obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
MALONECPALSKÁ ULICA 206/37, PRIEVIDZA
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Hlavná stránka
  Testy ALF
  2%
  + Verejné obstarávanie
  História školy
  Materská škola
  - Aktuality
  Učíme na diaľku
  + Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie
  + Rozvrhy
  Internetová žiacka knižka
  Výchovný poradca
  Rodičovské združenie
  Rada školy
  Rada žiakov
  + ŠKD
  + Ekorok
  + Projekty
  + Fotogaléria
  Jedálny lístok
  + Školský časopis
  + Úspechy žiakov
  Informácia o voľných pracovných miestach
  Kniha návštev
  - Kontakt
  Ochrana osobných údajov
  mapa servera
 Mapa servera:
  |- Hlavná stránka   27. október 2020 
  |- Testy ALF   19. január 2020 
  |- 2%   3. marec 2020 
  |- Verejné obstarávanie   19. január 2020 
  |      |- Požiadavka na predloženie cenovej ponuky   19. január 2020 
  |      |- Faktúry   11. december 2020 
  |      |- Objednávky   11. december 2020 
  |      |- Zmluvy   3. december 2020 
  |      |      |- Oznámenie o zadaní zákazky v zmysle § 9 ods. 9   19. január 2020 
  |- História školy   19. január 2020 
  |- Materská škola   25. september 2020 
  |- Aktuality   26. október 2020 
  |- Učíme na diaľku   3. máj 2020 
  |- Dokumenty, Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie   18. jun 2020 
  |      |- Zápis do 1. ročníka - dokumenty na stiahnutie   24. marec 2020 
  |      |- Správy VVČ   19. január 2020 
  |      |- Školský poriadok   19. január 2020 
  |- Rozvrhy   19. január 2020 
  |      |- 1.- 4. ročník   19. január 2020 
  |      |- 5.- 9. ročník   19. január 2020 
  |- Internetová žiacka knižka   24. marec 2020 
  |- Výchovný poradca   15. september 2020 
  |- Rodičovské združenie   19. január 2020 
  |- Rada školy   27. október 2020 
  |- Rada žiakov   19. január 2020 
  |- ŠKD   6. marec 2020 
  |      |- Archív 2018/2019   19. január 2020 
  |      |- Archív 2017/2018   19. január 2020 
  |      |- Archív 2016/2017   19. január 2020 
  |      |- Archív 2015/2016   19. január 2020 
  |      |- Archív 2014/2015   19. január 2020 
  |      |- Archív 2013/2014   19. január 2020 
  |      |- Archív 2012/2013   19. január 2020 
  |      |- Archív 2011/2012   19. január 2020 
  |      |- Archív 2010/2011   19. január 2020 
  |- Ekorok   4. máj 2020 
  |      |- Archív 2018/2019   19. január 2020 
  |      |- Archív 2017/2018   19. január 2020 
  |      |- Archív 2016/2017   19. január 2020 
  |      |- Ekorok 2015/2016   19. január 2020 
  |      |- Archív 2014/2015   19. január 2020 
  |      |- Archív 2013/2014   19. január 2020 
  |      |- Archív 2012/2013   19. január 2020 
  |      |- Archív 2011/2012   19. január 2020 
  |      |- Archív 2010/2011   19. január 2020 
  |      |- Archív 2009/2010   19. január 2020 
  |      |- Archív 2008/2009   19. január 2020 
  |- Projekty   19. január 2020 
  |      |- Záložka, ktorá spája školy   19. január 2020 
  |      |- Enviroprojekt 2011   19. január 2020 
  |      |- Kniha-kľúč k detskému srdiečku   19. január 2020 
  |      |- - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania   19. január 2020 
  |      |- - Modernizácia vzdelávania s využitím IKT   19. január 2020 
  |      |- - Modernizácia vzdelávania na ZŠ   19. január 2020 
  |      |- Škola, ktorej to myslí   19. január 2020 
  |      |      |- Archív 2008/2009   19. január 2020 
  |- Fotogaléria   19. január 2020 
  |      |- _Archív 2018/2019   19. január 2020 
  |      |- Archív 2016/2017   19. január 2020 
  |      |- Archív 2015/2016   19. január 2020 
  |      |- Archív 2014/2015   19. január 2020 
  |      |- Archív 2013/2014   19. január 2020 
  |      |- Archív 2012/2013   19. január 2020 
  |      |- Archív 2011/2012   19. január 2020 
  |      |- Archív 2010/2011   19. január 2020 
  |- Jedálny lístok   14. júl 2020 
  |- Školský časopis   19. január 2020 
  |      |- Archív 2016/2017   19. január 2020 
  |      |- Archív 2015/2016   19. január 2020 
  |      |- Archív 2014/2015   19. január 2020 
  |      |- Archív 2013/2014   19. január 2020 
  |      |- Archív 2012/2013   19. január 2020 
  |      |- Archív 2011/2012   19. január 2020 
  |      |- Archív 2010/2011   19. január 2020 
  |      |- Archív 2009/2010   19. január 2020 
  |- Úspechy žiakov   19. január 2020 
  |      |- Archív 2015/2016   19. január 2020 
  |      |- Archív 2014/2015   19. január 2020 
  |      |- Archív 2013/2014   19. január 2020 
  |      |- Archív 2012/2013   19. január 2020 
  |- Informácia o voľných pracovných miestach   19. október 2020 
  |- Kniha návštev   19. január 2020 
  |- Kontakt   19. január 2020 
  |- Ochrana osobných údajov   19. január 2020 
  |- mapa servera  

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web