obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  - Ekorok
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
zapdet.jpg
 
ZÁPIS  
do 1. ročníka ZŠ   
 29. 4. 2020  
    -  Zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí  
    -  Podrobnejšie informácie zverejníme priebežne  
    -  Ostatné dokumenty na stiahnutie v časti Dokumenty, Zápis do 1. ročníka  

 
 
15a03d82c853fd.jpg

   _______________________________________________________________________________

 
INFORMÁCIA  PRE  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
detí v materskej škole 

 

  ________________________________________________________________________________
 
 
INFORMÁCIA  PRE  STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE 
- ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MŠ A ŽIAKOV ZŠ, ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
  
Vzhľadom na zatvorenie škôl a školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania prosíme Vás  zastavenie trvalých príkazov platieb za stravu a za réžie  na stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ, takisto ostatných stravníkov, vrátane zamestnancov. 
Zrealizované platby budú presunuté do ďalšieho obdobia – nasledujúce mesiace školského roka po otvorení škôl a školských zariadení. 
Pokiaľ sa školy a školské zariadenia neotvoria do 30.6.2020 vedúca školskej jedálne vykoná koncoročnú uzávierku. Vzniknuté preplatky na stravnom a réžiach budú vrátené stravníkom, zákonným zástupcom detí a žiakov na bankový účet. 
V prípade, že ste zmenili bankový účet informujte vedúcu ŠJ : lukacova.zsmalonecpalska@gmail.com
  ____________________________________________________________________________________
 
INFORMÁCIA  PRE  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  
detí v školskom klube detí  
  
Vzhľadom na zatvorenie škôl a školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania prosíme Vás  zastavenie platieb na úhradu nákladov za pobyt detí  v školskom klube detí. 
Už zrealizované platby budú presunuté do ďalšieho obdobia – nasledujúce mesiace školského roka po otvorení škôl a školských zariadení. Pokiaľ sa školy a školské zariadenia neotvoria do 30.6.2020 uhradené platby budú presunuté do ďalšieho školského roka. 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
    
Opatrenia ministerstva školstva 
24.03.2020 

 
Školy ostanú zatvorené až do odvolania! 

 
-  Ruší sa Testovanie 9 – 2020 žiakov 9. ročníka 
-  Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.  
-  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.  
-  Zápisy do základných škôl by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.  
-  V našej škole bude zápis do 1. ročníka 29.apríla 2020.  
-  Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020, nebude sa vyžadovať potvrdenie od lekára.  
-  V našej škole bude zápis do materskej školy 4.5. - 6.5.2020 
-  Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. 
-  Nová platforma na dištančné vzdelávanie je na  webovskej stránke www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch. 
-  Neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka. 
-  Výzva pre rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť.
 


 
 
 ______________________________________________________________________________________Vážení rodičia, 
v súlade so závermi ústredného krízového štábu dnešným dňom sa ruší prevádzka všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza,  
t.j. na piatok 13.03.2020  je udelené riaditeľské voľno  
od 16.03.2020 sú školy zatvorené na 14 dní do 27.3.2020. 
Aj po tomto termíne sa môže situácia meniť, preto sledujte médiá a webovú stránku školy. 
 
RNDr. Ľubomíra Holíková 
                                                                                                         riaditeľka školy
 
 Prosíme rodičov a žiakov sledovať internetové portály - elektronickú žiacku knižku, portál www.bezkriedy.sk a mailovú komunikáciu, kde učitelia budú žiakom posielať učebné materiály.

 

 
___________________________________________________________________________________

Informácie pre rodičov

   
___________________________________________________________________________________
 

 

 
 

 
OZNAM   
Vzhľadom na opatrenia z usmernení súvisiacich
so šírením koronavírusu COVID-19 sa ruší činnosť
všetkých záujmových útvarov (krúžkov)
od 10.3. 2020 do 31.3.2020.

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ a MŠ prebieha
v bežnom režime. Žiadame všetkých naďalej
dodržiavať prísne hygienické opatrenia.

Do odvolania sa ruší aj prenájom priestorov
telocviční v popoludňajších hodinách okrem činnosti
Súkromnej ZUŠ Fantastic.

Situácia sa môže meniť, preto Vás prosíme, aby ste
sledovali naše aktuálne oznamy.
 
 

 
 

 
 

 
 

 Usmernenie ohľadne šírenia KORONAVÍRUSU
 

 
Ocenenie 
Pri príležitosti Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia o Cenu Krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2019 bola naša škola vyhlásená v kategórii Ocenenie za olympijské aktivity ako jedna z troch najúspešnejších. 
Ocenenie sme získali za plnenie Olympijského odznaku všestrannosti a testovanie novej formy a metodiky Olympijského odznaku. 
 
Biologická olympiáda - školské kolo
Výsledky školského kola Biologickej olympiády kat. D: 
1.miesto: N. Lukačovičová  7.A 
 
2.miesto: D. Béžová    7.A
 
3.miesto: D. Ščípa   6.A
 
Ďalší úspešní riešitelia: Š. Rendek, M. Babiar, E. Karas a 4 žiaci neúspešní riešitelia.Víťazom gratulujeme,ostatným žiakom ďakujeme za účasť a snahu zapojiť sa do súťaže. 
 
Do okresného kola postupujú dvaja najlepší riešitelia školského kola, budeme im držať palce.  
 
Dejepisná olympiáda 
14. februára sa v CVČ na Novackého ulici v Prievidzi uskutočnil už 12. ročník dejepisnej olympiády. Našu školu v okresnom kole reprezentovali 2 žiaci. Boli  to 
Jakub Olejár zo 6.A triedy   a   Tobias Hepner z 9.A triedy. 
Obaja súťažiaci sa veľmi snažili vyriešiť náročné úlohy. Viac sa darilo  Tobiasovi  Hepnerovi, ktorý v silnej konkurencii obsadil krásne 6. miesto, stal sa úspešným riešiteľom okresného kola  dejepisnej olympiády. 
Gratulujeme a ďakujeme! 
 
img_20200305_095514.jpg
 


„Maskot EYOF Permoníci“ – výtvarná súťaž 
Do výtvarnej súťaže o maskota permoníka sa prihlásili len štyria žiaci z našej školy. O to väčšia im patrí vďaka, lebo prácu vyhotovili mimo školského vyučovania a dokonca počas ,,chrípkových prázdnin“. Sú to žiaci 3.A – Samko Bobok, Kristínka Kinzlerová, 3.B – Timko Rendek a V.A – Lucka Ranušová.  
 
img_20200228_112710x.jpgimg_20200228_112652.jpgimg_20200228_112739.jpg
 
„Spomienky na prázdniny“ – výtvarná súťaž 
V mesiaci február sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej Centrom voľného času v Prievidzi ,,Spomienky na prázdniny“. Spomedzi prác, ktoré žiaci vytvorili, boli do okresného kola vybrané práce žiakov: 1.B -  Andrejka Bíru, 2.A - Lauriky Mečiarovej  V. A – Nelky  Balážovej,  Sašky Markovej, Lucky Ranušovej,  Lauriky Chovancovej, Tomáška Hostačného,  VI.A – Radky Juríkovej, Martinka Žillu, VIII.A – Emky Psotovej. 
Za ich snahu, poctivú prácu a krásne práce im ďakujeme. Veríme, že v okresnom kole uspejeme. 
img_20200221_155405x.jpgimg_20200221_155418x.jpgimg_20200221_155427x.jpgimg_20200221_155435x.jpg
img_20200221_155441x.jpgimg_20200221_155458x-1.jpgimg_20200221_155505x.jpgimg_20200221_155510x-1.jpg
 
prazdniny.jpg
 
 
Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy! 
 
 
    
Ďakujeme, že nás aj tento rok podporíte Vašimi
 2 % z dane.
   
Tlačivo Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov FO - nájdete po kliknutí na obrázok:  
2percenta.jpg
Hviezdoslavov Kubín - 2.stupeň 
Dňa 20. 2. 2020 sa konal 66. ročník súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 
Vyhodnotenie: 

II. kategória - poézia 
1. miesto: neudelené 
2. miesto: Jakub Bátora - 6. A 
3. miesto: Tomáš Hostačný - 5. A 

 
II. kategória - próza 
1. miesto: Šimon Rendek - 6. A 
2. miesto: Laura Chovancová - 5. A 
3. miesto: Lea Cagáňová - 5. A 

 
III. kategória - poézia 
1. miesto: Emma Nagyová - 9. A 
2. miesto: Lucia Mokrá - 7. A 
                  Branko Priehoda - 8. A 
3. miesto: neudelené 

 
III. kategória - próza 
1. miesto: Tamara Halenárová - 9. A 
2. miesto: Kristína Pekárová - 7. A
3. miesto: Kristína Grácová - 9. A 
                  Monika Rusnáková - 8.A

  Výhercom srdečne gratulujeme!
 

 

 
img_20200305_095219.jpg
 
Divadelné predstavenie v DAB Nitra 
Dňa 19. 2. 2020 sa žiaci 5. až 7. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v DAB Nitra. S veľkým záujmom si pozreli rozprávku na motívy legendy o bájnom anglickom ľudovom hrdinovi Robinovi Hoodovi, ktorý bol šľachetný zbojník, pomstiteľ bezprávia a ochranca chudobných. Rozprávka okrem dobrodružstva, tajomstva, odvahy a lásky priniesla pozitívne hodnoty ako boj proti bezpráviu, boj za spravodlivosť, ochranu utláčaných a chudobných a hlavne je to príbeh, kde dobro zvíťazí nad zlom. Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo a z divadla odchádzali plní dojmov a zážitkov. 
img_20200219_100229.jpg
 
Hviezdoslavov Kubín    
  Dňa 19.2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov 2.- 4. ročníka.  (1. stupeň).
   
 
Vyhodnotenie  
1. Július Pasovský IV.A    
2. Adam Fedor III.B   
3. Diana Gurečková IV.A    
   
      V okresnom kole budú školu reprezentovať - Július Pasovský v prednese poézie a v prednese prózy Diana Gurečková. 
Víťazom gratulujeme! 
hk.jpg
 

Zber starých mobilov 
Opäť sme sa zapojili do celoslovenskej zberovej akcie SMS-Starý Mobil Sem!, ktorý organizujú Recyklohry v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko. Zber starých mobilov bude prebiehať od 10.2. do 30.4.2020.  Za každý 1 odovzdaný mobil získa škola až 10 bodov! Okrem toho môžu deti a žiaci získať nový tablet  alebo jednu zo 140 losovaných cien. 
Staré mobily noste na vrátnicu, tak ako všetky ostatné staré spotrebiče a baterky. 
 
 

Okresné kolo biologickej olympiády 
10.2. sa uskutočnilo OK Biologickej olympiády kategória C. Dievčatá z 9.A triedy v silnej konkurencii obstáli výborne.  Ema Lacová sa umiestnia na 2. mieste a postupuje na krajské kolo a  Kristína Grácová  obsadila krásne 5. miesto. 
Gratulujeme a Eme držíme palce v ďalšej súťaži. 

 
 
 
2. šachový turnaj SMART KIDS žiakov prievidzkých škôl 
11.2.2020 sme sa v zúčastnili 2. kola šachového turnaja. Z dôvodu chrípkových prázdnin nás reprezentovalo len 6 žiakov – Martin Jurica a Július Pasovský zo 4. A, Lukáš Oršula z 3.B, David Ščípa zo 6.A, Patrícia Pavlovičová zo 7.A a Adam Kulich z 9.A. 
Na záver boli vyhodnotené obe kolá. Z našich boli najúspešnejší – Patrícia Pavlovičová – 1. miesto v kategórii 2. stupeň dievčatá a celkové 10. miesto, Adam Kulich – 5. miesto v kategórii 2. stupeň chlapci aj celkovo a medzi najmladšími – Július Pasovský – celkové 9. miesto v kategórii 1. stupeň. 
20200211_085115.jpg20200211_085540.jpg20200211_112232.jpg


 
Hlasovanie je predĺžené do 14.2.2020 

Prosíme, zahlasujte o zdravší interiér pre naše deti. 
 
Stačí 1 like. 
 
Ďakujeme

 
Karneval 
V deň dostávania polročného hodnotenia sa naši žiaci v hojnom počte zabavili na karnevale, ktorý ponúkol pestrý program, zábavu, súťaže a tanec. Deti sa prezliekli do krásnych masiek a radostne si užívali na parkete v tanečnom rytme alebo v súťažnom duchu. Ani sa nám nechcelo ísť domov, taká tam bola príjemná atmosféra.  
Už teraz sa tešíme na ďalší karneval!   
  
 
dsc08755.jpgdsc08756.jpgdsc08759.jpgdsc08761.jpg
dsc08763.jpgdsc08768.jpgdsc08769.jpgdsc08770.jpg
dsc08771.jpgdsc08775.jpgdsc08777.jpgdsc08782.jpg
dsc08787.jpgdsc08788.jpgdsc08824.jpgdsc08830.jpg
 

Lyžiarsky výcvik 2020 
V dňoch 27. až 31.1. sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý už tradične absolvujeme v Jasenskej doline. Výcviku sa zúčastnilo 34 žiakov, ktorí pracovali v 3 družstvách – začiatočníci, mierne pokročilí pod vedením Mgr. Mokrášovej a pokročilí pod vedením Mgr. Mojžišovej. 
Výcvik sme ukončili menším pretekom, kde medzi začiatočníkmi najúspešnejší boli Ema Psotová, Elizabeth Čičmancová, Alžbeta Juricová. V kategórií pokročilých to boli Lukáš Michaleje, Nina Lukačovičová a Ema Lacová. 
Okrem výcviku sa žiaci príjemne pobavili na večernom programe. 

20200127_193038.jpg20200130_115928.jpg
20200127_191117.jpg20200129_091509.jpg20200130_193235.jpg
 
POPLATKY    ŠKD  šk. rok 2019/2020  - informácie 
 OZNAM    ŠKD 
  
Žiadame rodičov, ktorí nemajú uhradenú druhú splátku za pobyt dieťaťa v ŠKD za obdobie  1. –  6. mesiac v roku 2020, aby túto čiastku uhradili do termínu 27.01.2020. 
Po uhradení, prosíme rodičov, aby informovali vychovávateľku svojho dieťaťa, prípadne doniesli doklad o zaplatení. 
Poznámka: V prípade, že ŠKD máte už na celý šk. rok 2019/2020 uhradený, považujte tento oznam za bezpredmetný. 
  
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2020    :  36,00 €  
Poplatok môže byť  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: IBAN: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Variabilný symbol Vášho dieťaťa je :    zadať meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený.


 K A R N E V A L
karneval.jpg
 
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka

20. novembra 2019 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl SR T5-2019.   
Naši piataci boli v testovaní úspešní.  
V oboch predmetoch dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom.  


Predmet 
Celoslovenský priemer 
Priemer školy 
Rozdiel priemernej úspešnosti školy 
oproti národnému priemeru 
Matematika 
63,4 %  
71,6 %  
+8,2 % 
Slovenský jazyk a literatúra    
64,8 %  
70,0 %  
+5,2 % 
  
            RNDr. Ľubomíra Holíková  
          riaditeľka školy  
 
Šport na škole 
V decembri sme uskutočnili viaceré športové aktivity v rámci našej školy. 
Florbalový zápas – VIII. A  -  IX. A     4  :  12 
                                  Víťaz  IX. A 
Stolný tenis – chlapci   1. miesto – Matúš Jankovič 
                                         2. miesto – Andrej Krško 
                                        3. miesto – Radoslav Mečár 
Prehadzovaná dievčatá – VIII. A  -  IX. A    3  :  1 
                                            Víťaz VIII. A 
tenisvskol.jpg
 Vianočné trhy 
20. decembra 2019 sme si v telocvični pozreli multikultúrny program "Vianoce u nás a vo svete", ktorý všetkých prítomných naladil na vianočnú pohodu a potom sme sa presunuli na 1. poschodie, kde prebiehali vianočné trhy. 
dsc08659.jpgdsc08662.jpgdsc08666.jpgdsc08670.jpg
dsc08677.jpgdsc08684.jpgdsc08687.jpgdsc08692.jpg
dsc08696.jpgdsc08702.jpgdsc08703.jpgdsc08706.jpg
dsc08710.jpgdsc08712.jpgdsc08715.jpgdsc08717.jpg
dsc08718.jpgdsc08720.jpgdsc08722.jpgdsc08723.jpg
vianocnyplag.jpg
vianocnyoznam.jpg
 Vianočná pošta 2019 

Žiaci z 2.A spolu s pani učiteľkou Mokrášovou a tetou knihovníčkou Silviou z mestskej knižnice v Prievidzi, sa rozhodli urobiť dobrý skutok. Na výtvarnej výchove vytvorili žiaci pekné vianočné pohľadnice, do ktorých vpísali vianočné želania. Cez Vianočnú poštu 2019 ich poslali tetám a ujom do Domova seniorov. Dúfame, že ich naše pohľadnice potešia a spríjemnia im nastávajúce vianočné chvíle.  
K tomuto peknému skutku sa pridali aj naši tretiaci. 
20191212_105256.jpg20191212_105320.jpg20191212_125509(0).jpg
20191212_125518.jpg20191216_120217.jpg20191216_150807.jpg
 
Vianočné dobrovoľnícke aktivity 
  
Milí naši spolužiaci, určite ste si všimli, že čas vianočný je čarovne  iný. Všetci máme k sebe akosi bližšie. Sme  lepší, milší, priateľskejší. A o to ide. Počas vianočného času viacej pomáhame. A to je dobré. Našu pomoc potrebujú deti, starí ľudia aj zvieratá.  
Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom, ktorí sa zapojili do vianočných zbierok , ktoré školská rada žiakov organizovala v mesiaci december. 
Boli to dve zbierky. 
1. Darček pod vianočný stromček finančná zbierka pre deti z detských domovov, ktorú organizoval Slovenský červený kríž.  
Vyzbierali sme sumu 70 €.  
Príspevok tried: 
1.A – 5€ 
1.B – 5 € 
2.A – 4 € 
3.A – 6,30€ 
3.B – 5 € 
4.A – 5 € 
5.A – 10€ 
6.A – 14,40€ 
7.A – 6 € 
8.A – 5 € 
9.A – 4,30€ 
SPOLU = 70€ 
  
2. Zbierka sladkostí ,,Deti deťom“ /Úsmev ako dar/ 
Daruj aspoň jednu sladkosť a vykúzliš sladký úsmev – zbierka sladkostí 
Deti deťom – zbierka trvanlivých potravín.
dsc08634.jpgdsc08635.jpg
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 
V predvianočnom týždni sa v školskej knižnici stretli riešitelia školského kola olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B. Pani učiteľky Maxinová a Marková vyhodnotili priebeh a výsledky 30. jubilejného ročníka. V kategórii mladších žiakov neboli úspešní riešitelia. Napriek tomu sladkú odmenu si odniesli Marián Fabian, Erik Karas zo 6.A a Kristián Zaťko zo 7.A za najvyšší počet bodov. V kategórii 1B boli traja úspešní riešitelia. Ich poradie bolo nasledovné: 
1. miesto: Kristína Kališová- 8.A 
2. miesto: Andrej Čižniar- 9.A 
3. miesto: Laura Vidová- 8.A 
Kristínka Kališová nás v januári bude reprezentovať v okresnom kole. Držíme palce a všetkým riešiteľom školského kola ďakujeme za účasť. 
                        Za PK cudzie jazyky PaedDr. Eva Maxinová 

 
dsc08642.jpg
 
Mikuláš 
 Mikuláš a jeho družina nesklamala naše deti ani tento školský rok. V piatok ráno o deviatej hodine zazvonil na chodbe zvonček. Mikuláš a jeho verní pomocníci anjel a čerti Beri a Feri s veľkým košom sladkostí  začali navštevovať  postupne triedy od tých najmenších až po najstarších žiakov. 
V každej triede strávili krátky čas a venovali sa deťom. Zisťovali u pani učiteliek kto bol dobrý, ale aj kto počas roka neposlúchal. Tí, ktorí to mali u Mikuláša trošku nahnuté, museli sľúbiť, že sa polepšia. Nakoniec všetko dobre dopadlo. 
Deti Mikulášovi dali pekný darček v podobe pesničky, vinšu či  básničky a Mikuláš im rozdal sladkosti. No a my sme s pani riaditeľkou zistili, že naše deti nezabudli čarovné slovíčko   ĎAKUJEME   Mikuláš! 
Ozaj, všimli ste si, kto mal najkrajšiu vianočnú výzdobu a kto vyhral mikulášsku sladkú odmenu ? 
Boli to triedy  2.A  a 5.A. 
***Želáme krásne Vianoce ***