obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  - Rozvrhy
    1.- 4. ročník
    5.- 9. ročník
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
prazdniny.jpg
 
 
Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy! 
 
 
    
Ďakujeme, že nás aj tento rok podporíte Vašimi
 2 % z dane.
   
Tlačivo Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov FO - nájdete po kliknutí na obrázok:  
2percenta.jpg
 

Zber starých mobilov 
Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem!, ktorý organizujú Recyklohry v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko. Zber starých mobilov bude prebiehať od 10.2. do 30.4.2020.  Za každý 1 odovzdaný mobil získa škola až 10 bodov! Okrem toho môžu deti a žiaci získať nový tablet  alebo jednu zo 140 losovaných cien. 
Staré mobily noste na vrátnicu, tak ako všetky ostatné staré spotrebiče a baterky. 
 
 

Okresné kolo biologickej olympiády 
10.2. sa uskutočnilo OK Biologickej olympiády kategória C. Dievčatá z 9.A triedy v silnej konkurencii obstáli výborne.  Ema Lacová sa umiestnia na 2. mieste a postupuje na krajské kolo a  Kristína Grácová  obsadila krásne 5. miesto. 
Gratulujeme a Eme držíme palce v ďalšej súťaži. 

 
 
 
2. šachový turnaj SMART KIDS žiakov prievidzkých škôl 
11.2.2020 sme sa v zúčastnili 2. kola šachového turnaja. Z dôvodu chrípkových prázdnin nás reprezentovalo len 6 žiakov – Martin Jurica a Július Pasovský zo 4. A, Lukáš Oršula z 3.B, David Ščípa zo 6.A, Patrícia Pavlovičová zo 7.A a Adam Kulich z 9.A. 
Na záver boli vyhodnotené obe kolá. Z našich boli najúspešnejší – Patrícia Pavlovičová – 1. miesto v kategórii 2. stupeň dievčatá a celkové 10. miesto, Adam Kulich – 5. miesto v kategórii 2. stupeň chlapci aj celkovo a medzi najmladšími – Július Pasovský – celkové 9. miesto v kategórii 1. stupeň. 
20200211_085115.jpg20200211_085540.jpg20200211_112232.jpg


 
Hlasovanie je predĺžené do 14.2.2020 

Prosíme, zahlasujte o zdravší interiér pre naše deti. 
 
Stačí 1 like. 
 
Ďakujeme

 
Karneval 
V deň dostávania polročného hodnotenia sa naši žiaci v hojnom počte zabavili na karnevale, ktorý ponúkol pestrý program, zábavu, súťaže a tanec. Deti sa prezliekli do krásnych masiek a radostne si užívali na parkete v tanečnom rytme alebo v súťažnom duchu. Ani sa nám nechcelo ísť domov, taká tam bola príjemná atmosféra.  
Už teraz sa tešíme na ďalší karneval!   
  
 
dsc08755.jpgdsc08756.jpgdsc08759.jpgdsc08761.jpg
dsc08763.jpgdsc08768.jpgdsc08769.jpgdsc08770.jpg
dsc08771.jpgdsc08775.jpgdsc08777.jpgdsc08782.jpg
dsc08787.jpgdsc08788.jpgdsc08824.jpgdsc08830.jpg
 

Lyžiarsky výcvik 2020 
V dňoch 27. až 31.1. sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý už tradične absolvujeme v Jasenskej doline. Výcviku sa zúčastnilo 34 žiakov, ktorí pracovali v 3 družstvách – začiatočníci, mierne pokročilí pod vedením Mgr. Mokrášovej a pokročilí pod vedením Mgr. Mojžišovej. 
Výcvik sme ukončili menším pretekom, kde medzi začiatočníkmi najúspešnejší boli Ema Psotová, Elizabeth Čičmancová, Alžbeta Juricová. V kategórií pokročilých to boli Lukáš Michaleje, Nina Lukačovičová a Ema Lacová. 
Okrem výcviku sa žiaci príjemne pobavili na večernom programe. 

20200127_193038.jpg20200130_115928.jpg
20200127_191117.jpg20200129_091509.jpg20200130_193235.jpg
 
POPLATKY    ŠKD  šk. rok 2019/2020  - informácie 
 OZNAM    ŠKD 
  
Žiadame rodičov, ktorí nemajú uhradenú druhú splátku za pobyt dieťaťa v ŠKD za obdobie  1. –  6. mesiac v roku 2020, aby túto čiastku uhradili do termínu 27.01.2020. 
Po uhradení, prosíme rodičov, aby informovali vychovávateľku svojho dieťaťa, prípadne doniesli doklad o zaplatení. 
Poznámka: V prípade, že ŠKD máte už na celý šk. rok 2019/2020 uhradený, považujte tento oznam za bezpredmetný. 
  
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2020    :  36,00 €  
Poplatok môže byť  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: IBAN: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Variabilný symbol Vášho dieťaťa je :    zadať meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený.


 K A R N E V A L
karneval.jpg
 
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka

20. novembra 2019 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl SR T5-2019.   
Naši piataci boli v testovaní úspešní.  
V oboch predmetoch dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom.  


Predmet 
Celoslovenský priemer 
Priemer školy 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy 
oproti národnému priemeru 
Matematika 
63,4 %  
71,6 %  
+8,2 % 
Slovenský jazyk a literatúra    
64,8 %  
70,0 %  
+5,2 % 
  
            RNDr. Ľubomíra Holíková  
          riaditeľka školy  
 
Šport na škole 
V decembri sme uskutočnili viaceré športové aktivity v rámci našej školy. 
Florbalový zápas – VIII. A  -  IX. A     4  :  12 
                                  Víťaz  IX. A 
Stolný tenis – chlapci   1. miesto – Matúš Jankovič 
                                         2. miesto – Andrej Krško 
                                        3. miesto – Radoslav Mečár 
Prehadzovaná dievčatá – VIII. A  -  IX. A    3  :  1 
                                            Víťaz VIII. A 
tenisvskol.jpg
 Vianočné trhy 
20. decembra 2019 sme si v telocvični pozreli multikultúrny program "Vianoce u nás a vo svete", ktorý všetkých prítomných naladil na vianočnú pohodu a potom sme sa presunuli na 1. poschodie, kde prebiehali vianočné trhy. 
dsc08659.jpgdsc08662.jpgdsc08666.jpgdsc08670.jpg
dsc08677.jpgdsc08684.jpgdsc08687.jpgdsc08692.jpg
dsc08696.jpgdsc08702.jpgdsc08703.jpgdsc08706.jpg
dsc08710.jpgdsc08712.jpgdsc08715.jpgdsc08717.jpg
dsc08718.jpgdsc08720.jpgdsc08722.jpgdsc08723.jpg
vianocnyplag.jpg
vianocnyoznam.jpg
 Vianočná pošta 2019 

Žiaci z 2.A spolu s pani učiteľkou Mokrášovou a tetou knihovníčkou Silviou z mestskej knižnice v Prievidzi, sa rozhodli urobiť dobrý skutok. Na výtvarnej výchove vytvorili žiaci pekné vianočné pohľadnice, do ktorých vpísali vianočné želania. Cez Vianočnú poštu 2019 ich poslali tetám a ujom do Domova seniorov. Dúfame, že ich naše pohľadnice potešia a spríjemnia im nastávajúce vianočné chvíle.  
K tomuto peknému skutku sa pridali aj naši tretiaci. 
20191212_105256.jpg20191212_105320.jpg20191212_125509(0).jpg
20191212_125518.jpg20191216_120217.jpg20191216_150807.jpg
 
Vianočné dobrovoľnícke aktivity 
  
Milí naši spolužiaci, určite ste si všimli, že čas vianočný je čarovne  iný. Všetci máme k sebe akosi bližšie. Sme  lepší, milší, priateľskejší. A o to ide. Počas vianočného času viacej pomáhame. A to je dobré. Našu pomoc potrebujú deti, starí ľudia aj zvieratá.  
Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom, ktorí sa zapojili do vianočných zbierok , ktoré školská rada žiakov organizovala v mesiaci december. 
Boli to dve zbierky. 
1. Darček pod vianočný stromček finančná zbierka pre deti z detských domovov, ktorú organizoval Slovenský červený kríž.  
Vyzbierali sme sumu 70 €.  
Príspevok tried: 
1.A – 5€ 
1.B – 5 € 
2.A – 4 € 
3.A – 6,30€ 
3.B – 5 € 
4.A – 5 € 
5.A – 10€ 
6.A – 14,40€ 
7.A – 6 € 
8.A – 5 € 
9.A – 4,30€ 
SPOLU = 70€ 
  
2. Zbierka sladkostí ,,Deti deťom“ /Úsmev ako dar/ 
Daruj aspoň jednu sladkosť a vykúzliš sladký úsmev – zbierka sladkostí 
Deti deťom – zbierka trvanlivých potravín.
dsc08634.jpgdsc08635.jpg
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 
V predvianočnom týždni sa v školskej knižnici stretli riešitelia školského kola olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B. Pani učiteľky Maxinová a Marková vyhodnotili priebeh a výsledky 30. jubilejného ročníka. V kategórii mladších žiakov neboli úspešní riešitelia. Napriek tomu sladkú odmenu si odniesli Marián Fabian, Erik Karas zo 6.A a Kristián Zaťko zo 7.A za najvyšší počet bodov. V kategórii 1B boli traja úspešní riešitelia. Ich poradie bolo nasledovné: 
1. miesto: Kristína Kališová- 8.A 
2. miesto: Andrej Čižniar- 9.A 
3. miesto: Laura Vidová- 8.A 
Kristínka Kališová nás v januári bude reprezentovať v okresnom kole. Držíme palce a všetkým riešiteľom školského kola ďakujeme za účasť. 
                        Za PK cudzie jazyky PaedDr. Eva Maxinová 

 
dsc08642.jpg
 
Mikuláš 
 Mikuláš a jeho družina nesklamala naše deti ani tento školský rok. V piatok ráno o deviatej hodine zazvonil na chodbe zvonček. Mikuláš a jeho verní pomocníci anjel a čerti Beri a Feri s veľkým košom sladkostí  začali navštevovať  postupne triedy od tých najmenších až po najstarších žiakov. 
V každej triede strávili krátky čas a venovali sa deťom. Zisťovali u pani učiteliek kto bol dobrý, ale aj kto počas roka neposlúchal. Tí, ktorí to mali u Mikuláša trošku nahnuté, museli sľúbiť, že sa polepšia. Nakoniec všetko dobre dopadlo. 
Deti Mikulášovi dali pekný darček v podobe pesničky, vinšu či  básničky a Mikuláš im rozdal sladkosti. No a my sme s pani riaditeľkou zistili, že naše deti nezabudli čarovné slovíčko   ĎAKUJEME   Mikuláš! 
Ozaj, všimli ste si, kto mal najkrajšiu vianočnú výzdobu a kto vyhral mikulášsku sladkú odmenu ? 
Boli to triedy  2.A  a 5.A. 
***Želáme krásne Vianoce *** 
dsc08573.jpgdsc08576.jpgdsc08580.jpgdsc08585.jpg
dsc08589.jpgdsc08600.jpgdsc08600.jpgdsc08609.jpg
dsc08614.jpgdsc08619.jpgdsc08626.jpgdsc08632.jpg
 
Vítanie Mikuláša a koledy 
Občianske združenie FanNecpaly,  spevácka skupina Dúbrava a hudba Necpalanka  sa spolu so žiakmi a učiteľmi našej školy  dňa  5. 12. o 18:00, zúčastnili predvianočnej akcie – Vítanie Mikuláša a zároveň rozsvietenie vianočného stromčeka. Stromček rozsvietilo viacgeneračné stretnutie spievaním kolied. Spievali deti, dospelí , dôchodcovia, aj predstavitelia mesta. Koledy spievali žiaci 3. 5. a 7. ročníka. Pri stromčeku bolo veselo. Mikuláš so svojou družinou zabával deti a rozdával im sladkosti. 
Spev kolied pokračoval 11. 12. o 18:00  podujatím „Slovensko spieva koledy“. 
Ľudia na námestí naraz spievali koledy v Prievidzi , Bojniciach, Handlovej aj v Novákoch. V tomto čase na celom Slovensku zneli  koledy  - Dobrá novina, šťastná hodina, Ó chýr preblahý, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán a Tichá noc. Žiaci a učitelia našej školy sa pripojili k tomuto krásnemu podujatiu. Po akcii sa ľudia mohli občerstviť vareným vínom, punčom a sviatočnou náladou s Necpalankou. 
img_20191211_175701897.jpgimg_20191211_175717354.jpg
 
Výchovný koncert 
Dňa 10.  decembra 2019 o 9:30 v KaSS Prievidza sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu. V programe vystúpili žiaci a učitelia ZUŠ. Na koncerte účinkovali žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Rozprávkový dej príbehu bol sprevádzaný spevom a pohybom. Najskôr predstavili hudobné bicie nástroje, tance a spevy. Bratia Mečárovci z 9.A sa predstavili hrou na gitare. Žiakom sa najviac páčili moderné piesne. Na záver odmenili žiaci účinkujúcich veľkým potleskom. 
20191210_093405.jpg20191210_093356.jpg
rv1.jpg
 
Školské brány bez šikany – vyhodnotenie výtvarnej súťaže 
Šikana je na školách stále aktuálnym problémom. 
Do výtvarnej súťaže, ktorej hlavnými organizátormi boli  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, sa zapojilo 10 základných a 1 ZUŠ z okresu Prievidza.  Deti svoje pocity stvárnili prostredníctvom výtvarných prác. 
Naše žiačky Ema Vidová a Michaela Vidová z 9.A triedy získali za svoju krásnu prácu 1. miesto v kategórii Skupinová práca. Diplom  uznania získali Alexandra Micháliková a Nikita Jegorovs, taktiež z 9. A triedy. 
Gratujuleme! 
img_20191204_104903.jpg
 
Vybíjaná – okresné kolo 
Dňa 4.12.2019 sa dievčatá piateho, šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili okresného kola vo  vybíjanej na ZŠ Energetikov. Okrem spomínanej školy si zmerali svoje sily aj s dievčatami so ZŠ P.J. Šafárika. Dievčatá osadili 2. miesto. Prehrali so ZŠ Energetikov a vyhrali nad ZŠ P. J. Šafárika. Našu školu reprezentovali: Balejová, Kulichová T., Cagáňová, Petrášová, Zbiňovcová,  Pavlovičová, Pekárová, Grácová, Juricová, Rybáriková, Gajdošová. 
 
Kampaň  Červené stužky  na našej škole 
V čase od septembra 2019 do 1. decembra 2019 sa na našej škole žiaci zapojili do trinásteho ročníka  kampane  Červené stužky.   Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili besedy o HIV/AIDS. Besedu pripravila pani učiteľka Mgr. Ľ. Gürtlerová. Jej úlohou bolo žiakov našej školy upozorniť na nebezpečenstvá, príznaky a prejavy tejto choroby. Žiaci sa dozvedeli o liečebných možnostiach ako aj výskyte HIV/AIDS chorých u nás na Slovensku. 
Na hodine etickej výchovy  si s pani učiteľkou Mgr. D. Krettovou  pozreli žiaci 7. ročníka dokument – Príbeh anjelov. Dozvedeli sme sa z neho, ako žijú deti v Afrike v zariadení pre deti, ktoré sa narodili so syndrómom HIV- pozitívne. Bol to veľmi silný príbeh o tom, ako veľmi chcú tieto deti žiť. Hrajú futbal, spievajú, učia sa , snívajú. O tom, ako by chceli byť napríklad futbalovým trénerom, hudobníkom, učiteľkou. Veľmi sa nám páčilo a prekvapilo nás, že poznali po menách slovenských futbalistov. Najviac sa im páčil Hamšík. Príbeh rozprávala mladá študentka, ktorú ako novorodeniatko našli pohodenú v igelitovej taške. Mala šťastie, že sa dostala do zdravotného zariadenia pre choré deti na AIDS. Želáme týmto deťom, aby sa uzdravili a aby sa splnili ich túžby. 
Žiaci ôsmeho ročníka  na našej škole pokračovali podporou celoslovenskej kampane boja proti AIDS, nosením červenej stužky ,ktorá symbolizuje boj proti tejto chorobe,  Svetový deň boja proti AIDS (1. december) pripadol tento rok na nedeľu. Preto sme nosenie červenej stužky presunuli na 2. decembra. 
img_20191202_114021.jpg
 Príbeh hudby 
Dňa 22. 11. 2019 sme sa započúvali do Príbehu hudby, výnimočného vzdelávacieho koncertu, ktorý predviedol Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.
dsc08519.jpgdsc08520.jpgdsc08521.jpgdsc08522.jpg
dsc08523.jpgdsc08524.jpgdsc08525.jpgdsc08527.jpg
dsc08528.jpgdsc08530.jpgdsc08534.jpgdsc08535.jpg
Pasovačka prvákov 
V piatok 15. novembra o 10,00 hodine sa celá škola stretla vo veľkej telocvični. 
Program, ktorý nás tam čakal bol veľmi zaujímavý. Mal dve časti. 
Prvou časťou bolo divadelné predstavenie skupiny Via Historica – Cesta Slovenska, v ktorom nám herci pripomenuli históriu nášho národa od vzniku Samovej ríše, cez Veľkú Moravu až po dnešné dejiny. 
Druhá časť nášho programu bola venovaná našim prvákom. Bola to už tradičná pasovačka alebo    Imatrikulácia  detí 1.A a 1. B triedy 2019/2020. 
Prváčikov prišiel pasovať do cechu žiakov našej školy kráľ Štefan aj so svojim pomocníkom. Prváčikovia nám ukázali, čo sa v škole naučili, zložili prvácky sľub a všetkým sľúbili, že budú dobrými a slušnými žiakmi našej školy. 
Ako darček, všetci dostali pamätný list, drobný darček a malú sladkosť. 
Všetci im želáme, aby radi chodili do našej školy a robili jej dobré meno. 
Školská rada žiakov 
dsc08428.jpgdsc08434.jpgdsc08439.jpgdsc08444.jpg
dsc08452.jpgdsc08465.jpgdsc08469.jpgdsc08472.jpg
dsc08477.jpgdsc08493.jpgdsc08502.jpgdsc08488.jpg
 
VIEM, ČO ZJEM 
Dňa 14.11.2019 boli v rámci projektu Viem, čo zjem uskutočnené prednášky s lektormi  RÚVZ v Bojniciach na tému "Hygiena potravín". Prednášok sa zúčastnili triedy 3.A,B, 4.A a 7.A. Žiaci sa dozvedeli ako narábať s potravinami, ktoré konzumujeme a ako správne uskladňovať potraviny. Následne v rámci blokového vyučovania spolu s pani učiteľkami jednotlivé triedy rozoberali problematiku z vybraných lekcií ako: Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania a Pitný režim. Žiaci sa opäť dozvedeli niečo nové a svoje poznatky si hádam prenesú do svojho zdravšieho životného štýlu. 
20191114_115336.jpg20191114_115325.jpg20191114_115410.jpg
img_20191120_083705.jpgimg_20191120_113607.jpgimg_20191120_113619(1).jpg
Blokové vyučovanie
V stredu 20.11.2019, keď naši piataci písali Monitor 5, prebiehalo v ostatných triedach a ročníkoch blokové vyučovanie. Blokové vyučovanie bolo zamerané na zdravý životný štýl. Žiaci v jednotlivých triedach rozoberali a získavali nové poznatky z rôznych tém o zdraví, správnom stravovaní a rizikách nesprávneho stravovania, význame ovocia a zeleniny v našom jedálničku, význame pitného režimu či hygiene potravín. Vypracovávali rôzne pracovné listy, sledovali krátke filmy a rozprávky, pracovali s interaktívnymi prezentáciami, zamerané na zdravý životný štýl. V závere blokového vyučovania žiaci v jednotlivých triedach vypracovali rôzne tvorivé úlohy a projekty, ktoré si  v triede odprezentovali.
img_20191120_113615.jpgimg_20191120_113619.jpgimg_20191120_113625.jpgimg_20191120_122109.jpg
20191114_115336-1.jpg20191120_083458.jpg20191120_100314.jpg
img_20191120_091032.jpgimg_20191120_091056.jpgimg_20191121_082820.jpg
 
Volejbal – starší žiaci 
27.11.2019 odohrali naši žiaci 1. kolo vo volejbale. Odohrali 2 vyrovnané zápasy s výsledkami: 
ZŠ Malonecpalská – ZŠ S. Chalupku      2 : 1 
ZŠ Malonecpalská – ZŠ Energetikov      0 : 2 
Naša zostava : Tobias Hepner, Marko Géczy, Branislav Mečár, Radoslav Mečár, Radoslav Škandík, Filip Martinec, Noel Solga (žiaci IX. A) 
20191127_124525.jpg20191127_144422.jpg
 
Vybíjaná najmladších žiakov 
Naši žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili súťaže vo vybíjanej. V konkurencii 4 škôl zvíťazili v 1. kole a postúpili do 2. kola. Prievidzke  finále vyhrali kontumačne, nakoľko škola S. Chalupku nenastúpila. 
Finále sa uskutočnilo v Nitrianskom Rudne, kde sa našim žiakom veľmi nedarilo a skončili na 4. mieste. 
Reprezentovali nás : Etelka Billová, Matúš Gajdoš, Diana Gurečková, Tomáš Gyarmathy, Nela Chrenková, Kristína Kinzlerová, Nikola Lacová, Roman Mik, Tobias Mik, Nela Ofertálerová, Július Pasovský, Jakub Svitok, Lukáš Oršula