obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  - Fotogaléria
    _Archív 2018/2019
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
ceruzka.gif
 
O Z N A M    Š K O L S K E J   J E D Á L N E
 
           
  1. Z dôvodu čerpania dovolenky bude možnosť prihlásenia na stravu v školskom roku 2020/2021 v termíne od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 7,00 hod.-14,30 hod.
  2. Každý rodič / zákonný zástupca je povinný vypísať Zápisný lístok na stravovanie
  3. a priniesť ho do školskej jedálne. Na základe Zápisného lístka vydá riaditeľka školy Rozhodnutie o prijatí na stravovanie.
  4. Novinkou školského stravovania je platba Zálohovej platby na depozitný účet ZŠ – informácia  na Zápisnom lístku.
  5. Pri bezlepkovej diéte je potrebné priniesť potvrdenie od gastroenterológa s aktuálnym dátumom.
  6. V prípade, ak dieťa/žiak potrebuje inú diétnu stravu a školská jedáleň ju nepripravuje, rodič doloží potvrdenie od lekára, ktoré  nalepí na zadnú stranu Zápisného lístka a požiada o vyplácanie štátnej dotácie.
 
 __________________________________________________________________________________
  
 

  
Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky, 
  
čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.  
  
Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok. 
  
Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020. 
Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať už po druhýkrát jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý nový školský rok. 
  
Podporte našu školu a pomôžte nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia. 
 
 
hlavicky-2.jpg
 
 
Oznam pre rodičov a žiakov k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov školy  
počas mimoriadneho prerušenia vzdelávania  
na základe usmernenia ministra školstva zo dňa 28.4.2020 
  
Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si volí podľa podmienok žiakov vyučujúci. 
Vzdelávanie sa organizuje formou týždenného rozvrhu pre jednotlivé triedy, založenom na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. 
Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti.  Aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí učitelia posielajú žiakom podľa rozvrhu v dohodnutom čase od 9:00 do 13:00. 
Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne. Učitelia ich posielajú jedenkrát v týždni. 
Jednotliví pedagogickí zamestnanci oznámia svojím žiakom a ich rodičom vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) k výučbe. 
V jednotlivých ročníkoch sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný týždenný počet hodín záťaže žiakov, ktorý v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov:  
- čas strávený on-line vyučovaním alebo inou formou vyučovania,  
- čas potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané žiakom, 
- čas strávený samoštúdiom. 
  
 
Milá babička a milý deduško, veľmi mi chýbate 
Súťaž  Milá babička a milý deduško, veľmi mi chýbate, ktorú vyhlásilo Regionálne  kultúrne centrum v  Prievidzi už má víťazov! Zo všetkých prác bolo cítiť úprimný vzťah vnukov k starým rodičom a snahu prekonať súčasnú  nedobrovoľnú izoláciu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a blahoželáme Martinovi Žillovi, ktorý zvíťazil v kategórii   9  - 15 ročných žiakov. 
  
20200416_124839(0).jpg20200424_123736.jpg
  
 
ZÁPIS  
do 1. ročníka ZŠ   
 29. 4. 2020  
    -  Zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí  
    -  Podrobnejšie informácie zverejníme priebežne  
 
    -  Ostatné dokumenty na stiahnutie v časti Dokumenty, Zápis do 1. ročníka  

 
  
15a03d82c853fd.jpg
 

__________________________________________________________________________________

O Z N A M

 Milí rodičia a priatelia školy, 
tlačivá na 2 % z dane nám môžete  vhodiť do schránky na bráne školy do 29.4.2020 alebo zaniesť samostatne na Daňový úrad do 30.4.2020. 

 
                                                                Ďakujeme  
0009.gif
 

 

 
Telesná výchova na diaľku - zacvičme si spolu na diaľku
 
 Milí žiaci, súrodenci, rodičia aj starí rodičia. 

Dovoľujeme si Vám zaslať informácie o športovo-populárnom podujatí, ktoré sa uskutoční už tento týždeň v stredu 22.apríla. Skúsme si všetci spolu online zacvičiť. Samozrejme podľa možností. V rámci národného projektu sa môžeme zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.

Stačí sa pridať na stránku podujatia, túto stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.


Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

Zostaňme aktívni aj keď sme doma!

Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.
Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove
Národný koordinátor podujatia 

 

 


___________________________________________________________________________________
 

 
_______________________________________
 

 
Oznam pre rodičov žiakov -  prihláška na voliteľné predmety na školský rok 2020/2021 
 
 
Vážení rodičia,
tak ako každý školský rok, tak aj tento zisťujeme záujem žiakov o ETICKÚ alebo NÁBOŽENSKÚ VÝCHOVU na ďalší školský rok 2020/2021.

 
Zákonní zástupcovia žiakov 2.ročníka (budúcich tretiakov) si okrem toho budú vyberať aj CUDZÍ JAZYK, ktorí sa budú žiaci počas ďalšieho štúdia na základnej škole učiť.
 
Žiaci 6.ročníka (budúci siedmaci) sa budú prihlasovať na vyučovanie povinne voliteľného predmetu – DRUHÝ CUDZÍ JAZYK alebo alternatívny predmet PRAKTICKÉ PRÁCE.
 
Prosíme rodičov všetkých žiakov, aby vyplnili elektronické prihlášky a poslali na mail triednej učiteľke, alebo ju telefonicky, mailom informovali o svojom výbere. Vaše odpovede očakávame do 24.4.2020.
 

 
Prihlášky na stiahnutie: 

_________________________________________________________________________________

 
 
Vážení rodičia,    
aj napriek tomu, že sú v súčasnosti školy zatvorené, firma Daffer s.r.o. Vám aj touto formou ponúka nákup školských potrieb pre Vaše deti na školský rok 2020/2021.    
Ak máte záujem objednať si školské potreby kliknite na tento odkaz:   
https://www.daffer.sk/15940, objednajte si pomôcky priamo u uvedenej firmy a doručené Vám budú v mesiaci august do školy, kde Vám ich v septembri odovzdáme.  Platba prebieha cez rodiča  elektronicky.  
    
 

   _______________________________________________________________________________

 
INFORMÁCIA  PRE  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
detí v materskej škole 

 

  ________________________________________________________________________________
 
INFORMÁCIA  PRE  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
detí v základnej škole


 

 

511.gif


 
511.gif
 
    
Opatrenia ministerstva školstva 
24.03.2020 

 
Školy ostanú zatvorené až do odvolania! 

 
-  Ruší sa Testovanie 9 – 2020 žiakov 9. ročníka 
-  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.  
-  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.  
-  Zápisy do základných škôl by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.  
-  V našej škole bude zápis do 1. ročníka 29.apríla 2020.  
-  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020, nebude sa vyžadovať potvrdenie od lekára.  
-  V našej škole bude zápis do materskej školy 4.5. - 6.5.2020 
-  Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. 
-  Nová platforma na dištančné vzdelávanie je na  webovskej stránke www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch. 
-  Neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka. 
-  Výzva pre rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť.
 


 
 
 ______________________________________________________________________________________Vážení rodičia, 
v súlade so závermi ústredného krízového štábu dnešným dňom sa ruší prevádzka všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza,  
t.j. na piatok 13.03.2020  je udelené riaditeľské voľno  
od 16.03.2020 sú školy zatvorené na 14 dní do 27.3.2020. 
Aj po tomto termíne sa môže situácia meniť, preto sledujte médiá a webovú stránku školy. 
 
RNDr. Ľubomíra Holíková 
                                                                                                         riaditeľka školy
 
 Prosíme rodičov a žiakov sledovať internetové portály - elektronickú žiacku knižku, portál www.bezkriedy.sk a mailovú komunikáciu, kde učitelia budú žiakom posielať učebné materiály.

 

 
___________________________________________________________________________________

Informácie pre rodičov

   
___________________________________________________________________________________
 

 

 
 

 
OZNAM   
Vzhľadom na opatrenia z usmernení súvisiacich
so šírením koronavírusu COVID-19 sa ruší činnosť
všetkých záujmových útvarov (krúžkov)
od 10.3. 2020 do 31.3.2020.

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ a MŠ prebieha
v bežnom režime. Žiadame všetkých naďalej
dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Do odvolania sa ruší aj prenájom priestorov
telocviční v popoludňajších hodinách okrem činnosti
Súkromnej ZUŠ Fantastic.

Situácia sa môže meniť, preto Vás prosíme, aby ste
sledovali naše aktuálne oznamy.
 
 

 
 

 
 

 
 

 Usmernenie ohľadne šírenia KORONAVÍRUSU
 

 
Ocenenie 
Pri príležitosti Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2019 bola naša škola vyhlásená v kategórii Ocenenie za olympijské aktivity ako jedna z troch najúspešnejších. 
Ocenenie sme získali za plnenie Olympijského odznaku všestrannosti a testovanie novej formy a metodiky Olympijského odznaku. 
 
Biologická olympiáda - školské kolo
Výsledky školského kola Biologickej olympiády kat. D: 
1.miesto: N. Lukačovičová  7.A 
 
2.miesto: D. Béžová    7.A
 
3.miesto: D. Ščípa   6.A
 
Ďalší úspešní riešitelia: Š. Rendek, M. Babiar, E. Karas a 4 žiaci neúspešní riešitelia.Víťazom gratulujeme,ostatným žiakom ďakujeme za účasť a snahu zapojiť sa do súťaže. 
 
Do okresného kola postupujú dvaja najlepší riešitelia školského kola, budeme im držať palce.  
 
Dejepisná olympiáda 
14. februára sa v CVČ na Novackého ulici v Prievidzi uskutočnil už 12. ročník dejepisnej olympiády. Našu školu v okresnom kole reprezentovali 2 žiaci. Boli  to 
Jakub Olejár zo 6.A triedy   a   Tobias Hepner z 9.A triedy. 
Obaja súťažiaci sa veľmi snažili vyriešiť náročné úlohy. Viac sa darilo  Tobiasovi  Hepnerovi, ktorý v silnej konkurencii obsadil krásne 6. miesto, stal sa úspešným riešiteľom okresného kola  dejepisnej olympiády. 
Gratulujeme a ďakujeme! 
 
img_20200305_095514.jpg
 


„Maskot EYOF Permoníci“ – výtvarná súťaž 
Do výtvarnej súťaže o maskota permoníka sa prihlásili len štyria žiaci z našej školy. O to väčšia im patrí vďaka, lebo prácu vyhotovili mimo školského vyučovania a dokonca počas ,,chrípkových prázdnin“. Sú to žiaci 3.A – Samko Bobok, Kristínka Kinzlerová, 3.B – Timko Rendek a V.A – Lucka Ranušová.  
 
img_20200228_112710x.jpgimg_20200228_112652.jpgimg_20200228_112739.jpg
 
„Spomienky na prázdniny“ – výtvarná súťaž 
V mesiaci február sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej Centrom voľného času v Prievidzi ,,Spomienky na prázdniny“. Spomedzi prác, ktoré žiaci vytvorili, boli do okresného kola vybrané práce žiakov: 1.B -  Andrejka Bíru, 2.A - Lauriky Mečiarovej  V. A – Nelky  Balážovej,  Sašky Markovej, Lucky Ranušovej,  Lauriky Chovancovej, Tomáška Hostačného,  VI.A – Radky Juríkovej, Martinka Žillu, VIII.A – Emky Psotovej. 
Za ich snahu, poctivú prácu a krásne práce im ďakujeme. Veríme, že v okresnom kole uspejeme. 
img_20200221_155405x.jpgimg_20200221_155418x.jpgimg_20200221_155427x.jpgimg_20200221_155435x.jpg
img_20200221_155441x.jpgimg_20200221_155458x-1.jpgimg_20200221_155505x.jpgimg_20200221_155510x-1.jpg
 
prazdniny.jpg
 
 
Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy! 
 
 
    
Ďakujeme, že nás aj tento rok podporíte Vašimi
 2 % z dane.
   
Tlačivo Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov FO - nájdete po kliknutí na obrázok:  
2percenta.jpg
Hviezdoslavov Kubín - 2.stupeň 
Dňa 20. 2. 2020 sa konal 66. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 
Vyhodnotenie: 

II. kategória - poézia 
1. miesto: neudelené 
2. miesto: Jakub Bátora - 6. A 
3. miesto: Tomáš Hostačný - 5. A 

 
II. kategória - próza 
1. miesto: Šimon Rendek - 6. A 
2. miesto: Laura Chovancová - 5. A 
3. miesto: Lea Cagáňová - 5. A 

 
III. kategória - poézia 
1. miesto: Emma Nagyová - 9. A 
2. miesto: Lucia Mokrá - 7. A 
                  Branko Priehoda - 8. A 
3. miesto: neudelené 

 
III. kategória - próza 
1. miesto: Tamara Halenárová - 9. A 
2. miesto: Kristína Pekárová - 7. A
3. miesto: Kristína Grácová - 9. A 
                  Monika Rusnáková - 8.A

  Výhercom srdečne gratulujeme!
 

 

 
img_20200305_095219.jpg
 
Divadelné predstavenie v DAB Nitra 
Dňa 19. 2. 2020 sa žiaci 5. až 7. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v DAB Nitra. S veľkým záujmom si pozreli rozprávku na motívy legendy o bájnom anglickom ľudovom hrdinovi Robinovi Hoodovi, ktorý bol šľachetný zbojník, pomstiteľ bezprávia a ochranca chudobných. Rozprávka okrem dobrodružstva, tajomstva, odvahy a lásky priniesla pozitívne hodnoty ako boj proti bezpráviu, boj za spravodlivosť, ochranu utláčaných a chudobných a hlavne je to príbeh, kde dobro zvíťazí nad zlom. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo a z divadla odchádzali plní dojmov a zážitkov. 
img_20200219_100229.jpg
 
Hviezdoslavov Kubín    
  Dňa 19.2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov 2.- 4. ročníka.  (1. stupeň).
   
 
Vyhodnotenie  
1. Július Pasovský IV.A    
2. Adam Fedor III.B   
3. Diana Gurečková IV.A    
   
      V okresnom kole budú školu reprezentovať - Július Pasovský v prednese poézie a v prednese prózy Diana Gurečková. 
Víťazom gratulujeme! 
hk.jpg
 

Zber starých mobilov 
Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem!, ktorý organizujú Recyklohry v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko. Zber starých mobilov bude prebiehať od 10.2. do 30.4.2020.  Za každý 1 odovzdaný mobil získa škola až 10 bodov! Okrem toho môžu deti a žiaci získať nový tablet  alebo jednu zo 140 losovaných cien. 
Staré mobily noste na vrátnicu, tak ako všetky ostatné staré spotrebiče a baterky.