obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  - Ekorok
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Výtvarná tvorivá dielňa 
28.10.2019 sa konala výtvarná tvorivá dielňa, ktorej sa zúčastnili žiaci od 2. - 9. ročníka (2.A - Paťka Petrikovičová, Terezka Výškrabková, 3.B Timko Rendek, 4.A Dianka Gurečková, 5.A  Emka Petrášová, Lucka Ranušová, Emka Mokrá, Laurika Chovancová, 9.A Saška Michalíková). Pracovali s prírodným materiálom - hlinou na rovnakej téme - Anjel. Spracovať ho mohli plošne alebo 3D. Nebolo to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo, ale vytvorení anjeli nás presvedčili, že v našej škole sú ešte stále deti šikovné a zručné. Ďakujeme im za ochotu a prácu. Ich práce budú reprezentovať našu školu na okresnej súťaži v Centre voľného času v Prievidzi.
 
 
xxanjel1.jpgxxxanjel2.jpgxxanjel3.jpgxxxanjel5(1).jpg
xxxanjel5(2).jpgxxxanjel7(1).jpgxxxanjel7(2).jpg
 
Zapojenie školy do „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému  dňu školských knižníc 28.10.2019 
Život musí mať cveng ako kov 
Podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc sú už tradíciou a sú realizované formou divadelného predstavenia. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Témou bolo 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Do príprav programu sa zapojili žiaci 3.A, 7.A a 9.A  triedy. Kultúrny program mal nielen náučný, ale aj zábavný charakter. Deviataci odohrali  tri Tajovského poviedky:  Mamka Pôstková, Do konca a Otelený richtár, siedmaci sa predstavili v rozprávkach Macko Pu a Prasiatko Peppa a tretiaci v rozprávke Trolovia. Všetky scénky boli podfarbené hudbou, čo diváci ocenili. 
S nadšením a zanietením pripravené scénky, tančeky, vlastnoručne zhotovené kostýmy a rekvizity si získali divákov. Najväčšou odmenou bol potlesk a pochvalné slová nielen detí, ale i pedagógov, ktorí sa na vystúpení zúčastnili. 
dsc08310.jpgdsc08312.jpgdsc08314.jpgdsc08316.jpg
dsc08317.jpgdsc08318.jpgdsc08320.jpgdsc08322.jpg
dsc08323.jpgdsc08324.jpgdsc08325.jpgdsc08328.jpg
dsc08343.jpgdsc08345.jpgdsc08348.jpgdsc08346.jpg
dsc08377.jpgdsc08367.jpgdsc08374.jpgdsc08382.jpg
 
Učíme sa divadlom 
23.10. 2019 sme riešili záhadu rodu Baskervill, dostali sme sa do kraja nebezpečných močiarov, ktoré pohltia všetko a všetkých. To sme s napatím sledovali divadelné predstavenie Sherlock Holmes z pera slávneho autora detektívok sira Arthura Conana Doyla. Divadelné predstavenie bolo veľmi zaujímavé, žiakom sa páčilo. 
Taktiež boli spokojní s predstavením M.R.Štefánik, ktoré pre školy pripravilo RKC dňa 29.10. 2019 
Ľudový súbor Malý Vtáčnik sa predstavil s pásmom spevu, tanca i hovoreného slova. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí zo života významnej osobnosti, akou Štefánik nepochybne bol.  V tomto predstavení bolo zaujímavé aj to, že v závere za každú zúčastnenú školu súťažilo 3-členné družstvo. Odpovedali na otázky, ktoré súviseli s predstavením. Našu školu veľmi pekne reprezentovali Alexandra Michalíková a Andrej Krško z 9.A triedy a Peter Orem z 8.A triedy. 
Oboch predstavení  sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka našej školy. 
stefanik_2.jpgstefanik_1.jpg
jesenne.jpg
 
Záložka do knihy spája školy 
10. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne, nesie  v tomto školskom roku názov: 
List za listom - baví ma čítať 
Do projektu sa už tradične zapojili aj žiaci našej školy. 240 záložiek bolo vytvorených a odoslaných žiakom pridelenej partnerskej školy do  Základnej školy v Čechách, Chitussiho námestie 153, Ronov nad Doubravou. 
zaloz1.jpgzaloz2.jpgzaloz3.jpg
 
Funny English- Halloween 
Viete, kedy sa najmä v anglicky hovoriacich krajinách oslavuje Halloween? Čo je to jack-o‘- lantern? Čo znamená výraz trick or treat? 
Naši tretiaci a štvrtáci Vám to radi vysvetlia. Na halloweenskej hodine angličtiny v závere októbra sa zoznámili s históriou tohto sviatku, ktorý časovo spadá do obdobia našich „dušičkových sviatkov“. S veľkým zaujatím počúvali legendu o opilcovi Jackovi, niektorí sa trošku báli pri videu, ale všetci v ňom našli tradičné postavy (a samozrejme, že ich vedeli pomenovať po anglicky): ghost, witch, skeleton, zombie, black cat, vampire a iné. 
Naučili sa pesničku, v ktorej všetky tieto postavičky vystupujú ako masky počas koledovania. Tretiaci si v skupinách vytvorili svojich kostlivcov a štvrtáci riešili hádanky a naučili sa vytvoriť vlastné zaklínadlo. 
30.októbra sú jesenné prázdniny, tak možno si ešte stihnete vyrezať aj strašidelnú tekvičku. 
img_0529.jpgimg_0530.jpgimg_0532.jpgimg_0533.jpg
 
V múzeu 
21.10. sa trieda 9.A vybrala do Hornonitrianskeho múzea. Žiaci si pozreli expozíciu Rastlinstvo a živočíšstvo hornej Nitry, Euro naše euro - obehové a jubilejné dvojeurové mince štátov Európskej únie (zo zbierok členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti) a zamerali sa najmä na výstavu venovanú 30. výročiu nežnej revolúcie pod názvom Život pred nežnou. Zo zaujímavého výkladu lektora múzea sa veľa dozvedeli o živote v našom meste, ale i v celej republike v predchádzajúcom režime. Poznatky využijú na hodinách dejepisu. 
  
  
 
Šachový turnaj 
V utorok 22.10.2019 sa 33 žiakov z 2.-9. ročníka zúčastnilo šachového turnaja, ktorý poriadal Slovenský šachový zväz. Žiaci menej aj viac zdatní v šachovej hre si vyskúšali hru s viacerými hráčmi ako na ozajstnom šachovom turnaji. Šachoví rozhodcovia kontrolovali šachovú hru, zapisovali body a žiaci si medzi sebou vymenili šachové skúsenosti. 
20191022_082238.jpg20191022_082301-1.jpg20191022_090303.jpg
20191022_090331.jpg20191022_100948.jpg
Projekt AdTech  
V rámci cezhraničného projektu AdTech, do ktorého je zapojené mesto Prievidza s mestom Karviná, si 9. októbra 2019 učitelia v rámci výmennej stáže vymenili skúsenosti a postrehy z implementácie vzdelávacieho projektu AdTech do školských vzdelávacích programov. 
Do projektu sú zapojení žiaci 7. až 9.ročníka v rámci prírodovedných predmetov. Cieľom projektu je vzbudiť u žiakov záujem o technické odbory, oboznámenie sa s technológiami a využitím 3D tlače. 
V našej škole sa na otvorených hodinách pre karvinských pedagógov prezentovali žiaci 7. A triedy na hodine techniky a 8.A triedy na hodine matematiky spolu s p.uč. Mgr. A Plaštiakovou a Mgr. A. Lukačovičovou, kde ukázali, ako sa im darí spoznávať 3D technológie a ich využitie v praxi.
 
mojmobil785.jpgmojmobil790.jpgmojmobil792.jpgmojmobil793.jpg
 
Zber papiera 2019/2020  -  vyhodnotenie 
  
Zber papiera sa uskutočnil v termíne od 16.9.2019  - do 5.10.2019.  
Do zberu boli zapojené všetky triedne kolektívy aj MŠ.  
Vyzbieralo sa 9 390 kg papiera. Na jedného žiaka je to priemerne 43,27 kg. 
Suma: 469,50€.  
Školská rada žiakov ďakuje všetkým spolužiakom, rodičom,  pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa do zberu zapojili.  
Taktiež ďakujeme žiakom  9.A triedy  a to R. Škandíkovi, B. a R. Mečárovi, ktorí aktívne  
pri zbere pomáhali. Poďakovanie patrí aj p. školníkovi T. Rendekovi.  
Odkaz: Pripravuj sa na nový zber.
 
Celkové  vyhodnotenie  podľa tried:                      Podľa  množstva  v kg 
1.A   - 188 kg                             1.m. -  3.B -  1335 kg - 30€  
1.B   - 408                                  2.m. – 5.A -  1277 kg - 25  
2.A   - 813                                  3.m. – 3.A – 1122 kg - 20 
3.A   - 1122                                4.m. -  6.A – 1065 kg - 15  
3.B   - 1335                            5.m. – 4.A – 875kg 
4.A   - 875                              6.m. – 2.A - 813
5.A   - 1277                            7.m. – 7.A - 720 
6.A   - 1 065                           8.m. – 8.A - 568 
7.A  -  720                              9.m. – 1.B - 408 
8.A   - 568                            10.m. – 9.A - 309 
9.A   - 309                            11.m. – 1.A – 188 
  
Nad  100 kg  papiera  doniesli  títo  žiaci 
1.A – 0 
1.B – 0 
2.A - 3 / Kňažický D./107, Stebnický A. /113, Molnárová T./120kg 
3.A – 4 / Kinzler A., Kinzlerová K. / 110, Pipíšková S. / 136, Mik T. / 250 k 
3.B – 3 / Melcerová N. /131, Liebig M. /253, Ondrejka J. / 502 kg 
4.A – 3 / Urban D. / 111, Šlabiar  D.  /117, Mik R. / 250 kg 
5.A – 3 / Mikšiová  L. / 129, Cyprichová A. / 153, Petrášová E. / 212 kg 
6.A – 3 / Olejár j. / 103, Bátora J. / 114, Pipíšková J. / 136 kg 
7.A – 3 / Borko T. / 103, Ďurdinová S. / 114, Lukačovičová N. / 200 kg 
8.A – 1 / Píšová M. / 243 kg 
9.A – 1 / Michalíková A. / 114 kg 
Najviac : Ondrejka J. / 502 kg, Liebig M. / 253, bratia Mikovci  R.a T./po 250 kg.  
Spolu : 24 žiakov.                                                                   Ďakujeme: /ŠRŽ 
  
dsc08289.jpgdsc08292.jpg
 
Malonecpalská športovo – zábavná párty 
Piatok 27. septembra sa za príjemného počasia na našom školskom dvore uskutočnila športovo – zábavná akcia. Deti si mohli zasúťažiť so svojimi kamarátmi a spolužiakmi, na pomoc im prišli aj rodičia či súrodenci. K tomu všetkému nám hrala rezká hudba. Silu, rýchlosť, um a zručnosť si merali deti na dvanástich stanovištiach. Hoci im na sladkú odmenu stačilo absolvovať osem aktivít, mnohí si s chuťou vyskúšali všetky a to nielen raz. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto školskej akcie. 
dsc08140.jpgdsc08142.jpgdsc08148.jpgdsc08149.jpg
dsc08154.jpgdsc08158.jpgdsc08161.jpgdsc08164.jpg
dsc08172.jpgdsc08183.jpgdsc08184.jpgdsc08200.jpg
dsc08204.jpgdsc08205.jpgdsc08213.jpgdsc08220.jpg
 
Európsky deň jazykov 2019 v našej škole 
26. september si každoročne pripomíname ako Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť čoraz viac ľudí, aby sa učili cudzie jazyky. V našej škole majú žiaci možnosť učiť sa tri cudzie jazyky: anglický, nemecký a ruský. 
V týždni od 23. do 27. septembra 2019 sme tento sviatok oslávili rozmanitými aktivitami.  Najmenší angličtinári, žiaci prvého až tretieho ročníka sa naučili  poznávať zvuky zvierat. Našli ich v milej pesničke The animals on the bus, ktorú sa ľahko naučili. Ich obrázky zdobia chodbu našej školy. Štvrtáci a piataci sa pobavili pri spoznávaní anglickej abecedy: zhotovili si obrázkovú abecedu, zasúťažili si v usporiadaní slov podľa abecedy aj online v rýchlosti vyhľadávania písmen anglickej abecedy. Piataci sa zamysleli , prečo majú radi angličtinu a svoje myšlienky spracovali formou plagátu. 
Šiestaci až deviataci si upevnili pomenovanie európskych krajín v angličtine na rôznej úrovni- vyhľadávanie v osemsmerovkách, priraďovanie krajiny a vlajky, práca so slepou mapou na papieri aj online, pomenovanie národností aj jazyka. Vypracovali aj plagát s frázami v rôznych jazykoch. Nemčinári sa zamerali na nemecké pranostiky, príslovia a porekadlá, ktoré spracovali formou plagátov. Ruštinári si prehĺbili slovnú zásobu  na tému Ľudské telo. 
Dôležitosť štúdia cudzích jazykov si naši žiaci uvedomujú čoraz intenzívnejšie. Majú doma príklady svojich rodičov, ktorí pracujú v zahraničí, mnohé rodiny majú príbuzných v cudzine , a nielen v Európe, mnohí uvažujú nad štúdiom v zahraničí, pozerajú seriály, hrajú hry a počúvajú hudbu v rôznych jazykoch. Dúfajme, že vyučovanie cudzích jazykov  nebude pre našich žiakov iba nepríjemnou povinnosťou, ale často aj zábavou, ako to bolo aj v poslednom septembrovom týždni. 
Za PK cudzích jazykov PaedDr. Eva Maxinová 
 
Stolný tenis 
3.10. sme absolvovali obvodné kolo v stolnom tenise. Naše družstvo v zložení Matúš Jankovič, Andrej Krško a David Görög podľahlo postupne ZŠ Mariánskej a ZŠ Energetikov. Našim najúspešnejším hráčom bol Matúš Jankovič, ktorý zo 4 zápasov vyhral 3.

 
20191003_134921.jpg
totomzp.jpg
 
Cezpoľný beh 
Už tradične začíname súťaže na úrovni okresu práve cezpoľným behom. Tento rok nás reprezentovali za družstvo chlapcov Lukáš Michaleje /8.A/, Filip Martinec /9.A/, Filip Vida /8.A/ a dievčatá Ema Lacová /9.A/, LauraVidová /8.A/ a Emma Psotová /7.A/. 
Najúspešnejší jednotlivec bol Lukáš Michaleje na 5. mieste. Družstvo chlapcov skončilo na 5. mieste z 19 škôl. Dievčatá celkovo obsadili 13. miesto. 
20190919_095624.jpg
 
Deň gramotnosti  
 6. 9. 2019 sa naša škola už tradične zapojila k výzve Deň gramotnosti. Žiaci na 1. stupni sa zapojili do projektu Eko Alarm - „Veselá a smutná zubná kefka“. Žiaci budú v triedach zbierať staré použité zubné kefky, ktoré sa budú recyklovať. Vyučujúce porozprávali žiakom a ústnej hygiene a správnom čistení zubov. 
Prváci si pozreli film o Zubožrútovi a naučili sa pieseň od M. Jaroša – Veselé zúbky.  Vypracovali pracovné listy, vytvorili zubné kefky z papiera. Druháci si pozreli prezentáciu o umývaní zubov a vytvorili animačnú tváričku na umývanie zubov. Tretiaci vytvorili pracovný list o zubnej hygiene, plagát a zberný box na použité zubné kefky. Štvrtáci sa dozvedeli o histórii zubnej kefky a vytvorili knihu a ilustrácie o zubnej kefke. 
Aktivity boli zamerané na podporu a zvýšenie gramotnosti čitateľskej, matematickej, finančnej, informačnej a prírodovednej. 
Náplň blokového vyučovania bola veľmi bohatá. Žiaci sa s radosťou zapojili do plnenia aktivít. Dokázali, že sú zdatní v jednotlivých oblastiach gramotnosti. 
mork1.jpgmork2.jpgmork4(2).jpgmork4(1).jpg
 
Na 2. stupni žiaci plnili úlohy, pri ktorých si  rozvíjali rôzne druhy gramotností. 
V 5. ročníku to bola najmä gramotnosť sociálna, cieľom ktorej bolo pri téme Všetko o mne zamyslieť sa nad rôznymi stránkami svojho života: rodina, priatelia, záľuby, sny, obľúbené aj neobľúbené veci. Projekty deti tvorili aj v aktivitách rozvíjajúcich matematickú a finančnú gramotnosť. 
Šiestaci sa venovali rozvoju štatistickej a prírodovednej gramotnosti, pričom vytvorili veľmi pekne spracované pracovné listy. 
Siedmaci a ôsmaci sa zamerali na sociálnu a najmä čitateľskú gramotnosť. Venovali sa významnej literárnej osobnosti – J.G.Tajovskému, pri príležitosti 145. výročia narodenia spisovateľa. Pracovali s digitálnou knižnicou, ale aj so  zbierkami poviedok autora. Získané poznatky následne spracovali formou vytvorenia záložiek do knihy s tematikou obsiahnutou v diele  Tajovského. 
V 9.A triede sa naši najstarší žiaci venovali rozvoju jazykovej, finančnej a štatistickej gramotnosti. Informácie vyhľadávali na internete, konfrontovali údaje poskytované médiami s realitou. 
 IQ olympiáda 
V letných mesiacoch sa konalo finále 9. ročníka IQ olympiády. Táto celoslovenská súťaž bola určená najnadanejším a najinteligentnejším žiakom 5. - 9. ročníka. Náš nadaný žiak Juraj Petráš sa v rámci celého stredného Slovenska umiestnil na krásnom 10.mieste. 
Gratulujeme!
20190509t135803_0001.jpg

 
PROJEKT "ČERSTVÉ HLAVIČKY" 
V utorok 3.9.2019 sme v škole rozbehli projekt "Čerstvé hlavičky", ktorý sme vyhrali vďaka žiakom, učiteľom, rodičom, známym a priateľom školy. V spolupráci obchodnej siete Kaufland budú naši žiaci každý utorok počas celého školského roka 2019/2020 dostávať ovocie alebo zeleninu na desiatu z predajne Kaufland Nedožerská cesta 1192/15, Prievidza. 
Ďakujeme,že ste nám pomohli aj takýmto spôsobom zvýšiť u detí prísun ovocia a zeleniny a prispieť tak k ich zdravšiemu životnému štýlu. 
 
ch1.jpgch2.jpgch4.jpgch5.jpg
podakovanieets.jpg
 
Európsky týždeň športu 
Už tradične sa v období od 1.9. do 15.10. uskutočňujú športové aktivity s cieľom „rozhýbať Slovensko“. Aj naša škola sa zapája do tejto akcie a pripravili sme nasledujúce aktivity – prekážkové dráhy, zábavné športové súťaže, Školský Spartan, Týždeň kolektívnych športov, cvičenie s predškolákmi. 
3. A, B – 200m s prekážkami 
1. miesto : Tomáš Gyarmathy,   Nela Ofertálerová 
2. miesto: Lukáš Oršula,  Naomi Kaňuková 
3. miesto: Matúš Gajdoš,  Sandra Plášková 
 
Európsky týždeň športu 
Školský Spartan 
Pre žiakov 8. a 9. ročníka sme pripravili súťaž, ktorá zahŕňala dráhu s náročnejšími disciplínami ako šplh na žrdi a prebehnutie dráhy so závažím. 

 
Najúspešnejší :

  1. Lukáš Michaleje  8.A
  2. Filip Martinec  9.A
  3. Andrej Čižniar 9.A
 
Prekážková dráha 1. ročník 
Dievčatá 
1. miesto : Zuzanana Sýkorová 
2. miesto: Mia Bališová 
3. miesto: Barbora Jelínková 
Chlapci 
1. miesto: Michal Obešva 
2. miesto: Tomáš Urbanovský 
3. miesto: Lukáš Jánošík 
71331003_690339991470323_5976785126569279488_n.jpg
 
Prekážková dráha:  6. a 7. ročník  
1.    miesto: Jakub Bátora 
2.   miesto: Lucas Humaj 
3.   miesto: Nicolas Kriška 
 
V týždni od 23.9. do 27.9. sme mali Týždeň kolektívnych športov. Žiaci si mohli v poobedňajších hodinách postupne zahrať florbal, vybíjanú, malý futbal, volejbal a basketbal. Na jednotlivých športoch sa vystriedalo 59 žiakov od 3. po 9. ročník, pričom najväčší záujem bol o vybíjanú a ďalej futbal, florbal, volejbal, basketbal. 

 

 
 
 
 
unicef.jpg
 
POPLATKY ŠKD šk. rok 2019/2020  - informácie  
   Vážení rodičia,  
  
Na základe   VZN č.6/2019  mesta Prievidza   mesačný poplatok  na čiastočnú úhradu nákladov 
 spojených  s činnosťou ŠKD na škol.  rok 2019/2020   je stanovený na sumu 6 €   na mesiac. 
Príspevok  sa uhrádza v dvoch splátkach 
   1. splátka mesiace  IX – XII / 2019 :  24,00 €
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2020    :  36,00 € /
druhú splátku prosíme platiť vždy  až v mesiaci január – v žiadnom prípade nie v mesiaci december  
Príspevok treba uhradiť vždy vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZŠ.
Upozornenie:  
Pri nástupe dieťaťa do ŠKD je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade  
poplatku za ŠKD  a preukázať   nastavenie  ďalšej platby . Po splnení tejto podmienky 
môže dieťa navštevovať ŠKD. 
Možnosť  zaplatiť  celý šk. rok 2019/2020  – 60 € uhradiť do 10.9. 2019 
Poplatok môže byť  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Variabilný symbol Vášho dieťaťa je :    zadať meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený....... 
plagatik.jpg
 
Školský rok 2019/2020 

 

 

Školská konferencia 2019 
V stredu 26.6.2019 sa v priestoroch veľkej telocvične uskutočnila školská konferencia, ktorá sa radí medzi tradičné podujatia školy. 
Cieľom konferencie je predstaviť zaujímavé žiacke projekty, ktoré boli vytvárané počas projektových dní a blokového vyučovania, žiaci si však môžu zvoliť aj vydarené projekty z vyučovania rôznych predmetov. 
Konferencia bola rozdelená na 2 časti podľa veku. Od 9. hodiny mali priestor na prezentáciu žiaci 1. stupňa. Ich príspevky mali rozmanitú formu: v prezentácii výstupov blokového vyučovania ku Dňu Zeme odzneli pesničky prvákov i zhrnutie ich triedneho projektu o Bambuľkovi, ukázali, že vedia spievať aj po anglicky. Druháci z 2.A predstavili svoj projekt o recyklácii odpadu a žiaci 2.B si zvolili tému Ľudské telo. Tretiakov zaujali živočíchy a štvrtáci áčkari kreatívne spracovali formou divadielka ekologickú problematiku. Béčkari sa predstavili divadielkom O rezancovej princeznej.