obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola
Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  - 2% z dane
  Testy ALF
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  40. výročie školy
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Rozvrhnutie školského vyučovania a prestávok na desiatu a obedňajšiu prestávku
  Kniha návštev
  Kontakt
  mapa servera
 
 
Deň gramotnosti 
 
 
 
 

 Deň gramotnosti
"Triedy ako kniha"
dsc03609.jpg

Slávnostné otvorenie školského roku 
 
 
    Dňa 4. 9. 2017 sa brány našej školy po dvojmesačnom oddychu opäť otvorili. Pani riaditeľka RNDr. Ľubomíra Holíková slávnostne otvorila nový školský rok 2017/2018, privítala našich nových prváčikov a nezabudla ani na našich deviatakov, ktorých čakajú dôležité skúšky a životné rozhodnutia. Všetkých  žiakom a pedagógom popriala šťastný a úspešný nový školský rok.   
   
  
20170904_081512_011.jpg20170904_081000_003.jpg20170904_081548_012.jpg20170904_081427_010.jpg
Začiatok školského roka 
Oznamujeme všetkým našim žiakom a  ich rodičom, že slávnosť otvorenia šk. roka 2017/18 sa bude konať v pondelok 4. septembra 2017 o 8:00 hod. na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia na dolnej chodbe školy. Po slávnosti budú krátke triednické hodiny  v triedach. Prvý školský deň si ešte netreba priniesť prezuvky, ani školské pomôcky. Školský klub detí začne svoju činnosť pre žiakov od utorka 5. 9. 2017. 
riaditeľka školy 
  
 
Uhradenie poplatku v ŠKD na šk. rok 2017/2018 
  
                                            OZNAM    PRE   RODIČOV  
  
  
Vážení rodičia,  
od 01.07.2016 platí  VZN č.3/2016 mesta Prievidza.pdf, ktoré určuje  mesačný príspevok v ŠKD na 6,00 €. 
Príspevok sa bude uhrádzať na účet školy v dvoch splátkach: 
   1. splátka mesiace  IX – XII / 2017 :  24,00 €
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2018    : 36,00 € /
druhú splátku prosíme platiť vždy  až v mesiaci január – v žiadnom prípade nie v mesiaci december /   
Príspevok treba uhradiť vždy vopred  do 10 dňa v kalendárnom mesiaci za daný mesiac  na účet ZŠ.
Možnosť  zaplatiť  celý šk. rok 2017 /2018 – 60 € uhradiť do 10.9.2017 
Poplatok môže byť  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/. 
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Poznámka: 
- vždy je  potrebné označiť aj meno a priezvisko dieťaťa,  prípadne označiť , že ide
 o platbu ŠKD / označiť aj mesiace napr.: IX –XII ap.
/ informácie v ŠKD -  v prípade nejasnosti ohľadom platby /.
Za dodržiavanie pokynov ďakujeme. 
 
/   
          
 
Plán práce školy na september 2017 
   
-Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018
-Zasadnutie pedagogickej rady

-Účelové cvičenie 
-Deň gramotnosti "Triedy ako knihy" 
-Zasadnutie rady žiakov 
-Európsky týždeň športu 
-Európsky deň jazykov 
-Ekotopfilm 
-Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 
-Beseda s pani Lidlovou 
-
 


Veselé prázdniny
1993c4b961e39c70ab8565e605f5b13c.jpg
 
Základná škola, Malonecpalská ul., 206/37, 971 01 Prievidza 
  
Oznam pre rodičov, ktorých deti budú navštevovať  prázdninovú činnosť 
  
                                               v mesiaci august 2017 
  
Prázdninový ŠKD  bude  v prevádzke od: 1.augusta  -  25. augusta  2017  
                          v čase od :  6.00  - 16,00 hod. 
 / prosíme rodičov, aby dodržali čas prevádzky ŠKD/ 
  
Pokyny :  
·        prosíme rodičov,  aby zvonili pri vstupe do školy, pokiaľ bude zavreté / ráno aj popoludní  - zvonček je pri vstupe napravo/ 
·        dieťaťu treba  doniesť prezuvky / môže ich mať v škole počas pobytu 
·        v  prípade pekného počasia , budú deti každý deň v teréne 
·        deti treba vhodne obliecť – pevná športová obuv, klobúčik, šiltovka  
·        proti slnku, pršiplášť alebo dáždnik 
·        informovať pedagóga o zdravotných problémoch / alergie ap./ 
·        zabezpečiť desiatu, olovrant, pitný režim, malé vreckové 
·        v prípade nejasností prosíme rodičov, aby komunikovali s pedagógom, ktorý má v ten deň službu / o všetkých zmenách treba  pedagóga upozorniť : napr. alergie, zmena dátumu pobytu, neskorší príchod ap. 
·        ohľadom zmeny stravy – napr. odhlásenia  - prosím kontaktujte ŠJ 
/ pedagóg nie je povinný nahlasovať zmeny v stravovaní, odhlásenie ap./ 
  
***Aktivity pre deti, ktoré sú záväzne objednané a zabezpečené a v prípade pekného počasia sa aj zrealizujú v dopoludňajších hodinách v čase od 8, 00 do 12,00 hod./ Prosíme rodičov, aby sa informovali u detí a pedagógov o programe na nasledujúci deň a nezabudli dať vreckové na danú aktivitu.*** Informcie o aktivitách aj na web. stránke školy. 
  
AKTIVITY 
  
1.8. /UT./     - vychádzka do blízkeho okolia 
2.8. /ST./      - návšteva farmy Kúty – prehliadka farmy, vozenie na koníkoch, 
                     - odchod zo školy 8,15hod. – návrat  do 12,00 hod. 
                     /  sumu 1 € -  doniesť  deň pred aktivitou / 
3.8. /ŠT./      - miesto vychádzky aj program  bude vopred oznámený 
4.8./PIA./     - miesto vychádzky aj program  bude vopred oznámený 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.8./PO./       - vychádzka do blízkeho okolia 
8.8./UT./       - o 9.00h. v šk. knižnici divad.  rozprávka: ,,Ako si vrabčiak 
                      kamarátov hľadal“ / deň vopred vybrať – doniesť na vstupné : 2€/. 
9.8. / ST./      - miesto vychádzky aj program  bude vopred oznámený 
10.8. /ŠT./     - Hornonitrianske múzeum – Košovská cesta , -  tvorivá dielňa, 
                      - / deň vopred vybrať – doniesť na aktivitu:1,50€/ 
11.8. /PIA./   - Hornonitrianska knižnica  / Záhradnícka ul./ 
                      - o 9,00-11.00 – aktivita pre deti – bezplatne 
  
14.8./PO./      -  vychádzka do blízkeho okolia 
15.8./UT./      -  návšteva farmy Kúty – prehliadka farmy, vozenie na koníkoch, 
                       - odchod zo školy 8,15hod. – návrat  do 12,00 hod. 
                       /  sumu 1 € -  doniesť  deň pred aktivitou / 
16.8. /ST./     - miesto vychádzky aj program  bude vopred oznámený  
17.8./ŠT./      - ZOO Bojnice – návšteva ZOO školy – program pre deti:
                      ,, Lesní kamaráti“, prehliadka  ZOO ,
 
                      - aktivita je dojednaná na  9.hod./ odchod zo školy – 7,50h/ MHD 
                      č. 50 – od zastávky u Borku, návrat do školy do 12,45 hod.  
                      - / deň vopred vybrať –  na aktivitu: 2,70 €/ 
18.8. /PIA./   - miesto vychádzky aj program  bude vopred oznámený 
  
21.8./PO./     - Múzeum praveku – Bojnice  / / deň vopred vybrať –  na aktivitu: 
                       4,20€ - vstupné + MHD/, odchod zo školy : 7,50 , aktivita je  
                       objednaná na 9.00hod. 
22.8./UT./     - miesto vychádzky aj program  bude vopred oznámené 
23.8. STR./   - Hornonitrianska knižnica  / Záhradnícka ul./ 
                      - o 9,00-11.00 – aktivita pre deti – bezplatne 
24.8./ŠT./      - miesto vychádzky aj program  bude vopred oznámený 
25.8./PIA./    - miesto vychádzky aj program  bude vopred oznámený 
  
Popoludňajšia činnosť 
- ostatné dni  sa budú realizovať formou vychádzok do blízkeho okolia školy ako  - lesopark, Dráčik, Klčovňa, mestské parky, dopravné ihrisko ... 
- v  popoludňajších hodinách – budú deti v areáli školy / školský dvor/, herňa, 
PC učebňa, knižnica  – na prvom poschodí... 
Tipy na aktivity pre p. uč./ informácie sú dostupné a internete 
-         výstava lego hračky  - Bojnice / bývalá zámocká rešt./ 
-         Retro hračky – múzeum hračiek Bojnice 
-         Sokoliari Bojnice  
-         Golfové ihrisko – Pa- mestský park  
-         RKC – Bojnice 
-         Musicum.... p. Mikulášová /  bývalý uč. byt – tvorivé dielne 
                     
Želáme príjemné prežitie  letných prázdnin.......... 
  
42.gif
Milí naši Tatranskí rytieri,

 chceli by sme sa vám veľmi pekne poďakovať za zapojenie do prvého ročníka projektu Tatranskí rytieri. Taktiež za to, že ste poctivo pracovali na svojich umeleckých výtvoroch, audiovizuálnych dielach a realizovateľných projektoch, ktoré boli originálne a jedinečné. Ďakujeme za zasielanie fotografií a videí k Ekohliadke, ktorou ste pomáhali prírode a svojmu okoliu. Musíme vám povedať, že ste boli naozaj skvelí a tešíme sa, že sme sa mohli spolu s vami podieľať na vzdelávaní vašich žiakov v oblasti ochrany životného prostredia a týmto spôsobom ich podporovať v aktivitách, ktoré k tomu dopomáhajú.
+lsctzt.jpg
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že sa spoločne „stretneme“ aj v novom školskom roku, kde na vás čakajú novinky v projekte Tatranskí rytieri.

Prajeme vám krásne slnečné prázdniny

 
 

S pozdravom

Tatranskí rytieri 

 
Milí veľkí Recyklohráči,
koniec školského roka je naozaj už za dverami, dovoľte mi preto,  poďakovať Vám, za spoluprácu v tomto školskom roku. Sme radi, že sa stále viac škôl zapája do vzdelávacích úloh, zberu elektroodpadu, batérií a tonerov a dúfame, že tieto aktivity pozitívne vplývajú na environmentálne povedomie Vašich žiakov a študentov.
Najaktívnejším školám budeme, tak ako každý rok, rozposielať v septembri diplomy. Okrem toho sa môžete v budúcom školskom roku tešiť aj na novinku - exkurzie do našej spracovateľskej linky. Viac už ale prezrádzať nebudem, všetko dôležité sa dozviete hneď na začiatku septembra.
Prajem Vám, aby ste si počas leta poriadne oddýchli a  nabrali veľa síl a energie.
S pozdravom a prianím krásneho leta,
Mgr. Alena Magyarics
manažérka projektu Recyklohry
 
015b826904d87d4350db65cd6e6f49f3.jpg
 
Ľahká atletika 
21.6.2017 sa konalo mestské kolo v ľahkej atletike mladších žiakov, ktorého sa zúčastnili aj naši chlapci a dievčatá z tretieho a štvrtého ročníka. Súťažilo sa v štyroch disciplínach. Ninka Lukačovičová získala dve pekné tretie miesta, v behu na 50 metrov a v skoku do diaľky.  
 
                                                  Gratulujeme  
 
   
 
  
pol.jpglki.jpg
 
Školský výlet  
V predposledný deň pred záverom školského roka sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka spolu s pani učiteľkami vybrali na výlet do Zvolena na Pustý hrad. Cestu až na vrchný hrad sme si vyšlapali náučným chodníkom. Cesta bola zaujímavá a na konci nás čakal krásny výhľad na celý Zvolen a okolie. Predstavovali sme si niekdajší život na hrade a akú cestu museli vyšlapať nepriatelia hore na hrad, keď ho chceli dobyť. 
pusty-hrad-2.jpg
 
Primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková dňa 19.06.2017 slávnostne prijala v Obradnej miestnosti Mestského domu v Prievidzi  najúspešnejších žiakov základných škôl.


051.gif
 http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/primatorka-mesta-prievidza-ocenila-najuspesnejsich-ziakov-zakladnych-skol/
050.gif
Náš výlet 
Blíži sa koniec školského roka. Obdobie skúšania, ale aj školských výletov. 
My, 5.A a  6.B sme sa vybrali do obce Bojná. Navštívili sme Múzeum Veľkej Moravy. Pozreli sme si zaujímavú expozíciu, vyskúšali prilbicu veľkomoravského bojovníka aj jeho meč sme mohli poťažkať v rukách. 
Z múzea sme šli na hradisko Valy, jedno z najrozsiahlejších veľkomoravsých hradísk. Nevedno presne,  aká katastrofa ho postihla na začiatku 10. storočia.  Nepriatelia obyvateľov hradiska vyvraždili. Dnes tam prebieha archeologický výskum. Videli sme rekonštrukciu slovanských obydlí- do niektorých sme aj vošli. Taktiež sme skúmali taviace pece. Sprevádzal nás pán, ktorý sa priamo zúčastňoval vykopávok. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o slovanských časoch aj o práci archeológov. 
No a nakoniec sme  oddychovali v Ranči pod Babicou. Mini ZOO, loptové hry, oddych na deke, plno smiechu a zábavy. Príjemne unavení budeme na náš výlet dlho spomínať. 
wwwwu.jpgqqqqqqqqqqz.jpgjjjjl.jpg
Florbal – chlapci 
  
Dňa 16. 6. 2017 starší žiaci odohrali turnaj vo florbale medzi ZŠ Rastislavova a Energetikov.  
Umiestnenie: 
1.miesto - ZŠ Rastislavova 
2. miesto - ZŠ Malonecpalská 
3. miesto - ZŠ Energetikov 
Zostava : Adam Virostek, Sebastián Hudec, Tomáš Matuška, Alex Kalina, Sebastián Čiko, Martin Toma, Adam Moravec, Manuel Pavlusík, Michal Csonka a Ladislav Molnár. 
Gratulujeme 
ggggh.jpg
dsc03320.jpg
 
Exkurzia 
Dňa 8. júna 2017 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili exkurzie v Auréliu – zážitkovom centre vedy v Bratislave. Žiaci si prehliadli a vyskúšali jednotlivé exponáty  a snažili sa pochopiť mechanizmus ich fungovania. Pútavým spôsobom tu boli prezentované najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Výstava bola veľmi zaujímavá a poučná a žiaci  si odniesli nové poznatky, vedomosti a zážitky.