obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
 
ZÁPIS  
do 1. ročníka ZŠ   
 29. 4. 2020  
    -  Zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí  
    -  Podrobnejšie informácie zverejníme priebežne  
    -  Ostatné dokumenty na stiahnutie v časti Dokumenty, Zápis do 1. ročníka  

 
  
15a03d82c853fd.jpg

   _______________________________________________________________________________

 
INFORMÁCIA  PRE  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
detí v materskej škole 

 

  ________________________________________________________________________________
 
 
INFORMÁCIA  PRE  STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE 
- ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ, ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
  
Vzhľadom na zatvorenie škôl a školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania prosíme Vás  zastavenie trvalých príkazov platieb za stravu a za réžie  na stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ, takisto ostatných stravníkov, vrátane zamestnancov. 
Zrealizované platby budú presunuté do ďalšieho obdobia – nasledujúce mesiace školského roka po otvorení škôl a školských zariadení. 
Pokiaľ sa školy a školské zariadenia neotvoria do 30.6.2020 vedúca školskej jedálne vykoná koncoročnú uzávierku. Vzniknuté preplatky na stravnom a réžiach budú vrátené stravníkom, zákonným zástupcom detí a žiakov na bankový účet. 
V prípade, že ste zmenili bankový účet informujte vedúcu ŠJ : lukacova.zsmalonecpalska@gmail.com
  ____________________________________________________________________________________
 
INFORMÁCIA  PRE  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
detí v školskom klube detí  
  
Vzhľadom na zatvorenie škôl a školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania prosíme Vás  zastavenie platieb na úhradu nákladov za pobyt detí  v školskom klube detí. 
Už zrealizované platby budú presunuté do ďalšieho obdobia – nasledujúce mesiace školského roka po otvorení škôl a školských zariadení. Pokiaľ sa školy a školské zariadenia neotvoria do 30.6.2020 uhradené platby budú presunuté do ďalšieho školského roka. 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
    
Opatrenia ministerstva školstva 
24.03.2020 

 
Školy ostanú zatvorené až do odvolania! 

 
-  Ruší sa Testovanie 9 – 2020 žiakov 9. ročníka 
-  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.  
-  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.  
-  Zápisy do základných škôl by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.  
-  V našej škole bude zápis do 1. ročníka 29.apríla 2020.  
-  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020, nebude sa vyžadovať potvrdenie od lekára.  
-  V našej škole bude zápis do materskej školy 4.5. - 6.5.2020 
-  Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. 
-  Nová platforma na dištančné vzdelávanie je na  webovskej stránke www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch. 
-  Neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka. 
-  Výzva pre rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť.
 


 
 
 ______________________________________________________________________________________Vážení rodičia, 
v súlade so závermi ústredného krízového štábu dnešným dňom sa ruší prevádzka všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza,  
t.j. na piatok 13.03.2020  je udelené riaditeľské voľno  
od 16.03.2020 sú školy zatvorené na 14 dní do 27.3.2020. 
Aj po tomto termíne sa môže situácia meniť, preto sledujte médiá a webovú stránku školy. 
 
RNDr. Ľubomíra Holíková 
                                                                                                         riaditeľka školy
 
 Prosíme rodičov a žiakov sledovať internetové portály - elektronickú žiacku knižku, portál www.bezkriedy.sk a mailovú komunikáciu, kde učitelia budú žiakom posielať učebné materiály.

 

 
___________________________________________________________________________________

Informácie pre rodičov

   
___________________________________________________________________________________
 

 

 
 

 
OZNAM   
Vzhľadom na opatrenia z usmernení súvisiacich
so šírením koronavírusu COVID-19 sa ruší činnosť
všetkých záujmových útvarov (krúžkov)
od 10.3. 2020 do 31.3.2020.

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ a MŠ prebieha
v bežnom režime. Žiadame všetkých naďalej
dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Do odvolania sa ruší aj prenájom priestorov
telocviční v popoludňajších hodinách okrem činnosti
Súkromnej ZUŠ Fantastic.

Situácia sa môže meniť, preto Vás prosíme, aby ste
sledovali naše aktuálne oznamy.
 
 

 
 

 
 

 
 

 Usmernenie ohľadne šírenia KORONAVÍRUSU
 

 
Ocenenie 
Pri príležitosti Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2019 bola naša škola vyhlásená v kategórii Ocenenie za olympijské aktivity ako jedna z troch najúspešnejších. 
Ocenenie sme získali za plnenie Olympijského odznaku všestrannosti a testovanie novej formy a metodiky Olympijského odznaku. 
 
Biologická olympiáda - školské kolo
Výsledky školského kola Biologickej olympiády kat. D: 
1.miesto: N. Lukačovičová  7.A 
 
2.miesto: D. Béžová    7.A
 
3.miesto: D. Ščípa   6.A
 
Ďalší úspešní riešitelia: Š. Rendek, M. Babiar, E. Karas a 4 žiaci neúspešní riešitelia.Víťazom gratulujeme,ostatným žiakom ďakujeme za účasť a snahu zapojiť sa do súťaže. 
 
Do okresného kola postupujú dvaja najlepší riešitelia školského kola, budeme im držať palce.  
 
Dejepisná olympiáda 
14. februára sa v CVČ na Novackého ulici v Prievidzi uskutočnil už 12. ročník dejepisnej olympiády. Našu školu v okresnom kole reprezentovali 2 žiaci. Boli  to 
Jakub Olejár zo 6.A triedy   a   Tobias Hepner z 9.A triedy. 
Obaja súťažiaci sa veľmi snažili vyriešiť náročné úlohy. Viac sa darilo  Tobiasovi  Hepnerovi, ktorý v silnej konkurencii obsadil krásne 6. miesto, stal sa úspešným riešiteľom okresného kola  dejepisnej olympiády. 
Gratulujeme a ďakujeme! 
 
img_20200305_095514.jpg
 


„Maskot EYOF Permoníci“ – výtvarná súťaž 
Do výtvarnej súťaže o maskota permoníka sa prihlásili len štyria žiaci z našej školy. O to väčšia im patrí vďaka, lebo prácu vyhotovili mimo školského vyučovania a dokonca počas ,,chrípkových prázdnin“. Sú to žiaci 3.A – Samko Bobok, Kristínka Kinzlerová, 3.B – Timko Rendek a V.A – Lucka Ranušová.  
 
img_20200228_112710x.jpgimg_20200228_112652.jpgimg_20200228_112739.jpg
 
„Spomienky na prázdniny“ – výtvarná súťaž 
V mesiaci február sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej Centrom voľného času v Prievidzi ,,Spomienky na prázdniny“. Spomedzi prác, ktoré žiaci vytvorili, boli do okresného kola vybrané práce žiakov: 1.B -  Andrejka Bíru, 2.A - Lauriky Mečiarovej  V. A – Nelky  Balážovej,  Sašky Markovej, Lucky Ranušovej,  Lauriky Chovancovej, Tomáška Hostačného,  VI.A – Radky Juríkovej, Martinka Žillu, VIII.A – Emky Psotovej. 
Za ich snahu, poctivú prácu a krásne práce im ďakujeme. Veríme, že v okresnom kole uspejeme. 
img_20200221_155405x.jpgimg_20200221_155418x.jpgimg_20200221_155427x.jpgimg_20200221_155435x.jpg
img_20200221_155441x.jpgimg_20200221_155458x-1.jpgimg_20200221_155505x.jpgimg_20200221_155510x-1.jpg
 
prazdniny.jpg
 
 
Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy! 
 
 
    
Ďakujeme, že nás aj tento rok podporíte Vašimi
 2 % z dane.
   
Tlačivo Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov FO - nájdete po kliknutí na obrázok:  
2percenta.jpg
Hviezdoslavov Kubín - 2.stupeň 
Dňa 20. 2. 2020 sa konal 66. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 
Vyhodnotenie: 

II. kategória - poézia 
1. miesto: neudelené 
2. miesto: Jakub Bátora - 6. A 
3. miesto: Tomáš Hostačný - 5. A 

 
II. kategória - próza 
1. miesto: Šimon Rendek - 6. A 
2. miesto: Laura Chovancová - 5. A 
3. miesto: Lea Cagáňová - 5. A 

 
III. kategória - poézia 
1. miesto: Emma Nagyová - 9. A 
2. miesto: Lucia Mokrá - 7. A 
                  Branko Priehoda - 8. A 
3. miesto: neudelené 

 
III. kategória - próza 
1. miesto: Tamara Halenárová - 9. A 
2. miesto: Kristína Pekárová - 7. A
3. miesto: Kristína Grácová - 9. A 
                  Monika Rusnáková - 8.A

  Výhercom srdečne gratulujeme!
 

 

 
img_20200305_095219.jpg
 
Divadelné predstavenie v DAB Nitra 
Dňa 19. 2. 2020 sa žiaci 5. až 7. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v DAB Nitra. S veľkým záujmom si pozreli rozprávku na motívy legendy o bájnom anglickom ľudovom hrdinovi Robinovi Hoodovi, ktorý bol šľachetný zbojník, pomstiteľ bezprávia a ochranca chudobných. Rozprávka okrem dobrodružstva, tajomstva, odvahy a lásky priniesla pozitívne hodnoty ako boj proti bezpráviu, boj za spravodlivosť, ochranu utláčaných a chudobných a hlavne je to príbeh, kde dobro zvíťazí nad zlom. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo a z divadla odchádzali plní dojmov a zážitkov. 
img_20200219_100229.jpg
 
Hviezdoslavov Kubín    
  Dňa 19.2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov 2.- 4. ročníka.  (1. stupeň).
   
 
Vyhodnotenie  
1. Július Pasovský IV.A    
2. Adam Fedor III.B   
3. Diana Gurečková IV.A    
   
      V okresnom kole budú školu reprezentovať - Július Pasovský v prednese poézie a v prednese prózy Diana Gurečková. 
Víťazom gratulujeme! 
hk.jpg
 

Zber starých mobilov 
Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem!, ktorý organizujú Recyklohry v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko. Zber starých mobilov bude prebiehať od 10.2. do 30.4.2020.  Za každý 1 odovzdaný mobil získa škola až 10 bodov! Okrem toho môžu deti a žiaci získať nový tablet  alebo jednu zo 140 losovaných cien. 
Staré mobily noste na vrátnicu, tak ako všetky ostatné staré spotrebiče a baterky. 
 
 

Okresné kolo biologickej olympiády 
10.2. sa uskutočnilo OK Biologickej olympiády kategória C. Dievčatá z 9.A triedy v silnej konkurencii obstáli výborne.  Ema Lacová sa umiestnia na 2. mieste a postupuje na krajské kolo a  Kristína Grácová  obsadila krásne 5. miesto. 
Gratulujeme a Eme držíme palce v ďalšej súťaži. 

 
 
 
2. šachový turnaj SMART KIDS žiakov prievidzkých škôl 
11.2.2020 sme sa v zúčastnili 2. kola šachového turnaja. Z dôvodu chrípkových prázdnin nás reprezentovalo len 6 žiakov – Martin Jurica a Július Pasovský zo 4. A, Lukáš Oršula z 3.B, David Ščípa zo 6.A, Patrícia Pavlovičová zo 7.A a Adam Kulich z 9.A. 
Na záver boli vyhodnotené obe kolá. Z našich boli najúspešnejší – Patrícia Pavlovičová – 1. miesto v kategórii 2. stupeň dievčatá a celkové 10. miesto, Adam Kulich – 5. miesto v kategórii 2. stupeň chlapci aj celkovo a medzi najmladšími – Július Pasovský – celkové 9. miesto v kategórii 1. stupeň. 
20200211_085115.jpg20200211_085540.jpg20200211_112232.jpg


 
Hlasovanie je predĺžené do 14.2.2020 

Prosíme, zahlasujte o zdravší interiér pre naše deti. 
 
Stačí 1 like. 
 
Ďakujeme

 
Karneval 
V deň dostávania polročného hodnotenia sa naši žiaci v hojnom počte zabavili na karnevale, ktorý ponúkol pestrý program, zábavu, súťaže a tanec. Deti sa prezliekli do krásnych masiek a radostne si užívali na parkete v tanečnom rytme alebo v súťažnom duchu. Ani sa nám nechcelo ísť domov, taká tam bola príjemná atmosféra.  
Už teraz sa tešíme na ďalší karneval!