obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Športové aktuality
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
POPLATKY    ŠKD  šk. rok 2019/2020  - informácie 
 OZNAM    ŠKD 
  
Žiadame rodičov, ktorí nemajú uhradenú druhú splátku za pobyt dieťaťa v ŠKD za obdobie  1. –  6. mesiac v roku 2020, aby túto čiastku uhradili do termínu 27.01.2020. 
Po uhradení, prosíme rodičov, aby informovali vychovávateľku svojho dieťaťa, prípadne doniesli doklad o zaplatení. 
Poznámka: V prípade, že ŠKD máte už na celý šk. rok 2019/2020 uhradený, považujte tento oznam za bezpredmetný. 
  
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2020    :  36,00 €  
Poplatok môže byť  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: IBAN: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Variabilný symbol Vášho dieťaťa je :    zadať meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený.


 K A R N E V A L
karneval.jpg
 
Šport na škole 
V decembri sme uskutočnili viaceré športové aktivity v rámci našej školy. 
Florbalový zápas – VIII. A  -  IX. A     4  :  12 
                                  Víťaz  IX. A 
Stolný tenis – chlapci   1. miesto – Matúš Jankovič 
                                         2. miesto – Andrej Krško 
                                        3. miesto – Radoslav Mečár 
Prehadzovaná dievčatá – VIII. A  -  IX. A    3  :  1 
                                            Víťaz VIII. A 
tenisvskol.jpg
 Vianočné trhy 
20. decembra 2019 sme si v telocvični pozreli multikultúrny program "Vianoce u nás a vo svete", ktorý všetkých prítomných naladil na vianočnú pohodu a potom sme sa presunuli na 1. poschodie, kde prebiehali vianočné trhy. 
dsc08659.jpgdsc08662.jpgdsc08666.jpgdsc08670.jpg
dsc08677.jpgdsc08684.jpgdsc08687.jpgdsc08692.jpg
dsc08696.jpgdsc08702.jpgdsc08703.jpgdsc08706.jpg
dsc08710.jpgdsc08712.jpgdsc08715.jpgdsc08717.jpg
dsc08718.jpgdsc08720.jpgdsc08722.jpgdsc08723.jpg
vianocnyplag.jpg
vianocnyoznam.jpg
 Vianočná pošta 2019 

Žiaci z 2.A spolu s pani učiteľkou Mokrášovou a tetou knihovníčkou Silviou z mestskej knižnice v Prievidzi, sa rozhodli urobiť dobrý skutok. Na výtvarnej výchove vytvorili žiaci pekné vianočné pohľadnice, do ktorých vpísali vianočné želania. Cez Vianočnú poštu 2019 ich poslali tetám a ujom do Domova seniorov. Dúfame, že ich naše pohľadnice potešia a spríjemnia im nastávajúce vianočné chvíle.  
K tomuto peknému skutku sa pridali aj naši tretiaci. 
20191212_105256.jpg20191212_105320.jpg20191212_125509(0).jpg
20191212_125518.jpg20191216_120217.jpg20191216_150807.jpg
 
Vianočné dobrovoľnícke aktivity 
  
Milí naši spolužiaci, určite ste si všimli, že čas vianočný je čarovne  iný. Všetci máme k sebe akosi bližšie. Sme  lepší, milší, priateľskejší. A o to ide. Počas vianočného času viacej pomáhame. A to je dobré. Našu pomoc potrebujú deti, starí ľudia aj zvieratá.  
Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom, ktorí sa zapojili do vianočných zbierok , ktoré školská rada žiakov organizovala v mesiaci december. 
Boli to dve zbierky. 
1. Darček pod vianočný stromček finančná zbierka pre deti z detských domovov, ktorú organizoval Slovenský červený kríž.  
Vyzbierali sme sumu 70 €.  
Príspevok tried: 
1.A – 5€ 
1.B – 5 € 
2.A – 4 € 
3.A – 6,30€ 
3.B – 5 € 
4.A – 5 € 
5.A – 10€ 
6.A – 14,40€ 
7.A – 6 € 
8.A – 5 € 
9.A – 4,30€ 
SPOLU = 70€ 
  
2. Zbierka sladkostí ,,Deti deťom“ /Úsmev ako dar/ 
Daruj aspoň jednu sladkosť a vykúzliš sladký úsmev – zbierka sladkostí 
Deti deťom – zbierka trvanlivých potravín.
dsc08634.jpgdsc08635.jpg
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 
V predvianočnom týždni sa v školskej knižnici stretli riešitelia školského kola olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B. Pani učiteľky Maxinová a Marková vyhodnotili priebeh a výsledky 30. jubilejného ročníka. V kategórii mladších žiakov neboli úspešní riešitelia. Napriek tomu sladkú odmenu si odniesli Marián Fabian, Erik Karas zo 6.A a Kristián Zaťko zo 7.A za najvyšší počet bodov. V kategórii 1B boli traja úspešní riešitelia. Ich poradie bolo nasledovné: 
1. miesto: Kristína Kališová- 8.A 
2. miesto: Andrej Čižniar- 9.A 
3. miesto: Laura Vidová- 8.A 
Kristínka Kališová nás v januári bude reprezentovať v okresnom kole. Držíme palce a všetkým riešiteľom školského kola ďakujeme za účasť. 
                        Za PK cudzie jazyky PaedDr. Eva Maxinová 

 
dsc08642.jpg
 
Mikuláš 
 Mikuláš a jeho družina nesklamala naše deti ani tento školský rok. V piatok ráno o deviatej hodine zazvonil na chodbe zvonček. Mikuláš a jeho verní pomocníci anjel a čerti Beri a Feri s veľkým košom sladkostí  začali navštevovať  postupne triedy od tých najmenších až po najstarších žiakov. 
V každej triede strávili krátky čas a venovali sa deťom. Zisťovali u pani učiteliek kto bol dobrý, ale aj kto počas roka neposlúchal. Tí, ktorí to mali u Mikuláša trošku nahnuté, museli sľúbiť, že sa polepšia. Nakoniec všetko dobre dopadlo. 
Deti Mikulášovi dali pekný darček v podobe pesničky, vinšu či  básničky a Mikuláš im rozdal sladkosti. No a my sme s pani riaditeľkou zistili, že naše deti nezabudli čarovné slovíčko   ĎAKUJEME   Mikuláš! 
Ozaj, všimli ste si, kto mal najkrajšiu vianočnú výzdobu a kto vyhral mikulášsku sladkú odmenu ? 
Boli to triedy  2.A  a 5.A. 
***Želáme krásne Vianoce *** 
dsc08573.jpgdsc08576.jpgdsc08580.jpgdsc08585.jpg
dsc08589.jpgdsc08600.jpgdsc08600.jpgdsc08609.jpg
dsc08614.jpgdsc08619.jpgdsc08626.jpgdsc08632.jpg
 
Vítanie Mikuláša a koledy 
Občianske združenie FanNecpaly,  spevácka skupina Dúbrava a hudba Necpalanka  sa spolu so žiakmi a učiteľmi našej školy  dňa  5. 12. o 18:00, zúčastnili predvianočnej akcie – Vítanie Mikuláša a zároveň rozsvietenie vianočného stromčeka. Stromček rozsvietilo viacgeneračné stretnutie spievaním kolied. Spievali deti, dospelí , dôchodcovia, aj predstavitelia mesta. Koledy spievali žiaci 3. 5. a 7. ročníka. Pri stromčeku bolo veselo. Mikuláš so svojou družinou zabával deti a rozdával im sladkosti. 
Spev kolied pokračoval 11. 12. o 18:00  podujatím „Slovensko spieva koledy“. 
Ľudia na námestí naraz spievali koledy v Prievidzi , Bojniciach, Handlovej aj v Novákoch. V tomto čase na celom Slovensku zneli  koledy  - Dobrá novina, šťastná hodina, Ó chýr preblahý, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán a Tichá noc. Žiaci a učitelia našej školy sa pripojili k tomuto krásnemu podujatiu. Po akcii sa ľudia mohli občerstviť vareným vínom, punčom a sviatočnou náladou s Necpalankou. 
img_20191211_175701897.jpgimg_20191211_175717354.jpg
 
Výchovný koncert 
Dňa 10.  decembra 2019 o 9:30 v KaSS Prievidza sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu. V programe vystúpili žiaci a učitelia ZUŠ. Na koncerte účinkovali žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Rozprávkový dej príbehu bol sprevádzaný spevom a pohybom. Najskôr predstavili hudobné bicie nástroje, tance a spevy. Bratia Mečárovci z 9.A sa predstavili hrou na gitare. Žiakom sa najviac páčili moderné piesne. Na záver odmenili žiaci účinkujúcich veľkým potleskom. 
20191210_093405.jpg20191210_093356.jpg
rv1.jpg
 
Školské brány bez šikany – vyhodnotenie výtvarnej súťaže 
Šikana je na školách stále aktuálnym problémom. 
Do výtvarnej súťaže, ktorej hlavnými organizátormi boli  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, sa zapojilo 10 základných a 1 ZUŠ z okresu Prievidza.  Deti svoje pocity stvárnili prostredníctvom výtvarných prác. 
Naše žiačky Ema Vidová a Michaela Vidová z 9.A triedy získali za svoju krásnu prácu 1. miesto v kategórii Skupinová práca. Diplom  uznania získali Alexandra Micháliková a Nikita Jegorovs, taktiež z 9. A triedy. 
Gratujuleme! 
img_20191204_104903.jpg
 
Vybíjaná – okresné kolo 
Dňa 4.12.2019 sa dievčatá piateho, šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili okresného kola vo  vybíjanej na ZŠ Energetikov. Okrem spomínanej školy si zmerali svoje sily aj s dievčatami so ZŠ P.J. Šafárika. Dievčatá osadili 2. miesto. Prehrali so ZŠ Energetikov a vyhrali nad ZŠ P. J. Šafárika. Našu školu reprezentovali: Balejová, Kulichová T., Cagáňová, Petrášová, Zbiňovcová,  Pavlovičová, Pekárová, Grácová, Juricová, Rybáriková, Gajdošová. 
 
Kampaň  Červené stužky  na našej škole 
V čase od septembra 2019 do 1. decembra 2019 sa na našej škole žiaci zapojili do trinásteho ročníka  kampane  Červené stužky.   Žiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili besedy o HIV/AIDS. Besedu pripravila pani učiteľka Mgr. Ľ. Gürtlerová. Jej úlohou bolo žiakov našej školy upozorniť na nebezpečenstvá, príznaky a prejavy tejto choroby. Žiaci sa dozvedeli o liečebných možnostiach ako aj výskyte HIV/AIDS chorých u nás na Slovensku. 
Na hodine etickej výchovy  si s pani učiteľkou Mgr. D. Krettovou  pozreli žiaci 7. ročníka dokument – Príbeh anjelov. Dozvedeli sme sa z neho, ako žijú deti v Afrike v zariadení pre deti, ktoré sa narodili so syndrómom HIV- pozitívne. Bol to veľmi silný príbeh o tom, ako veľmi chcú tieto deti žiť. Hrajú futbal, spievajú, učia sa , snívajú. O tom, ako by chceli byť napríklad futbalovým trénerom, hudobníkom, učiteľkou. Veľmi sa nám páčilo a prekvapilo nás, že poznali po menách slovenských futbalistov. Najviac sa im páčil Hamšík. Príbeh rozprávala mladá študentka, ktorú ako novorodeniatko našli pohodenú v igelitovej taške. Mala šťastie, že sa dostala do zdravotného zariadenia pre choré deti na AIDS. Želáme týmto deťom, aby sa uzdravili a aby sa splnili ich túžby. 
Žiaci ôsmeho ročníka  na našej škole pokračovali podporou celoslovenskej kampane boja proti AIDS, nosením červenej stužky ,ktorá symbolizuje boj proti tejto chorobe,  Svetový deň boja proti AIDS (1. december) pripadol tento rok na nedeľu. Preto sme nosenie červenej stužky presunuli na 2. decembra. 
img_20191202_114021.jpg
 Príbeh hudby 
Dňa 22. 11. 2019 sme sa započúvali do Príbehu hudby, výnimočného vzdelávacieho koncertu, ktorý predviedol Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.
dsc08519.jpgdsc08520.jpgdsc08521.jpgdsc08522.jpg
dsc08523.jpgdsc08524.jpgdsc08525.jpgdsc08527.jpg
dsc08528.jpgdsc08530.jpgdsc08534.jpgdsc08535.jpg
Pasovačka prvákov 
V piatok 15. novembra o 10,00 hodine sa celá škola stretla vo veľkej telocvični. 
Program, ktorý nás tam čakal bol veľmi zaujímavý. Mal dve časti. 
Prvou časťou bolo divadelné predstavenie skupiny Via Historica – Cesta Slovenska, v ktorom nám herci pripomenuli históriu nášho národa od vzniku Samovej ríše, cez Veľkú Moravu až po dnešné dejiny. 
Druhá časť nášho programu bola venovaná našim prvákom. Bola to už tradičná pasovačka alebo    Imatrikulácia  detí 1.A a 1. B triedy 2019/2020. 
Prváčikov prišiel pasovať do cechu žiakov našej školy kráľ Štefan aj so svojim pomocníkom. Prváčikovia nám ukázali, čo sa v škole naučili, zložili prvácky sľub a všetkým sľúbili, že budú dobrými a slušnými žiakmi našej školy. 
Ako darček, všetci dostali pamätný list, drobný darček a malú sladkosť. 
Všetci im želáme, aby radi chodili do našej školy a robili jej dobré meno. 
Školská rada žiakov 
dsc08428.jpgdsc08434.jpgdsc08439.jpgdsc08444.jpg
dsc08452.jpgdsc08465.jpgdsc08469.jpgdsc08472.jpg
dsc08477.jpgdsc08493.jpgdsc08502.jpgdsc08488.jpg
 
VIEM, ČO ZJEM 
Dňa 14.11.2019 boli v rámci projektu Viem, čo zjem uskutočnené prednášky s lektormi  RÚVZ v Bojniciach na tému "Hygiena potravín". Prednášok sa zúčastnili triedy 3.A,B, 4.A a 7.A. Žiaci sa dozvedeli ako narábať s potravinami, ktoré konzumujeme a ako správne uskladňovať potraviny. Následne v rámci blokového vyučovania spolu s pani učiteľkami jednotlivé triedy rozoberali problematiku z vybraných lekcií ako: Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania a Pitný režim. Žiaci sa opäť dozvedeli niečo nové a svoje poznatky si hádam prenesú do svojho zdravšieho životného štýlu. 
20191114_115336.jpg20191114_115325.jpg20191114_115410.jpg
img_20191120_083705.jpgimg_20191120_113607.jpgimg_20191120_113619(1).jpg
Blokové vyučovanie
V stredu 20.11.2019, keď naši piataci písali Monitor 5, prebiehalo v ostatných triedach a ročníkoch blokové vyučovanie. Blokové vyučovanie bolo zamerané na zdravý životný štýl. Žiaci v jednotlivých triedach rozoberali a získavali nové poznatky z rôznych tém o zdraví, správnom stravovaní a rizikách nesprávneho stravovania, význame ovocia a zeleniny v našom jedálničku, význame pitného režimu či hygiene potravín. Vypracovávali rôzne pracovné listy, sledovali krátke filmy a rozprávky, pracovali s interaktívnymi prezentáciami, zamerané na zdravý životný štýl. V závere blokového vyučovania žiaci v jednotlivých triedach vypracovali rôzne tvorivé úlohy a projekty, ktoré si  v triede odprezentovali.
img_20191120_113615.jpgimg_20191120_113619.jpgimg_20191120_113625.jpgimg_20191120_122109.jpg
20191114_115336-1.jpg20191120_083458.jpg20191120_100314.jpg
img_20191120_091032.jpgimg_20191120_091056.jpgimg_20191121_082820.jpg
 
Volejbal – starší žiaci 
27.11.2019 odohrali naši žiaci 1. kolo vo volejbale. Odohrali 2 vyrovnané zápasy s výsledkami: 
ZŠ Malonecpalská – ZŠ S. Chalupku      2 : 1 
ZŠ Malonecpalská – ZŠ Energetikov      0 : 2 
Naša zostava : Tobias Hepner, Marko Géczy, Branislav Mečár, Radoslav Mečár, Radoslav Škandík, Filip Martinec, Noel Solga (žiaci IX. A) 
20191127_124525.jpg20191127_144422.jpg
 
Vybíjaná najmladších žiakov 
Naši žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili súťaže vo vybíjanej. V konkurencii 4 škôl zvíťazili v 1. kole a postúpili do 2. kola. Prievidzke  finále vyhrali kontumačne, nakoľko škola S. Chalupku nenastúpila. 
Finále sa uskutočnilo v Nitrianskom Rudne, kde sa našim žiakom veľmi nedarilo a skončili na 4. mieste. 
Reprezentovali nás : Etelka Billová, Matúš Gajdoš, Diana Gurečková, Tomáš Gyarmathy, Nela Chrenková, Kristína Kinzlerová, Nikola Lacová, Roman Mik, Tobias Mik, Nela Ofertálerová, Július Pasovský, Jakub Svitok, Lukáš Oršula 
20191121_112048.jpg20191121_112043-1.jpg
 
Bubnovačka 
19.11. sa žiaci 6., 7.a 8. ročníka našej školy zúčastnili celoslovenskej  aktivity, ktorá je dôležitou súčasťou prevencie násilia páchaného na deťoch - Bubnovačka za práva detí. Akcia sa konala o 10.30 hod. na Námestí slobody. V tento deň sa v tom istom čase vo všetkých slovenských mestách vyjadrili deti k problematike porušovania základných práv detí, ktoré ešte stále nie sú vždy a všade samozrejmosťou. Žiaci všetkých zúčastnených škôl prečítali spoločne jednotlivé body z medzinárodného  Dohovoru práv dieťaťa. Výzvu k dodržiavaniu a rešpektovaniu práv detí zúčastnení žiaci podporili bubnovaním. 
received_496073754333488.jpgreceived_566412924106461.jpgreceived_2497745417009109.jpgreceived_2514730758641824.jpg
 
Ako sa učíme 
Žiaci základnej školy získavajú základné  poznatky z mnohých oblastí života. Pripravujú sa na ďalšie štúdium na stredné školy, získavajú základy pre budúci život. Všetko zvládnuť nie je vôbec jednoduché. Vyučovacie hodiny si vieme spestriť, obohatiť rôznymi metódami a formami práce. Jednou z takých je aj projektové vyučovanie, tvorba a následná prezentácia projektov. Že žiaci radi takto pracujú, dokazujú aj hodiny dejepisu v 9.A triede. 
Prejavili svoj záujem, kreativitu, flexibilitu  pri opakovaní učiva o 1. svetovej vojne, o Európe medzi dvomi svetovými vojnami. Veď posúďte sami. 
img_20191118_115345.jpgimg_20191118_115736.jpgimg_20191118_115751.jpgimg_20191118_120920.jpg
 
Konferencia žiackych školských rád 
15.11.2019 sa v CVČ Prievidza konala Konferencia žiackych školských rád, kde našu školu reprezentovali piati členovia žiackej rady. Jej predseda Dávid Ščípa informoval ostatných účastníkov konferencie o práci a aktivitách našich žiakov. 
20191115_093932.jpg
 
Kam na strednú školu? 
Žiaci vyšších ročníkov našej školy vážne premýšľajú o svojom budúcom povolaní. Pomáhame im s  výberom strednej školy, ktorá by najviac  splnila ich predstavy. 
Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili dňa otvorených dverí v Nestlé Prievidza, v Trenčíne navštívili prezentáciu stredných škôl na podujatí  Stredoškolák – hrdina remesla. 
Deviataci absolvovali s pracovníkmi CPPPaP v Prievidzi besedu k voľbe povolania a vyšetrenie k profesijnej orientácii. Výchovní poradcovia stredných škôl ich informujú o možnosti štúdia na ich školách. 
Žiaci spolu s rodičmi sa môžu zúčastniť na burze práce a stredných škôl, ktorú organizuje ÚPSVaR Prievidza. Burza sa bude konať v termíne 21.11.2019 v čase od 9:00 – 14:00hod. v športovej hale. 
20191018_105334.jpg20191018_110331.jpg20191025_103654.jpg
Deň otvorených dverí na MsÚ v Prievidzi
Dňa 13.11.2019 sa žiaci 7.A triedy zúčastnili dňa otvorených dverí na Mestskom úrade v Prievidzi. Najskôr mali možnosť prezrieť si galériu historických fotografií mesta  v priestoroch Mestského úradu. Mnoho zaujímavých informácií o zložení a práci jednotlivých odborov im sprostredkoval prednosta MsÚ MVDr. Norbert Turanovič, ktorý ich privítal v obradnej miestnosti Mestského domu. Veľmi sa im páčila aj návšteva pracovne pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej, kde si okrem iného mohli vyskúšať, ako sa sedí na primátorskej stoličke a odfotiť sa s pani primátorkou. Predovšetkým sa však mohli pýtať otázky týkajúce sa jej práce a práce jednotlivých oddelení MsÚ. 

20191113_092155.jpg20191113_092559.jpg20191113_095018.jpg20191113_100359.jpg
 
Výtvarná tvorivá dielňa 
28.10.2019 sa konala výtvarná tvorivá dielňa, ktorej sa zúčastnili žiaci od 2. - 9. ročníka (2.A - Paťka Petrikovičová, Terezka Výškrabková, 3.B Timko Rendek, 4.A Dianka Gurečková, 5.A  Emka Petrášová, Lucka Ranušová, Emka Mokrá, Laurika Chovancová, 9.A Saška Michalíková). Pracovali s prírodným materiálom - hlinou na rovnakej téme - Anjel. Spracovať ho mohli plošne alebo 3D. Nebolo to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo, ale vytvorení anjeli nás presvedčili, že v našej škole sú ešte stále deti šikovné a zručné. Ďakujeme im za ochotu a prácu. Ich práce budú reprezentovať našu školu na okresnej súťaži v Centre voľného času v Prievidzi.
 
 
xxanjel1.jpgxxxanjel2.jpgxxanjel3.jpgxxxanjel5(1).jpg
xxxanjel5(2).jpgxxxanjel7(1).jpgxxxanjel7(2).jpg
 
Zapojenie školy do „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému  dňu školských knižníc 28.10.2019 
Život musí mať cveng ako kov 
Podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc sú už tradíciou a sú realizované formou divadelného predstavenia. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Témou bolo 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Do príprav programu sa zapojili žiaci 3.A, 7.A a 9.A  triedy. Kultúrny program mal nielen náučný, ale aj zábavný charakter. Deviataci odohrali  tri Tajovského poviedky:  Mamka Pôstková, Do konca a Otelený richtár, siedmaci sa predstavili v rozprávkach Macko Pu a Prasiatko Peppa a tretiaci v rozprávke Trolovia. Všetky scénky boli podfarbené hudbou, čo diváci ocenili. 
S nadšením a zanietením pripravené scénky, tančeky, vlastnoručne zhotovené kostýmy a rekvizity si získali divákov. Najväčšou odmenou bol potlesk a pochvalné slová nielen detí, ale i pedagógov, ktorí sa na vystúpení zúčastnili. 
dsc08310.jpgdsc08312.jpgdsc08314.jpgdsc08316.jpg
dsc08317.jpgdsc08318.jpgdsc08320.jpgdsc08322.jpg
dsc08323.jpgdsc08324.jpgdsc08325.jpgdsc08328.jpg
dsc08343.jpgdsc08345.jpgdsc08348.jpgdsc08346.jpg
dsc08377.jpgdsc08367.jpgdsc08374.jpgdsc08382.jpg
 
Učíme sa divadlom 
23.10. 2019 sme riešili záhadu rodu Baskervill, dostali sme sa do kraja nebezpečných močiarov, ktoré pohltia všetko a všetkých. To sme s napatím sledovali divadelné predstavenie Sherlock Holmes z pera slávneho autora detektívok sira Arthura Conana Doyla. Divadelné predstavenie bolo veľmi zaujímavé, žiakom sa páčilo. 
Taktiež boli spokojní s predstavením M.R.Štefánik, ktoré pre školy pripravilo RKC dňa 29.10. 2019 
Ľudový súbor Malý Vtáčnik sa predstavil s pásmom spevu, tanca i hovoreného slova. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí zo života významnej osobnosti, akou Štefánik nepochybne bol.  V tomto predstavení bolo zaujímavé aj to, že v závere za každú zúčastnenú školu súťažilo 3-členné družstvo. Odpovedali na otázky, ktoré súviseli s predstavením. Našu školu veľmi pekne reprezentovali Alexandra Michalíková a Andrej Krško z 9.A triedy a Peter Orem z 8.A triedy. 
Oboch predstavení  sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka našej školy. 
stefanik_2.jpgstefanik_1.jpg
jesenne.jpg
 
Záložka do knihy spája školy 
10. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne, nesie  v tomto školskom roku názov: 
List za listom - baví ma čítať 
Do projektu sa už tradične zapojili aj žiaci našej školy. 240 záložiek bolo vytvorených a odoslaných žiakom pridelenej partnerskej školy do  Základnej školy v Čechách, Chitussiho námestie 153, Ronov nad Doubravou. 
zaloz1.jpgzaloz2.jpgzaloz3.jpg
 
Funny English- Halloween 
Viete, kedy sa najmä v anglicky hovoriacich krajinách oslavuje Halloween? Čo je to jack-o‘- lantern? Čo znamená výraz trick or treat? 
Naši tretiaci a štvrtáci Vám to radi vysvetlia. Na halloweenskej hodine angličtiny v závere októbra sa zoznámili s históriou tohto sviatku, ktorý časovo spadá do obdobia našich „dušičkových sviatkov“. S veľkým zaujatím počúvali legendu o opilcovi Jackovi, niektorí sa trošku báli pri videu, ale všetci v ňom našli tradičné postavy (a samozrejme, že ich vedeli pomenovať po anglicky): ghost, witch, skeleton, zombie, black cat, vampire a iné. 
Naučili sa pesničku, v ktorej všetky tieto postavičky vystupujú ako masky počas koledovania. Tretiaci si v skupinách vytvorili svojich kostlivcov a štvrtáci riešili hádanky a naučili sa vytvoriť vlastné zaklínadlo. 
30.októbra sú jesenné prázdniny, tak možno si ešte stihnete vyrezať aj strašidelnú tekvičku. 
img_0529.jpgimg_0530.jpgimg_0532.jpgimg_0533.jpg
 
V múzeu 
21.10. sa trieda 9.A vybrala do Hornonitrianskeho múzea. Žiaci si pozreli expozíciu Rastlinstvo a živočíšstvo hornej Nitry, Euro naše euro - obehové a jubilejné dvojeurové mince štátov Európskej únie (zo zbierok členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti) a zamerali sa najmä na výstavu venovanú 30. výročiu nežnej revolúcie pod názvom Život pred nežnou. Zo zaujímavého výkladu lektora múzea sa veľa dozvedeli o živote v našom meste, ale i v celej republike v predchádzajúcom režime. Poznatky využijú na hodinách dejepisu. 
  
  
 
Šachový turnaj 
V utorok 22.10.2019 sa 33 žiakov z 2.-9. ročníka zúčastnilo šachového turnaja, ktorý poriadal Slovenský šachový zväz. Žiaci menej aj viac zdatní v šachovej hre si vyskúšali hru s viacerými hráčmi ako na ozajstnom šachovom turnaji. Šachoví rozhodcovia kontrolovali šachovú hru, zapisovali body a žiaci si medzi sebou vymenili šachové skúsenosti. 
20191022_082238.jpg20191022_082301-1.jpg20191022_090303.jpg
20191022_090331.jpg20191022_100948.jpg
Projekt AdTech  
V rámci cezhraničného projektu AdTech, do ktorého je zapojené mesto Prievidza s mestom Karviná, si 9. októbra 2019 učitelia v rámci výmennej stáže vymenili skúsenosti a postrehy z implementácie vzdelávacieho projektu AdTech do školských vzdelávacích programov. 
Do projektu sú zapojení žiaci 7. až 9.ročníka v rámci prírodovedných predmetov. Cieľom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o technické odbory, oboznámenie sa s technológiami a využitím 3D tlače. 
V našej škole sa na otvorených hodinách pre karvinských pedagógov prezentovali žiaci 7. A triedy na hodine techniky a 8.A triedy na hodine matematiky spolu s p.uč. Mgr. A Plaštiakovou a Mgr. A. Lukačovičovou, kde ukázali, ako sa im darí spoznávať 3D technológie a ich využitie v praxi.
 
mojmobil785.jpgmojmobil790.jpgmojmobil792.jpgmojmobil793.jpg
 
Zber papiera 2019/2020  -  vyhodnotenie 
  
Zber papiera sa uskutočnil v termíne od 16.9.2019  - do 5.10.2019.  
Do zberu boli zapojené všetky triedne kolektívy aj MŠ.  
Vyzbieralo sa 9 390 kg papiera. Na jedného žiaka je to priemerne 43,27 kg. 
Suma: 469,50€.  
Školská rada žiakov ďakuje všetkým spolužiakom, rodičom,  pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa do zberu zapojili.  
Taktiež ďakujeme žiakom  9.A triedy  a to R. Škandíkovi, B. a R. Mečárovi, ktorí aktívne  
pri zbere pomáhali. Poďakovanie patrí aj p. školníkovi T. Rendekovi.  
Odkaz: Pripravuj sa na nový zber.
 
Celkové  vyhodnotenie  podľa tried:                      Podľa  množstva  v kg 
1.A   - 188 kg                             1.m. -  3.B -  1335 kg - 30€  
1.B   - 408                                  2.m. – 5.A -  1277 kg - 25  
2.A   - 813                                  3.m. – 3.A – 1122 kg - 20 
3.A   - 1122                                4.m. -  6.A – 1065 kg - 15  
3.B   - 1335                            5.m. – 4.A – 875kg 
4.A   - 875                              6.m. – 2.A - 813
5.A   - 1277                            7.m. – 7.A - 720 
6.A   - 1 065                           8.m. – 8.A - 568 
7.A  -  720                              9.m. – 1.B - 408 
8.A   - 568                            10.m. – 9.A - 309 
9.A   - 309                            11.m. – 1.A – 188 
  
Nad  100 kg  papiera  doniesli  títo  žiaci 
1.A – 0 
1.B – 0 
2.A - 3 / Kňažický D./107, Stebnický A. /113, Molnárová T./120kg 
3.A – 4 / Kinzler A., Kinzlerová K. / 110, Pipíšková S. / 136, Mik T. / 250 k 
3.B – 3 / Melcerová N. /131, Liebig M. /253, Ondrejka J. / 502 kg 
4.A – 3 / Urban D. / 111, Šlabiar  D.  /117, Mik R. / 250 kg 
5.A – 3 / Mikšiová  L. / 129, Cyprichová A. / 153, Petrášová E. / 212 kg 
6.A – 3 / Olejár j. / 103, Bátora J. / 114, Pipíšková J. / 136 kg 
7.A – 3 / Borko T. / 103, Ďurdinová S. / 114, Lukačovičová N. / 200 kg 
8.A – 1 / Píšová M. / 243 kg 
9.A – 1 / Michalíková A. / 114 kg 
Najviac : Ondrejka J. / 502 kg, Liebig M. / 253, bratia Mikovci  R.a T./po 250 kg.  
Spolu : 24 žiakov.                                                                   Ďakujeme: /ŠRŽ