obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
dod_hotovo.jpg
 

 

zapis_konecny.jpgceliakia.jpg


Úspešní jazykári

 
 
Cudzie jazyky nie  sú pre niektorých žiakov našej školy vôbec „cudzie“. Naopak, majú k nim veľmi blízky vzťah. Dokonca sú v nich  úspešní.  
12. apríla 2018 boli odmenení vecnými cenami a diplomom úspešní riešitelia školského kola olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A,  1B a školských kôl miniolympiády pre 4.,  5. a 7. ročník.  
Diplomy a vecné ceny si odniesli:  

 Kategória 1A:
1. Filip Martinec - 7. A
2. Kristína Kališová - 6. A
3. Tamara Halenárová - 7. A


Kategória 1B:

1. Lenka Jánošíková - 8. A
2. Sebastián Pecho - 9. A
3. Juraj Petráš - 8. A


Miniolympiáda v anglickom jazyku:
4. ročník:
1. Erik Karas - 4. B
2. Adriana Michalíková - 4. B
3. Dávid Ščípa - 4. B


5. ročník:

1. Daniela Béžová
2. Richard Jendrál
3. Nina Lukačovičová, Kristián Zaťko

Miniolympiáda v nemeckom jazyku:
1. Ema Lacova, Ema Nagyová - 7.B
2. Jessica Laurincová - 7. B, Tamara Halenárová - 7. A
3. Radoslav Škandík - 7. B

Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že svoj úspech zopakujú aj na budúci rok!

 
anj3.jpganj1.jpganj2.jpg
 
Deň narcisov 2018 
V piatok  13. apríla 2018 sa uskutočnila verejná zbierka - 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov - deň , ktorý je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarnej kvietku každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Aj naša škola sa zapojila do tejto finančnej zbierky a na účet Ligy proti rakovine vyzbierala 93€.        
                                                                    Ďakujeme  
narcis22.jpgnarcis1.jpgnarcis33.jpg
 
Turistický krúžok  
Dňa 14. 4. 2018 sa členovia turistického krúžku zúčastnili druhej jarnej vychádzky do Kanianky na priehradu.  Trasa viedla cez Kúty, Kanianka – priehrada a späť. Bolo pekné počasie, žiaci pozorovali jarnú prírodu, videli srnky a na priehrade púšťali papierové lodičky. Najväčšou odmenou bola zmrzlina. Výlet sa vydaril a všetci príjemne unavení sa vrátili bez domov. 

turis1.jpgturis2.jpgturis3.jpg
turis4.jpgturis5.jpg
 
   
  
Slávik Slovenska   
Dňa 9.4.2018 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v speve ľudovej piesne. Súťažilo sa v dvoch kategóriach:  
1. kategória 1.- 3. ročník - 12 žiakov   
2. kategória 4.- 6. ročník - 5 žiačok  
Umiestnenie:   
1. kategória                             2. kategória   
        1. Ema Mokrá, 3.B              
     2. Matúš Gajdoš, 1.A             2. Kristína Gajdošová, 4. A           
3. Romana Vidová, 2. A           3. Lenka Janovická, 4. A
  
      Andrea Cyprichová, 3. A 
V okresnom kole bude školu bude reprezentovať Ema Mokrá . 
Všetkým víťazom blahoželáme.
  
 
   
  
slavik1.jpgslavik2.jpg
 

Turistický krúžok

 
Dňa 7. 4. 2018 sa členovia turistického krúžku zúčastnili jarnej vychádzky do Lazian.  Trasa viedla cez Kúty, Lazany – priehrada, cukráreň a späť. Bolo pekné počasie, žiaci pozorovali jarnú prírodu a prvé bociany. Výlet sa vydaril a všetci príjemne unavení sa vrátili bez domov.  
turistika1.jpgturistika2.jpgturistika3.jpg
turistika5.jpgturistika4.jpg
giphy.gif
 Letné tábory
Ponuka denných letných táborov

Prihláška
 
Vynášanie Moreny... 
Jarnú rovnodennosť sme si pripomenuli starým slovanským zvykom- vynášaním Moreny. Dňa 23.3. sme v sprievode od našej základnej školy spevom  a hudbou vyprevádzali  
Morenu- symbol zimy. Členovia klubu dôchodcov Denné centrum Necpaly, naši malí predškoláci a žiaci ZŠ sa spojili do jedného veľkého pestrého sprievodu po Necpaloch. Morena skončila tak ako jej to prislúcha- zapálená ohňom a uhasená bola vodou nášho potoka. A jar môže pučať v celej svojej sile a kráse!   
dsc04589.jpgdsc04591.jpgdsc04592.jpgdsc04595.jpg
dsc04596.jpgdsc04597.jpgdsc04599.jpg
 

  
Rok školákov v pohybe  
  /štyri ročné obdobia so športom/ 
 
Slovenská asociácia športu na školách s podporou Ministerstva školstva, výskumu a športu vyhlásili projekt, ktorého cieľom je zapojiť do pravidelného športovania čo najviac detí a mladých ľudí.
Prvá etapa, pod názvom Turistikou za kultúrnymi a historickými pamiatkami Slovenska, je zameraná na pešiu turistiku. Naša škola sa do 1. etapy zapojila dňa 23. 3. 2018, keď sme spojili oslavy príchodu jari /Vynášanie Moreny/ s vychádzkou na Mariánsky vŕšok, ktorý je miestom niekdajšieho stredovekého hradiska.
 
morena1.jpgmoreny2.jpgmorena3.jpg
 

Mesiac knihy s rozprávkarom v našej knižnici

 
  22.marca sa v našej školskej knižnici dozvedeli žiaci školského klubu detí, ako prichádza na svet kniha. Aká dlhá je cesta drevnej hmoty, kým sa na papieri z nej vyrobeného objaví krásny text alebo ilustrácia. Deti sa dozvedeli, ako sa volajú jednotlivé časti knihy, ako si ich majú uložiť do poličky, alebo vložiť do školskej tašky.    
V druhej časti podujatia sme sa poďakovali pánovi Pavlovi Dobšinskému za to, že si môžeme čítať ním zozbierané krásne slovenské ľudové rozprávky. V našej školskej knižnici máme od tohto zberateľa veľa krásne ilustrovaných rozprávkových kníh.   
 
Na počesť 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského predviedli dramatizáciu rozprávky   
 
O Mechúrikovi malým školákom žiačky 6.A triedy. Ich vystúpenie deti rozosmialo a sľúbili, že si s radosťou prečítajú aj ďalšie rozprávky Pavla Dobšinského.   
 
S chuťou do toho, milí žiaci! Nech sa pekná knižka stane vašim priateľom! 


knihy.jpgdobsinsky.jpg
 


cd1f3c4383_75824229_o2.gif
Otvárame školu rodičom
 

Vyuč. hodina 
1. vyučovacia hodina 
2. vyučovacia hodina 
3. vyučovacia hodina 
4. vyučovacia hodina 
5. vyučovacia hodina 
12.3. 
  
  
  
5.A - Anj 
PaedDr. Maxinová 
  
13.3. 
  
3.B - Mat 
Mgr. Mojžišová 
7.B - Mat 
Mgr. Krajčová 
  
8.A - Dej 
Mgr. Gebrlínová 
  
  
6.A - Sjl 
Mgr. Linhartová 
  
  
  
7.A - Mat 
Mgr. Lukačovičová 
  
  
  
14.3. 
2.A –Sj l  
Mgr. Gürtlerová 
  
  
  
  
15.3. 
  
3.A - Sjl 
Mgr. Bátorová 
5.A - Sjl 
Mgr. Krettová 
  
7.AB - Nej 
Mgr. Pavlovičová 
16.3. 
  
  
  
  
  
 
 Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy! 
 
   
Ďakujeme, že nás aj tento rok podporíte Vašimi
 2 % z dane.
 
Tlačivo Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov FO - nájdete po kliknutí na obrázok:      

 
2danideti1.jpg

 Vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa môžete odovzdať triednej učiteľke alebo na vrátnici školy.

 
 
 

O Z N A M   P R E   R O D I Č O V  
 Prosíme tých rodičov, ktorí nemajú uhradenú 
II. splátku za ŠKD v školskom roku 2017/2018, aby ju uhradili na príjmový účet školy do konca januára 2018.  
2. splátka za mesiace január - jún 36,- € 

Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ.
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Poznámka: 
- vždy je  potrebné označiť aj meno a priezvisko dieťaťa,  prípadne označiť , že ide o platbu ŠKD / označiť aj mesiace/
/ informácie v ŠKD -  v prípade nejasnosti ohľadom platby /.
 
 
 
 
Hviezdoslavov Kubín 
Dňa 8. 3. 2018 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín  
(1. stupeň).
 
Vyhodnotenie: 
 
Poézia  
   1. neudelené  
   2. Adam Bartoň, III.A 
      Jakub Bátora, IV.A 
   3. Nikola Lacová, II.A
 
Próza  
   1. Diana Gurečková, II.A  
   2. Liana Mikšiová, III.B  
   3. Dávid Sčípa, IV.B  
 V okresnom kole bude školu reprezentovať  Diana Gurečková.  
Víťazom gratulujeme! 
 
 
 
hk1.jpghk2.jpghk3.jpg
 
 

 
Hviezdoslavov Kubín
   6. 3. 2018 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín
(2. stupeň).
Vyhodnotenie:
 
 
II. kategória 
Poézia 
1.     Patrícia Pavlovičová, V.A 
2.     Nina Lukačovičová, V.A 
Próza 
1.     Kristína Pekárová, V.A 
2.     Filip Vida, VI.A 
3.     Martina Píšová, VI.A 
3.     Laura Vidová, VI.A 
III. kategória 
Poézia 
1.     Veronika Janovická, IX.A 
2.     Ema Nagyová, VII.B 
3.     Branko Mečár, VII.B 
Próza 
1.     Ema Lackovičová, IX.A 
2.     Tamara Halenárová, VII.A 
3.     Kristína Grácová, VII.B 
4.     Petra Jančovičová, VIII.A 
   4.     Matúš Jankovič, VII.A  
 
 
img_20180306_150820.jpg
 
Rope – skiping
Už tradične sa v mesiacoch február – marec uskutočňuje  súťaž dievčat v preskoku švihadla. Ide o súčet preskokov na pravej nohe, ľavej nohe a znožmo.
 
Najlepšie výsledky dosiahli : 
 
  
V 1. kategórii /5. – 6. ročník/ 
      1. Nina Lukačovičová – 169 preskokov    
2. Laura Vidová – 116 preskokov   
   3. Alžbeta Juricová – 99 preskokov  

   2. kategória /7. – 9. ročník/
    
   1. Ema Vidová – 273 preskokov   
   2. Emma Nagyová – 198 preskokov   
   3. Tamara Halenárová – 171 preskokov   
 

Biologická olympiáda

Dňa 8. 2. 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo Biologickej olympiády kat. C. Zo školského kola postúpila  L. Jánošíková z 8.A, ktorá v obvodnom kole bola úspešnou riešiteľkou teoreticko-praktickej časti.
Gratulujeme!Vianočná zbierka UNICEF

img_20180306_104833(1).jpg
 

Čítame s OSMIJANKOM
 
V októbri 2017 sa žiaci IV.B spolu s pani učiteľkou Mgr. Jankou Mokrášovou, v spolupráci s tetou knihovníčkou Silviou Kupcovou v knižnici na Zapotôčkoch Prievidza, zapojili do súťaže ,, Čítame s Osmijankom ".  V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti budeme spoločne čítať knižky a plniť úlohy z pracovného zošita, ktoré nám poslal Osmijanko. Našou úlohou je splniť minimálne štyri úlohy po dve otázky z pracovného zošita. Pri vypracovaní prvej úlohy sme si prečítali knižku a hľadali odpoveď na otázky. Svojimi nápadmi sme spoločne vytvorili peknú prácu, ktorú pošleme do súťaže.  
 
Hurá do plnenia ďalšej úlohy! 
osijanko2.jpgosmijamko1.jpgosmijanko3.jpgosmijanko4.jpg
 
 
Krištáľový páv 2017 
 
Už 4. krát za sebou si naša škola odniesla ocenenie zo slávnostného vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a osobností telovýchovného hnutia. V kategórii Ocenenie Olympijského klubu sme spolu so Spojenou školou Nováky a ZŠ Bojnice boli ocenení za olympijské aktivity. Naša škola má už dlhodobo najvyšší počet splnených Olympijských odznakov všestrannosti, okrem toho sa pravidelne zúčastňujeme olympijských aktivít.
 

olympijskypav5.jpg

 Hravo ži zdravo

 
 V internetovej súťaži o zdravom životnom štýle sa našim piatakom
 v kategórii 2 podarilo v rámci trenčianskeho kraja získať 1. miesto.
 Gratulujeme! 


 http://www.hravozizdravo.sk/vysledky-tridy-kraje.php?kat=2
 
 
Viem, čo zjem
 
Máme tu vyhodnotenie 1. súťaže Zabávame sa komiksom. Do tejto súťaže sa zapojili triedy 3. až 6. ročníkov. Aj keď sme nezískali body navyše vo vyhodnotení komiksov na prvých desiatich miestach, máme na svojom konte za poslanie komiksov do súťaže 60 bodov. 
Všetkým žiakom, ktorí sa zabávali komiksom ďakujeme. 


https://www.viemcozjem.sk/o-projekte/co-je-nove/vyhodnotenie-1-sutaze/ 
Návšteva ZOO školy Bojnice
 
 
  V prázdninový piatok 2. 2. 2018 sa skupinka 23 žiakov, ktorí navštevujú náš ŠKD, spolu so svojimi p. vychovávateľkami Z zúčastnili náučného výletu do ZOO školy v Bojniciach.    
  Skvost nášho regiónu, ktorí navštívi ročne cez 300 000 ľudí, zlákal i nás. Najskôr nás v prednáškovej sále čakala zaujímavá, poučná a pútava prezentácia. A po nej hurá do ZOO!   
Počasie nám prialo a zvieratká nás prekvapili svojou čulosťou a chuťou predvádzať sa.    
Zo ZOO sme odchádzali plní zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. A samozrejme – už sa tešíme na ďalšiu návštevu, ktorú na toto miesto, či už so svojimi rodičmi alebo opäť so školou, podnikneme.   
dsc04540.jpgdsc04529.jpgdsc04527.jpgdsc04517.jpg
 


Prvácka pasovačka

        V stredu 31. januára si naši prváci povedali: „Konečne nás pasovali!“
A veru tak...
  
 
     Naši prváci v tento deň boli veľkými žiakmi školy pasovaní a prijatí do žiackej školskej komunity. Pasovačku spečatili sľubom, že budú dobrými žiakmi školy a budú jej počas celých deväť rokov robiť iba dobré meno. My starší dúfame, že na tento deň budú prváci dlho spomínať. Počas celého dňa čakali na nich iba príjemné zážitky a aktivity.
Hneď ráno v školskej knižnici ich čakali rozprávkové postavičky z rozprávok o Snehulienke, Šípkovej Ruženke a Zlatej rybke. Zahrali im svoje príbehy s humorom a paródiou. Navštívila ich aj Pipi Dlhá Pančucha, ktorá sa presvedčila, že v škole to nie je také zlé, ako niektorí žiaci tvrdia.
     V telocvični si zmerali svoje sily športovými aktivitami.
Po rozdaní vysvedčenia, slávnostnom obede a krátkom odpočinku prišla tá najslávnostnejšia chvíľa. Navštívila ich víla Alica a školský škriatok Necpalko, ktorý im priniesol úžasnú rozprávku plnú vtipu, úsmevu a slovných hračiek O Polepetkovi a princeznej Arabele, ktorú im zahrali herci z Banskej Bystrice. Prváčikovia so svojimi pani učiteľkami tiež pripravili krátky program v podobe milej piesne, básničiek a tančeka. Na žiačikov sa upierali zraky ich hrdých rodičov.   
Deti boli počas celého dňa aktívne zapojené do deja a ani si neuvedomili, že skladajú skúšku z toho, čo sa počas piatich mesiacov naučili.
No a po prežití týchto zážitkov prišla slávnostná chvíľa. Po zvuku slávnostných fanfár víla Alica, škriatok Necpalko a pani riaditeľka našich 33 prváčikov pasovali a prijali do veľkej žiackej školskej komunity. Deti zložili sľub prváka. Dostali pamätný list a malé darčeky, ktoré by im mali nadlho pripomínať tento slávnostný deň.
       A čo povedať na záver? My, starší žiaci, im želáme, aby sa v škole cítili dobre, aby radi do nej chodili a svojimi školskými výsledkami jej robili iba dobré meno.
Ďakujeme všetkým pedagógom, pracovníkom ŠJ, žiakom 9.A, 8.A, 6.A, 4.B,  
rodičom – sponzorom a všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na pasovačke prvákov. 
 
za RŽ – Izabela Laurová  9.A     
 
 
dsc04365.jpgdsc04427.jpgp1110847.jpgp1110869.jpg