obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  - Projekty
    Záložka, ktorá spája školy
    Enviroprojekt 2011
    Kniha-kžúč k detskému srdiečku
    - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania
    - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT
    - Modernizácia vzdelávania na ZŠ
    + Škola, ktorej to myslí
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o vožných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 

Milí rodičia a priatelia školy, 
pomôžte nám získa financie pre školu na skvalitnenie vyučovacieho procesu  cudzích jazykov zakúpením  stolových výukových hier. 
Zahlasujte prosím a zdiežajte, budeme Vám vďační. 
  Ďakujeme. 
 
Hlasova môžete na:    https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/prievidza     


 
 
POĎAKOVANIE 
Vedenie školy ďakuje: 
Neinvestičný fond Mlyn Klepáč poskytol dar v hodnote 200 € vďaka prostriedkom a na základe želania Ing. Viliama Sedlára a jeho manželky RNDr. źudmily Sedlárovej - Rabanovej na financovanie detskej dopravnej výchovy pre predškolákov a žiakov 1. stupňa našej školy. 
  
  
 

Vyhlásenie výsledkov projektu "VIEM, ČO ZJEM"
 

Po zrealizovaní poslednej úlohy z projektu sme sa dozvedeli konečné výsledky. Za každý odoslaný súažný príspevok /komiks, ide sa na piknik a uverejnenie príspevku do médií/, získala každá trieda 10 bodov. Celkové vyhodnotenie projektu „Viem, čo zjem“, nájdete na webovej stránke  

 Aj keď sme sa nedostali na popredné miesta, určite sme sa dozvedeli ďalšie informácie o zdravom jedle, zdravej výžive, ale aj o vplyve nezdravých jedál a nápojov pre náš organizmus. Je len na nás, ktorú cestu zdravia si vyberieme.  
 
Ďakujeme všetkým žiakom a pani učitežkám, ktorí sa zapojili do aktivít z projektu „ Viem, čo zjem“.  
 
                                                   DOZDRAVO JEDENIA  
  
 
 
Olympijský deň 
22.6. 2018 deň plný športových aktivít v duchu hesla: “Robíme niečo pre svoje zdravie“ 
 
dsc05370.jpgdsc05377.jpgdsc05383.jpgdsc05428.jpg
dsc05440.jpgdsc05442.jpgdsc05426.jpgdsc05401.jpg
dsc05451.jpgdsc05398.jpg
 
źahká atletika

V stredu 20.6.2018 sa uskutočnilo mestské kolo v žahkej atletike 3. - 4. ročníkov žiakov základných škôl. Súažilo sa v štyroch disciplínach, kde si zmerali sily žiaci a žiačky z piatich základných škôl z Prievidze.  
  Naše úspechy:  
Disciplína: Hod kriketovou loptičkou 
   Lukas Humaj- 2. miesto 
   David Ofertáler- 3.miesto 
 
Víazom blahoželáme a ostatným súažiacim ďakujeme za účas. 
 

Gastrovýlet po Európe trochu inak 
Žiaci 2.stupňa sa počas celého školského roka túlali po krajinách Európy a oboznamovali sa s gastronómiou v niektorých krajinách. 
Žiaci 6.A triedy sa zapojili do projektu Viem čo zjem, pozornos venovali konzumácii ovocia 
a zeleniny. Vypracovali dotazníky, z ktorých bolo zrejmé , že majú svoje obžúbené ale aj menej obžúbené druhy ovocia a zeleniny. Dozvedeli sa aj o tom, odkiaž prišli zemiaky, paradajky, kde bola vyrobená prvá tabužka čokolády... 
Výstupom ich celoročného výletu boli aktivity: 
- čo si mal dnes na raňajky 
- malá televízna kuchyňa 
- fotoslovník pomôcok, ktoré potrebujem pri príprave jednoduchých jedál 
Žiaci 7.ročníka sa naučili ako si pripravi palacinky, polievku, nápoje.  Výstupom ich snaženia boli práce, ktoré boli vystavené v priestoroch školy. 
Žiaci 8.A triedy nás presvedčili o tom, že si dokážu telefonicky objedna pizzu, ba dokonca  na slušnej úrovni vies komunikáciu s čašníkom. 
Žiaci 9.A triedy sa vybrali iným smerom. Na jedlo sa pozreli z trošku inej strany – cez príslovia. 
Výletu sa zúčastnili aj žiaci 4.ročníka, ktorí sa zmenili na predavačov na trhovisku a ponúkali nám svoj zdravý tovar. 
  
                                               Kabinet cudzích jazykov 
 
a1.jpga2.jpga5.jpga4.jpg
a6.jpga8.jpga9.jpga10.jpg
 
 
  
Zasadil som repku do záhradky... 
touto veselou pesničkou žiaci 5.A triedy privítali malých predškolákov na podujatí, ktoré pre nich pripravil kabinet cudzích jazykov. Už z názvu pesničky bolo zrejmé, že na deti čaká veža zaujímavých aktivít. Po úvodnej pesničke nastúpili žiaci 9.A triedy s divadielkom o repke striedavo v anglickom a slovenskom jazyku. Všetci vedeli, že  keď príde myška, podarí sa repku vytiahnu. Ale naša repka bola vežmi vežký huncút. Nie a nie ju vytiahnu. Čo ostávalo obyvatežom domčeka? Museli si zavola na pomoc deti zo škôlky. Verte či nie, pri tožkých pomocníkoch musela ís repka von.  
Ale ani naši milí hostia sa nedali zahanbi. Predviedli nám ako vedia zahra divadielko o repke, ktorú dedko zasadil, vytvorili leporelá a predviedli nám ako si precvičujú celé telo na motívy tejto obžúbenej rozprávky.  
Bolo ste skvelí, naši malí predškoláci a budúci prváci. 
  
Kabinet cudzích jazykov 
  
  
 
11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg
15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg
 

Exkurzia ZOO Bojnice  
Dňa 19. 06. 2018 sa 30 žiakov 1.A a 1.B zúčastnilo prírodovednej exkurzie v ZOO Bojnice. 
Žiaci si poprezerali ZOO, mali šastie vidie zvieratá pri kŕmení. Najviac sa im páčili medvede a slony. Po prehliadke si kúpili občerstvenie a drobné suveníry. Výlet sa všetkým páčil a prialo nám aj počasie.
sisazoo1.jpgsisazoo2.jpgsisazoo3.jpg
 
OZNAM 
JAZYKOVÁ ŠKOLA TRENČÍN, elokované pracovisko v Prievidzi 
so sídlom v budove Gymnázia VBN, Matice slovenskej 16 
pozýva na zápis do jazykových kurzov v školskom roku 2018/2019 
 Ponúkame kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny pre dospelých, študentov aj deti, prípravu a vykonanie štátnych jazykových skúšok a medzinárodných certifikátov. 
-      140 hodín ročne za bezkonkurenčné ceny: 
žiaci a študenti : 1,07 EUR za hodinu 
dospelí: 1,78 EUR za hodinu 
-      obsah a rozsah kurzu prispôsobíme požiadavkám poslucháčov 
Vstupné testy a zápis do všetkých ročníkov pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia 
25. júna 2018 o 17.00 hod. a 26.júna 2018 o 16.00 hod. 
4. septembra 2018 o 16.00 hod. a 6. septembra 2018 od 16.00 hod. 
Informácie: Mgr. Miroslava Gajdošová
Tel.: 0901 918 354, 0907 986 075
Mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk
Tešíme sa na Vás! 
 
 
 
 

Koncoročný výlet do Čierneho Balogu- VYDROVO 
V piatok 15.6. sa žiaci 4.A a 4.B spolu s pani učitežkami Čičmancovou a Mokrášovou, vybrali na koncoročný výlet. Preprava do Vydrova úzkokožajovou železnicou mala svoje čaro. Pri prechádzke lesníckym skanzenom sme nadobudli nové vedomosti o lese a potom sme sa zabavili s animátormi, ktorí pripravili pre nás rôzne súaže ako: pílenie dreva, hádzanie polenom do diažky, zatĺkanie klincov, či obliekanie do žudového kroja. 
Výlet sa nám páčil a prialo nám aj počasie.
vylet1.jpgvylet2.jpgvylet3.jpg
vylet4.jpgvylet5.jpgvylet6.jpg
 

 
Odmena od OSMIJANKA 
V rámci projektu " ČÍTAME S OSMIJANKOM", poslal Osmijanko žiakom 4.B, odmenu za ich vynaloženú prácu v súaži. V celoslovenskej súaži sa naši žiaci dostali medzi prvých 25 vyhodnotených miest.  
 
Ďakujeme
omi1.jpgosmi2.jpgosmi3.jpg
 

Víazi  okresných kôl súaží - ocenení na vyhodnotení okresných súaží v KaSS Prievidza 
Pytagoriáda kategória P8 – 1. miesto Juraj Petráš 
Matematická olympiáda Z7 - 2. miesto Adam Kulich 
              2. miesto Radoslav Škandík 
Matematická olympiáda Z8 - 3. miesto Juraj Petráš 
Biologická olympiáda D – 2. miesto Ema Lacová 
Hviezdoslavov Kubín, poézia 3. kategória - 3. miesto Veronika   Janovická 
  

 
 
 
ocenenie_olympiady.jpg
 

Kristína Machatová - ocenená primátorkou mesta Prievidza  
Kristína Machatová je žiačka 8.A triedy s vežkým výtvarným nadaním, je človek obdarený túžbou objavova, výtvarne sa vyjadrova a tvori. Miluje svet farieb, línií, tvarov a výtvarné umenie. Navštevuje od 1. ročníka každoročne výtvarný krúžok v našej škole. Tam tvorí svoje výtvarné  diela, ktorými reprezentuje školu, ale aj naše mesto vo výtvarných súažiach. Do svojich prác vnáša nadšenie, lásku k výtvarnému prejavu, cit a svoje doposiaž získané skúsenosti. Je ochotná, pracovitá, skromná  a spožahlivá. 
 
Na celoslovenskej súaži vyhlásenej Slovenskou ornitologickou spoločnosou BirdLife, ktorej sa zúčastnilo v 2. kategórii 433  žiakov  základných škôl zo Slovenska, získala svojou prácou  Vták roka 2017 – kukučka obyčajná - 3. miesto. 
kristinka.jpg
 

Mladý moderátor 
Memoriál Katky Súkeníkovej 
 V piatok 8. júna 2018 sa uskutočnila v RKC v Prievidzi súaž Mladý moderátor. Našu školu reprezentovala  žiačka 9.A  triedy Veronika Cechová. 
Aj keď sa neumiestnila na prvých víazných priečkach, vôbec nevadí. 
Ďakujeme jej za skvelý moderátorský výkon a dobrú reprezentáciu našej ZŠ. 
Veronika si odniesla zo súaže Účastnícky list a nové skúsenosti z mediálnej výchovy, ktoré určite využije vo svojom ďalšom štúdiu. 
 
mm.jpg
 

Literárna jar Ondreja Čiliaka 
 8.júna 2018 sa v Hornonitrianskej knižnici  v Prievidzi uskutočnilo ocenenie  žiakov ZŠ, ktorí sa zapojili do súaže Literárna jar Ondreja Čiliaka. 
Bol to už 15.ročník literárnej súaže, ktorý bol vyhlásený k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. 
Našu školu reprezentovali a do súaže sa svojimi literárnymi príspevkami zapojili žiačky Tamara Halenárová  /7.A tr./ a Veronika Cechová /9.A.tr./. Za svoje práce získali upomienkové darčeky a diplom. Zároveň obe žiačky boli vežmi pochválené 
za literárne práce a bolo im zo strany p. spisovatežky Vandy Rosenbergovej doporučené v písaní pokračova. 
 
 

Exkurzia do sklárskeho skanzenu a tkáčskej dielne 
8. júna 2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie vo Valaskej Belej, kde navštívili sklársky skanzen. Vďaka Petrovi Dolinajovi sa oboznámili s tradíciou sklárskeho umenia v jeho skanzene. Dozvedeli sa, ako vzniká sklo, ako sa fúka a tvaruje sklo a ako vznikajú rôzne krásne výrobky zo skla. 
Potom sa žiaci presunuli do Múzea tkáčstva, kde si v tkáčskej dielni vyskúšali, ako sa kedysi pracovalo na krosnách a prezreli si kroje, ktoré sú typické pre oblas Valaskej Belej.  
 
20180608_092313.jpg20180608_092524.jpgbela1.jpg


 
Týždeň dobrovožníctva


 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Týždeň dobrovoľníctva  
 
Prievidzská kytica
Dňa 5.6.2018 sa žiačky Kristínka Grácová  (7.B), Emmka Nagyová (7.B) a Kristínka Machatová (8.A) zúčastnili výtvarnej súaže v aranžovaní kvetín v CVČ v Prievidzi. Dievčatá vytvorili krásne aranžmá, ktoré zdobia našu školu.
 
Ďakujeme im za reprezentáciu školy. 

dsc05137.jpg
 

Deň rodiny 
 Dňa 30.5.2018 sa uskutočnil v našej ZŠ už tradičný Deň rodiny. 
Na tento deň sa všetci vežmi tešia, či sú to mladší alebo starší žiaci. Vždy zažijú veža zábavy a srandy.  A tak to bolo aj tento rok. 
Program  bol trošku netradičný.  Celé popoludnie sa nieslo v podobe zábavnej  show, ktorú pre  žiakov a rodičov  pripravil  známy slovenský zabávač a kúzelník Wolf so svojou Sranda – banda show. 
Pekný kultúrny program pre všetkých prítomných pripravili deti z našej MŠ a deti z ročníkov 1. – 4. pod vedením p. uč. M. Dubinovej a Mgr.  E. Chládkovej. No a po programe začala zábavná show kúzelníka Wolfa. Hovorené slovo , bruchomluvecké kúsky kúzelníka, tanečné zábavné kreácie detí a malá diskotéka, to všetko prispelo k dobrej nálade tohto rodinného popoludnia. 
  
  
 
dsc05032.jpgdsc05040.jpgdsc05046.jpgdsc05055.jpg
dsc05058.jpgdsc05061.jpgdsc05063.jpgdsc05065.jpg
dsc05067.jpgdsc05068.jpgdsc05075.jpgdsc05077.jpg
 

Otvorené školy 
Počas šk. roka 2017/2018 sa naša ZŠ zapojila do  programu  Otvorené školy, ktorý organizuje   Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation, Baštová 5 , Bratislava . 
Hlavným ciežom programu  je uči deti demokracii prostredníctvom demokracie na školách., oboznámi žiakov o témach ako sú žudské  práva, korupcia, šikana na školách, agresívne prejavy v spoločnosti ap. Ciežom je aj podnieti  záujem žiakov o aktívnu účas na živote školy a na rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. 
Počas školského roka 2017/2018 ambasádor Nadácie otvorenej spoločnosti Richard Perniš, uskutočnil 6 workshopov v trvaní dvanástich vyučovacích hodín.  Počas prvého polroka sa žiaci venovali témam diskriminácie a šikany  podža pohlavia, farby pleti, viero-vyznania či zdravotného postihnutia. Pomocou modelových situácii a reálnych príbehov žudí sa žiaci zoznámili so základmi fungovania a uplatňovania žudských práv, aby dospeli k názoru, ktorý garantuje napríklad Dohovor o právach dieaa - a síce, že všetci žudia sú si rovní. 
Hlavnými témami druhého polroka bola tvorba a kompletné vypracovanie ideálneho štátu,  fungovania žiackej školskej rady, riešenie problémov v školskom ale aj domácom prostredí, či aktivity spojené s tvorbou ideálnej budúcnosti. Pri všetkých aktivitách bolo podporované kritické myslenie, schopnos komunikácie, práca v skupine či prezentovanie postojov v kolektíve. 
  
 
stef1.jpgstef2.jpgstef3.jpg
 

                Zber papiera  - vyhodnotenie 
 Zber papiera  č.2       Dátum: 15.5. – 25.5.2018 
Do zberu  sa zapojili všetky triedne kolektívy. Spolu sme nazbierali 11 407 kg v sume 426,70 € 
Nad 100 kg  papiera  donieslo 35 žiakov. 
1.A. – 430 kg /12.m 
1.B. – 911     /  5.m 
2.A. – 694    / 8.m 
3.A. – 403    / 13.m 
3.B.  – 908   /  6.m 
4.A. – 499    /11.m 
4.B. – 840    / 7.m 
5.A. – 1 002 / 3.m 
6.A. – 1 529 / 2.m 
7.A. – 595    / 9.m 
7.B. – 550    / 10.m 
8.A. – 2 315 /1.m 
9.A. – 963   / 4.m 
Víazi: 
1.miesto:   8.A – 2 315 kg   ................. 30€ 
2.miesto:   6.A – 1 529 kg ....................25€ 
3.miesto:   5.A. – 1 002 kg.....................20€ 
  
 Žiaci, ktorí doniesli nad 100 kg papiera podža tried: 
  
1.A. - S. Pipíšková 105 kg 
1.B.- N. Melcerová-131kg, L.Oršula 135kg, M.Liebig 194, triedna p.uč.  280 kg 
2.A. – D. Šlabiar 102 kg, N. Chrenková 124, R. Mik 124 kg 
3.A. – E. Petrášová 135 kg 
3.B. – M. Kulich 100, K. Kulichová 110, T. Kulichová 113, L. Mikšiová 192 kg 
4.A. – J. Pipíšková  105 kg 
4.B. – R. Juríková 111 kg, J. Olejár 123, S. Sýkorová 134, D. Ščípa 140,  
5.A. – R. Jendrál  154 kg, K. Pekárová 176, N. Lukačovičová 190 , 
           S. Gebrlin 230  
6.A. – M. Rusnáková 199 kg, L. Vidová 245,  M. Píšová 374 kg 
7.A. – T. Halenárová 213 kg 
7.B . – A. Kulich  100 kg, K. Grácová 220 kg 
8.A. -  l. Košarišan  100 kg, P. Jančovičová 107 kg, L. Jánošíková 124,  
          E. Slošiarová 125,  L. Lacková 664, N. Lacková 679 kg 
9.A. – L. Košarišanová 100 kg, A. Moravec 500 kg 
Najlepší zberači papiera: 
1.miesto:   Natália Lacková   8.A.  – 679 kg 
2. miesto:  Laura lacková       8.A.  -  664 kg 
3. miesto : Adam Moravec     9.A.   – 500 kg  
P. vych. Štálniková ďakuje žiakom, ktorí pomáhali pri zbere: 
N. Jegorovs, P. Mokrý, K. Ferenczi, A. Svoboda, M. Pavlusík, S. Hanus 
Všetkým kolektívom  aj jednotlivcom gratulujeme ! 
                                          Za  Radu žiakov:  Ema Lacová 
 
 
Vyhodnotenie súaže " ČÍTAME S OSMIJANKOM" 
 
Dočkali sme sa a vežmi nás to potešilo. 
Práca žiakov 4.B, pani učitežky Mokrášovej a tety knihovníčky Kupcovej z mestskej knižnice, s ktorou sme spoločne riešili úlohy a zvyšovali svoju čitatežskú gramotnos bola úspešne ocenená. V rámci celoslovenskej súaže medzi školami sme sa dostali do tretej Osmijankovej osmičky. 
  
Blahoželám a ďakujem mojim žiakom zo 4.B a tete knihovníčke, s ktorou sme spoločne vošli do Osmijankovej záhrady a spoznali ďalšie zaujímavé knihy a príbehy. 
pani učitežka Mokrášová 
 
 
 
  
 
citame_s_osmijankom.jpg
 

Piknik na školskom dvore 
Vo štvrtok 31. mája si žiaci 3. - 6. ročníka urobili v rámci projektu Viem čo zjem, piknik na školskom dvore. Žiaci si rozložili deky a z piknikových košov vytiahli zdravé jedlá, ovocie, zeleninku a namiešané ovocné nápoje. 
Bolo to príjemné posedenie na čerstvom vzduchu a žiaci povedali, že takáto desiata by mohla býva aj častejšie. 
Touto aktivitou sme splnili poslednú úlohu z projektu a teraz už len budeme čaka na vyhodnotenie celého projektu. 
Veríme, že budeme úspešní 
  
trieda_3a-_zs_s_ms_malonecpalska_prievidza.jpgtrieda_4a_-_zs_s_ms_malonecpalska_prievidza.jpg
trieda_4b_2_-_zs_s_ms_malonecpalska_prievidza.jpgtrieda_6a_-_zs_s_ms_malonecpalska_prievidza.jpg
 
ZOOLYMPIÁDA BOJNICE 
V stredu 30.5.2018 sa šes žiakov našej školy zúčastnilo ZOOLYMPIÁDY v Bojniciach. 
Medzi prihlásenými žiakmi z celého Slovenska si žiaci v jednotlivých kategóriách zmerali vedomosti z oblasti prírody a jej ochrany. 
Aj keď sa naši neumiestnili, odmenou pre všetkých boli získané nové vedomosti a balíček upomienkových predmetov z tejto súaže. 
Za reprezentáciu školy ďakujeme žiakom zo 4.B- Aďke Michálikovej, Erikovi Karasovi, Davidkovi Ščípovi, žiačke zo 7.A-  Saške Michálikovej, žiačkam zo 7.B- Kristínke Grácovej, Emke Lacovej a pani učitežkám Mgr. Silvii Krajčovej a Mgr. Janke Mokrášovej, ktoré sa spolu s demi zúčastnili najprv prednášky v ZOO Bojnice a potom sa spolu so žiakmi venovali témam na ZOOlympiádu. 
  
zoo1.jpgzoo2.jpgzoo3.jpg
zoo4.jpgzoo5.jpg
 

 
09_letak_a5_prievidza_internet_mali.jpg
 

denrodiny-novy.jpg
 
Návšteva karanténnej stanice pre zvieratá  
22.5.2017 : Desiati členovia Rady žiakov našej školy navštívili Karanténnu stanicu pre spoločenské zvieratá mesta Prievidza, ktorý zastrešuje Mestská polícia v Prievidzi. 
 
 V zbierke, ktorá prebehla na našej škole v apríli, sme vyzbierali 110,-eur. V tejto hodnote sme zakúpili a odovzdali spreje a šampóny pre psíkov. Pani pracovníčka nám porozprávala, ako sa tam o psíkov starajú a akým spôsobom sa k nim tieto psy dostávajú.  
 
Bola to pre nás poučná návšteva miesta, ktoré pomáha zatúlaným a opusteným zvieratám sprostredkova nový domov. 
 
 Za radu žiakov Tamara Halenárová 7.A 
 
    
dsc04997.jpgdsc04998.jpgdsc05001.jpgdsc05002.jpg
dsc05003.jpgdsc05006.jpgdsc05011.jpgdsc05015.jpg
 
 

Súaž mladých zdravotníkov 
Dňa 23.5. 2018 sa uskutočnila okresná súaž Družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa ZŠ v poskytovaní 1. pomoci. 
Našu školu reprezentovali žiaci 8. A triedy – Adam Svoboda, Juraj Petráš, Lenka Jánošíková, Natália Lacková a Petra Jančovičová. 
Žiaci súažili v II. kategórii  v súažných disciplínach. 
1. vedomosti o červenom kríži a darcovstve krvi 
2. zdravotnícke vedomosti 
3. poznávanie liečivých rastlín 
4. praktické poskytovanie prvej pomoci - resuscitácia + 3 stanovištia realistického znázornenia 
Žiaci sa v súaži umiestnili na 2. mieste. 
Gratulujeme! 

zdrav2.jpgzdrv1.jpgzdrav3.jpg
zdrav4.jpgzdrav5.jpgzdrav6.jpg
diplom.jpg

 

 
Týždeň modrého gombíka  
 
V dňoch 14. - 16. mája 2018 sa na našej škole uskutočnila zbierka v rámci Týždňa modrého gombíka. Žiaci, pedagogickí aj prevádzkoví zamestnanci ZŠ s MŠ prispeli sumou 122,52 €. Peniaze sme poukázali na účet UNICEF a poputujú na pomoc ukrajinským deom.  
airbrush_20180517131844.jpgfb_post_tmg2018.jpg
 

 
Olympiáda hornej Nitry 2018 

Naša škola sa zúčastnila Olympiády detí hornej Nitry, ktorú usporiadalo Združenie miest a obcí hornej Nitry. Súažilo 4 – členné družstvo v disciplínach – beh na 50m, beh na 600m, 800m, skok do diažky a hod kriketovou loptičkou.  
Našu školu reprezentovali : Tamara Halenárová, Ema Lacová, Marko Géczy, Lukáš Michaleje.  
hn.jpg

 

 

Atletika 
Dňa 11. 5. sa uskutočnilo okresné kolo v atletike starších žiakov a žiačok. Súažilo sa v behoch na 60m, 800m, 1000m, v skoku do diažky, v hode kriketovou loptičkou a vrhu gužou. 
Našim najúspešnejším reprezentantom bol Sebastián Čiko, ktorý získal 2. miesto v behu na 60m a 3. miesto v hode kriketovou loptičkou. 
Ďalej nás reprezentovali : Samuel Hanus, Lukáš Michaleje, Manuel Pavlusík, Adam Svoboda, Ladislav Molnár, Karol Ferenczi, Adam Moravec, Tamara Halenárová, Ema Vidová, Ema Lacová, Emma Nagyová. 
 
alletika.jpg
 

Projekt: VIEM, ČO ZJEM 
V rámci projektu sa v triedach 3.-6. ročníkov konali vyučovacie hodiny na témy: 1. Hygiena a potraviny, 
         2. Ovocie a zelenina. 
Žiakom sa hodiny páčili, boli pre nich zaujímavé. V lekcii „Hygiena a potraviny“ piatakov najviac zaujali ukážky vnútorných parazitov (Hlísta detská, pásomnica dlhá) a mali veža otázok ako sa môže človek nakazi takýmito parazitmi, aké sú prejavy a liečba. V lekcii „Ovocie a zelenina“, žiakov najviac zaujala ochutnávka ovocia a zeleniny, hádanie čo je to, spoznanie nových chutí- netradičné ovocie a zelenina ako figa, granátové jablko, zázvor. Po vypracovaní prac. listov vyšlo, že viacej žiaci konzumujú ovocie, niektorí žiaci odmietli ochutna zeleninu. Najviac obžúbené ovocie je jablko a banán, zo zeleniny hrášok, mrkva. Najmenej obžúbený je hlávkový šalát, čínska kapusta, paprika. V spracovaní ovocia a zeleniny majú najviac skúseností s džemom jahodovým, marhužovým, s džúsmi rôzneho ovocia, s kompótmi a s ovocím a zeleninou v surovom stave. 
V mesiaci máj nás čaká dobrovožná aktivita: Piknik na školskom dvore 
  
o2.jpgo1.jpgo3.jpgo4.jpg
o5.jpgo6.jpgo7.jpg
a1.jpga2.jpga4.jpga3.jpg
 
Čítame s Osmijankom 
Po úspešnom splnení prvej úlohy v rámci projektu "Čítame s Osmijankom", sa žiaci 4.B spolu s pani učitežkou  Mokrášovou a pani knihovníčkou Kupcovou, prelúskami ďalšími úlohami, ktoré si vybrali na splnenie podmienok do súaže. Zoznámili sa s ďalšími zaujímavými knihami a plnili úlohy. Žiaci sa zahrali na pekárov a napiekli koláče pre Osmijanka, písali Osmijankovi, čím by chceli by, keď budú vežkí, vymysleli pekné básničky na tému "Vtáky v našej prírode", zhotovili ilustrácie, ozdobili si kvetináče so spevavcami, vymysleli netradičnú hračku z ovocia a zeleniny, opísali svoju obžúbenú hračku. Všetky tieto výstupy z úloh sme po slali do súaže Osmijankovi a už len budeme čaka na vyhodnotenie. 
Vieme, že všetci chcú vyhra a my dúfame, že sa šastie usmeje aj na nás.