obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o vožných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza 

Jesenné prázdniny
 
trvajú od stredy 31. 10. 2018 do piatka 2. 11. 2018.  
V utorok 30. 10. 2018 je štátny sviatok.  
Posledný deň vyučovania pred prázdninami je 
pondelok 29. 10. 
Pre žiakov základnej školy nebude počas prázdnin  
v prevádzke školský klub detí, ani školská jedáleň. 

 
Začiatok vyučovania je v pondelok  5. 11. 2018. 

  
 
 
                                                          RNDr. źubomíra Holíková 
                                                                   riaditežka školy
 
 
  
 
 
mparty.jpg
 
Bienále animácie
V piatok 12.10.2018 sa predškoláci MŠ a prváci našej školy zúčastnili XIV. ročníka Bienále animácie Bratislava - BAB 2018 v Art point v Prievidzi. 
Deti si pozreli 10 animovaných rozprávok nielen zo Slovenska a po skončení predstavenia hlasovali o najlepší film, ktorý získa cenu detského diváka. 
3.jpg4.jpg2.jpg
1.jpg5.jpg6.jpg
 
Divadelné predstavenie 
9.10.2018 sa žiaci prvého až piateho ročníka pobavili na divadelnom predstavení v KaSS Prievidza, pod názvom ,,Ďurošík". Predstavenie bolo plné vtipu a pekných pesničiek.
20181009_100856.jpg20181009_101423.jpg20181009_102601.jpg20181009_103556.jpg

 
 STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA 
5. 10. 2018   v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s. sa ôsmaci zúčastnili 20. ročníka výstavy stredných škôl - STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. 
  Výstava bola  zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, požnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.   
Stredné školy sa tu prezentovali a zároveň sprostredkovali  žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.  
hr1.jpghr2.jpg
 

Európsky deň jazykov - 26. september 2018 
Každý rok sa žiaci našej školy zapájajú do aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, aby si pripomenuli, aké dôležité je ovláda nielen svoju rodnú reč, ale i reč iných národov. Krásny je citát Nelsona Mandelu, nositeža Nobelovej ceny za mier: Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave.  Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu.“ O tom je učenie sa cudzích jazykov- má vies k vzájomnému porozumeniu medzi národmi sveta. 
Naši žiaci sa v týždni od 24. do 28. septembra 2018 venovali cudzím jazykom aj netradične. Prváci si zhotovili postavičky, prostredníctvom ktorých si precvičili pozdravy a vzájomné predstavovanie v anglickom jazyku. Druháci si v aktivite Jazykový kvet precvičili  rôzne anglické pozdravy. Tretiaci a štvrtáci sa zahrali európske detské hry v telocvični i v triede. Štvrtáci si navyše precvičili anglické hláskovanie aj v hre Bingo. Piataci si vo štvoriciach zahrali na hodine anglického jazyka stolovú hru na rozvoj slovnej zásoby a hláskovania. 
Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka si prostredníctvom aktivity Jazykový strom  precvičili slovnú zásobu z rozmanitých tém v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku.  Žiaci ôsmeho ročníka si prostredníctvom myšlienkových máp spracovali svoje úvahy o tom,  AKO? PREČO? KDE? sa učia cudzie jazyky. Naši najstarší -deviataci sa v interaktívnom kvíze pri počítačoch zoznámili s krajinami a vlajkami Európy.  Na nasledujúcej hodine zložili puzzle slepej mapy Európy a umiestnili vlajky do správnej krajiny. Zopakovali si názvy krajín  v anglickom jazyku a nad mapou Európy si pospomínali, ktorú krajinu už navštívili počas rodinných dovoleniek a akým jazykom sa mohli dohovori. 
A to je najdôležitejšie- pochopi, že sa učíme pre život, pre svoj vlastný rozvoj. Učenie cudzích jazykov otvára brány múdrosti. 
 
img_0210.jpgimg_0211.jpgimg_0218.jpgimg_0214.jpg
 

Na všetky choroby včela liek vyrobí.... 
25.9. 2018 sa žiaci 6. ,7. ročníka a  ŠKD už druhý krát stretli so včelárom -p. SCHWARCZOM a jeho manželkou. Na besede sa dozvedeli o živote  včiel, o ich produktoch a význame  pre človeka a pre prírodu. Na ukážku deom priniesol včelí plást s materskými bunkami, vosk, propolis, pež, ..... a nechýbal sladký med na maškrtenie. Prisžúbený priehžadný včelí úž  so včelami nepriniesol z dôvodu vežmi nízkych ranných teplôt, preto sme si dohodli ešte tretie stretnutie na jar budúceho roku keď bude opä teplo. 
 
dsc05593.jpgdsc05594.jpgdsc05595.jpgdsc05596.jpg
dsc05603.jpgdsc05605.jpgdsc05608.jpgdsc05609.jpg
dsc05609.jpgdsc05610.jpgdsc05612.jpgdsc05613.jpg
 

 
EKOtopfilm 
25.9. 2018 sa žiaci 2.- 9. ročníka zúčastnili EKOTOPFILMU v KaSS  Prievidza. Prvú čas podujatia tvorili krátke dokumentárne filmy venované ochrane prírody, v druhej  časti  žiaci počúvali a diskutovali o rôznych celosvetových environmentálnych problémoch a ich riešeniach. Žiaci si odniesli hlboké zážitky a možno aj inšpiráciu ako pomôc rieši celosvetové ekologické problémy. 
42603585_248561982473836_358774964880408576_n.jpg42537003_742586652756564_8775698494556995584_n.jpg42472069_252866915431819_3483760557763330048_n.jpg42547900_2131199230486750_5254337448032337920_n.jpg
 

Európsky týždeň športu – 2018 
Pod vedením koordinátora – Národného športového centra sa od roku 2015 konajú športové aktivity s ciežom zapoji do aktívneho pohybu širokú verejnos. Naša škola je od začiatku aktívnym účastníkom týchto aktivít. 

 
Cvičia vežkí a malí 
Športové aktivity sme začali od najmenších – predškolákov. Už tradične sa stretli školáci – žiaci 4. B a predškoláci a pod vedením p. uč. Mojžišovej si spolu zacvičili. Mali sme niečo z bežeckej abecedy, štafetové hry, prekážkovú dráhu, hod loptičkou a na záver niekožko hier. 

 
Atletický dvojboj – 2. stupeň ZŠ 
Žiaci 2. stupňa absolvujú súaž v atletickom dvojboji, ktorý zahŕňa beh na 200m a trojskok. 
Výsledky chlapci 8. – 9. ročník 
1.        miesto -  Adam Svoboda 
     2.       miesto – Samuel Hanus, Samuel Cabuk 
     3.       miesto – Marko Géczy 
  
 
 
Cezpožný beh – okresné kolo 
Školské súaže sa už tradične začínajú 1. pretekom a tým je cezpožný beh. Za našu školu súažili dve 3 – členné družstvá v zložení – Adam Svoboda, Samuel Hanus a Lukáš Michaleje, Ema Lacová, Emma Nygyová a Ema Vidová. 
Vynikajúci výsledok dosiahol Lukáš Michaleje, ktorý v kategórií chlapcov získal 1. miesto. 
img_0016.jpgimg_0018.jpg
 

Európsky týždeň športu a olympijský klub 
 Olympijský klub v Prievidzi zorganizoval súaže pre žiakov 4. ročníka v športovej hale. Ciežom bolo zoznámi sa s prostredím športovej haly, so základmi niektorých športových hier, ale hlavne si zašportova a zasúaži. 
Športové disciplíny boli – hod na basketbalový kôš, hod do hádzanárskej brány, kop na bránku a štafetový beh. Naši štvrtáci sa umiestnili na 5. mieste.    
 
europskytyzsportu1.jpgeuroptyzsportu2.jpgeuroptyzspor3.jpgeuropstyzsportu4.jpg
 

Prekážková dráha - 1. stupeň  
Aj žiaci 1. – 4. ročníka sa zapájajú do športových akcií v rámci Európskeho týždňa športu. Svoju rýchlos a obratnos si vyskúšali pri prekonávaní prekážkovej dráhy.  
Výsledky – 4. ročník   
1. Radoslav Rohárik      Iveta Balejová  
2. Matúš Hanuska        Laura Chovancová  
3. Matej Kulich          Terézia Kulichová  
 
   2. ročník:
1. Lukáš Oršula   2.B       Ofertálerová Nela  2.A  
2. Gyarmathy Tomáš 2.A   Kaňuková Naomi     2.A  
3. Olejár Juraj   2.A       Kostrová Nela     2.B

 
   1. ročník:  
 
   1. miesto: Kristína Roháriková 
  2. miesto: Natália Balážová 
  3. miesto: Terézia Výškrabková
 
   
 
Výstava ovocia a zeleniny  2018 

 
13. a 14. septembra sa naši žiaci zúčastnili tradičného podujatia, ktoré pripravili členovia Denného centra Necpaly pre verejnos. V priestoroch kultúrneho domu vládli farby jesene. Deti privítali oranžové tekvice, červené jabĺčka, tmavomodré slivky, netradičná-bordová farba orechov,  žlté hrušky, papriky rôznych tvarov a vôní, ale i príjemné kvetinové aranžmány. Najpríažlivejšia však bola zlatá farba medíka, ktorý mohli deti ochutnáva v rôznych príchutiach. Navyše, pán včelár deom ukázal, ako včielky žijú v spoločenstve, vysvetlil, prečo máme konzumova viac medu a chráni včielky.  
 
 
Všetkým členom denného centra patrí naša vďaka za krásnu výstavu a zároveň náš obdiv. Je úžasné ako vedia by v seniorskom veku aktívni a tvoriví. Sú vzácnym príkladom pre naše deti.   
 Ďakujeme! 

img_20180914_091819.jpgimg_20180914_092533.jpgimg_20180914_092117.jpgimg_20180914_092530.jpg
img_20180914_092055.jpgimg_20180914_092102.jpgimg_20180914_091836.jpgimg_20180914_091842.jpg
img_20180914_091704.jpgimg_20180914_091826.jpgimg_20180914_091651.jpgimg_20180914_091659.jpg
img_20180914_091629.jpgimg_20180914_091641.jpg
 
Deň gramotnosti v našej škole 
7. 9. 2018 sa naša škola už tradične zapojila k výzve Deň gramotnosti. Aktivity na rozvoj gramotnosti sme zrealizovali vo všetkých ročníkoch na 1. aj 2. stupni ZŠ. 
Aktivity v rámci školského blokového vyučovania   pripravili vyučujúce v jednotlivých triedach.  Aktivity boli zamerané na podporu a zvýšenie gramotnosti čitatežskej, matematickej, finančnej, informačnej a prírodovednej. 
Pod vedením paní učiteliek sa  deti všetkých tried zapojili do zaujímavých aktivít. Na niekožko hodín sa z našich najmenších stali rozprávkové postavičky, zaspievali si pieseň o Babe Jage, iní  si vyskúšali let papierových lastovičiek na školskom dvore, vypracovali finančný plán  k stavbe domu, prečítali si rozprávočky v anglickom jazyku, zdramatizovali Ezopove bájky aj rozprávky z ďalekých krajín sveta, zatúlali sa na slovenské hrady a zámky,  preskúmali Viktóriine vodopády, venovali sa štatistickému spracovaniu výsledkov testovania žiakov 9. ročníka počas Testovania9. 
Náplň blokového vyučovania bola vežmi bohatá. Žiaci sa s radosou zapojili do plnenia aktivít. Dokázali, že sú zdatní v jednotlivých oblastiach gramotnosti. 
  
20180907_084748.jpg20180907_090527.jpg20180920_101839.jpg
20180920_113515.jpg42289745_1826859554033735_2158846512262545408_n.jpgimg_0194.jpg
42208858_2155628757790559_5764744455181565952_n.jpg42234563_2153121788095630_4169651742419451904_n.jpg42249260_1376719869130850_65008865510424576_n.jpg
img_20180907_102803.jpgimg_20180907_103058.jpgimg_20180907_112521.jpg
 
Začiatok školského roka 
  
V pondelok 3. septembra 2018 sa po dvojmesačných prázdninách opä otvorili brány našej školy, aby vo svojich priestoroch privítali spolu žiakov a pedagógov. Pre niektorých  z nich to bola premiéra. Do radov žiakov školy pribudlo 21 prváčikov. Čakala ich nielen usmievajúca sa pani učitežka, ale i krásne vyzdobená trieda. 
    Slávnostným príhovorom všetkých pedagógov, žiakov i rodičov oslovila pani riaditežka školy RNDr. źubomíra Holíková. 
    Opä nás čaká náročný školský rok. Nielen z pohžadu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i mimoškolskej práce. V našom snažení nám budú nápomocní aj noví zamestnanci školy, ktorých vítame v našej vežkej školskej rodine: Ing. Stanislava Marková, Ing. Jana Štefancová, Bc. Eva Kučerová. 
  
dsc05557.jpgdsc05560.jpgdsc05561.jpgdsc05562.jpg
dsc05565.jpgdsc05566.jpgdsc05567.jpgdsc05568.jpg
dsc05569.jpgdsc05570.jpgdsc05572.jpgdsc05575.jpg
 
skrok.jpg
 


Uhradenie poplatku v  ŠKD na šk. rok 2018/2019 
 
Oznam pre rodičov
  
Meno dieaa : ........................................................................................................... 
  
Do poznámky :    zada meno, priezvisko dieaa, ŠKD, mesiace, za ktoré je šk. klub uhradený....... 
  
Vážení rodičia,  
  
od 01.07.2016  nadobudlo účinnos VZN č.3/2016 mesta Prievidza.pdf, ktoré upravuje mesačný príspevok v ŠKD na 6,00 €. 
Príspevok  sa uhrádza v dvoch splátkach 
   1. splátka mesiace  IX – XII / 2018 :  24,00 €
   2. splátka mesiace  I – VI  / 2019    :  36,00 € /
druhú splátku prosíme plati vždy  až v mesiaci január – v žiadnom prípade nie v mesiaci december  
Príspevok treba uhradi vždy vopred  do 10 dňa v kalendárnom mesiaci na účet ZŠ.
Upozornenie: Pri nástupe dieaa do ŠKD je potrebné doloži potvrdenie o úhrade  
poplatku za ŠKD  a preukáza   nastavenie  ďalšej platby . Po splnení tejto podmienky 
môže diea navštevova ŠKD. 
Možnos  zaplati  celý šk. rok 2018/2019  – 60 € uhradi do 10.92018 
Poplatok môže by  odpustený  v prípade hmotnej núdze / informácie v ŠKD/.  
Údaje pri zadávaní bankového príkazu alebo platba šekom na účet ZŠ. 
Názov banky:     Prima banka / Dexia/ Prievidza 
Číslo účtu školy: Iban: SK43 5600 0000 0090 1442 3005 
 Kód banky : 5600 
Za dodržiavanie pokynov ďakujeme.  
 
 
 Školský rok 2018/2019 

 
____________________
 

 

Milí rodičia a priatelia školy, 
pomôžte nám získa financie pre školu na skvalitnenie vyučovacieho procesu  cudzích jazykov zakúpením  stolových výukových hier. 
Zahlasujte prosím a zdiežajte, budeme Vám vďační. 
  Ďakujeme. 
 
Hlasova môžete na:    https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/prievidza     


 
 
POĎAKOVANIE 
Vedenie školy ďakuje: 
Neinvestičný fond Mlyn Klepáč poskytol dar v hodnote 200 € vďaka prostriedkom a na základe želania Ing. Viliama Sedlára a jeho manželky RNDr. źudmily Sedlárovej - Rabanovej na financovanie detskej dopravnej výchovy pre predškolákov a žiakov 1. stupňa našej školy. 
  
  
 

Vyhlásenie výsledkov projektu "VIEM, ČO ZJEM"
 

Po zrealizovaní poslednej úlohy z projektu sme sa dozvedeli konečné výsledky. Za každý odoslaný súažný príspevok /komiks, ide sa na piknik a uverejnenie príspevku do médií/, získala každá trieda 10 bodov. Celkové vyhodnotenie projektu „Viem, čo zjem“, nájdete na webovej stránke  

 Aj keď sme sa nedostali na popredné miesta, určite sme sa dozvedeli ďalšie informácie o zdravom jedle, zdravej výžive, ale aj o vplyve nezdravých jedál a nápojov pre náš organizmus. Je len na nás, ktorú cestu zdravia si vyberieme.  
 
Ďakujeme všetkým žiakom a pani učitežkám, ktorí sa zapojili do aktivít z projektu „ Viem, čo zjem“.  
 
                                                   DOZDRAVO JEDENIA  
  
 
 
Olympijský deň 
22.6. 2018 deň plný športových aktivít v duchu hesla: “Robíme niečo pre svoje zdravie“ 
 
dsc05370.jpgdsc05377.jpgdsc05383.jpgdsc05428.jpg
dsc05440.jpgdsc05442.jpgdsc05426.jpgdsc05401.jpg
dsc05451.jpgdsc05398.jpg
 
źahká atletika

V stredu 20.6.2018 sa uskutočnilo mestské kolo v žahkej atletike 3. - 4. ročníkov žiakov základných škôl. Súažilo sa v štyroch disciplínach, kde si zmerali sily žiaci a žiačky z piatich základných škôl z Prievidze.  
  Naše úspechy:  
Disciplína: Hod kriketovou loptičkou 
   Lukas Humaj- 2. miesto 
   David Ofertáler- 3.miesto 
 
Víazom blahoželáme a ostatným súažiacim ďakujeme za účas. 
 

Gastrovýlet po Európe trochu inak 
Žiaci 2.stupňa sa počas celého školského roka túlali po krajinách Európy a oboznamovali sa s gastronómiou v niektorých krajinách. 
Žiaci 6.A triedy sa zapojili do projektu Viem čo zjem, pozornos venovali konzumácii ovocia 
a zeleniny. Vypracovali dotazníky, z ktorých bolo zrejmé , že majú svoje obžúbené ale aj menej obžúbené druhy ovocia a zeleniny. Dozvedeli sa aj o tom, odkiaž prišli zemiaky, paradajky, kde bola vyrobená prvá tabužka čokolády... 
Výstupom ich celoročného výletu boli aktivity: 
- čo si mal dnes na raňajky 
- malá televízna kuchyňa 
- fotoslovník pomôcok, ktoré potrebujem pri príprave jednoduchých jedál 
Žiaci 7.ročníka sa naučili ako si pripravi palacinky, polievku, nápoje.  Výstupom ich snaženia boli práce, ktoré boli vystavené v priestoroch školy. 
Žiaci 8.A triedy nás presvedčili o tom, že si dokážu telefonicky objedna pizzu, ba dokonca  na slušnej úrovni vies komunikáciu s čašníkom. 
Žiaci 9.A triedy sa vybrali iným smerom. Na jedlo sa pozreli z trošku inej strany – cez príslovia. 
Výletu sa zúčastnili aj žiaci 4.ročníka, ktorí sa zmenili na predavačov na trhovisku a ponúkali nám svoj zdravý tovar. 
  
                                               Kabinet cudzích jazykov 
 
a1.jpga2.jpga5.jpga4.jpg
a6.jpga8.jpga9.jpga10.jpg
 
 
  
Zasadil som repku do záhradky... 
touto veselou pesničkou žiaci 5.A triedy privítali malých predškolákov na podujatí, ktoré pre nich pripravil kabinet cudzích jazykov. Už z názvu pesničky bolo zrejmé, že na deti čaká veža zaujímavých aktivít. Po úvodnej pesničke nastúpili žiaci 9.A triedy s divadielkom o repke striedavo v anglickom a slovenskom jazyku. Všetci vedeli, že  keď príde myška, podarí sa repku vytiahnu. Ale naša repka bola vežmi vežký huncút. Nie a nie ju vytiahnu. Čo ostávalo obyvatežom domčeka? Museli si zavola na pomoc deti zo škôlky. Verte či nie, pri tožkých pomocníkoch musela ís repka von.  
Ale ani naši milí hostia sa nedali zahanbi. Predviedli nám ako vedia zahra divadielko o repke, ktorú dedko zasadil, vytvorili leporelá a predviedli nám ako si precvičujú celé telo na motívy tejto obžúbenej rozprávky.  
Bolo ste skvelí, naši malí predškoláci a budúci prváci. 
  
Kabinet cudzích jazykov 
  
  
 
11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg
15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg
 

Exkurzia ZOO Bojnice  
Dňa 19. 06. 2018 sa 30 žiakov 1.A a 1.B zúčastnilo prírodovednej exkurzie v ZOO Bojnice. 
Žiaci si poprezerali ZOO, mali šastie vidie zvieratá pri kŕmení. Najviac sa im páčili medvede a slony. Po prehliadke si kúpili občerstvenie a drobné suveníry. Výlet sa všetkým páčil a prialo nám aj počasie.
sisazoo1.jpgsisazoo2.jpgsisazoo3.jpg
 
OZNAM 
JAZYKOVÁ ŠKOLA TRENČÍN, elokované pracovisko v Prievidzi 
so sídlom v budove Gymnázia VBN, Matice slovenskej 16 
pozýva na zápis do jazykových kurzov v školskom roku 2018/2019 
 Ponúkame kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny pre dospelých, študentov aj deti, prípravu a vykonanie štátnych jazykových skúšok a medzinárodných certifikátov. 
-      140 hodín ročne za bezkonkurenčné ceny: 
žiaci a študenti : 1,07 EUR za hodinu 
dospelí: 1,78 EUR za hodinu 
-      obsah a rozsah kurzu prispôsobíme požiadavkám poslucháčov 
Vstupné testy a zápis do všetkých ročníkov pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia 
25. júna 2018 o 17.00 hod. a 26.júna 2018 o 16.00 hod. 
4. septembra 2018 o 16.00 hod. a 6. septembra 2018 od 16.00 hod. 
Informácie: Mgr. Miroslava Gajdošová
Tel.: 0901 918 354, 0907 986 075
Mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk
Tešíme sa na Vás! 
 
 
 
 

Koncoročný výlet do Čierneho Balogu- VYDROVO 
V piatok 15.6. sa žiaci 4.A a 4.B spolu s pani učitežkami Čičmancovou a Mokrášovou, vybrali na koncoročný výlet. Preprava do Vydrova úzkokožajovou železnicou mala svoje čaro. Pri prechádzke lesníckym skanzenom sme nadobudli nové vedomosti o lese a potom sme sa zabavili s animátormi, ktorí pripravili pre nás rôzne súaže ako: pílenie dreva, hádzanie polenom do diažky, zatĺkanie klincov, či obliekanie do žudového kroja. 
Výlet sa nám páčil a prialo nám aj počasie.
vylet1.jpgvylet2.jpgvylet3.jpg
vylet4.jpgvylet5.jpgvylet6.jpg
 

 
Odmena od OSMIJANKA 
V rámci projektu " ČÍTAME S OSMIJANKOM", poslal Osmijanko žiakom 4.B, odmenu za ich vynaloženú prácu v súaži. V celoslovenskej súaži sa naši žiaci dostali medzi prvých 25 vyhodnotených miest.  
 
Ďakujeme
omi1.jpgosmi2.jpgosmi3.jpg
 

Víazi  okresných kôl súaží - ocenení na vyhodnotení okresných súaží v KaSS Prievidza 
Pytagoriáda kategória P8 – 1. miesto Juraj Petráš 
Matematická olympiáda Z7 - 2. miesto Adam Kulich 
              2. miesto Radoslav Škandík 
Matematická olympiáda Z8 - 3. miesto Juraj Petráš 
Biologická olympiáda D – 2. miesto Ema Lacová 
Hviezdoslavov Kubín, poézia 3. kategória - 3. miesto Veronika   Janovická 
  

 
 
 
ocenenie_olympiady.jpg
 

Kristína Machatová - ocenená primátorkou mesta Prievidza  
Kristína Machatová je žiačka 8.A triedy s vežkým výtvarným nadaním, je človek obdarený túžbou objavova, výtvarne sa vyjadrova a tvori. Miluje svet farieb, línií, tvarov a výtvarné umenie. Navštevuje od 1. ročníka každoročne výtvarný krúžok v našej škole. Tam tvorí svoje výtvarné  diela, ktorými reprezentuje školu, ale aj naše mesto vo výtvarných súažiach. Do svojich prác vnáša nadšenie, lásku k výtvarnému prejavu, cit a svoje doposiaž získané skúsenosti. Je ochotná, pracovitá, skromná  a spožahlivá. 
 
Na celoslovenskej súaži vyhlásenej Slovenskou ornitologickou spoločnosou BirdLife, ktorej sa zúčastnilo v 2. kategórii 433  žiakov  základných škôl zo Slovenska, získala svojou prácou  Vták roka 2017 – kukučka obyčajná - 3. miesto. 
kristinka.jpg
 

Mladý moderátor 
Memoriál Katky Súkeníkovej 
 V piatok 8. júna 2018 sa uskutočnila v RKC v Prievidzi súaž Mladý moderátor. Našu školu reprezentovala  žiačka 9.A  triedy Veronika Cechová. 
Aj keď sa neumiestnila na prvých víazných priečkach, vôbec nevadí. 
Ďakujeme jej za skvelý moderátorský výkon a dobrú reprezentáciu našej ZŠ. 
Veronika si odniesla zo súaže Účastnícky list a nové skúsenosti z mediálnej výchovy, ktoré určite využije vo svojom ďalšom štúdiu. 
 
mm.jpg
 

Literárna jar Ondreja Čiliaka 
 8.júna 2018 sa v Hornonitrianskej knižnici  v Prievidzi uskutočnilo ocenenie  žiakov ZŠ, ktorí sa zapojili do súaže Literárna jar Ondreja Čiliaka. 
Bol to už 15.ročník literárnej súaže, ktorý bol vyhlásený k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky. 
Našu školu reprezentovali a do súaže sa svojimi literárnymi príspevkami zapojili žiačky Tamara Halenárová  /7.A tr./ a Veronika Cechová /9.A.tr./. Za svoje práce získali upomienkové darčeky a diplom. Zároveň obe žiačky boli vežmi pochválené 
za literárne práce a bolo im zo strany p. spisovatežky Vandy Rosenbergovej doporučené v písaní pokračova. 
 
 

Exkurzia do sklárskeho skanzenu a tkáčskej dielne 
8. júna 2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie vo Valaskej Belej, kde navštívili sklársky skanzen. Vďaka Petrovi Dolinajovi sa oboznámili s tradíciou sklárskeho umenia v jeho skanzene. Dozvedeli sa, ako vzniká sklo, ako sa fúka a tvaruje sklo a ako vznikajú rôzne krásne výrobky zo skla. 
Potom sa žiaci presunuli do Múzea tkáčstva, kde si v tkáčskej dielni vyskúšali, ako sa kedysi pracovalo na krosnách a prezreli si kroje, ktoré sú typické pre oblas Valaskej Belej.  
 
20180608_092313.jpg20180608_092524.jpgbela1.jpg


 
Týždeň dobrovožníctva


 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Týždeň dobrovoľníctva  
 
Prievidzská kytica
Dňa 5.6.2018 sa žiačky Kristínka Grácová  (7.B), Emmka Nagyová (7.B) a Kristínka Machatová (8.A) zúčastnili výtvarnej súaže v aranžovaní kvetín v CVČ v Prievidzi. Dievčatá vytvorili krásne aranžmá, ktoré zdobia našu školu.
 
Ďakujeme im za reprezentáciu školy. 

dsc05137.jpg
 

Deň rodiny 
 Dňa 30.5.2018 sa uskutočnil v našej ZŠ už tradičný Deň rodiny. 
Na tento deň sa všetci vežmi tešia, či sú to mladší alebo starší žiaci. Vždy zažijú veža zábavy a srandy.  A tak to bolo aj tento rok. 
Program  bol trošku netradičný.  Celé popoludnie sa nieslo v podobe zábavnej  show, ktorú pre  žiakov a rodičov  pripravil  známy slovenský zabávač a kúzelník Wolf so svojou Sranda – banda show. 
Pekný kultúrny program pre všetkých prítomných pripravili deti z našej MŠ a deti z ročníkov 1. – 4. pod vedením p. uč. M. Dubinovej a Mgr.  E. Chládkovej. No a po programe začala zábavná show kúzelníka Wolfa. Hovorené slovo , bruchomluvecké kúsky kúzelníka, tanečné zábavné kreácie detí a malá diskotéka, to všetko prispelo k dobrej nálade tohto rodinného popoludnia.