obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
- Štatút Rady školy
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 4.3.2015
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 19.10.2015
- Správa o konaní volieb do Rady školy
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 23.3.2016
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 23.6.2016
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 13.10.2016
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 21.10.2016
- Správa  o činnosti Rady školy - 2016
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 19.1.2017
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 25.5.2017
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 20.6.2017
- Zápisnica z volieb do Rady školy - 12.10.2017
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 12.10.2017
- Návrh na vymenovanie riaditeľa ZŠ s MŠ
- Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ
- Zápisnica z výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 26.4.2018
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  konaného dňa 25.6.2018
- Zápisnica z volieb do Rady školy - 5. 10. 2018
- Nový štatút Rady školy - 11. 10. 2018
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy - 11. 10. 2018
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy - 10. 12. 2018
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy - 28. 2. 2019
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy - 26. 6. 2019
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy - 15. 10. 2019
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy - 21. 11. 2019
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy - 12. 5. 2020
- Zápisnica zo zasadnutia Rady školy - 12. 5. 2020
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web