obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
 
Zber papiera 2019/2020  -  vyhodnotenie 
  
Zber papiera sa uskutočnil v termíne od 16.9.2019  - do 5.10.2019.  
Do zberu boli zapojené všetky triedne kolektívy aj MŠ.  
Vyzbieralo sa 9 390 kg papiera. Na jedného žiaka je to priemerne 43,27 kg. 
Suma: 469,50€.  
Školská rada žiakov ďakuje všetkým spolužiakom, rodičom,  pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa do zberu zapojili.  
Taktiež ďakujeme žiakom  9.A triedy  a to R. Škandíkovi, B. a R. Mečárovi, ktorí aktívne  
pri zbere pomáhali. Poďakovanie patrí aj p. školníkovi T. Rendekovi.  
Odkaz: Pripravuj sa na nový zber.
 
Celkové  vyhodnotenie  podľa tried:                      Podľa  množstva  v kg 
1.A   - 188 kg                             1.m. -  3.B -  1335 kg - 30€  
1.B   - 408                                  2.m. – 5.A -  1277 kg - 25  
2.A   - 813                                  3.m. – 3.A – 1122 kg - 20 
3.A   - 1122                                4.m. -  6.A – 1065 kg - 15  
3.B   - 1335                            5.m. – 4.A – 875kg 
4.A   - 875                              6.m. – 2.A - 813
5.A   - 1277                            7.m. – 7.A - 720 
6.A   - 1 065                           8.m. – 8.A - 568 
7.A  -  720                              9.m. – 1.B - 408 
8.A   - 568                            10.m. – 9.A - 309 
9.A   - 309                            11.m. – 1.A – 188 
  
Nad  100 kg  papiera  doniesli  títo  žiaci 
1.A – 0 
1.B – 0 
2.A - 3 / Kňažický D./107, Stebnický A. /113, Molnárová T./120kg 
3.A – 4 / Kinzler A., Kinzlerová K. / 110, Pipíšková S. / 136, Mik T. / 250 k 
3.B – 3 / Melcerová N. /131, Liebig M. /253, Ondrejka J. / 502 kg 
4.A – 3 / Urban D. / 111, Šlabiar  D.  /117, Mik R. / 250 kg 
5.A – 3 / Mikšiová  L. / 129, Cyprichová A. / 153, Petrášová E. / 212 kg 
6.A – 3 / Olejár j. / 103, Bátora J. / 114, Pipíšková J. / 136 kg 
7.A – 3 / Borko T. / 103, Ďurdinová S. / 114, Lukačovičová N. / 200 kg 
8.A – 1 / Píšová M. / 243 kg 
9.A – 1 / Michalíková A. / 114 kg 
Najviac : Ondrejka J. / 502 kg, Liebig M. / 253, bratia Mikovci  R.a T./po 250 kg.  
Spolu : 24 žiakov.                                                                   Ďakujeme: /ŠRŽ 
  
dsc08289.jpgdsc08292.jpg
 
Malonecpalská športovo – zábavná párty 
Piatok 27. septembra sa za príjemného počasia na našom školskom dvore uskutočnila športovo – zábavná akcia. Deti si mohli zasúťažiť so svojimi kamarátmi a spolužiakmi, na pomoc im prišli aj rodičia či súrodenci. K tomu všetkému nám hrala rezká hudba. Silu, rýchlosť, um a zručnosť si merali deti na dvanástich stanovištiach. Hoci im na sladkú odmenu stačilo absolvovať osem aktivít, mnohí si s chuťou vyskúšali všetky a to nielen raz. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto školskej akcie. 
dsc08140.jpgdsc08142.jpgdsc08148.jpgdsc08149.jpg
dsc08154.jpgdsc08158.jpgdsc08161.jpgdsc08164.jpg
dsc08172.jpgdsc08183.jpgdsc08184.jpgdsc08200.jpg
dsc08204.jpgdsc08205.jpgdsc08213.jpgdsc08220.jpg
 
Európsky deň jazykov 2019 v našej škole 
26. september si každoročne pripomíname ako Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť čoraz viac ľudí, aby sa učili cudzie jazyky. V našej škole majú žiaci možnosť učiť sa tri cudzie jazyky: anglický, nemecký a ruský. 
V týždni od 23. do 27. septembra 2019 sme tento sviatok oslávili rozmanitými aktivitami.  Najmenší angličtinári, žiaci prvého až tretieho ročníka sa naučili  poznávať zvuky zvierat. Našli ich v milej pesničke The animals on the bus, ktorú sa ľahko naučili. Ich obrázky zdobia chodbu našej školy. Štvrtáci a piataci sa pobavili pri spoznávaní anglickej abecedy: zhotovili si obrázkovú abecedu, zasúťažili si v usporiadaní slov podľa abecedy aj online v rýchlosti vyhľadávania písmen anglickej abecedy. Piataci sa zamysleli , prečo majú radi angličtinu a svoje myšlienky spracovali formou plagátu. 
Šiestaci až deviataci si upevnili pomenovanie európskych krajín v angličtine na rôznej úrovni- vyhľadávanie v osemsmerovkách, priraďovanie krajiny a vlajky, práca so slepou mapou na papieri aj online, pomenovanie národností aj jazyka. Vypracovali aj plagát s frázami v rôznych jazykoch. Nemčinári sa zamerali na nemecké pranostiky, príslovia a porekadlá, ktoré spracovali formou plagátov. Ruštinári si prehĺbili slovnú zásobu  na tému Ľudské telo. 
Dôležitosť štúdia cudzích jazykov si naši žiaci uvedomujú čoraz intenzívnejšie. Majú doma príklady svojich rodičov, ktorí pracujú v zahraničí, mnohé rodiny majú príbuzných v cudzine , a nielen v Európe, mnohí uvažujú nad štúdiom v zahraničí, pozerajú seriály, hrajú hry a počúvajú hudbu v rôznych jazykoch. Dúfajme, že vyučovanie cudzích jazykov  nebude pre našich žiakov iba nepríjemnou povinnosťou, ale často aj zábavou, ako to bolo aj v poslednom septembrovom týždni. 
Za PK cudzích jazykov PaedDr. Eva Maxinová 
 
Stolný tenis 
3.10. sme absolvovali obvodné kolo v stolnom tenise. Naše družstvo v zložení Matúš Jankovič, Andrej Krško a David Görög podľahlo postupne ZŠ Mariánskej a ZŠ Energetikov. Našim najúspešnejším hráčom bol Matúš Jankovič, ktorý zo 4 zápasov vyhral 3.

 
20191003_134921.jpg
totomzp.jpg
 
Cezpoľný beh 
Už tradične začíname súťaže na úrovni okresu práve cezpoľným behom. Tento rok nás reprezentovali za družstvo chlapcov Lukáš Michaleje /8.A/, Filip Martinec /9.A/, Filip Vida /8.A/ a dievčatá Ema Lacová /9.A/, LauraVidová /8.A/ a Emma Psotová /7.A/. 
Najúspešnejší jednotlivec bol Lukáš Michaleje na 5. mieste. Družstvo chlapcov skončilo na 5. mieste z 19 škôl. Dievčatá celkovo obsadili 13. miesto. 
20190919_095624.jpg
 
Deň gramotnosti  
 6. 9. 2019 sa naša škola už tradične zapojila k výzve Deň gramotnosti. Žiaci na 1. stupni sa zapojili do projektu Eko Alarm - „Veselá a smutná zubná kefka“. Žiaci budú v triedach zbierať staré použité zubné kefky, ktoré sa budú recyklovať. Vyučujúce porozprávali žiakom a ústnej hygiene a správnom čistení zubov. 
Prváci si pozreli film o Zubožrútovi a naučili sa pieseň od M. Jaroša – Veselé zúbky.  Vypracovali pracovné listy, vytvorili zubné kefky z papiera. Druháci si pozreli prezentáciu o umývaní zubov a vytvorili animačnú tváričku na umývanie zubov. Tretiaci vytvorili pracovný list o zubnej hygiene, plagát a zberný box na použité zubné kefky. Štvrtáci sa dozvedeli o histórii zubnej kefky a vytvorili knihu a ilustrácie o zubnej kefke. 
Aktivity boli zamerané na podporu a zvýšenie gramotnosti čitateľskej, matematickej, finančnej, informačnej a prírodovednej. 
Náplň blokového vyučovania bola veľmi bohatá. Žiaci sa s radosťou zapojili do plnenia aktivít. Dokázali, že sú zdatní v jednotlivých oblastiach gramotnosti. 
mork1.jpgmork2.jpgmork4(2).jpgmork4(1).jpg
 
Na 2. stupni žiaci plnili úlohy, pri ktorých si  rozvíjali rôzne druhy gramotností. 
V 5. ročníku to bola najmä gramotnosť sociálna, cieľom ktorej bolo pri téme Všetko o mne zamyslieť sa nad rôznymi stránkami svojho života: rodina, priatelia, záľuby, sny, obľúbené aj neobľúbené veci. Projekty deti tvorili aj v aktivitách rozvíjajúcich matematickú a finančnú gramotnosť. 
Šiestaci sa venovali rozvoju štatistickej a prírodovednej gramotnosti, pričom vytvorili veľmi pekne spracované pracovné listy. 
Siedmaci a ôsmaci sa zamerali na sociálnu a najmä čitateľskú gramotnosť. Venovali sa významnej literárnej osobnosti – J.G.Tajovskému, pri príležitosti 145. výročia narodenia spisovateľa. Pracovali s digitálnou knižnicou, ale aj so  zbierkami poviedok autora. Získané poznatky následne spracovali formou vytvorenia záložiek do knihy s tematikou obsiahnutou v diele  Tajovského. 
V 9.A triede sa naši najstarší žiaci venovali rozvoju jazykovej, finančnej a štatistickej gramotnosti. Informácie vyhľadávali na internete, konfrontovali údaje poskytované médiami s realitou. 
 IQ olympiáda 
V letných mesiacoch sa konalo finále 9. ročníka IQ olympiády. Táto celoslovenská súťaž bola určená najnadanejším a najinteligentnejším žiakom 5. - 9. ročníka. Náš nadaný žiak Juraj Petráš sa v rámci celého stredného Slovenska umiestnil na krásnom 10.mieste. 
Gratulujeme!
20190509t135803_0001.jpg

 
PROJEKT "ČERSTVÉ HLAVIČKY" 
V utorok 3.9.2019 sme v škole rozbehli projekt "Čerstvé hlavičky", ktorý sme vyhrali vďaka žiakom, učiteľom, rodičom, známym a priateľom školy. V spolupráci obchodnej siete Kaufland budú naši žiaci každý utorok počas celého školského roka 2019/2020 dostávať ovocie alebo zeleninu na desiatu z predajne Kaufland Nedožerská cesta 1192/15, Prievidza. 
Ďakujeme,že ste nám pomohli aj takýmto spôsobom zvýšiť u detí prísun ovocia a zeleniny a prispieť tak k ich zdravšiemu životnému štýlu. 
 
ch1.jpgch2.jpgch4.jpgch5.jpg
 
Európsky týždeň športu 
Už tradične sa v období od 1.9. do 15.10. uskutočňujú športové aktivity s cieľom „rozhýbať Slovensko“. Aj naša škola sa zapája do tejto akcie a pripravili sme nasledujúce aktivity – prekážkové dráhy, zábavné športové súťaže, Školský Spartan, Týždeň kolektívnych športov, cvičenie s predškolákmi. 
3. A, B – 200m s prekážkami 
1. miesto : Tomáš Gyarmathy,   Nela Ofertálerová 
2. miesto: Lukáš Oršula,  Naomi Kaňuková 
3. miesto: Matúš Gajdoš,  Sandra Plášková 
 
Európsky týždeň športu 
Školský Spartan 
Pre žiakov 8. a 9. ročníka sme pripravili súťaž, ktorá zahŕňala dráhu s náročnejšími disciplínami ako šplh na žrdi a prebehnutie dráhy so závažím. 

 
Najúspešnejší :

  1. Lukáš Michaleje  8.A
  2. Filip Martinec  9.A
  3. Andrej Čižniar 9.A
 
Prekážková dráha 1. ročník 
Dievčatá 
1. miesto : Zuzanana Sýkorová 
2. miesto: Mia Bališová 
3. miesto: Barbora Jelínková 
Chlapci 
1. miesto: Michal Obešva 
2. miesto: Tomáš Urbanovský 
3. miesto: Lukáš Jánošík 
71331003_690339991470323_5976785126569279488_n.jpg
 
Prekážková dráha:  6. a 7. ročník  
1.    miesto: Jakub Bátora 
2.   miesto: Lucas Humaj 
3.   miesto: Nicolas Kriška 
 
V týždni od 23.9. do 27.9. sme mali Týždeň kolektívnych športov. Žiaci si mohli v poobedňajších hodinách postupne zahrať florbal, vybíjanú, malý futbal, volejbal a basketbal. Na jednotlivých športoch sa vystriedalo 59 žiakov od 3. po 9. ročník, pričom najväčší záujem bol o vybíjanú a ďalej futbal, florbal, volejbal, basketbal. 

 

 
 
 
 
unicef.jpg
 
POPLATKY ŠKD šk. rok 2019/2020  - informácie  
   Vážení rodičia,  
  
Na základe   VZN č.6/2019  mesta Prievidza   mesačný poplatok  na čiastočnú úhradu nákladov 
 spojených  s činnosťou ŠKD na škol.  rok 2019/2020   je stanovený na sumu 6 €   na mesiac. 
Príspevok  sa uhrádza v dvoch splátkach 
   1. splátka mesiace  IX – XII / 2019 :  24,00 €
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2020    :  36,00 € /
druhú splátku prosíme platiť vždy  až v mesiaci január – v žiadnom prípade nie v mesiaci december  
Príspevok treba uhradiť vždy vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZŠ.
Upozornenie:  
Pri nástupe dieťaťa do ŠKD je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade  
poplatku za ŠKD  a preukázať   nastavenie  ďalšej platby . Po splnení tejto podmienky 
môže dieťa navštevovať ŠKD. 
Možnosť  zaplatiť  celý šk. rok 2019/2020  – 60 € uhradiť do 10.9. 2019 
Poplatok môže byť  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Variabilný symbol Vášho dieťaťa je :    zadať meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený....... 
plagatik.jpg
 
Školský rok 2019/2020 

 

 

Školská konferencia 2019 
V stredu 26.6.2019 sa v priestoroch veľkej telocvične uskutočnila školská konferencia, ktorá sa radí medzi tradičné podujatia školy. 
Cieľom konferencie je predstaviť zaujímavé žiacke projekty, ktoré boli vytvárané počas projektových dní a blokového vyučovania, žiaci si však môžu zvoliť aj vydarené projekty z vyučovania rôznych predmetov. 
Konferencia bola rozdelená na 2 časti podľa veku. Od 9. hodiny mali priestor na prezentáciu žiaci 1. stupňa. Ich príspevky mali rozmanitú formu: v prezentácii výstupov blokového vyučovania ku Dňu Zeme odzneli pesničky prvákov i zhrnutie ich triedneho projektu o Bambuľkovi, ukázali, že vedia spievať aj po anglicky. Druháci z 2.A predstavili svoj projekt o recyklácii odpadu a žiaci 2.B si zvolili tému Ľudské telo. Tretiakov zaujali živočíchy a štvrtáci áčkari kreatívne spracovali formou divadielka ekologickú problematiku. Béčkari sa predstavili divadielkom O rezancovej princeznej. 
V druhej časti  vystúpili žiaci 2. stupňa. Programom konferencie sprevádzali nádejní moderátori Adam Svoboda a Laurika Lacková z 9.A. Piataci si pripravili 2 projekty: Výroba recyklovaného papiera a spomienky na projektový deň  o P. Dobšinskom. Šiestakov zaujala téma rodinného rozpočtu, podobne, v duchu finančnej gramotnosti sa niesol i projekt ôsmakov. Tí sa vo svojom príspevku zaoberali spôsobmi platenia. Siedmaci použili pri prezentácii aj priestorové modely. Ich téma bola Recyklácia odpadu. Deviataci uzavreli program konferencie prezentovaním grafov ako nástrojov na vyjadrenie štatistických údajov. 
V závere poďakovala všetkým prezentujúcim žiakom pani riaditeľka a popriala prítomným pekné prázdniny.  
E. Maxinová 
dsc07911.jpgdsc07922.jpgdsc07926.jpgdsc07937.jpg
dsc07954.jpgdsc07971.jpgdsc07978.jpgdsc07982.jpg
 
Olympijský deň na našej škole 
Cieľom olympijského dňa je zapojiť do športovania čo najviac ľudí. 
Na našej škole sme zorganizovali malú olympiádu pre žiakov 1. stupňa. Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v behu na 50m a v hode kriketovou loptičkou. Tretiaci a štvrtáci si zmerali sily v behu na 300m a v skoku do diaľky. Nemohol chýbať Beh olympijského dňa. 
Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili olympijských aktivít na námestí. 
20190621_110651.jpg20190621_111105.jpgdsc07835.jpg
dsc07847.jpgdsc07861.jpgdsc07871.jpg
 
Olympijský atletický deň žiakov ZŠ v Prievidzi 
Dňa 18.6.2019 súťažili žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ v atletických disciplínach bežeckých a technických. Našu školu reprezentovali Adam Gyarmathy, Tomáš Hostačný, Dominik Harman, Dominik Kleman, Adam Jendrál, Laura Chovancová, Iveta Balejová, Nela Chrenková, Lea Cagáňová, Matej Kulich. 
Najúspešnejší boli : 
Iveta Balejová – 3. miesto v skoku do diaľky, 3. miesto v hode kriketovou loptičkou 
Laura Chovancová – 3. miesto v behu na 50 m 
Nela Chrenková – 2. miesto v behu na 400 m 
Adam Jendrál – 3. miesto v behu na 600 m 
 
olbeh.jpgolbeh2.jpg
Plavecký výcvik 
 
Studený máj, vystriedal horúci jún. Žiaci III.A triedy sa tešili, že nemusia sedieť v horúcej triede a môžu sa schladiť v bazéne mestskej plavárne. Od 4. júna do 17. júna v čase najväčších horúčav chodili na plavecký kurz. Pretože plavecký výcvik absolvovali aj ako druháci, teraz im išlo o zdokonalenie v plávaní. A treba ich naozaj pochváliť. Všetci žiaci už vedia plávať a mnohí viacerými spôsobmi. Prajeme im, aby svoje zručnosti v naplno využili počas letných prázdnin.
 
Deň rodiny 
ZŠ s MŠ Malonecpalská oslávila Deň rodiny dňa 14.6.2019 programom, ktorý nám odprezentovali naši šikovní žiaci od predškolákov, až po skvelých moderátorov z radov deviatakov. Zábava pokračovala tancom-diskotékou. Rytmické letom prežiarené pesničky nás naladili na prichádzajúci prázdninový čas.  
dsc07705.jpgdsc07707.jpgdsc07710.jpgdsc07714.jpg
dsc07717.jpgdsc07718.jpgdsc07719.jpgdsc07721.jpg
dsc07723.jpgdsc07724.jpgdsc07725.jpgdsc07730.jpg
dsc07733.jpgdsc07743.jpgdsc07750.jpgdsc07752.jpg
 
MATEMATICKÝ KLOKAN 
Už tradične sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Školským šampiónom s úspešnosťou 100% sa stal Juraj Petráš (9.A) a ďalšími úspešnými riešiteľmi Martin Meluš (2.A), Ema Ranušová (2.B),Lukáš Rendek (3.A), Patrik Škandík (3.A), Matej Kulich (4.B), Tomáš Hostačný (4.B), Eliška Mikičová (5.A), Adam Kulich (8.A), Adam Svoboda (9.A) a Lenka Jánošíková (9.A). A keďže súťaž je určená pre všetkých, čo majú chuť súťažiť, dostali diplom a malú odmenu všetci. 
skratene.jpg
denrodiny.jpg
 
Týždeň dobrovoľníctva 
V týždni od 4.6. do 7.6. prebiehali na škole rôzne aktivity v rámci akcie Týždeň dobrovoľníctva. Žiaci spolu s pani učiteľkami čistili upratovali areál školy i mimo nej. Nezabudli ani na dopravné ihrisko na sídlisku Necpaly, kde sa chodí hrávať veľa detí zo školy. Hlavnou aktivitou tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva bolo vyčistenie átria školy – vytrhala sa burina, ostrihali sa okrasné stromčeky, povysádzali sa nové rastlinky. Pán školník postavil altánok, ktorý budú žiaci využívať na vyučovaní i mimo neho. Na konci týždňa všetkých tešil dobrý pocit z vykonanej práce. 

 
Mesto ocenilo najlepších žiakov
 
Dňa 10. 6. 2019  v obradnej sieni primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a viceprimátor Ľuboš Jelačič odovdzali ocenenia najlepším žiakom prievidzských škol. Za našu školu si ocenenie prevzal Juraj Petráš, žiak 9.A triedy ktorý dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach, hlavne prírodovedného zamerania. Reprezentoval školu vo viacerých okresných kolách predmetových olympiád, kde bol úspešným riešiteľom s umiestnením na 1. mieste v matematickej olympiáde, na 3. mieste v technickej olympiáde, na 3. mieste v chemickej olympiáde, v ktorej bol úspešným riešiteľom aj v krajskom kole. Úspešným bol aj v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Najväčším Jurajovým úspechom je stopercentná úspešnosť v medzinárodnej súťaži Matematický klokan, kde v rámci Slovenska  s ďalšími šiestimi riešiteľmi získal 1. miesto. V celoslovenskej korešpondenčnej súťaži z matematiky Pikomat obsadil v kategórii 9 – 3. miesto a postúpil do celoslovenského finále IQ olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Mensa Slovensko pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. 
juraj.jpg
 
Slávnostné oceňovanie víťazov olympiád a súťaží za šk. rok 2018/2019 
            5. júna 2019 organizovalo Centrum voľného času Prievidza za účasti predstaviteľov OU Trenčín a mesta Prievidza v KaSS Slávnostné oceňovanie víťazov predmetových olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží. 
Z našej školy boli ocenení: 
Juraj Petráš - Technická olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda 
Adam Svoboda - Technická olympiáda 
Kristína Kališová – Olympiáda v ANJ 
Kristína Grácová – Biologická olympiáda 
Naďa Babčanová, Karol Ferenczi – súťaž Logo mladých 
Gratulujeme!
 
Prievidzská kytica 
4. júna 2019 sa v CVČ Prievidzi konal už 33. ročník okresnej súťaže v aranžovaní pod názvom Prievidzská kytica, ktorú zorganizoval Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov.
Naša talentovaná žiačka Kristínka Grácová z 8.A triedy sa umiestnila v kategórii základných škôl na krásnom 3. mieste. 
Gratulujeme! 
kika.jpgkika1.jpg
 
 Zoo Lympiáda
30. mája sa deväť žiakov našej školy zúčastnilo celoslovenskej vedomostnej súťaže pod názvom ZOO Lympiáda. Súťaž sa konala v ZOO Bojnice. Spolu s ostatnými žiakmi z celého Slovenska si žiaci zmerali svoje poznatky zo zoológie a životného prostredia. Súťažilo sa priamo v areály ZOO na štyroch stanovištiach, kde každý odpovedal na otázky zo štyroch tém: 1. Tajomné mokrade, 2. Príroda na počutie, 3. Tajomstvá pod kožou, 4. Životný štýl bez odpadu.Súťažilo sa o hodnotné ceny a hlavnou výhrou bol bicykel. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, dosiahli sme veľmi pekné umiestnenia. 
Žiaci 1. stupňa: 
Matej Kulich- 3.miesto 
Alexandra Marková- 5. miesto 
Adam Gyarmathy- 6. miesto 
Ema Petrášová- 6. miesto  

Žiaci 2. stupňa: 
Alexandra Michalíková- 4. miesto 
Kristína Grácová- 7.miesto 
Adriana Michalíková- 8. miesto 
Ema lacová- 8.miesto 
David Ščípa- 14. miesto
 

Všetkým žiakom srdečne blahožaláme! 
mokrzoo.jpgzoo3.jpgzoo4.jpgzoo6.jpg
 
deti1.jpg
7408-6035-1558090972.jpg