obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + Školský klub detí
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
- Štatút Rady školy
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 4.3.2015
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 19.10.2015
- Správa o konaní volieb do Rady školy
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 23.3.2016
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 23.6.2016
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 13.10.2016
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 21.10.2016
- Správa  o činnosti Rady školy - 2016
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 19.1.2017
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 25.5.2017
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 20.6.2017
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web