obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
PROJEKT "ČERSTVÉ HLAVIČKY" 
V utorok 3.9.2019 sme v škole rozbehli projekt "Čerstvé hlavičky", ktorý sme vyhrali vďaka žiakom, učiteľom, rodičom, známym a priateľom školy. V spolupráci obchodnej siete Kaufland budú naši žiaci každý utorok počas celého školského roka 2019/2020 dostávať ovocie alebo zeleninu na desiatu z predajne Kaufland Nedožerská cesta 1192/15, Prievidza. 
Ďakujeme,že ste nám pomohli aj takýmto spôsobom zvýšiť u detí prísun ovocia a zeleniny a prispieť tak k ich zdravšiemu životnému štýlu. 
 
 
Európsky týždeň športu 
Už tradične sa v období od 1.9. do 15.10. uskutočňujú športové aktivity s cieľom „rozhýbať Slovensko“. Aj naša škola sa zapája do tejto akcie a pripravili sme nasledujúce aktivity – prekážkové dráhy, zábavné športové súťaže, Školský Spartan, Týždeň kolektívnych športov, cvičenie s predškolákmi. 
3. A, B – 200m s prekážkami 
1. miesto : Tomáš Gyarmathy,   Nela Ofertálerová 
2. miesto: Lukáš Oršula,  Naomi Kaňuková 
3. miesto: Matúš Gajdoš,  Sandra Plášková 
 
 
unicef.jpg
 
POPLATKY ŠKD šk. rok 2019/2020  - informácie  
   Vážení rodičia,  
  
Na základe   VZN č.6/2019  mesta Prievidza   mesačný poplatok  na čiastočnú úhradu nákladov 
 spojených  s činnosťou ŠKD na škol.  rok 2019/2020   je stanovený na sumu 6 €   na mesiac. 
Príspevok  sa uhrádza v dvoch splátkach 
   1. splátka mesiace  IX – XII / 2019 :  24,00 €
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2020    :  36,00 € /
druhú splátku prosíme platiť vždy  až v mesiaci január – v žiadnom prípade nie v mesiaci december  
Príspevok treba uhradiť vždy vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZŠ.
Upozornenie:  
Pri nástupe dieťaťa do ŠKD je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade  
poplatku za ŠKD  a preukázať   nastavenie  ďalšej platby . Po splnení tejto podmienky 
môže dieťa navštevovať ŠKD. 
Možnosť  zaplatiť  celý šk. rok 2019/2020  – 60 € uhradiť do 10.9. 2019 
Poplatok môže byť  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Variabilný symbol Vášho dieťaťa je :    zadať meno, priezvisko dieťaťa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený....... 
plagatik.jpg
 
Školský rok 2019/2020 

 

 

Školská konferencia 2019 
V stredu 26.6.2019 sa v priestoroch veľkej telocvične uskutočnila školská konferencia, ktorá sa radí medzi tradičné podujatia školy. 
Cieľom konferencie je predstaviť zaujímavé žiacke projekty, ktoré boli vytvárané počas projektových dní a blokového vyučovania, žiaci si však môžu zvoliť aj vydarené projekty z vyučovania rôznych predmetov. 
Konferencia bola rozdelená na 2 časti podľa veku. Od 9. hodiny mali priestor na prezentáciu žiaci 1. stupňa. Ich príspevky mali rozmanitú formu: v prezentácii výstupov blokového vyučovania ku Dňu Zeme odzneli pesničky prvákov i zhrnutie ich triedneho projektu o Bambuľkovi, ukázali, že vedia spievať aj po anglicky. Druháci z 2.A predstavili svoj projekt o recyklácii odpadu a žiaci 2.B si zvolili tému Ľudské telo. Tretiakov zaujali živočíchy a štvrtáci áčkari kreatívne spracovali formou divadielka ekologickú problematiku. Béčkari sa predstavili divadielkom O rezancovej princeznej. 
V druhej časti  vystúpili žiaci 2. stupňa. Programom konferencie sprevádzali nádejní moderátori Adam Svoboda a Laurika Lacková z 9.A. Piataci si pripravili 2 projekty: Výroba recyklovaného papiera a spomienky na projektový deň  o P. Dobšinskom. Šiestakov zaujala téma rodinného rozpočtu, podobne, v duchu finančnej gramotnosti sa niesol i projekt ôsmakov. Tí sa vo svojom príspevku zaoberali spôsobmi platenia. Siedmaci použili pri prezentácii aj priestorové modely. Ich téma bola Recyklácia odpadu. Deviataci uzavreli program konferencie prezentovaním grafov ako nástrojov na vyjadrenie štatistických údajov. 
V závere poďakovala všetkým prezentujúcim žiakom pani riaditeľka a popriala prítomným pekné prázdniny.  
E. Maxinová 
dsc07911.jpgdsc07922.jpgdsc07926.jpgdsc07937.jpg
dsc07954.jpgdsc07971.jpgdsc07978.jpgdsc07982.jpg
 
Olympijský deň na našej škole 
Cieľom olympijského dňa je zapojiť do športovania čo najviac ľudí. 
Na našej škole sme zorganizovali malú olympiádu pre žiakov 1. stupňa. Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v behu na 50m a v hode kriketovou loptičkou. Tretiaci a štvrtáci si zmerali sily v behu na 300m a v skoku do diaľky. Nemohol chýbať Beh olympijského dňa. 
Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili olympijských aktivít na námestí. 
20190621_110651.jpg20190621_111105.jpgdsc07835.jpg
dsc07847.jpgdsc07861.jpgdsc07871.jpg
 
Olympijský atletický deň žiakov ZŠ v Prievidzi 
Dňa 18.6.2019 súťažili žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ v atletických disciplínach bežeckých a technických. Našu školu reprezentovali Adam Gyarmathy, Tomáš Hostačný, Dominik Harman, Dominik Kleman, Adam Jendrál, Laura Chovancová, Iveta Balejová, Nela Chrenková, Lea Cagáňová, Matej Kulich. 
Najúspešnejší boli : 
Iveta Balejová – 3. miesto v skoku do diaľky, 3. miesto v hode kriketovou loptičkou 
Laura Chovancová – 3. miesto v behu na 50 m 
Nela Chrenková – 2. miesto v behu na 400 m 
Adam Jendrál – 3. miesto v behu na 600 m 
 
olbeh.jpgolbeh2.jpg
Plavecký výcvik 
 
Studený máj, vystriedal horúci jún. Žiaci III.A triedy sa tešili, že nemusia sedieť v horúcej triede a môžu sa schladiť v bazéne mestskej plavárne. Od 4. júna do 17. júna v čase najväčších horúčav chodili na plavecký kurz. Pretože plavecký výcvik absolvovali aj ako druháci, teraz im išlo o zdokonalenie v plávaní. A treba ich naozaj pochváliť. Všetci žiaci už vedia plávať a mnohí viacerými spôsobmi. Prajeme im, aby svoje zručnosti v naplno využili počas letných prázdnin.
 
Deň rodiny 
ZŠ s MŠ Malonecpalská oslávila Deň rodiny dňa 14.6.2019 programom, ktorý nám odprezentovali naši šikovní žiaci od predškolákov, až po skvelých moderátorov z radov deviatakov. Zábava pokračovala tancom-diskotékou. Rytmické letom prežiarené pesničky nás naladili na prichádzajúci prázdninový čas.  
dsc07705.jpgdsc07707.jpgdsc07710.jpgdsc07714.jpg
dsc07717.jpgdsc07718.jpgdsc07719.jpgdsc07721.jpg
dsc07723.jpgdsc07724.jpgdsc07725.jpgdsc07730.jpg
dsc07733.jpgdsc07743.jpgdsc07750.jpgdsc07752.jpg
 
MATEMATICKÝ KLOKAN 
Už tradične sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Školským šampiónom s úspešnosťou 100% sa stal Juraj Petráš (9.A) a ďalšími úspešnými riešiteľmi Martin Meluš (2.A), Ema Ranušová (2.B),Lukáš Rendek (3.A), Patrik Škandík (3.A), Matej Kulich (4.B), Tomáš Hostačný (4.B), Eliška Mikičová (5.A), Adam Kulich (8.A), Adam Svoboda (9.A) a Lenka Jánošíková (9.A). A keďže súťaž je určená pre všetkých, čo majú chuť súťažiť, dostali diplom a malú odmenu všetci. 
skratene.jpg
denrodiny.jpg
 
Týždeň dobrovoľníctva 
V týždni od 4.6. do 7.6. prebiehali na škole rôzne aktivity v rámci akcie Týždeň dobrovoľníctva. Žiaci spolu s pani učiteľkami čistili upratovali areál školy i mimo nej. Nezabudli ani na dopravné ihrisko na sídlisku Necpaly, kde sa chodí hrávať veľa detí zo školy. Hlavnou aktivitou tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva bolo vyčistenie átria školy – vytrhala sa burina, ostrihali sa okrasné stromčeky, povysádzali sa nové rastlinky. Pán školník postavil altánok, ktorý budú žiaci využívať na vyučovaní i mimo neho. Na konci týždňa všetkých tešil dobrý pocit z vykonanej práce. 

 
Mesto ocenilo najlepších žiakov
 
Dňa 10. 6. 2019  v obradnej sieni primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková a viceprimátor Ľuboš Jelačič odovdzali ocenenia najlepším žiakom prievidzských škol. Za našu školu si ocenenie prevzal Juraj Petráš, žiak 9.A triedy ktorý dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky vo vedomostných súťažiach, hlavne prírodovedného zamerania. Reprezentoval školu vo viacerých okresných kolách predmetových olympiád, kde bol úspešným riešiteľom s umiestnením na 1. mieste v matematickej olympiáde, na 3. mieste v technickej olympiáde, na 3. mieste v chemickej olympiáde, v ktorej bol úspešným riešiteľom aj v krajskom kole. Úspešným bol aj v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Najväčším Jurajovým úspechom je stopercentná úspešnosť v medzinárodnej súťaži Matematický klokan, kde v rámci Slovenska  s ďalšími šiestimi riešiteľmi získal 1. miesto. V celoslovenskej korešpondenčnej súťaži z matematiky Pikomat obsadil v kategórii 9 – 3. miesto a postúpil do celoslovenského finále IQ olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Mensa Slovensko pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. 
juraj.jpg
 
Slávnostné oceňovanie víťazov olympiád a súťaží za šk. rok 2018/2019 
            5. júna 2019 organizovalo Centrum voľného času Prievidza za účasti predstaviteľov OU Trenčín a mesta Prievidza v KaSS Slávnostné oceňovanie víťazov predmetových olympiád a záujmovo-umeleckých súťaží. 
Z našej školy boli ocenení: 
Juraj Petráš - Technická olympiáda, Matematická olympiáda, Chemická olympiáda 
Adam Svoboda - Technická olympiáda 
Kristína Kališová – Olympiáda v ANJ 
Kristína Grácová – Biologická olympiáda 
Naďa Babčanová, Karol Ferenczi – súťaž Logo mladých 
Gratulujeme!
 
Prievidzská kytica 
4. júna 2019 sa v CVČ Prievidzi konal už 33. ročník okresnej súťaže v aranžovaní pod názvom Prievidzská kytica, ktorú zorganizoval Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov.
Naša talentovaná žiačka Kristínka Grácová z 8.A triedy sa umiestnila v kategórii základných škôl na krásnom 3. mieste. 
Gratulujeme! 
kika.jpgkika1.jpg
 
 Zoo Lympiáda
30. mája sa deväť žiakov našej školy zúčastnilo celoslovenskej vedomostnej súťaže pod názvom ZOO Lympiáda. Súťaž sa konala v ZOO Bojnice. Spolu s ostatnými žiakmi z celého Slovenska si žiaci zmerali svoje poznatky zo zoológie a životného prostredia. Súťažilo sa priamo v areály ZOO na štyroch stanovištiach, kde každý odpovedal na otázky zo štyroch tém: 1. Tajomné mokrade, 2. Príroda na počutie, 3. Tajomstvá pod kožou, 4. Životný štýl bez odpadu.Súťažilo sa o hodnotné ceny a hlavnou výhrou bol bicykel. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, dosiahli sme veľmi pekné umiestnenia. 
Žiaci 1. stupňa: 
Matej Kulich- 3.miesto 
Alexandra Marková- 5. miesto 
Adam Gyarmathy- 6. miesto 
Ema Petrášová- 6. miesto  

Žiaci 2. stupňa: 
Alexandra Michalíková- 4. miesto 
Kristína Grácová- 7.miesto 
Adriana Michalíková- 8. miesto 
Ema lacová- 8.miesto 
David Ščípa- 14. miesto
 

Všetkým žiakom srdečne blahožaláme! 
mokrzoo.jpgzoo3.jpgzoo4.jpgzoo6.jpg
 
deti1.jpg
7408-6035-1558090972.jpg
 
Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,  
 čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.    
 
 Kaufland tento rok rozbieha projekt Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.   
 
 Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 5. júna 2019.   
 
Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 67 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2019/2020.   
 
  
Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.  
 
 Ďakujeme!   
hlavicky.jpg
 
Deň mestskej polície, ozbrojených a záchranných zložiek v Prievidzi 
V piatok 31. mája 2019 sa žiaci 2. až 4. ročníka zúčastnili Dňa polície. Žiaci si mohli vyskúšať techniku, ktorá je používaná týmito zložkami. Podujatie bolo určené predovšetkým mladým ľuďom, ktorí sa takýmto atraktívnym spôsobom mohli dozvedieť viac o práci policajtov, vojakov či záchranárov. Deti boli odmenené sladkými odmenami. 
61454233_372046210094668_5997319846247792640_n.jpg61459241_455444661871550_1792025600462946304_n.jpg61534122_2442187345831621_2912288607542706176_n.jpg61754771_654380858367866_2483444790281109504_n.jpg
61864585_382858852331327_5610609258727997440_n.jpg61926539_340429863321932_6413717956387143680_n.jpg62003024_2537626092937434_2609999252947992576_n.jpg
 
Školský výlet 29.5.2019 Habakuky 
Tak sme sa dočkali! Triedy 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A sa v stredu 29.5. vybrali na očakávaný školský koncoročný výlet, ktorý býva odmenou za celoročnú prácu žiakov vo svojich triedach a v oddeleniach ŠKD. 
Pre nepriaznivý vývoj počasia sme sa ocitli aj v B. Bystrici v Stredoslovenskom múzeu – Prírodovedné múzeum v Tihányovskom  kaštieli. Tu nás milé pani lektorky sprevádzali výstavou, kde sme si mohli obzrieť zvieratká a prírodniny zo Stredného Slovenska, videli sme dokumentárny film o divej rieke Belá, ktorá preteká Tichou a Kôprovou dolinou a veľký zážitok sme mali z pozorovania práce živých včielok v úli.    
A na Donovaloch v rozprávkovej krajine Habakuky sme si vychutnali tri rozprávky podľa nášho veľkého rozprávkara uja Dobšinského. Deti si túto rozprávkovu dedinku  mohli poobzerať, niečo milé si pre spomienku aj kúpiť a potom sme spokojní cestovali domov.  
Počasie nám nakoniec ukuchtilo pekný bezbúrkový deň, z ktorého budeme mať mnoho krásnych zážitkov. 
dsc07533.jpgdsc07535.jpgdsc07539.jpgdsc07540.jpg
dsc07543.jpgdsc07544.jpgdsc07545.jpgdsc07547.jpg
dsc07548.jpgdsc07550.jpgdsc07551.jpgdsc07552.jpg
dsc07554.jpgdsc07555.jpgdsc07556.jpgdsc07557.jpg
 
Krajské kolo v atletike 
Dňa 28.5.2019 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike, kde postúpil v behu na 1000m náš žiak – Adam Svoboda. V silnej konkurencii 25-tich pretekárov obsadil 10. miesto s časom 3 : 08,93.  Čas z okresného kola si zlepšil o 5 sekúnd. 
Gratulujeme ! 
 
Cvičíme s predškolákmi 
Aj tento rok si spolu zacvičili žiaci našej školy, žiaci 4. B a predškoláci. Začali sme obľúbenou  naháňačkou, po rozcvičení boli prebehy s prekážkami, štafetové hry, súťaž v rýchlom behu i hra na záver. 
Okrem toho, že deti urobili niečo pre svoje zdravie sa i výborne zabavili. 
 
Blokové vyučovanie – Burza firiem, 21.05. 2019 
Tento deň blokového vyučovania bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. Žiaci sa rozdelili na 2 skupiny. 1. skupinu tvorili žiaci 1. a 2. ročníka a 2. skupinu žiaci 3. a 4. ročníka. Žiaci 2. skupiny sa rozdelili na menšie skupiny po 3 – 4 žiakov a vymysleli si svoju vlastnú firmu alebo remeslo a ponúkali svoje služby žiakom z 1. skupiny. Napríklad, boli kaderníčky, bankári, kozmetičky, maséri, poštári, fitnes tréneri, manikérky a pod. Pripravili si svoje stanovisko, pomôcky a reprezentatívne plagáty ako reklamy. Žiaci 1. skupiny si medzitým pripravili hracie peniaze a s nimi museli hospodáriť nasledovne: danú časť dať do hracej banky na sporiaci účet, navštíviť aspoň 5 rôznych firiem a využiť ponúkané služby a za usporený zvyšok si na záver mohli kúpiť v bufete rôzne sladkosti a darčekové predmety. Bufet mali na starosť pani učiteľky. Žiaci z 2. skupiny si v bufete mohli nakúpiť zo zarobených hracích peňazí. Všetci tak mali možnosť pochopiť hospodárenie s peniazmi a hodnotu peňazí. Niektorým sa to podarilo lepšie, iným horšie. Všetci si však blokové vyučovanie užili, veľa sa naučili a tešia sa na podobný deň v budúcom školskom roku. 
dsc07431.jpgdsc07432.jpgdsc07433.jpgdsc07434.jpg
dsc07435.jpgdsc07436.jpgdsc07437.jpgdsc07438.jpg
dsc07439.jpgdsc07443.jpgdsc07444.jpgdsc07445.jpg
dsc07447.jpgdsc07449.jpgdsc07450.jpgdsc07451.jpg
fg1.jpgfg2.jpgfg5.jpgfg7.jpg
 
Blokové vyučovanie – finančná gramotnosť, 21.05. 2019 
Aj žiaci druhého stupňa sa zapojili do vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti. 
Žiaci 5. ročníka si rozšírili poznatky o peniazoch. Naša krajina je súčasťou Eurozóny, preto platíme eurami. V Európe sú však aj krajiny, kde sa eurom neplatí, čo poznajú žiaci predovšetkým z cestovania počas prázdnin. Mince a bankovky, ktoré používame sa odlišujú napríklad veľkosťou a farbou a majú bezpečnostné prvky proti falšovaniu. 
Šiestaci mali tému Príjmy a výdavky. Hlavným pravidelným príjmom je mzda za vykonanú prácu, ale pre niekoho to môže byť starobný či invalidný dôchodok alebo sociálna dávka. Výdavky sú spojené s uspokojovaním ľudských potrieb, no nie všetky patria medzi základné. Ak sa nechceme dostať do finančných problémov, mali by sme si zostaviť rozpočet. 
Žiaci 7.A rozoberali dôležitú tému Mzda. Ešte predtým ako sa zarobené peniaze dostanú na náš účet, nejaká časť z nich ubudne. Sú to príspevky do sociálnej a zdravotnej poisťovne a daň. Na internete je možné využiť mzdovú kalkulačku na výpočet čistej mzdy, ale aj zistiť priemerné mzdy v rôznych povolaniach. 
V 8. a 9. ročníku spoznávali žiaci rôzne formy platenia. Hoci mnohí ľudia ešte stále uprednostňujú platbu hotovosťou, väčšina pri nakupovaní využíva platbu kartou prostredníctvom platobného terminálu. Na to, aby sme zaplatili nájomné za byt alebo faktúru za telefón už tiež nemusíme chodiť na poštu, stačí využiť internetbanking alebo mobilbanking. 
fig_2019_1.jpgfig_2019_2.jpgfig_2019_3.jpgfig_2019_4.jpg
Atletika – starší žiaci a žiačky 
Naši žiaci absolvovali okresné kolo v atletike. Súťažilo sa v bežeckých disciplínach – 60m, 300m, 800/1000m a technických disciplínach – skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a vrh guľou. 
V súťaži jednotlivcov boli úspešní bežci na 1000m 1. miesto získal Adam Svoboda a 2. miesto Lukáš Michaleje. 
Družstvo chlapcov skončilo na 6. mieste z 21 škôl.
 
Našu školu reprezentovali : K. Ferenczi, S. Hanus, F.Martinec, L.  Michaleje, M. Pavlusík, A. Svoboda, R. Škandík, náhradník P. Cyprich, K. Grácová, T. Halenárová, L. Lacková, E. Lacová, E. Nagyová, E. Vidová, L. Vidová.
ateltika.jpg3.jpg
 

Modrý gombík

 

V dňoch 14. – 16. mája 2019 sme sa stali súčasťou zbierky Modrý gombík 2019.

Už 15. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten  náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc.

Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný deťom na východnej Ukrajine, ktoré už 6. rok žijú vo vojnovom konflikte.

V minuloročnej zbierke sme vyzbierali sumu 122,52 €. Tento rok  bol výnos zo zbierky 128,35 €. 
Okrem tejto pomoci sme z peňazí získaných za zber papiera zakúpili Darček pre život – 10 000 tabliet na čistenie vody v hodnote 45 €. 
img_20190515_080517.jpg
unice2.jpgunicef1.jpg
 
Malý futbal – starší žiaci 
Naši žiaci  odohrali 1. kolo školskej súťaže Jednota cup v malom futbale. So ZŠ Dobšinského sme vyhrali kontumačne a prehrali so 
ZŠ Energetikov 1 : 8. 
Naša zostava : S. Michaleje, L. Michaleje, F. Sojka, P. Orem, L. Pekár, R. Škandík, M. Géczy, L. Košarišťan, M. Kyta, M. Pavlusík. 
 
Družstvo mladých zdravotníkov II. stupňa 
   Dňa 15.5. sa v priestoroch Gymnázia V. B. Nedožerského naši     deviataci posledný krát zúčastnili súťaže v poskytovaní prvej pomoci.  
 Žiaci súťažili v disciplínach: 
1.  vedomosti o červenom kríži a darcovstve krvi 
2.  zdravotnícke vedomosti 
3.  poznávanie liečivých rastlín 
4.  praktické poskytnutie 1. pomoci 
Žiaci A. Svoboda, J. Petráš, L. Jánošíková, N. Lacková a P. Jančovičová získali v súťaži 
2. miesto. 
Víťazom blahoželáme! 
img_20190515_101724_zmensena.jpgimg_20190515_101739_zmensena.jpgimg_20190515_102501_zmensena.jpgimg_20190515_102924_zmensena.jpg
img_20190515_103758_zmensena.jpgimg_20190515_103805_zmensena.jpgimg_20190515_112334_zmensena.jpgimg_20190515_123800_zmensena.jpg
dsc07429.jpg
 
     Prednáška k ZOOlympiáde
24.4. 2019 sa zaregistrovaní žiaci našej školy zúčastnili prednášky k ZOOlympiáde 2019 v Národnej ZOO Bojnice. Odborníci z oblasti zoológie prednášali  témy: Tajomné mokrade, Príroda na počutie, Tajomstvá pod kožou a Životný štýl bez odpadu. Doplnili ich ukážkami  kostier živočíchov, vypreparovanými živočíchmi, ukážkami hlasov vtákov a krásnymi fotografiami. Najťažšia prenáška bola zameraná na hlasy živočíchov. 30.5. 2019 sa žiaci zúčastnia súťaže v Národnej ZOO. 
p_20190424_120815[1].jpgp_20190424_151453[1].jpgp_20190424_151446[1].jpgp_20190424_120119[1].jpg
zoo.jpgzoo2.jpg
 
Škola priateľská k deťom
29.4. 2019 v rámci programu Škola priateľská k deťom naši tretiaci hľadali spôsob ako riešiť konfliktné situácie.Pomocou príbehu o dvoch osloch sa mohli presvedčiť, že nie tvrdohlavosť ale spolupráca a hľadanie spoločných riešení môže zabrániť konfliktom. 
img_20190429_101123.jpgimg_20190429_102042.jpgimg_20190429_102543.jpg
 www.prievidza.sk/spravodajstvo/projekty-ekorok-2019/
 
Ekorok – Námestie slobody Prievidza 
26.apríl – deň, kedy vyvrcholil Ekorok 2018/2019 slávnostnou akciou na Námestí slobody v Prievidzi, ktorého sa zúčastnila celá naša základná škola. 
Išlo o 16. ročník s témou OSLAVA LESA.  Les – pľúca našej planéty, domov mnohých zvierat a rastlín sa dostal do popredia tohtoročných ekoaktivít na našich školách. Do sprievodu lesa sa naša škola zapojila v smútočnom duchu. 
P. uč. Bátorová s p. uč. Chládkovou so žiakmi 6.-9. ročníka pripravili smútočný sprievod za les, ktorý denne padá pod motorovými pílami kvôli vidine zisku. Žiaci pristúpili k tomuto plánu citlivo a z ich čistých a úprimných sŕdc vytryskli slová piesne, ktoré zložili na známu melódiu pesničky Horehronie od speváčky Kristíny. 
Dúfame, že náš smútočný pochod oslovil ľudí, ktorých sme cestou na námestie aj na námestí stretli natoľko, že sa aspoň zamysleli nad problematikou ničenia lesa zo sebeckých „biznisových“ dôvodov. 
Stretli sme sa s mnohými ohlasmi, ktoré nám dávali za pravdu a vyjadrili podporu nášho názoru. 
Pri príležitosti Dňa Zeme sa uskutočnilo aj vyhodnotenie EKOROKU s Nestlé Slovensko, s.r.o. Jedno z troch pochvalných ocenení získalo Ekodivadielko z našej ZŠ Malonecplaskej ul. Ďalej sme ako škola dostali finančný dar v hodnote 520 € za účasť v projekte Ekorok a sumu 1400 € na vybudovanie živého plota v našom areáli. 
 
dsc07259.jpgdsc07260.jpgdsc07257.jpgdsc07263.jpg
dsc07267.jpgdsc07273.jpgdsc07277.jpgdsc07280.jpg
dsc07282.jpgdsc07283.jpgdsc07285.jpgdsc07291.jpg
dsc07293.jpgdsc07297.jpgdsc07296.jpgdsc07341.jpg
 
Beseda – sprievodné podujatie Ekoroku 
Žiaci Matej Kulich, Emka Petrášová, Saška Marková, Dávid Ščípa a Šimon Rendek sa zúčastnili besedy so známym ochranárom a environmentálnym aktivistom Erikom Balážom.  V úvode ho pár slovami predstavila Ing. Beáta Jelačičová a nasledovala projekcia filmu Nesmrteľný les, námet ktorého pripravil práve pán Baláž. 
Film bol pútavým priblížením života stáročného  limbového lesa pod Kriváňom, kde prebiehajú človekom neriadené prírodné procesy, ktoré mu zabezpečujú nesmrteľnosť. Sprievodcom po lese nám bol  aj kráľ lesa, medveď hnedý. Koruny stromov mu neposkytujú iba úkryt, ale v ich vrcholcoch nachádza i pochúťku- limbové oriešky. Film pravdivými a nádhernými zábermi odhaľuje krásu i krutú prirodzenosť kolobehu života. 
Po projekcii filmu mali účastníci besedy možnosť klásť otázky a dozvedieť sa, akým spôsobom vznikali unikátne zábery, aké iné filmy natočila tvorivá skupina okolo pána Baláža i o jeho skúsenostiach z prípravy filmov o živote lesného spoločenstva.