pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín.
img_20181109_095635.jpg
 
Exkurzia v planetáriu 
9.11. sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili exkurzie v Planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Prezentácia hviezdnej oblohy a následná diskusia o vesmíre bola veľmi pútavá a zaujímavá. Deťom sa páčila. Pripravili si aj množstvo otázok, na ktoré dostali od pracovníkov planetária fundované odpovede. 
  
 
ziar4.jpgziar3.jpg
 
Príbeh anjelov 
 Na hodine etickej výchovy sme si s pani učiteľkou pozreli dokument – Príbeh anjelov. Dozvedeli sme sa z neho, ako žijú deti v Afrike v zariadení pre deti, ktoré sa narodili so syndrómom HIV- pozitívne. 
Bol to veľmi silný príbeh o tom, ako veľmi chcú tieto deti žiť. Hrajú futbal, spievajú, učia sa , snívajú. O tom, ako by chceli byť napríklad futbalovým trénerom, hudobníkom, učiteľkou. Veľmi sa nám páčilo a prekvapilo nás, že poznali po menách slovenských futbalistov. Najviac sa im páčil Hamšík. 
Príbeh rozprávala mladá študentka, ktorú ako novorodeniatko našli pohodenú v igelitovej taške. Mala šťastie, že sa dostala do zdravotného zariadenia pre choré deti na AIDS. 
Želáme týmto deťom, aby sa uzdravili a aby sa splnili ich túžby. 
 
anjel1.jpganjel2.jpganjel3.jpg
 
Červené stužky 
V mesiaci november v rámci projektu Červené stužky bola uskutočnená beseda o HIV a AIDS. Beseda bola venovaná blížiacemu sa dňu boja proti chorobe AIDS, ktorá pripadá na 1. decembra . Žiaci 8.ročníka na besede diskutovali o tom čo o  AIDS vedia. Dozvedeli sa viac  o príčinách vzniku   i prenose tejto choroby. Najviac sme v besede venovali pozornosť tomu ako predísť HIV, AIDS. 
 
hiv.jpghiv2.jpg
 
Vybíjaná najmladších žiakov 
14.11.2018 sa konalo prievidzské finále vo vybíjanej najmladších žiakov za účasti škôl ZŠ Energetikov, ZŠ Rastislavovej, ZŠ Šafárika, ZŠ Dobšinského a ZŠ Malonecpalskej. Hralo sa systémom každý s každým a výsledné poradie je nasledovné: 
1. ZŠ Rastislavova 
2. ZŠ Malonecpalská 
3. ZŠ Dobšinského 
4. ZŠ Šafárika 
ZŠ Energetikov nebola hodnotená. 
Reprezentovali nás žiaci 4. ročníka – A. Gyarmathy, T. Hostačný, M. Kulich, A. Jendrál, S. Humaj, I. Balejová, T. Kulichová, L. Cagáňová, E. Petrášová, S. Zbiňovcová, A. Cyprichová a žiak 3.A triedy P. Škandík. 
 
vybijananajmladsiziaci1.jpgvybijanamladsiziaci2.jpg
 
Plavecká štafeta miest SR „Prievidza 2018“ 
Aj tento rok sme sa dňa 8.11.2018 zúčastnili tradičného podujatia, ktoré organizuje Asociácia športu a Olympijský klub Prievidza. Cieľom bolo zapojiť do športovania čo najväčší počet osôb. Za našu školu odplávalo 12 žiakov z 8.A triedy. 
img_0117.jpg
 
Prváci v knižnici 
V októbri  prváci navštívili Mestskú knižnicu pri KaSS Prievidza na Ulici Dobšinského. V knižnici čakala prváčikov pani Písmenková, ktorá ich uviedla do tajov knižnice. Po splnení knižničných úloh boli žiaci pasovaní za čitateľov knižnice a mohli si požičať prvé knižky. Vôbec nevadilo, že ešte prváci nepoznajú všetky písmenká. Prvé požičané knihy si prečítajú spolu s rodičmi, alebo so staršími súrodencami. Knižnicu budú prváci navštevovať jedenkrát do mesiaca spolu s pani učiteľkou. 
 
kniznica1.jpgkniznica2.jpgkniznica4.jpg
kniznica3.jpg
 
Stolný tenis – starší žiaci 
Naše družstvo v zložení Matúš Jankovič, Andrej Krško, Manuel Pavlusík a Lukáš Košarišťan odohralo 1. kolo v stolnom tenise. Po prehre so ZŠ Mariánska a výhre so SSŠ L. Ondrejova sme do ďalšieho kola nepostúpili. 
 
tenis.jpg
Jesenná tvorivá dielňa
V pondelok 29.10.2018 sa vo výtvarnom ateliéri uskutočnila tvorivá dielňa z prírodného materiálu. Zúčastnili sa jej žiaci 4. ročníka, ktorí si vyrobili pekné jesenné dekorácie. Už sa tešíme na zimnú tvorivú dielňu a na šikovných žiakov. 
img_20181029_150013.jpgimg_20181029_150028.jpg
 
8- mičkový projektový deň 
29.október v našej škole nebol obyčajný deň. Deň pred štátnym sviatkom a  jesennými prázdninami sa niesol v duchu tzv. 8-mičkových výročí. 
Uskutočnili sme projektový deň zameraný na významné výročia, ktoré si v roku 2018 pripomíname. 
Deň sme začali reláciou v školskom rozhlase. A potom sme už s chuťou pracovali. Žiaci jednotlivých tried spolu so svojimi učiteľmi tvorili krásne projekty o Pavlovi Dobšinskom, Martinovi Benkovi, ale najmä projekty týkajúce sa významných osobností z oblasti politického života, o  udalostiach, ktoré významne ovlyvnili náš súčasný život. 
Pripomenuli sme si 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, 50. výročie augustových udalostí z roku 1968, zaujímali sme sa o osobnosti, akými boli M.R.Štefánik, E. Beneš, T.G.Masaryk, A. Dubček. 
Pod vedením pani učiteliek žiaci vytvorili veľmi pekné práce, obohatili  si svoje vedomosti v oblasti histórie či už svetovej a najmä našej národnej.