obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  - Fotogaléria
    _Archív 2018/2019
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
Deň otvorených dverí na MsÚ v Prievidzi
Dňa 13.11.2019 sa žiaci 7.A triedy zúčastnili dňa otvorených dverí na Mestskom úrade v Prievidzi. Najskôr mali možnosť prezrieť si galériu historických fotografií mesta  v priestoroch Mestského úradu. Mnoho zaujímavých informácií o zložení a práci jednotlivých odborov im sprostredkoval prednosta MsÚ MVDr. Norbert Turanovič, ktorý ich privítal v obradnej miestnosti Mestského domu. Veľmi sa im páčila aj návšteva pracovne pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej, kde si okrem iného mohli vyskúšať, ako sa sedí na primátorskej stoličke a odfotiť sa s pani primátorkou. Predovšetkým sa však mohli pýtať otázky týkajúce sa jej práce a práce jednotlivých oddelení MsÚ. 

20191113_092155.jpg20191113_092559.jpg20191113_095018.jpg20191113_100359.jpg
 
Výtvarná tvorivá dielňa 
28.10.2019 sa konala výtvarná tvorivá dielňa, ktorej sa zúčastnili žiaci od 2. - 9. ročníka (2.A - Paťka Petrikovičová, Terezka Výškrabková, 3.B Timko Rendek, 4.A Dianka Gurečková, 5.A  Emka Petrášová, Lucka Ranušová, Emka Mokrá, Laurika Chovancová, 9.A Saška Michalíková). Pracovali s prírodným materiálom - hlinou na rovnakej téme - Anjel. Spracovať ho mohli plošne alebo 3D. Nebolo to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo, ale vytvorení anjeli nás presvedčili, že v našej škole sú ešte stále deti šikovné a zručné. Ďakujeme im za ochotu a prácu. Ich práce budú reprezentovať našu školu na okresnej súťaži v Centre voľného času v Prievidzi.
 
 
xxanjel1.jpgxxxanjel2.jpgxxanjel3.jpgxxxanjel5(1).jpg
xxxanjel5(2).jpgxxxanjel7(1).jpgxxxanjel7(2).jpg
 
Zapojenie školy do „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému  dňu školských knižníc 28.10.2019 
Život musí mať cveng ako kov 
Podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc sú už tradíciou a sú realizované formou divadelného predstavenia. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Témou bolo 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Do príprav programu sa zapojili žiaci 3.A, 7.A a 9.A  triedy. Kultúrny program mal nielen náučný, ale aj zábavný charakter. Deviataci odohrali  tri Tajovského poviedky:  Mamka Pôstková, Do konca a Otelený richtár, siedmaci sa predstavili v rozprávkach Macko Pu a Prasiatko Peppa a tretiaci v rozprávke Trolovia. Všetky scénky boli podfarbené hudbou, čo diváci ocenili. 
S nadšením a zanietením pripravené scénky, tančeky, vlastnoručne zhotovené kostýmy a rekvizity si získali divákov. Najväčšou odmenou bol potlesk a pochvalné slová nielen detí, ale i pedagógov, ktorí sa na vystúpení zúčastnili. 
dsc08310.jpgdsc08312.jpgdsc08314.jpgdsc08316.jpg
dsc08317.jpgdsc08318.jpgdsc08320.jpgdsc08322.jpg
dsc08323.jpgdsc08324.jpgdsc08325.jpgdsc08328.jpg
dsc08343.jpgdsc08345.jpgdsc08348.jpgdsc08346.jpg
dsc08377.jpgdsc08367.jpgdsc08374.jpgdsc08382.jpg
 
Učíme sa divadlom 
23.10. 2019 sme riešili záhadu rodu Baskervill, dostali sme sa do kraja nebezpečných močiarov, ktoré pohltia všetko a všetkých. To sme s napatím sledovali divadelné predstavenie Sherlock Holmes z pera slávneho autora detektívok sira Arthura Conana Doyla. Divadelné predstavenie bolo veľmi zaujímavé, žiakom sa páčilo. 
Taktiež boli spokojní s predstavením M.R.Štefánik, ktoré pre školy pripravilo RKC dňa 29.10. 2019 
Ľudový súbor Malý Vtáčnik sa predstavil s pásmom spevu, tanca i hovoreného slova. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí zo života významnej osobnosti, akou Štefánik nepochybne bol.  V tomto predstavení bolo zaujímavé aj to, že v závere za každú zúčastnenú školu súťažilo 3-členné družstvo. Odpovedali na otázky, ktoré súviseli s predstavením. Našu školu veľmi pekne reprezentovali Alexandra Michalíková a Andrej Krško z 9.A triedy a Peter Orem z 8.A triedy. 
Oboch predstavení  sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka našej školy. 
stefanik_2.jpgstefanik_1.jpg
jesenne.jpg
 
Záložka do knihy spája školy 
10. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne, nesie  v tomto školskom roku názov: 
List za listom - baví ma čítať 
Do projektu sa už tradične zapojili aj žiaci našej školy. 240 záložiek bolo vytvorených a odoslaných žiakom pridelenej partnerskej školy do  Základnej školy v Čechách, Chitussiho námestie 153, Ronov nad Doubravou. 
zaloz1.jpgzaloz2.jpgzaloz3.jpg
 
Funny English- Halloween 
Viete, kedy sa najmä v anglicky hovoriacich krajinách oslavuje Halloween? Čo je to jack-o‘- lantern? Čo znamená výraz trick or treat? 
Naši tretiaci a štvrtáci Vám to radi vysvetlia. Na halloweenskej hodine angličtiny v závere októbra sa zoznámili s históriou tohto sviatku, ktorý časovo spadá do obdobia našich „dušičkových sviatkov“. S veľkým zaujatím počúvali legendu o opilcovi Jackovi, niektorí sa trošku báli pri videu, ale všetci v ňom našli tradičné postavy (a samozrejme, že ich vedeli pomenovať po anglicky): ghost, witch, skeleton, zombie, black cat, vampire a iné. 
Naučili sa pesničku, v ktorej všetky tieto postavičky vystupujú ako masky počas koledovania. Tretiaci si v skupinách vytvorili svojich kostlivcov a štvrtáci riešili hádanky a naučili sa vytvoriť vlastné zaklínadlo. 
30.októbra sú jesenné prázdniny, tak možno si ešte stihnete vyrezať aj strašidelnú tekvičku. 
img_0529.jpgimg_0530.jpgimg_0532.jpgimg_0533.jpg
 
V múzeu 
21.10. sa trieda 9.A vybrala do Hornonitrianskeho múzea. Žiaci si pozreli expozíciu Rastlinstvo a živočíšstvo hornej Nitry, Euro naše euro - obehové a jubilejné dvojeurové mince štátov Európskej únie (zo zbierok členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti) a zamerali sa najmä na výstavu venovanú 30. výročiu nežnej revolúcie pod názvom Život pred nežnou. Zo zaujímavého výkladu lektora múzea sa veľa dozvedeli o živote v našom meste, ale i v celej republike v predchádzajúcom režime. Poznatky využijú na hodinách dejepisu. 
  
  
 
Šachový turnaj 
V utorok 22.10.2019 sa 33 žiakov z 2.-9. ročníka zúčastnilo šachového turnaja, ktorý poriadal Slovenský šachový zväz. Žiaci menej aj viac zdatní v šachovej hre si vyskúšali hru s viacerými hráčmi ako na ozajstnom šachovom turnaji. Šachoví rozhodcovia kontrolovali šachovú hru, zapisovali body a žiaci si medzi sebou vymenili šachové skúsenosti. 
20191022_082238.jpg20191022_082301-1.jpg20191022_090303.jpg
20191022_090331.jpg20191022_100948.jpg
Projekt AdTech  
V rámci cezhraničného projektu AdTech, do ktorého je zapojené mesto Prievidza s mestom Karviná, si 9. októbra 2019 učitelia v rámci výmennej stáže vymenili skúsenosti a postrehy z implementácie vzdelávacieho projektu AdTech do školských vzdelávacích programov. 
Do projektu sú zapojení žiaci 7. až 9.ročníka v rámci prírodovedných predmetov. Cieľom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o technické odbory, oboznámenie sa s technológiami a využitím 3D tlače. 
V našej škole sa na otvorených hodinách pre karvinských pedagógov prezentovali žiaci 7. A triedy na hodine techniky a 8.A triedy na hodine matematiky spolu s p.uč. Mgr. A Plaštiakovou a Mgr. A. Lukačovičovou, kde ukázali, ako sa im darí spoznávať 3D technológie a ich využitie v praxi.
 
mojmobil785.jpgmojmobil790.jpgmojmobil792.jpgmojmobil793.jpg
 
Zber papiera 2019/2020  -  vyhodnotenie 
  
Zber papiera sa uskutočnil v termíne od 16.9.2019  - do 5.10.2019.  
Do zberu boli zapojené všetky triedne kolektívy aj MŠ.  
Vyzbieralo sa 9 390 kg papiera. Na jedného žiaka je to priemerne 43,27 kg. 
Suma: 469,50€.  
Školská rada žiakov ďakuje všetkým spolužiakom, rodičom,  pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa do zberu zapojili.  
Taktiež ďakujeme žiakom  9.A triedy  a to R. Škandíkovi, B. a R. Mečárovi, ktorí aktívne  
pri zbere pomáhali. Poďakovanie patrí aj p. školníkovi T. Rendekovi.  
Odkaz: Pripravuj sa na nový zber.
 
Celkové  vyhodnotenie  podľa tried:                      Podľa  množstva  v kg 
1.A   - 188 kg                             1.m. -  3.B -  1335 kg - 30€  
1.B   - 408                                  2.m. – 5.A -  1277 kg - 25  
2.A   - 813                                  3.m. – 3.A – 1122 kg - 20 
3.A   - 1122                                4.m. -  6.A – 1065 kg - 15  
3.B   - 1335                            5.m. – 4.A – 875kg 
4.A   - 875                              6.m. – 2.A - 813
5.A   - 1277                            7.m. – 7.A - 720 
6.A   - 1 065                           8.m. – 8.A - 568 
7.A  -  720                              9.m. – 1.B - 408 
8.A   - 568                            10.m. – 9.A - 309 
9.A   - 309                            11.m. – 1.A – 188 
  
Nad  100 kg  papiera  doniesli  títo  žiaci 
1.A – 0 
1.B – 0 
2.A - 3 / Kňažický D./107, Stebnický A. /113, Molnárová T./120kg 
3.A – 4 / Kinzler A., Kinzlerová K. / 110, Pipíšková S. / 136, Mik T. / 250 k 
3.B – 3 / Melcerová N. /131, Liebig M. /253, Ondrejka J. / 502 kg 
4.A – 3 / Urban D. / 111, Šlabiar  D.  /117, Mik R. / 250 kg 
5.A – 3 / Mikšiová  L. / 129, Cyprichová A. / 153, Petrášová E. / 212 kg 
6.A – 3 / Olejár j. / 103, Bátora J. / 114, Pipíšková J. / 136 kg 
7.A – 3 / Borko T. / 103, Ďurdinová S. / 114, Lukačovičová N. / 200 kg 
8.A – 1 / Píšová M. / 243 kg 
9.A – 1 / Michalíková A. / 114 kg 
Najviac : Ondrejka J. / 502 kg, Liebig M. / 253, bratia Mikovci  R.a T./po 250 kg.  
Spolu : 24 žiakov.                                                                   Ďakujeme: /ŠRŽ 
  
dsc08289.jpgdsc08292.jpg
 
Malonecpalská športovo – zábavná párty 
Piatok 27. septembra sa za príjemného počasia na našom školskom dvore uskutočnila športovo – zábavná akcia. Deti si mohli zasúťažiť so svojimi kamarátmi a spolužiakmi, na pomoc im prišli aj rodičia či súrodenci. K tomu všetkému nám hrala rezká hudba. Silu, rýchlosť, um a zručnosť si merali deti na dvanástich stanovištiach. Hoci im na sladkú odmenu stačilo absolvovať osem aktivít, mnohí si s chuťou vyskúšali všetky a to nielen raz. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto školskej akcie. 
dsc08140.jpgdsc08142.jpgdsc08148.jpgdsc08149.jpg
dsc08154.jpgdsc08158.jpgdsc08161.jpgdsc08164.jpg
dsc08172.jpgdsc08183.jpgdsc08184.jpgdsc08200.jpg
dsc08204.jpgdsc08205.jpgdsc08213.jpgdsc08220.jpg
 
Európsky deň jazykov 2019 v našej škole 
26. september si každoročne pripomíname ako Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť čoraz viac ľudí, aby sa učili cudzie jazyky. V našej škole majú žiaci možnosť učiť sa tri cudzie jazyky: anglický, nemecký a ruský. 
V týždni od 23. do 27. septembra 2019 sme tento sviatok oslávili rozmanitými aktivitami.  Najmenší angličtinári, žiaci prvého až tretieho ročníka sa naučili  poznávať zvuky zvierat. Našli ich v milej pesničke The animals on the bus, ktorú sa ľahko naučili. Ich obrázky zdobia chodbu našej školy. Štvrtáci a piataci sa pobavili pri spoznávaní anglickej abecedy: zhotovili si obrázkovú abecedu, zasúťažili si v usporiadaní slov podľa abecedy aj online v rýchlosti vyhľadávania písmen anglickej abecedy. Piataci sa zamysleli , prečo majú radi angličtinu a svoje myšlienky spracovali formou plagátu. 
Šiestaci až deviataci si upevnili pomenovanie európskych krajín v angličtine na rôznej úrovni- vyhľadávanie v osemsmerovkách, priraďovanie krajiny a vlajky, práca so slepou mapou na papieri aj online, pomenovanie národností aj jazyka. Vypracovali aj plagát s frázami v rôznych jazykoch. Nemčinári sa zamerali na nemecké pranostiky, príslovia a porekadlá, ktoré spracovali formou plagátov. Ruštinári si prehĺbili slovnú zásobu  na tému Ľudské telo. 
Dôležitosť štúdia cudzích jazykov si naši žiaci uvedomujú čoraz intenzívnejšie. Majú doma príklady svojich rodičov, ktorí pracujú v zahraničí, mnohé rodiny majú príbuzných v cudzine , a nielen v Európe, mnohí uvažujú nad štúdiom v zahraničí, pozerajú seriály, hrajú hry a počúvajú hudbu v rôznych jazykoch. Dúfajme, že vyučovanie cudzích jazykov  nebude pre našich žiakov iba nepríjemnou povinnosťou, ale často aj zábavou, ako to bolo aj v poslednom septembrovom týždni. 
Za PK cudzích jazykov PaedDr. Eva Maxinová 
 
Stolný tenis 
3.10. sme absolvovali obvodné kolo v stolnom tenise. Naše družstvo v zložení Matúš Jankovič, Andrej Krško a David Görög podľahlo postupne ZŠ Mariánskej a ZŠ Energetikov. Našim najúspešnejším hráčom bol Matúš Jankovič, ktorý zo 4 zápasov vyhral 3.

 
20191003_134921.jpg
totomzp.jpg
 
Cezpoľný beh 
Už tradične začíname súťaže na úrovni okresu práve cezpoľným behom. Tento rok nás reprezentovali za družstvo chlapcov Lukáš Michaleje /8.A/, Filip Martinec /9.A/, Filip Vida /8.A/ a dievčatá Ema Lacová /9.A/, LauraVidová /8.A/ a Emma Psotová /7.A/. 
Najúspešnejší jednotlivec bol Lukáš Michaleje na 5. mieste. Družstvo chlapcov skončilo na 5. mieste z 19 škôl. Dievčatá celkovo obsadili 13. miesto. 
20190919_095624.jpg
 
Deň gramotnosti  
 6. 9. 2019 sa naša škola už tradične zapojila k výzve Deň gramotnosti. Žiaci na 1. stupni sa zapojili do projektu Eko Alarm - „Veselá a smutná zubná kefka“. Žiaci budú v triedach zbierať staré použité zubné kefky, ktoré sa budú recyklovať. Vyučujúce porozprávali žiakom a ústnej hygiene a správnom čistení zubov. 
Prváci si pozreli film o Zubožrútovi a naučili sa pieseň od M. Jaroša – Veselé zúbky.  Vypracovali pracovné listy, vytvorili zubné kefky z papiera. Druháci si pozreli prezentáciu o umývaní zubov a vytvorili animačnú tváričku na umývanie zubov. Tretiaci vytvorili pracovný list o zubnej hygiene, plagát a zberný box na použité zubné kefky. Štvrtáci sa dozvedeli o histórii zubnej kefky a vytvorili knihu a ilustrácie o zubnej kefke. 
Aktivity boli zamerané na podporu a zvýšenie gramotnosti čitateľskej, matematickej, finančnej, informačnej a prírodovednej. 
Náplň blokového vyučovania bola veľmi bohatá. Žiaci sa s radosťou zapojili do plnenia aktivít. Dokázali, že sú zdatní v jednotlivých oblastiach gramotnosti. 
mork1.jpgmork2.jpgmork4(2).jpgmork4(1).jpg
 
Na 2. stupni žiaci plnili úlohy, pri ktorých si  rozvíjali rôzne druhy gramotností. 
V 5. ročníku to bola najmä gramotnosť sociálna, cieľom ktorej bolo pri téme Všetko o mne zamyslieť sa nad rôznymi stránkami svojho života: rodina, priatelia, záľuby, sny, obľúbené aj neobľúbené veci. Projekty deti tvorili aj v aktivitách rozvíjajúcich matematickú a finančnú gramotnosť. 
Šiestaci sa venovali rozvoju štatistickej a prírodovednej gramotnosti, pričom vytvorili veľmi pekne spracované pracovné listy. 
Siedmaci a ôsmaci sa zamerali na sociálnu a najmä čitateľskú gramotnosť. Venovali sa významnej literárnej osobnosti – J.G.Tajovskému, pri príležitosti 145. výročia narodenia spisovateľa. Pracovali s digitálnou knižnicou, ale aj so  zbierkami poviedok autora. Získané poznatky následne spracovali formou vytvorenia záložiek do knihy s tematikou obsiahnutou v diele  Tajovského. 
V 9.A triede sa naši najstarší žiaci venovali rozvoju jazykovej, finančnej a štatistickej gramotnosti. Informácie vyhľadávali na internete, konfrontovali údaje poskytované médiami s realitou. 
 IQ olympiáda 
V letných mesiacoch sa konalo finále 9. ročníka IQ olympiády. Táto celoslovenská súťaž bola určená najnadanejším a najinteligentnejším žiakom 5. - 9. ročníka. Náš nadaný žiak Juraj Petráš sa v rámci celého stredného Slovenska umiestnil na krásnom 10.mieste. 
Gratulujeme!
20190509t135803_0001.jpg

 
PROJEKT "ČERSTVÉ HLAVIČKY" 
V utorok 3.9.2019 sme v škole rozbehli projekt "Čerstvé hlavičky", ktorý sme vyhrali vďaka žiakom, učiteľom, rodičom, známym a priateľom školy. V spolupráci obchodnej siete Kaufland budú naši žiaci každý utorok počas celého školského roka 2019/2020 dostávať ovocie alebo zeleninu na desiatu z predajne Kaufland Nedožerská cesta 1192/15, Prievidza. 
Ďakujeme,že ste nám pomohli aj takýmto spôsobom zvýšiť u detí prísun ovocia a zeleniny a prispieť tak k ich zdravšiemu životnému štýlu. 
 
ch1.jpgch2.jpgch4.jpgch5.jpg
podakovanieets.jpg
 
Európsky týždeň športu 
Už tradične sa v období od 1.9. do 15.10. uskutočňujú športové aktivity s cieľom „rozhýbať Slovensko“. Aj naša škola sa zapája do tejto akcie a pripravili sme nasledujúce aktivity – prekážkové dráhy, zábavné športové súťaže, Školský Spartan, Týždeň kolektívnych športov, cvičenie s predškolákmi. 
3. A, B – 200m s prekážkami 
1. miesto : Tomáš Gyarmathy,   Nela Ofertálerová 
2. miesto: Lukáš Oršula,  Naomi Kaňuková 
3. miesto: Matúš Gajdoš,  Sandra Plášková 
 
Európsky týždeň športu 
Školský Spartan 
Pre žiakov 8. a 9. ročníka sme pripravili súťaž, ktorá zahŕňala dráhu s náročnejšími disciplínami ako šplh na žrdi a prebehnutie dráhy so závažím. 

 
Najúspešnejší :

  1. Lukáš Michaleje  8.A
  2. Filip Martinec  9.A
  3. Andrej Čižniar 9.A
 
Prekážková dráha 1. ročník 
Dievčatá 
1. miesto : Zuzanana Sýkorová 
2. miesto: Mia Bališová 
3. miesto: Barbora Jelínková 
Chlapci 
1. miesto: Michal Obešva 
2. miesto: Tomáš Urbanovský 
3. miesto: Lukáš Jánošík 
71331003_690339991470323_5976785126569279488_n.jpg
 
Prekážková dráha:  6. a 7. ročník  
1.    miesto: Jakub Bátora 
2.   miesto: Lucas Humaj 
3.   miesto: Nicolas Kriška 
 
V týždni od 23.9. do 27.9. sme mali Týždeň kolektívnych športov. Žiaci si mohli v poobedňajších hodinách postupne zahrať florbal, vybíjanú, malý futbal, volejbal a basketbal. Na jednotlivých športoch sa vystriedalo 59 žiakov od 3. po 9. ročník, pričom najväčší záujem bol o vybíjanú a ďalej futbal, florbal, volejbal, basketbal. 

 

 
 
 
 
unicef.jpg
 
POPLATKY ŠKD šk. rok 2019/2020  - informácie  
   Vážení rodičia,  
  
Na základe   VZN č.6/2019  mesta Prievidza   mesačný poplatok  na čiastočnú úhradu nákladov 
 spojených  s činnosťou ŠKD na škol.  rok 2019/2020   je stanovený na sumu 6 €   na mesiac. 
Príspevok  sa uhrádza v dvoch splátkach 
   1. splátka mesiace  IX – XII / 2019 :  24,00 €
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2020    :  36,00 € /
druhú splátku prosíme platiť vždy  až v mesiaci január – v žiadnom prípade nie v mesiaci december  
Príspevok treba uhradiť vždy vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZŠ.
Upozornenie:  
Pri nástupe dieťaťa do ŠKD je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade  
poplatku za ŠKD  a preukázať   nastavenie  ďalšej platby . Po splnení tejto podmienky 
môže dieťa navštevovať ŠKD. 
Možnosť  zaplatiť  celý šk. rok 2019/2020  – 60 € uhradiť do 10.9. 2019 
Poplatok môže byť  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Variabilný symbol Vášho dieťaťa je :    zadať meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený....... 
plagatik.jpg
 
Školský rok 2019/2020 

 

 

Školská konferencia 2019 
V stredu 26.6.2019 sa v priestoroch veľkej telocvične uskutočnila školská konferencia, ktorá sa radí medzi tradičné podujatia školy. 
Cieľom konferencie je predstaviť zaujímavé žiacke projekty, ktoré boli vytvárané počas projektových dní a blokového vyučovania, žiaci si však môžu zvoliť aj vydarené projekty z vyučovania rôznych predmetov. 
Konferencia bola rozdelená na 2 časti podľa veku. Od 9. hodiny mali priestor na prezentáciu žiaci 1. stupňa. Ich príspevky mali rozmanitú formu: v prezentácii výstupov blokového vyučovania ku Dňu Zeme odzneli pesničky prvákov i zhrnutie ich triedneho projektu o Bambuľkovi, ukázali, že vedia spievať aj po anglicky. Druháci z 2.A predstavili svoj projekt o recyklácii odpadu a žiaci 2.B si zvolili tému Ľudské telo. Tretiakov zaujali živočíchy a štvrtáci áčkari kreatívne spracovali formou divadielka ekologickú problematiku. Béčkari sa predstavili divadielkom O rezancovej princeznej. 
V druhej časti  vystúpili žiaci 2. stupňa. Programom konferencie sprevádzali nádejní moderátori Adam Svoboda a Laurika Lacková z 9.A. Piataci si pripravili 2 projekty: Výroba recyklovaného papiera a spomienky na projektový deň  o P. Dobšinskom. Šiestakov zaujala téma rodinného rozpočtu, podobne, v duchu finančnej gramotnosti sa niesol i projekt ôsmakov. Tí sa vo svojom príspevku zaoberali spôsobmi platenia. Siedmaci použili pri prezentácii aj priestorové modely. Ich téma bola Recyklácia odpadu. Deviataci uzavreli program konferencie prezentovaním grafov ako nástrojov na vyjadrenie štatistických údajov. 
V závere poďakovala všetkým prezentujúcim žiakom pani riaditeľka a popriala prítomným pekné prázdniny.  
E. Maxinová