obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  + Dokumenty
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  - Školský klub detí
    Archív 2017/2018
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  - Školský časopis
    Archív 2016/2017
    Archív 2015/2016
    Archív 2014/2015
    Archív 2013/2014
    Archív 2012/2013
    Archív 2011/2012
    Archív 2010/2011
    Archív 2009/2010
  + Športové aktuality
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 Mapa servera:
  |- Hlavná stránka   28. august 2018 
  |- Testy ALF   13. november 2014 
  |- 2%   16. február 2018 
  |- Verejné obstarávanie   25. august 2014 
  |      |- Požiadavka na predloženie cenovej ponuky   29. máj 2018 
  |      |- Faktúry   16. november 2018  
  |      |- Objednávky   21. jun 2017 
  |      |- Zmluvy   20. november 2018  
  |      |      |- Oznámenie o zadaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9   25. august 2014 
  |- História školy   25. august 2014 
  |- Materská škola   3. november 2018 
  |- Aktuality   7. december 2018  
  |- Dokumenty   15. október 2018 
  |      |- Správy VVČ   7. december 2018  
  |      |- Školský poriadok   16. december 2017 
  |- Rozvrhy   25. august 2014 
  |      |- 1.- 4. ročník   10. október 2018 
  |      |- 5.- 9. ročník   9. november 2018 
  |- Internetová žiacka knižka  
  |- Výchovný poradca   5. október 2018 
  |- Rodičovské združenie   3. november 2018 
  |- Rada školy   11. október 2017 
  |- Rada žiakov   13. november 2017 
  |- Školský klub detí   7. december 2018  
  |      |- Archív 2017/2018   4. október 2018 
  |      |- Archív 2016/2017   7. október 2017 
  |      |- Archív 2015/2016   2. október 2016 
  |      |- Archív 2014/2015   17. september 2015 
  |      |- Archív 2013/2014   11. október 2014 
  |      |- Archív 2012/2013   25. august 2014 
  |      |- Archív 2011/2012   25. august 2014 
  |      |- Archív 2010/2011   25. august 2014 
  |- Ekorok   14. november 2018  
  |      |- Archív 2017/2018   10. október 2018 
  |      |- Archív 2016/2017   4. december 2017 
  |      |- Ekorok 2015/2016   19. december 2016 
  |      |- Archív 2014/2015   30. september 2016 
  |      |- Archív 2013/2014   1. marec 2015 
  |      |- Archív 2012/2013   25. august 2014 
  |      |- Archív 2011/2012   25. august 2014 
  |      |- Archív 2010/2011   25. august 2014 
  |      |- Archív 2009/2010   25. august 2014 
  |      |- Archív 2008/2009   25. august 2014 
  |- Projekty   27. jun 2018 
  |      |- Záložka, ktorá spája školy   25. august 2014 
  |      |- Enviroprojekt 2011   25. august 2014 
  |      |- Kniha-kľúč k detskému srdiečku   25. august 2014 
  |      |- - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania   25. august 2014 
  |      |- - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT   25. august 2014 
  |      |- - Modernizácia vzdelávania na ZŠ   25. august 2014 
  |      |- Škola, ktorej to myslí   25. august 2014 
  |      |      |- Archív 2008/2009   25. august 2014 
  |- Fotogaléria   30. november 2018  
  |      |- Archív 2016/2017   7. september 2017 
  |      |- Archív 2015/2016   10. september 2016 
  |      |- Archív 2014/2015   4. september 2015 
  |      |- Archív 2013/2014   9. september 2014 
  |      |- Archív 2012/2013   25. august 2014 
  |      |- Archív 2011/2012   25. august 2014 
  |      |- Archív 2010/2011   25. august 2014 
  |      |- Archív 2009/2010   25. august 2014 
  |- Jedálny lístok   8. december 2018  
  |- Školský časopis   23. november 2017 
  |      |- Archív 2016/2017   2. november 2017 
  |      |- Archív 2015/2016   10. január 2017 
  |      |- Archív 2014/2015   28. november 2015 
  |      |- Archív 2013/2014   18. december 2014 
  |      |- Archív 2012/2013   25. august 2014 
  |      |- Archív 2011/2012   25. august 2014 
  |      |- Archív 2010/2011   25. august 2014 
  |      |- Archív 2009/2010   25. august 2014 
  |- Športové aktuality   22. december 2017 
  |      |- Archív 2016/2017   19. október 2017 
  |      |- Archív 2015/2016   27. november 2016 
  |      |- Archív 2014/2015   24. október 2015 
  |      |- Archív 2013/2014   25. október 2014 
  |      |- Archív 2012/2013   25. august 2014 
  |      |- Archív 2011/2012   25. august 2014 
  |- Úspechy žiakov   19. október 2017 
  |      |- Archív 2015/2016   12. jun 2017 
  |      |- Archív 2014/2015   17. február 2016 
  |      |- Archív 2013/2014   18. január 2015 
  |      |- Archív 2012/2013   25. august 2014 
  |      |- Archív 2011/2012   25. august 2014 
  |- Informácia o voľných pracovných miestach   27. november 2018  
  |- Kniha návštev   25. august 2014 
  |- Kontakt   29. august 2018 
  |- Ochrana osobných údajov   19. jun 2018 
  |- mapa servera  

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web