obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
    Správy VVČ
    Školský poriadok
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - ŠKD
    Archív 2018/2019
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
    - Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Ekorok 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
    Archív 2008/2009
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  - Úspechy žiakov
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Veselo v letnom ŠKD


 
ceruzka.gif
 
O Z N A M    Š K O L S K E J   J E D Á L N E
 
           
  1. Z dôvodu čerpania dovolenky bude možnosť prihlásenia na stravu v školskom roku 2020/2021 v termíne od 24.8.2020 do 31.8.2020 v čase od 7,00 hod.-14,30 hod.
  2. Každý rodič / zákonný zástupca je povinný vypísať Zápisný lístok na stravovanie
  3. a priniesť ho do školskej jedálne. Na základe Zápisného lístka vydá riaditeľka školy Rozhodnutie o prijatí na stravovanie.
  4. Novinkou školského stravovania je platba Zálohovej platby na depozitný účet ZŠ – informácia  na Zápisnom lístku.
  5. Pri bezlepkovej diéte je potrebné priniesť potvrdenie od gastroenterológa s aktuálnym dátumom.
  6. V prípade, ak dieťa/žiak potrebuje inú diétnu stravu a školská jedáleň ju nepripravuje, rodič doloží potvrdenie od lekára, ktoré  nalepí na zadnú stranu Zápisného lístka a požiada o vyplácanie štátnej dotácie.
 
 __________________________________________________________________________________
  
 

  
Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky, 
  
čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.  
  
Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok. 
  
Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020. 
Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať už po druhýkrát jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý nový školský rok. 
  
Podporte našu školu a pomôžte nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia. 
 
 
hlavicky-2.jpg
 
 
Oznam pre rodičov a žiakov k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov školy  
počas mimoriadneho prerušenia vzdelávania  
na základe usmernenia ministra školstva zo dňa 28.4.2020 
  
Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si volí podľa podmienok žiakov vyučujúci. 
Vzdelávanie sa organizuje formou týždenného rozvrhu pre jednotlivé triedy, založenom na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. 
Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti.  Aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí učitelia posielajú žiakom podľa rozvrhu v dohodnutom čase od 9:00 do 13:00. 
Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne. Učitelia ich posielajú jedenkrát v týždni. 
Jednotliví pedagogickí zamestnanci oznámia svojím žiakom a ich rodičom vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) k výučbe. 
V jednotlivých ročníkoch sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný týždenný počet hodín záťaže žiakov, ktorý v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov:  
- čas strávený on-line vyučovaním alebo inou formou vyučovania,  
- čas potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané žiakom, 
- čas strávený samoštúdiom. 
  
 
Milá babička a milý deduško, veľmi mi chýbate 
Súťaž  Milá babička a milý deduško, veľmi mi chýbate, ktorú vyhlásilo Regionálne  kultúrne centrum v  Prievidzi už má víťazov! Zo všetkých prác bolo cítiť úprimný vzťah vnukov k starým rodičom a snahu prekonať súčasnú  nedobrovoľnú izoláciu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a blahoželáme Martinovi Žillovi, ktorý zvíťazil v kategórii   9  - 15 ročných žiakov. 
  
20200416_124839(0).jpg20200424_123736.jpg